“Ay Düğümleri 4: Ay Düğümlerine Transitler, Progresyonlar

Ay düğümlerimiz hem ilişkilerimiz hem de transitlerin ve progresyonların etkileri tarafından sürekli olarak tetiklenirler. Dört tür transit etkisi, düğüm aksımızı tetikleme ve bizi geçmişten gelen çözümlenmemiş meselelerle ve yeni gelişmelerle yüzleşmeye zorlama kapasiteleri nedeniyle özel bir ilgiyi hak eder. Bunlar:

*Düğümlerimize açı yapan transit gezegenler (ay fazları ve ilerletilmiş gezegenler de dahil);

*Gezegenlerimize açı yapan transit Kuzey ve Güney Ay düğümleri;

*Transit ve natal ay düğümleri arasındaki açılar;

*Haritanın günlük döngüsü içerisinde yükselenin düğümlerimizle ve transit düğümlerle kavuşması.

Hepsine sırayla bakalım.

Düğümlerden Geçen Transitler

Transit ve ilerletilmiş gezegenlerin yanı sıra yeni aylar ve dolunaylar Kuzey ve Güney Ay düğümlerimizle kavuştukları zaman, düğümlerin enerjisi, açı yapan gezegenin anlamıyla aktive olur. Transit Satürn enerjimizi takviye edip düğümle aynı hizada odaklayabilir; transit Neptün aklımızı karıştırabilir, bizi hassaslaştırabilir ve ilham verebilir. Transit iç gezegenler ve ay fazları yalnızca kısa süreli temaslar kurarken transit dış gezegenler ve Ay’ın progresyonları düğümlerimizi aylarca veya yıllarca tetikleyebilirler. Dış gezegenlerin, Kuzey veya Güney Ay Düğümleriyle olan kavuşumların güçlü transitlerinin uzun süreli etkisi altındalar; kendilerini geçmişleri üzerinde çalıştıkları veya yeni işlevler geliştirdikleri uzunca bir dönemden geçiyorlarmış gibi hissedebilirler. Ay’ın Kuzey Ay Düğümü üzerinden aylık geçişlerine bile dikkat etmek lazım. Ayrıca Güneş, Merkür, Venüs ve Mars kavuşumlarına ve ara sıra orada gerçekleşen yeni aylara ve dolunaylara da; çünkü bu dönemlerde yaşadığımız farkındalık, eylemler ve fırsatlar bizi en faydalı varlık biçimlerine uyandırabilirler. Bu dönemlerde bilinçli olarak, Kuzey Ay Düğümümüzün ve söz konusu transit gezegenin temsil ettiği aktivitelerle uğraşmak, bizi önemli aydınlanmalara ve kendi evrimsel yolumuza götürebilir.

Düğüm aksımıza kare yapan transitler ve progresyonlar, yarattıkları t-kare benzeri bir konfigürasyon sayesinde güçlenirler. Odaktaki gezegenler olarak, düğümsel karşıtlığın hem çatışmacı hem de motive edici enerjilerini alırlar. Aynı şekilde de, düğümsel meselelerimizi aktive eden, belirginleştiren ve bizi bunları çözmeye motive eden deneyimler yaratırlar. Kuzey ve Güney Ay düğümlerimiz dolaylı olarak kendi yöneticilerinin haritamızdaki gezegenlere ve açılara yaptıkları transitlerden etkilenebilirler. Kuzey Ay Düğümümüz Kova’daysa, Uranüs’ün yükselen noktamızdan geçişi, Kova enerjilerine uyum sağlamamıza yardımcı olabilir. Güney Ay Düğümümüz Kova’daysa, bu transit dolaylı olarak bizim Kova Güney Ay Düğümümüzle ilgili meseleleri aktive eder.

Transit Düğümler

Transit düğümler haritalarımızda ev değiştirdikleri zaman, dikkatimizi transit Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu ev aracılığıyla sunulan yeni gelişim fırsatlarına yöneltirler. Aynı zamanda da bizi transit Güney Ay Düğümünün bulunduğu evle ilgili güçlü dürtü ve/veya dağılma deneyimlerine karşı uyarırlar. Transit Güney Ay Düğümü bir gezegenle kavuştuğu zaman bizi, o gezegenin enerjisini ifade edişimizi yeniden değerlendirmemiz ve düzeltmemiz için söz konusu gezegene ilişkin geriletici, çözümlenmemiş davranışın içine geri çeker. Transit Kuzey Ay düğümü bir gezegenle kavuştuğu zaman bizi başlangıçta, o gezegene ilişkin negatif enerji bombardımanına tutabilir, ama bu bombardıman genellikle biz pislikleri temizleyebilelim ve o gezegenin en yüksek potansiyeline ayak uydurabilelim diye olur. Transit Kuzey Ay düğümünün Yengeç burcunda Plüton’la kavuşması bizi önce güçsüzlük ve duygusal kaos deneyimlerine sürükleyebilir ki ardından şifa ve kendi kendimizi güçlendirme enerjilerimiz uyansın. Transit Kuzey Ay düğümünün Boğa burcunda Uranüs’le kavuşması önce bize büyük bir mali kriz yaşatıp ardından bize bağımsız ve sezgisel bir şekilde yeni bir projeye koyulma ilhamı verebilir. Transit düğümlerin natal bir gezegene kare yapması, o natal gezegenle t-kare benzeri bir konfigürasyon yaratır ve düğümsel çatışmalar ile fırsatların yoğun enerjisini o gezegene akıtır ki o gezegen güçlü bir değişim ve entegrasyon aracısı olarak kullanılabilsin.

Natal ve Transit Düğümler Arasındaki Açılar

En az transit gezegenlerin düğümlere yaptığı açılar ve transit düğümlerin gezegenlere yaptığı açılar kadar önemli bir şey de transit düğümlerin natal düğümlere yaptığı açılar; özellikle de her 18 ½ yılda bir olan düğüm dönümü, yine de her 18 ½ yılda bir olan düğüm ters dönüşü ve her 9 ¼ yılda bir olan düğüm karesidir (transit düğümler kare natal düğümler).

Yaklaşık 18 ½, 37 yıl 2 ay, 55 ¾ ve 74 ½ yaşlarında olduğumuz zaman transit düğümler natal düğümlerimizle kavuşarak hayatımıza anlam bakımından direkt olarak düğüm aksımızla ilgili olan deneyimler getirirler. Bu deneyimler genellikle bize Güney Ay Düğümümüzü ifade etme, Kuzey Ay Düğümümüzü geliştirme ve iki kutbu birleştirme adına seçimler sunarlar. Yaklaşık 9 ½, 27 ¾, 46 ½ ve 65 yaşlarındayken, transit Kuzey Ay Düğümü natal Güney Ay Düğümümüzle, transit Güney Ay Düğümü de natal Kuzey Ay Düğümümüzle kavuşur. Bu ters düğüm kavuşumu, bize düğümsel ikilemimizi çözme adına fırsatlar sunan anlayışlar, deneyimler ve ilişkiler getirdiğinden ve Kuzey ile Güney Ay Düğümlerimizi uyum içine soktuğundan özellikle önemlidir. Her 9 ¼ yılda bir, düğüm dönümleri ile ters düğümler arasında, transit düğümler düğüm aksımıza kare yaparak her iki düğümle alakalı meseleleri dramatikleştirir ve içimizde, çatışmalarımızdan bazılarının çözüme kavuşturulabileceği veya aşılabileceği kanallar açar. Sık sık, düğümler birbirlerine açı yaptıkları zaman (ve gezegenler düğümlere açı yaptıkları zaman) bir Güney Ay Düğümü kalıbından Kuzey Ay Düğümüne veya tam tersi bir içsel geçiş hissedebiliriz. Veya da düğüm aksımızı bütünleştirmenin daha önce fark etmediğimiz yollarını keşfedebiliriz.

Düğümler kendilerine açı yaptıkları zaman ve transitler veya progresyonlar Kuzey Ay Düğümü ile kavuştuğu zaman bizim için son derece önemli gelişmeler gerçekleşebilir; özellikle de biz bilinçli olarak bu tür gelişmelerin olmasını kolaylaştıracak deneyimler yaratmayı tercih edersek. Benim hayatımda böyle bir gelişme ters düğümler sırasında oldu. Yıllar boyunca Başak Güney Ay Düğümümün analitik özelliklerinde ve ayrıca benim Güney Ay Düğümüm ile Satürnüme kavuşum yapan Ay’ına bir t-karesi bulunan bir adamla olan uzun süreli ilişkimde takılıp kalmıştım. Bu sırada bir haftalık bir yazarlık konferansına katıldım. Orada, benim 3. evimde Balık burcundaki Kuzey Ay Düğümüm üzerinde Güneş-Venüs kavuşumu olan bir çocuk kitapları yazarıyla tanıştım. Ondan aldığım ilhamla tüm haftayı çocuklar için bir fantastik roman yazarak geçirdim, ki bu roman benim kendi hayat maceramın da bir alegorisiydi. O hafta boyunca deneyimlediğim açılma beni öyle derinden dönüştürdü ki o ilişkimi sonlandırdım ve en az Başak entelektüel kapasitemi olduğu kadar Balık varlık biçimlerimi de kullanan yepyeni bir yazma ve öğretme aşamasına başladım.

Ayrıca, önemli düğüm transitlerinin bilincinde olarak, hayatlarında oldukça hayırlı fırsatların ortaya çıkmasını sağlayan doğru zamanlı tercihler yapan öğrencilerimde ve müşterilerimde de kayda değer gelişmelere tanık oldum. Mesela, 3.evinde Yengeç burcunda Venüs-Güney Ay Düğümü kavuşumu olan ve 9.evinde Oğlak burcunda Kuzey Ay Düğümü bulunan bir kadın vardı. Bu kadın gündüzleri bir güzellik uzmanı, geceleri ise bir spiritüel öğrenciydi. Ruhu 9.ev hedeflerini arzularken güzellik salonu müşterilerinin sığ sohbetlerinden tatmin olmayan bu kadın, ilerletilmiş Ay 9.evindeki Kuzey Ay Düğümüne yaklaşırken mesleki tercihini yeniden değerlendirmeye başlamıştı. Bu progresyonun farkında olarak, bir ay boyunca spiritüel bir toplulukta ders almaya karar verdi. Bir ay sonra geri dönerek oradaki tesiste bulunan güzellik salonunun satılık olduğunu öğrendiği, satın aldığını ve bir güzellik uzmanı olarak becerilerini spiritüel öğrenciler olan müşteriler için kullanabileceği bu yere derhal taşınacağı haberini verdi. Bu kadın, Kuzey Ay Düğümü açılarından faydalanarak kendisine, hem Güney hem de Kuzey Ay Düğümü ihtiyaçlarını net bir şekilde karşılayabileceği bir durumu çekmişti.

Günlük Döngüler ve Düğümler

Transitler veya progresyonlar ile doğum haritaları arasındaki direkt açılar dışında, belirli düğüm kalıplarımızın tetiklendiği saatlerin yanı sıra transit düğümlerin enerjilerinin aktive olduğu saatlerin de farkına vararak düğüm aksının dönüştürücü potansiyelinden de faydalanabiliriz. Güney Ay Düğümümüzün derecesi bulunduğumuz yerdeki yükselenden geçtiği zaman içgüdüsel olarak Güney Ay Düğümümüzün enerjilerine uyum sağlarız. Bu, güvenli ve bize güç veren kalıplara dönme, bunları kendi yararımıza çalışacak hale getirme zamanıdır. Geçmiş meselelere erişme ve düzeltmeyle ilgili geçmiş hayat regresyonları veya bir terapi deneyimi için de harika bir zaman olabilir. Kuzey Ay Düğümümüzün derecesi yükselenden geçtiği zaman içgüdüsel olarak Kuzey Ay Düğümümüzün enerjilerine uyum sağlarız. Bu günlük rutinimize bilinçli olarak ara vermek ve kendimizi Kuzey Ay Düğümümüzün anlamıyla bir hizaya getirerek kendimizi canlandırmak için ideal bir zamandır. Kuzey Ay Düğümü 11.evde İkizler burcunda olanlar telefonu alıp bir arkadaşlarıyla konuşabilirler; Kuzey ay Düğümü 4.evde Başak burcunda olanlar, ev temizliği gibi evle ilgili düzenleyici davranışlarda bulunabilirler. Kuzey Ay Düğümünün Balık burcunda olması, ruhu yatıştırmak ve uyandırmak için müzik veya meditasyon kullanma anlamına gelebilir; Kuzey Ay Düğümünün Aslan burcunda olması, kişisel, spontane veya yaratıcı bir şekilde kendini ifade etme anlamına gelebilir.

Belki de düğümlerimizin derecelerinin yükselenden geçtiği saatlerden daha kayda değer olan şey, transit düğümlerin yükselenin derecesiyle kavuştuğu saatler ve derecelerdir. Çünkü bu saatler, bulunduğumuz semtteki herkesi etkiler. Etrafımızdaki her şey her gün yaklaşık olarak 5-10 dakika kadar Güney Ay Düğümüne duyarlı hale gelir. Aynı şekilde, on iki saat sonra da Kuzey Ay Düğümüne duyarlı hale gelirler. Bu Kuzey Ay Düğümü saatlerinin bilincine vararak, bu kısa süreç boyunca erişimimize açık olan canlı, dönüştürücü enerjinin ve de hem bireysel hem de grup deneyimi için mevcut olan imkanların farkına varabiliriz. Transit Balık yükselen, Balık burcundaki transit Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum halindeyken gerçekleşen bir grup meditasyonu düşünün; veya da Boğa burcundaki transit Kuzey Ay Düğümü transit Boğa yükselenle kavuşum halindeyken bir grubun para kazanma yeteneklerini, veya günlük Aslan yükselen ve Aslan burcundaki transit Kuzey Ay Düğümü birbirine denk geldiğinde aktive olabilecek grup faaliyetlerini düşünün. Her gün olan bu Kuzey Ay Düğümü vakitleri kısa olabilir, ama bunlar kendi gelişim, şifa ve bütünlük potansiyellerimizin kişisel, sosyal ve gezegensel düzeyde tetiklendiği spiritüel güç saatleridir.

Daha fazla makale için tıklayınız.

Kuzey ve Güney Ay Düğümleri nedir?

Ay Düğümleri nasıl bütünleştirilir? 

Ay Düğümlerine olan açıları nasıl yorumlamalıyız?

Tracy Marks, The Astrology of Self Discovery

Çeviren: Gülin Koçhan

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü