Pluto Transitinin Önemi

Pluto’nun doğası Hindu tanrısı Shiva’ya benzerdir, yaratıcı ve yok edicidir. Pluto genellikle bir yapıyı bozmakla başlar; sonra o yerde yeni bir tane yaratır. Ölüm, yok etme ve yenileme döngüsünün hepsi muazzam güçler eşliğindedir ve bunun için de Pluto hafif yada belli belirsiz bir gezegensel etki değildir. Etkilerini her zaman çok bariz bir şekilde görebilirsiniz. Makinelerin kırılıp tamire ihtiyacı olmasından tam ölçekli yıkıma ve ölüme kadar… Çürüme bir uçtan ötekine kadar gider ve tipik Plutonik bir etki olarak eskisinden sonra yeni bir hayat sürecini takip eder.

Karakteristik olarak Plutonik insanlar değişim, kabuk değiştirme ve çevrelerindeki her şeyin kontrolünü ele almak için yaşarlar. Sıklıkla Pluto transitleri insanın yaşamını değiştireceğine işaret eder, bu iyi veya kötü yönde olabilir. Ya da aynı etkiyi gösterecek bir durum yada olayı sembolize edebilir.

Pluto ayrıca içinizdeki enerjilerin önlenemez şekilde değişmesini yönlendirir. Benliğin ölüm ve yeniden doğumunu yönetir, hayatınızın eski yaklaşımları göçüp giderken yenileriyle yer değiştirir aksi takdirde var olamazsınız. Pluto ölümü fiziksel anlamda simgelemez, metaforik bir ölüm söz konusudur, bir şeye son vermek gibi…

Pluto’nun transit geçtiği gezegenin enerjileri hayatınızdaki değişim ve transformasyonun kaynağı haline gelir. Hayatınızın o gezegenle temsil edilen konularındaki değişimlerle alakalı başkalarıyla ciddi güç savaşlarına girebilirsiniz.

Pluto evlerinizden geçerken, hayatınızın o alanlarında radikal bir transformasyon geçireceğinizi gösterir. Transit geçilen evin konusunda şimdiye kadar yapılandırdığınız ne varsa artık oradaki sorunlu şeylerin üzerini örtmek mümkün olmayacaktır. Tamamen en baştan bir yapılandırma söz konusudur, gerekliyse önce değişime direnç gösteren eski kalıpları yıkar.

Plutonik değişimin kesinlikle önüne geçilemeyeceğini anlamanız olağanüstü bir şekilde önemlidir. Engellenemeyen şeylerin kalıbının tam içine inşa edilmiştir. Ve engellemeye de çalışmayınız çünkü bu gelişiminiz için önemli bir etaptır. Engelleme anlamında yapacağınız her şey patlama noktasına gelene dek enerjileri zorlamak olacaktır. Sonrasında bu önlenemez değişimler felaket şeklinde gerçekleşecektir.

Sadece bırakılması gereken ne varsa bırakarak yıkıcı Plutonik enerjiyle anlaşmak değil ayrıca sonraki yapılandırma sürecine de yardım etmelisiniz. Plutonik kırılmanın eşit şekilde önlenemez diğer bir tarafı da budur.

Tam olarak anlaşılamamış sebepler nedeniyle, Pluto toplumun gizli ve yıkıcı elementleriyle ilişkilidir. Devrimci gruplar, organize suçlar vb… Bir Pluto transiti bu tarz elementleri hayatınıza sokabilir ve bunların bir Pluto transitinin altında hayatınızda olmasına izin vermek fazlasıyla tehlikelidir.

Robert Hand, Planets in Transit

Çeviren: Nur Kılınçer, Akademi öğrencisi

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü