Mitolojik Astroloji

 

Kara Kutu Plüton

  Astronomik Öyküsü: Plüton’un keşfediliş öyküsü Neptün’e benzer. Neptün’ün ötesinde bir gezegen olması gerektiğini düşünen Percival Lowell, uzun yıllar boyunca gökyüzünde saplantılı bir şekilde Plüton’u arar. Fakat tüm çabalarına…

Aşk ve Savaş Tanrıçası İştar

Aşk ve Savaş Tanrıçası İştar, bütün Mezopotamya uygarlıklarında kabul gören en önemli tanrıçadır. Sümerlerde İnanna, Akkadlarda itibaren Sami kökenli uygarlıklarında ise İştar adıyla tanınır. En önemli tapınağı Eanna (Cennet…

Nymphe (Periler)

Nymphe veya Türkçe nemf, nimf ya da diğer deyişle “peri” ya da “musa” diye geçer. Bağlı oldukları su kaynakları, dağlar ve nehirlerin koruyuculuğuna yaptıkları inanılan dişi tanrısal varlıklardır. Homeros’a…

Güneş Tanrısı Apollon ve Daphne

Yunan mitolojisinde Helios’tan sonra Güneş tanrılarından bir diğeri Apollon’dur. Apollon ve Daphne arasındaki efsane Apollon ile Eros arasında çıkan bir gerginlikle başlar; Eros, günün birinde Apollon’dan öç alacağını söyler.Ve…

Medusa ve Psikoloji

Medusa’yı duymuşsunuzdur, Gorgon’lardan biri. yılan saçlı korkunç bir yaratık, Ama öncesindeki hayatında çok güzel bir genç kızdır. Denizler tanrısı Posedion güzeller güzeli Medusa’ya aşık olur.  Medusayı kaçırarak onu Tanrıça…

Bir Balık Arketipi Olarak Sirenler

Ortaçağ’da kuzey halkları tarafından yarı insan yarı balık tasvir edilen sirenler, mitoslarda o kadar naif yaratıklar değildi. Yunan mitolojisinde yarı kuş yarı insan formunda olarak anlatılır. Yunan mezarlarında taşlara…

Bir Akrep Arketipi Olarak Simurg- Phoneix Efsanesi

Batı dillerinde Phoneix olarak bilinen efsanevi kuşun adı, Antik Yunan ve Roma‟da Phoinix bazen Phonecia olarak, telaffuz edilmiştir. (Çin mitolojisinde Zümrüdüanka olarak geçer.) Yunancadaki Phoenix sözcüğünü Arapça ve İbranice…

Samanyoluna dair efsane…

Herakles yarı ölümlülerdendir. Babası ölümsüz tanrı Zeus, annesi ölümlü güzel Alkmene’dir. Zeus Roman mitolojisinde Herkül olarak geçen Herakles’e ölümsüzlük kazandırmak ister. Bunun için Herakles ölümsüz bir tanrıçadan süt emmelidir.…

Kompozit Harita İle Çalışmak

Çoğu insan astrolojideki uyum kavramına aşinadır. “Ben Koç’um, o ise bir Yengeç; acaba uyumlu bir çift miyiz?”.  Bu soruya açıklık getirmek, ilişkinin, birbirini anlamanın ve iyi bir cinsel yaşama…

Venüs Boğa Burcunda

5 Temmuz’a kadar Venüs Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreci daha yakından anlamak için İnanna’yı anlamalı. İnanna, Sümer mitolojisinde aşk tanrıçası* olarak bilinir. Aynı zamanda doğurganlık tanrıçasıdır da.  Sümer inancına…

mitolojik astroloji

Menü