Ay Düğümleri; Kuzey ve Güney Ay Düğümleri

Ay Düğümleri: Yaşam Amacımız

Doğum haritasındaki ay düğümleri aksı en az diğer gezegenler kadar önemli olup psikolojik ve ruhsal gelişimimiz açısından özel bir önem arz eder. Güney Ay Düğümü geçmişten gelen (büyük olasılıkla erken dönem çocukluktan), zorunlu ve katı bir şekilde işleyen ve çoğunlukla hayatta kalışımız ve kimliğimizle ilişkili olduğunu hissettiğimiz davranış kalıplarını gösterir. Bu tür kalıplar, sık sık kullandığımız doğuştan gelen yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi de ortaya koyabilir. Diğer yandan Kuzey Ay Düğümü ise, yeni bir gelişim ve ifade istikametine, bir yaşam amacına, veya bizi derinlerden besleyen ve bizi yeni teklik, birlik ve bütünlük deneyimlerine açan tutum ve davranış kalıplarına işaret eder.

Düğümler uzayda birbiriyle bağlantısız olarak duran iki ayrı nokta değil, bir akstır. Düğümler birbirleriyle ilişkili olarak işler. Çoğumuz özellikle Güney Ay Düğümümüzün enerjilerini bilinçli olarak Kuzey Ay Düğümümüz’le işbirliği içerisinde ve Kuzey Ay Düğümünün anlamını gerçekleştirmek için kullandığımız zaman fayda gördüğünü keşfedecektir. Doğum haritalarımızdaki düğüm yerleşimlerimiz nerelerde olursa olsun, Güney Ay Düğümü varlık biçimlerimizi yeniden çalıştırma, Kuzey Ay Düğümümüzü uyandırma ve her iki düğümü birbiriyle uyumlu bir şekilde ifade etme gereğiyle karşı karşıya geliriz. Bu üç görevin her birinin önemi, doğum haritasına bağlıdır. Güney Ay Düğümü bir veya daha fazla gezegenle kavuşum halinde olanların, Kuzey Ay Düğümünü tamamen ifade edebilmek ve aksı bütünleştirebilmek için, önce Güney Ay Düğümü ile ilgili meseleleri çözmeye epeyce odaklanmaları gerekebilir. Kuzey Ay Düğümü bir veya daha fazla gezegenle kavuşum halinde olanlar ise, yaşam görevlerinin enerjileriyle zaten uyum sağlamış olabilirler, ama ilgili burcun ve evin negatif ifadesinden ziyade pozitif ifadelerini geliştirmeleri gerekebilir. Zıt evlerde burçları olanlar, mesela Güney Ay Düğümü 8. evde Boğa burcunda ve Kuzey Ay Düğümü 2. Evde Akrep burcunda gibi, veya bir düğümü diğer düğümünün yöneticisiyle kavuşum halinde olanlar (mesela, Güney Ay Düğümü Terazi, Kuzey Ay Düğümü Koç’un Venüs ile kavuşum halinde olması) açık bir şekilde iki zıt enerjiyi bir hizaya getirmekte zorlanmaktadırlar.

Astronomik olarak:

Güney ve Kuzey Ay Düğümlerinin anlamlarına ve düğüm aksını bütünleştirme sürecine odaklanmaya başlamadan önce, düğümlerin tam olarak ne olduğuna bir de astronomik bir bakış açısıyla ele alalım. Öncelikle, ay düğümleri uzayda Ay’ın Dünya’nın yörüngesinin ekliptiğini kestiği yerdir. Ay, Güney düğümde kuzey enlemden güney enleme, Kuzey düğümde ise güney enlemden kuzey enleme geçer. Düğümlerden biriyle kavuşum yaptığında enlemi 0 derecedir. Düğümler günde yaklaşık 3 dakika hızında geriye doğru hareket ederek bir burcu 19 ayda ve tüm zodyak çemberini 18,5 yılda geçerler. Aslında gerçek düğümler (bazı gök günlüklerinde verilen yaklaşık pozisyonlar olan ve gerçek düğümlerden 3 derece kadar fark gösterebilen ortalama düğümlere kıyasla) hem geri hem ileri hareket ederler, ancak hareketleri esas olarak retrodur. Bu retro hareketten dolayı, bir düğüm bir burcun sıfır derecesinde kaspta olduğu zaman, bir önceki burca girmekte olduğu aşikardır ve anlamı daha çok, o an bulunduğu burcu yansıtmaktan ziyade girmekte olduğu burcu yansıtabilir. Örneğin, 0 derece 10 dakika Balık burcunda bulunan bir düğüm, anlam olarak hem Balık hem de Kova anlamları içerirken, 29 derece 40 dakika Kova burcunda bulunan bir düğüm kesinlikle Kova olarak kabul edilir. Yeni Ay veya Dolunay, bir ay düğümünün 10-12 derecelerinde olduğu zaman tutulma gerçekleşir. Bu nedenle, bir tutulma gününde doğmuş olan kişilerin hem Güneşleri hem de Ayları muhtemelen bir ay düğümüyle kavuşum halindedir.

Doğum haritalarımızda düğümlerimizin bulunduğu burç, düğüm enerjilerini nasıl ifade ettiğimizi gösterirken, düğümlerin bulunduğu evler de bu enerjileri nerede ifade ettiğimizi gösterir. Düğümleri yorumlarken sıklıkla gözden kaçırılan bir faktör, düğümün bulunduğu burcun yöneticisinin konumudur. Yönetici, bulunduğu burç ve ev vasıtasıyla, düğümün kanalize edildiği veya edilebileceği başka bir yaşam boyutunu gösterir. Örneğin, Kuzey Ay Düğümü beşinci evde Terazi burcunda olan biri, çocuklarla ilgili veya sanatsal ya da kültürel uğraşlarla doyum elde edebilir. Bu kişinin Venüs’ü (Terazi’nin yöneticisi) onuncu evde Balık burcundaysa, bu tür uğraşlar veya aktiviteler sanat alanında kariyere veya çocuklarla ilgili profesyonel hizmete işaret edebilir. Diğer yandan, eğer Venüs’ü İkizler burcunda yükseliyorsa, bu durumda başkalarıyla temas kurarken kendisinin estetik, yaratıcı veya oyuncu yanlarını fiziksel ve duygusal olarak yansıtabilir.

Ay Düğümlerinden çoğunlukla düğümler olarak bahsettiğimiz için, gezegenlerin de düğümleri olduğunu ve Ay düğümlerinin aslında Ay’ın düğümleri olduğunu unutuyoruz. Bu nedenle, ay düğümlerinin anlamsal açıdan Ay ile ilişkili olduğunu fark etmeyebiliriz. Ay’ı anaçlık ve besleyip geliştirme göstergesi olarak kabul edersek, Ay düğümlerinin daha evrensel bir seviyede anaçlık ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ay düğümleri, bize rehberlik eden ruhsal ve evrimsel güçlere ne şekilde uyum sağladığımızı gösterir, ve bu yaşamın ve bedenlerimizin ötesinde zaman ve uzay içerisinde yayılan enerjileri tüketip sindirerek evrensel bir seviyede nasıl beslenip geliştiğimizi ortaya koyar. Güney Ay Düğümü, geçmişe ve önceki beslenme kaynaklarımıza açılan kapıyken, Kuzey Ay Düğümü de geleceğe ve dönüşmekte olduğumuz kişiyi besleyebilecek, yeni ortaya çıkan besleyici enerjilere açılan kapıdır.

Güney Ay Düğümü

Güney Ay Düğümümüzün konumu, en aşina ve alışkın olduğumuz ve genelde mecburi, katı ve uygunsuz bir şekilde gösterdiğimiz davranış türlerini ortaya koyar. Büyük ihtimalle, Güney Ay Düğümümüzün anlamını büyük oranda geçmiş yaşamlarımızda geliştirmiş ve bu yönümüzü bir tür stresle başa çıkma ve güvende hissetme yöntemi olarak şimdiki yaşamımızın erken dönemlerinde göstermeye başlamışızdır. Güney Ay Düğümümüzle hayata tutunur, dengemizi tekrar kazanmak ve duygusal olarak güvende hissetmek için bilinçaltımızda yer etmiş davranışların rahatlığına sığınırız. Yorgun veya hasta olduğumuzda ya da omuzlarımızda aşırı yük olduğunda, Güney Ay Düğümümüzü bir dinlenme yeri, bir liman, kendimizi toparlamak ve enerjimizi toplamak için bir vasıta olarak deneyimleriz. Güney Ay Düğümümüz, geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz niteliklerin bir göstergesi olabileceği için, kimlik duygumuzun onun ifadesiyle derinden bağlantılı olması muhtemeldir. Güney Ay Düğümümüz bizim için hayatta kalma anlamına gelebilir, ve bu yüzden, onun temsil ettiği davranışları bırakmaktan veya dikkatimizi başka bir yöne çevirmekten korkabiliriz. Çünkü o yönümüzü o kadar geliştirmişizdir ki bu, kimi zaman alışıp da kıymetini bilmediğimiz halde kişisel ilişkilerimize ve dünyaya katkı sağlamamızı mümkün kılan kayda değer bir yetenek, beceri ve güçlü yön anlamına gelebilir. Fakat, genelde Güney Ay Düğümü davranışlarımız konusunda bilinçsiz ve katı olduğumuz için, bu enerjileri sadece bize ve başkalarına faydalı olan durumlarda değil, uygunsuz durumlarda veya uygunsuz, abartılı ve katı bir tavırla da ortaya koyabiliriz.

Mesela, Güney Ay Düğümü 2. evde İkizler burcunda olan, geçimini birkaç işte yarı zamanlı çalışarak sağlayan bir kadın düşünün. Farklı becerilere sahip olmak onun yararına olabilir, fakat bir işi bir kenara bırakıp, başka bir işe daha uzun bir süre odaklanmakta güçlük çekiyor olması onun önünde bir engel de olabilir. 8. evde Yay burcundaki Kuzey Ay Düğümü, onun hayatına yatırım, miras, hibe veya hediyeler yoluyla finansal kazanç getirmek suretiyle faydalı olabilir, fakat kadın, 2. evin kendi kendine yetme anlamına saplanıp kalma eğilimi nedeniyle, bu seçenekleri kullanmayı reddedebilir ve kendisini bu seçeneklerin getirebileceği özgürlükten ve mümkün kılabileceği yeni gelişim fırsatlarından mahrum edebilir.

Güney Ay Düğümümüzün bulunduğu burcun ve evin negatif boyutunu çoğu zaman, en az pozitif boyutunu gösteririz. Çünkü buradaki mecburi saplantımız deneyimlerden ders almamızı ve bilinçli olarak yeni ve esnek varlık biçimleri geliştirmemizi zorlaştırır. Yine de şaşırtıcıdır ki, Güney Ay Düğümü kapasitelerimize rağmen, bu burç ve eve ilişkin yeteneklerimizden kuşku duyabiliriz. Kendi standartlarımızı nadiren karşılarız. İçimizdeki bir güç, bir doyum kaynağı beklentisiyle bizi aynı davranışları sürekli tekrar etmeye iter. Yine de Güney Ay Düğümümüzü ne kadar yoğun bir şekilde ifade edersek edelim, doyum elimizden kaçıp gider. Vücudumuz vitamin ve mineral istiyordur, ama biz besleyici değeri olmayan yiyecekler yiyoruzdur. Belki de bu tür yiyecekler geçmişte bizi beslemiştir ve bu yüzden şimdi de besleyeceklerini sanıyoruzdur. O yüzden, ihtiyacımızın aynı şeyden daha çok yemek değil de yepyeni bir diyet olduğunu anlayamadan, yeriz de yeriz.

Donna Van Toen “The Astrologer’s Node Book” adlı kitabında, bizi Güney Ay Düğümümüzde batıp kalmaya iten “evet ama” mantığına değinir. Mesela, Güney Ay Düğümümüz 4.evde Başak burcundadır ve ailemizle ilgilenmek ile bir kariyere başlamayı bir araya getirmeye çalışıyoruzdur. Güney Ay Düğümümüz, bizi yapılmamış veya mükemmel olmamış tüm ev işlerinin farkında olmaya iterken, cam kenarlarındaki toza odaklanarak veya çocukların sağlığından endişe ederek profesyonel yönümüzü keşfetmeye veya yaratmaya zaman ayıramaz hale geliriz. Güney Ay Düğümümüz neredeyse, orada her zaman bitirilmemiş işlerimiz, daha yapabileceğimiz işler olacaktır. Bu gerçeği kabullenmek, bırakmak ve Güney Ay Düğümümü düşüncelerinin bizi ilerlemekten alıkoymasına izin vermek yerine dikkatimizi Kuzey Ay Düğümüne vermek yararımıza olacaktır. Birçoğumuz, gelişimimizi Güney Ay Düğümümüz açısından tanımlarız. Bu gerçekten de geçmiş yaşamımızda gelişimimizin göstergesi olabilir. Fakat Güney Ay Düğümümüz, gerçekten ihtiyacımız olan gelişimi sağlamaktansa, biz at gözlüklerimizi takıp başka yönlere giden yol ayrımlarını keşfetmeye isteksiz oldukça bizi sonu çıkmazlarda biten yollara yöneltir.

Güney Ay Düğümümüz bize gerçekten değeri olan yeteneklerin yanı sıra motivasyon ve sebat sağlayabilir, fakat zamanımızın çoğunu Güney Ay Düğümümüzü çalıştırarak harcadığımız zaman, denge kaybı, bütünlük kaybı ve acı yaşamamız muhtemeldir. Anlamımızı, duygusal bağımızı kaybederiz, kendi özümüzle olan temasımızı kaybederiz, hem başkalarıyla hem de kendi özümüzle ayrılık yaşarız. Güney Ay Düğümü bize bir temel sağlar, ama bu temele çöküp kaldığımızda hayatımız bilinçsiz, otomatik, doyumdan ve anlamdan yoksun hale gelir. Gelişimimiz durur.

Güney Ay Düğümünün sembolü baş aşağı duran kulaklığa benzer. Kuzey Ay Düğümünün sembolü ise doğru duran kulaklıktır. Enerjimizi nereye odaklayacağımıza dair günlük seçimler yaparken içimize dönüp kendimize şu soruyu sorabiliriz: “Kulaklıklarım doğru duruyor mu? Kozmik kanalı açtığımda tam olarak ne dinliyorum? Geçmişim, eski ben’in sesini mi, yoksa geleceğin, yeni ortaya çıkmakta olan potansiyelimin sesi mi?”

Kuzey Ay Düğümü

Kuzey Ay Düğümü, yaşam amacımızın astrolojik göstergesi, bize doyum sağlayan ve gelişimimizi teşvik eden içsel ve dışsal enerjilere erişim elde etmek için en çok geliştirmemiz gereken yetimizdir. Kuzey Ay Düğümümüzü ifade ettiğimiz zaman, kendimizden daha büyük enerjileri çekip kullanır, içimizdeki kaynakla temasa geçer, bize faydası olan kişileri ve fırsatları kendimize çekeriz. Kuzey Ay Düğümü, bize tatmin edici ve kendimizi bütün ve tam hissetmemizi sağlayan deneyimler yaşatarak bizi besler. Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız iyileşir. Artık bize hizmet etmeyen davranış kalıplarına, ilişkilere ve durumlara saplanıp kaldığımızda, Kuzey Ay Düğümümüzün uyanışı duygulanım deneyimimizi ve perspektifimizi değiştirebilir ve daha önce fark etmediğimiz ihtimallerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Kuzey Ay Düğümümüz, kozmik jeneratörlerimiz prize takılı olmadığı ve çalışmadığı için yıllarca içimizde atıl durumda kalan yeteneklerimizi etkinleştirir.

Çoğumuz için Kuzey Ay Düğümü aynı zamanda kendimiz için güttüğümüz fakat hiçbir zaman gerçekleştiremediğimiz hayallerimizin farkına varmanın anahtarıdır. Geçmişte yaşadığımız zirve deneyimler, neşe ve doyum anları doğrudan Kuzey Ay Düğümümüzün ifadesiyle ilişkili olabilir, veya dolaylı olarak, ilk önce Kuzey Ay Düğümü tutum ve eylemlerini gerçekleştirdiğimiz için mümkün olmuş olabilirler. Güney Ay Düğümü bizi çözülmeye ve ayrılığa götürürken, Kuzey Ay Düğümü bizi kendimizle ve başkalarıyla bağlantılı ve birlik içinde olduğumuzu hissettiren deneyimlere götürür. Kendi içimizde bütün ve özümüzle temas halinde hissederek, başkalarının özüyle temasa geçeriz. Birlik deneyimleri aracılığıyla kendimizi besleriz ve bu beslenme de hayatımızın tüm alanlarına güç verebilecek bir enerji ortaya çıkarır.

Fakat Kuzey Ay Düğümümüzü ifade etmek genelde kolay değildir; çaba ister. Belki de Kuzey Ay Düğümü burcumuz ve evi, geçmiş yaşamlarımızda gerçek anlamda hiç sergilemediğimiz niteliklerimizi ve yaşam alanlarını temsil ettiğinden, kendimizi yürümeyi yeni öğrenen bebekler veya okuma-yazmayı öğrenmeye çalışan birinci sınıf çocukları gibi hissederiz. Yeni kaslarımızı geliştirirken çekingen ve güvensizizdir. Kuzey Ay Düğümü deneyimimizden korkarız, çünkü kontrolümüzü kaybetmiş, sürükleniyor gibi veya tüm dikkatimizi Kuzey Ay Düğümümüze vermek için Güney Ay Düğümümüze odaklanma alışkanlığımızı bırakmaya zorlanıyor gibi hissederiz.

Gezegenleri bizim Kuzey Ay Düğümümüz ile kavuşum yapan insanlardan ve aynı şekilde kavuşum yapan transitlerden ve progresyonlardan fayda görürüz. Ayrıca hayatımıza Kuzey Ay Düğümü enerjileri kullanmamızı gerektiren aktiviteler ve durumlar kattığımız zaman da fayda görürüz. Kuzey Ay Düğümü enerjilerini kullanmakta zorluk çekmeyen bir kadın profesör düşünün. Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda 9.evde olsun. Bir üniversitede edebiyat eleştirmenliği dersi veriyor ve dolayısıyla her gün Kuzey Ay Düğümü yeteneklerini kullanmak zorunda. Bir de Güney Ay Düğümü Aslan burcunda 10.evde olan bir aktör düşünün. Kendini işbirlikçi yaşam tarzına ve sosyal reforma adamış bir grup insanla birlikte bir topluluk evinde yaşamayı tercih ediyor. Bu tür bir yaşam durumuyla birlikte 4. evde Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü sürekli pekiştiriliyor.

Birçok insan yaşamlarının amacını ararken, kendilerine tam bir doyum sağlayacak bir kariyer veya meslek arar dururlar ama bulamazlar; veya yaptıkları işin insanlığa sundukları başlıca katkıları olmasını beklerler. Fakat Kuzey Ay Düğümümüz 6. veya 10. evde ya da Başak veya Oğlak burcunda değilse, bu amacın mesleki seçimle pek bir ilgisi yoktur. Yaşam amacımız, kendi kişisel evrim yolumuzdur. Bu yol, örneğin Kuzey Ay Düğümümüz 4. veya 12. evdeyse, işimize yaptığımız yatırımdan bir miktar feragat etmemizi gerektirebilir ve onun yerine enerjimizi kişisel hayatımıza vermemiz gerektiği anlamına gelebilir.

Her gün, yapacağımız her bir eyleme dair seçimlerle karşı karşıya geliriz. Bazı seçimlerimiz küçüktür ve çok az yankısı olur. Bazıları ise büyüktür ve hayatımızın geri kalanı üzerinde büyük bir etki yapar. Seçimlerimiz Kuzey Ay Düğümümüzün anlamıyla uyumlu ise, hem bize hem de başkalarına faydalı olacaklardır muhtemelen. Kuzey Ay Düğümümüzü ifade eden alıntılar* biriktirmek ve mantralar geliştirmek (örneğin, 1.ev Akrep için “Ben kendi kendimin güç kaynağıyım”) hayatımızın yönü ile uyum içinde olmamıza yardımcı olabilir. Karar verirken, kendimize, alternatiflerimizi Kuzey Ay Düğümü standartlarımıza göre değerlendiren sorular sorabiliriz. Kuzey Ay Düğümümüz Koç burcundaysa şöyle sorabiliriz: “Bu seçim beni heyecanlandırıyor veya motive ediyor mu? Başkalarının ihtiyaçları ve isteklerinin dışında, benim gerçekten yapmak istediğim şey bu mu?” Kuzey Ay Düğümümüz Yay burcundaysa, şöyle sorabiliriz: “Burada anlam ve amaç veya yeni ufukları ve kendi doğrularımı keşfetme özgürlüğü bulacak mıyım?” Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda olanlar ise şunu bilmek ister: “Bu seçim benim şefkatimi uyandıracak ve ilham kaynaklarımı açacak mı?” Aslan burcundaki Kuzey Ay Düğümü ise bize şöyle bir soru sordurabilir: “Bu yürekten gelen bir yol mu?” Kuzey Ay Düğümü konumumuz ne olursa olsun, bizi canlandıracak, besleyecek, bize kuvvet verecek ve kendi gerçek doğamızı ortaya koymamıza yardımcı olacak yön ile uyum içinde olmamızı sağlayacak rehber sorular veya mottolar geliştirebiliriz.

Peki Ay düğümleri nasıl birleştirilir?

Okumak için https://www.paakademisi.com/ay-dugumleri-2-ay-dugumleri-nasil-butunlestirilir/

Tracy Marks, The Astrology of Self Discovery

Çeviren: Gülin Koçhan

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: , ,

Benzer Makaleler

Menü