Temel Astroloji Bilgileri

 

Tüm İlerletim Teknikleri – Progressed Haritalar

Klasik antik çağlardan Orta Çağ ve Rönesans boyunca ve hatta yirminci yüzyıla kadar batı astrolojisinin tüm büyük isimleri birincil ilerletimlerle çalışmışlardır. Bu, Dorotheus ve Ptolemy’nin, Meşâullah ve Ebu Ma’şar’ın,…

Astrolojide Solar Ark Nasıl Kullanılır?

Solar Ark İlerletimleri, bir astroloji haritasının, sadece onun için olmamakla birlikte genellikle bir doğum haritasının, nasıl geliştiğini sembolize etmek üzere ilerletildiği, tahmine dayalı bir zamanlama tekniğidir. Doğum yerleşimleri ile…

Arap Noktaları

“Noktaların Çıkarılması” Teriminin Tanımı Noktaların çıkarılması, (her ikisi de) kendiliğinden tek bir şeyi gösteren iki gösterge arasındaki boylamın bilgisidir. Ancak bir üçüncü (gösterge) getirilmedikçe noktanın etkisi iyi bilinemeyecektir. Bu,…

Antisya- Kontra-Antisya

Antisya’nın uygulamada detaylı bir gösterimini bize bırakan en eski astrologlardan biri, yazdığı Matheseos Libri VIII’in ikinci kitabında etkilerini anlatmak için, ona birçok sayfa ile yer veren 4. yüzyıl Romalı…

Orta Noktaları Yorumlama ve Analiz Etme

Her birimiz kendi bireysel astroloji eğitimimize başladığımızda, süreç yeni bir dil öğrenmeye oldukça benziyordu. Ve gerçekten de, astroloji tam olarak budur, bazı oldukça yabancı görünen glifleri kullanan sembolik bir…

Astroloji Tarihi

Her kültür, varoluşumuza dair gizemin ipuçlarını bulmak için zaman zaman doğaya bakmıştır. Bu durumda atalarımızın bakışlarını yukarıya çevirmelerinde ve cevapları gece gökyüzünde ve orada hareket eden gök cisimlerinde aramalarında…

Önemli Yaşlar ve Transit Gezegen Göstergeleri

Satürn Dönüşü (29 yaş civarında)  “… Ve her zaman mutlu yaşadılar.”ın gerçekçiliğinin ölçülmesidir. Bu çoğu peri masalının klasik sonudur. Bize satılan inanç; yetişkinliğe geçiş yapabilir, itaat edebilir, bekleneni yapabilirsek,…

Açısız Gezegenler

Doğum haritamızda açı almayan gezegenlerin çalışma prensibi açı alan gezegenler göre farklıdır. ‘Bu farklılıklar neden oluşur?’, ‘Açısız gezegen açılı gezegenlerle karşılaştırıldığında doğasını nasıl yansıtır?’ Soruları akla gelmektedir. Bu soruların…

Astroloji ve Simya

 “Genel kural şudur ki, en etkili gezegenler olarak Mars ve Merkür tuzlarını, öfkelerinin ateşini söndürecek bir araç bulabilecekleri biçimde, Venüs ve Jüpiterle birleştirerek kullanmak daha iyidir… Özellikle de Satürn…

Helenistik Astroloji Çeşitleri

Helenistik astrolojinin üç ana alt bölümü vardır. Bunlar evrensel astroloji, natal ya da genetik astroloji (“doğum günüyle ilgili” anlamına gelir) ve seçim (katarşik) astrolojidir (“başlangıçla ilgili” anlamına gelir). Natal…

temel astroloji bilgileri

Menü