Harmonik Haritalar

Harmonik haritalar her haritada bulunan tonlar gibi rezonans ilkelerine dayanır. Tüm zodyak (360°), bir rakamını (1) temsil eden temel ton olarak alınır. Daha yüksek bir titreşim kullanarak, çemberin daha hızlı salınmasını sağlayabiliriz ve hangi gezegenlerin nasıl bir modelde çalıştığına bakabiliriz. Örneğin, 4. harmonik kare açıları paylaşan tüm gezegenleri içerecektir (90 ° dairenin dörde bölünmesi). Harmonik haritada, bu gezegenler kavuşum yapar. Her bir ‘titreşime’ karşılık gelen sayı yorumu etkiler.

Harmonik çalışmasının, açı teorisini büyük ölçüde genişlettiğini ve farklılaştırdığını söyleyebiliriz.

Numerik Sembolizm ve Açılar

Gezegenler arasında açılar olumlu, olumsuz ya da kararsız ilişkiler olarak yorumlanır. Yorum büyük ölçüde ilgili gezegenlerin doğasına bağlı olsa da, bu görüş büyük ölçüde 1, 2, 3 ve 4 sayılarının geleneksel sembolizminden kaynaklanmaktadır. Zodyak çemberi 1’e bölündüğünde, sonuç yine 360° veya 0°’dır.  – bu kavuşum açısını tanımlayan mesafedir. 2’ye bölünme bize 180° verir (karşıt); 3’e bölünme bize üçgeni (120°) verir, 4’e böldüğümüzde (90 °) elde ederiz.

Bir (1) sayısı, tüm varlıkların birliğini sembolize eder ve sonuç olarak, iki gezegen kavuşum yaparak bütün haline gelir. İki (2) sayısı, bu tekliğin kutuplara, örneğin erkek ve kadın, üst ve alt, yin ve yang, vb., bölünmesidir, bu karşıtlık gerginliğine yol açar. Üç (3) sayısı, yaratıcı bir çabanın ‘tezini’ ve senteze yol açan ‘antitezi’ sembolize eder. Genellikle, üçgen açıdaki gezegenler aynı elementtedir, birbirlerini destekler ve tamamlarlar. Dört (4) sayısı, açıkça ortaya konan şeydir. Kare açı genellikle zor kabul edilir, her bir taraf diğerini engeller, yol vermez.

Minör Açılar ve Harmonikler

Yukarıda yazılanları göz önünde bulundurarak, zodyağın diğer sayılara, örneğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’a bölünmesini ne getireceğini merak edebiliriz. Bu, bizi minör açılardan quantil (quintile), sekstil, oktil (octile), novil ve desil (decile) götürür. Bununla birlikte, bu açılarına ve katlarına sadece hesaplama ile ulaşılabilir. Minör açıların yorumlanması major açılara kadar açık değildir.

Harmonik tekniğini kullanarak, dairenin belirli bir bölümüne odaklanabilirsiniz. Dairenin bölünmesi bir seçim meselesidir, örn. 5, 57 veya 228. Kişinin seçtiği sembolik anlamın farkında olması gerekir. Seçilen sayı örneğin 36 kullanarak, daha fazla analiz için kullanılabilen bir tür yardımcı harita hesaplanabilir.

Harmoniklerin Uygulanması

36. harmonik haritasını kullanarak, hangi gezegenlerin 10° lik açılar (360: 36 = 10) oluşturduğunu hemen görebilirsiniz, çünkü bu gezegenlerin hepsi kavuşumda olacaktır. Örneğin, 36 sayısı, problem çözme yeteneğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir: 36 = (2×2) x (3×3), karşıtlar arasındaki gerilim ve çözme çabası. Bu durumda, 36. harmonik bize birinin problem çözme yaklaşımını ve dikkate alınması gereken zorlukları anlatır. 36. harmonik içinde ana açılar kullanabilir. Harmonik ve natal harita karşılaştırabilir. Son olarak, 36. harmonik 36. yaşam yılı ile ilişkili olabilir – çünkü 36. kez Güneş dünya etrafında yolculuğu tamamlayacak ve kişi bu frekansa duyarlı olacaktır.

Harmoniklerle çalışırken, karşılaşılan zorluklardan biri, her harmoniğin özel öneminin belirlenmesinde, diğer bir deyişle sayısal faktörün sembolik değerinin ne olduğunu bulmakta yatar. Uygulamada, söz konusu rakamlar genellikle yukarıdaki örnekte olduğu gibi sayıların katlarına indirgenerek yorumlanır. Daha başka anlamına ulaşmanın bir başka yolu, toplamlara ve diğer matematiksel ve numerolojik uygulamalara başvurmaktır. Teorik olarak, her doğum haritası için sonsuz sayıda harmonik harita hesaplanabilir. Kişinin harmonikleri yorumlaması bir numerolojik mistisizme göre  ya da sistematik bir değerlendirmeye göre olabilir.

Kaynakça

John M. Addey, Harmonics in Astrology

Michael Harding u. Charles Harvey, Working with Astrology, Arkana 1990, 

David Hamblin, Harmonic Charts, Aquarian Press.  

Makale, www.astro.com’dan alınmıştır.

Çeviren: Gülden Bulut

© 2020, her hakkı saklıdır

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü