Psikolojik Astroloji

Jungiyen Psikolojinin Astrolojideki Yeri

Jungiyen düşüncenin psikolojik astrolojideki etkisi çok önemli olmuştur. Uygulayıcılarına, bilinçdışının gerçekliğinin ve psişeyi anlamak için simgeselin öneminin tanınmasını içeren, arketipsel hayal gücüne ve onun ilahi verilerine erişim sağlayan teorik…

Patolojik Narsisizm ve Astroloji

Son zamanların trend psikolojik kavramlarından birisi şüphesiz ki narsisizmdir. Suya yansıyan güzel yüzüne aşık olan mitolojik karakter Narkissos’un hikayesinden esinlenerek ismini alan narsisizm, bir kişilik yapılanmasıdır. Bu çalışmada patolojik…

Kahramanın 12 yüzü, Arketipler ve Astroloji

Cláudia Rabelo: “Benlik hissinizin ve sağlıklı egonun gelişimi için hangi yolu izlemeniz gerekir?” Astrolojide Güneş baba arketipine, animus, ego ve kahramana işaret eder. Kahramanın bir sembolü olarak Güneş’in temsil…

Kolektif Bilinçdışı ve Astroloji

Sigmund Freud genellikle bilinçaltını, bilincimiz tarafından baskılanmış travmatik veya hoşlanmadığımız deneyimlerimizi içeren psişenin bir parçası olarak tanımlamasıyla bilinir. Jung ise bir adım daha ileri giderek: Bilindışının sadece bireysel olmadığını,…

Neptün: Ruhsal ve Psişik Travmalar

Neptün birinci evde veya Koç burcunda: Özel bir şeye sahip olma duygusu yaratan öz-potansiyelle ilgili idealist beklentiler. Benliğin farkındalığı ve deneyimlenmesiyle, evren, Tanrı veya benzeri bir olguya kıyasla bilinçsizce…

Güneş ve Ay (Jungiyen Psikoloji Perspektifinden)

Güneş sisteminin kalbi ve doğum haritasının en önemli tek sembolü olan güneşin simgesi “bir dairenin merkezindeki bir nokta” ile bireyin kendi olma dürtüsünü yansıtır. Bu kulağa oldukça basit gelse…

Stelyuma Farklı Bakış

Stelyum 4 veya daha fazla gezegenin aynı eve toplanmasıyla meydana gelir. Bazen 4 veya daha fazla gezegen tek bir burçta toplanabilir (bu da birden çok evi kapsayabilir) ancak odak…

Mizaç & Astroloji

Mizaç, her bireyin yaşadığı deneyimlere ve sosyal etkileşime nasıl bir duyarlılık göstereceğini belirten doğuştan gelen özelliklerdir. Her birey farklı mizaç özelliklerinde dünyaya gelir. Kişiliği belirleyen en önemli unsurlardan biridir…

Özgür İrade & Kader

Shakespeare’in bir oyunundaki karakter şöyle der: “Sevgili Brutus, kabahat yıldızlarımızda değil bizzat kendimizdedir. Aşağıda olan bizlerdedir.” Genelde astrolojiyle ilgilenen çoğu kişi yaşadıklarının suçunu yıldızlara atfetmekte büyük bir ustalık gösterir.…
Menü