Psikolojik Astroloji

6. Ev ve Anlamı

İş ve sağlık altıncı evin  meselesidir, malum bu ikisi Başak burcuyla ilişkilendirilmiştir. İş ve sağlık ruhani düzeyde iç içe geçmiş şeylerdir ve yaşam amacımızla ilintilidir. Birinin emekli olduktan sonra sağlığının kötüye gittiğini kaç defa duymuşsunuzdur. Yaratıcılık ve işe yarıyor olma hissi bizim canlı, tetikte ve sağlıklı olma duygumuzu besler. Altıncı evi vurgulu bir kişi için, iş yerindeki huzursuzluk sağlığa infaz gibidir...

7. Ev ve Anlamı

Yedinci ev, evlilik gibi yakın, samimi ilişkilerde nasıl davrandığımızı tarif eder – ki bu da Venüs ve Terazi için çok daha önemlidir, zira burası yönettiği evdir. Bazı kişiler tekrar tekrar evleniyor ama bakıyoruz ki hep aynı temel kalıba uyan insanlarla evlenmişler, yüzeyde ne kadar farklı görünüyor olsalar bile.  Alkolik babası olan bir kadın, sürekli sonradan alkolik olduğunu öğrendiği adamlarla ilişki...

9. Ev Anlamı

Dokuzuncu ev, Jüpiter ve Yay ile ilişkili olup, bilgelik ve ilim arayışıyla alakalıdır. Yüksek eğitimi yönettiğini söylenir ama bizim öğrenim ve gelişimimiz sadece üniversite yılları ile, diplomayla sınırlı olamaz. Kendini eğitmiş birçok insan daha bilgedir ve doktorası olan çoğuna nazaran daha derinliklidir. Bu evin kapsadığı burçlar ve gezegenler size yüksek akılın işlerine –teori, soyut fikirler, filozofik sorular gibi- nasıl bir yaklaşımınız...

8. ev ve Anlamı

Sekizinci ev, en çok Plüto ve Akrep ile aynı kefeye konulmuştur ve görünürde alakasız manalara sahip olsa da olayın iç yüzünde alakalıdırlar. Öncelikle, finans, kaynaklar ve yakınlığımız olan diğerlerinin –arkadaş, aile üyesi hatta iş ortağının- kaynakları ile ilgilidir. Sekizince ev, ikinci evin zıddıdır, ki o da bizim kendi kaynaklarımızı, finans ve değerlerimizi ifade eder. Bu karşıtlık, bizimkiyle başkasınınki arasında bir dengeye...

5. Ev Ne Anlatır?

Geleneksel astroloji düşüncesinin beşinci evi çocuklar olarak gördüğünü bilmeyen yoktur. Birkaç hocam geleneksel yaklaşımla ders işlerdi ama beşinci evin kadın haritasında çocukları temsil ederken, erkek haritasında yaratıcı çabayı temsil etmesi gibi cinsiyetçi bir tutuma sahipti. Bugün artık farklı bakıyoruz –erkekler de çocuk yapmayı önemseyebilir, ayrıca kadının erkekten daha az yaratıcı olduğu düşüncesini de ortadan kaldırdık. Beşinci evin, çocuklara yönelik tavrımızı...

Return Haritalar

Return haritaların temel prensibi kişiselleşmiş döngüler olmalarıdır. Belirli bir zamanda, bir gezegen natal pozisyonuna geri döndüğünde, transit gezegen doğum anındaki pozisyon ile kavuşumda olur ve buraya yeni bir horoskop dahil edilebilir hale gelir. Bu harita bir olay haritasıdır, tıpkı Ingress haritası gibi (bir gezegenin yeni bir zdyak burcuna girdiği anın haritasıdır ingress), tek farkla, bu olay bu belli kişiye has bir...

Jüpiter Kova’yı Yorumlama Kılavuzu

Jüpiter Kova insanları, kendilerini hümanist idealler, entelektüel ve cüretkar deneyimler yoluyla büyümeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fazlasıyla bağımsız, ilgisiz bir tutum takınırlar, ancak başkalarına karşı cömerttirler. Eksantrik, bireysel, alışılmışın dışında ve kendine özgüdürler. Tüm insanlığın birliğine ve bilgiye güvenirler, geniş bir toleransa sahiptirler. Kova, asi gezegen Uranüs tarafından yönetilir. Jüpiter Kova’daki insanlarının, yaşamlarının pek çok alanında risk alma konusunda oldukça rahat...

Uranüs açıları- Yakın İlişkilerde Reddedilmeyi Bekleme, Terkedilmekten Korkma ve Güvenmeme

Uranüs, beklenmedik şeylerle ilgili bir gezegendir ve asıl amacı Satürn'ün sınırlarını yıkmaktır. Uranüs tahmin edilemez, şimşek çakması gibidir. İlişki modelleri açısından bakıldığında da, Uranüs açıları reddedilme ve terk edilme meseleleriyle ilgilidir. Uranüs enerjisi,  en öngörülemez ve en güvenilmez olan enerjidir. Onu tanımlayamayız, tahmin edemeyiz, bir anda gelir ve gider, ve arkasında kaos bırakır.

Herkes hayatının bir noktasında reddedilir. Hepimiz terk...

İlişki Evleri: 3.ev, 7.ev, 11.ev- Kardeşlik, Ortaklık ve Dostluk

Üçüncü ev, erken çocukluk çevremizi paylaşan başkalarıyla (esas olarak kardeşler ve aynı zamanda diğer mahalle arkadaşları ve ilkokul arkadaşları) ilişkideki, ilk eşitlik deneyimimizi sembolize eder. Ortaklar, meslektaşlar ve tanıdıklarla sosyal etkileşimlerin kökenleri kardeş deneyimlerimize dayanır. Bu nedenle natal haritanın üçüncü evi, ilişki kalıpları için bir şablondur. Üçüncü ev, akran ilişkisini ilk nasıl deneyimlediğimizi ve sonraki ilişkiler üzerindeki etkisini açıklaması açısından...

Güneş ve Ay’a Dış Gezegen Transitleri

Güneş'e Yapılan Transitler

Benliğin yeniden tanımlanmasında, Güneş'e olan transitler kim olduğumuzu yeniden şekillendirdiğimiz kimlik krizlerini temsil eder. Bazen kendi standartlarımızı ve ideallerimizi yaşamadığımız için kulağımız çekilir. Bazen kendi gücümüzü ve yeteneklerimizi kendimizin baltaladığını ve aslında olduğumuzdan daha fazlası olmaya muktedir olduğumuzu keşfedince tatlı bir şaşkınlık yaşarız. Bazen de bu ikisini sırasıyla, iki sene ya da daha fazla süren dış-gezegenlerin Güneş’e transitlerinde keşfederiz.

 • Psikolojik Astroloji Akademisi

  Telefon: 0 538 265 37 28

  E-mail: bilgi@paakademisi.com

  • İletişim Formu

   Adınız (gerekli)

   Epostanız (gerekli)

   Telefon Numaranız

  • İletiniz