Tutulmalarda Geleneksel Kurallar

1- Tutulmalar, Güneş, Ay veya köşe noktalara 1 derece kavuşum veya karşıt açıyla gerçekleştikleri zaman önemlidirler.

2- Mundane meselelerde, tutulmanın burcuna geleneksel bir aşinalıkları olan milletleri ve şehirleri etkilerler – özellikle de tutulma kuruluş haritalarında Asc, MC, Güneş veya Ay’ın üzerindeyse.

3-Tutulma natal Asc, MC veya yöneticisinin üzerine denk gelirse milletler de etkilenebilir.

4- Birçok astrolog, tutulmaların ufuk altında (özellikle 4.evde) hala geçerli olduklarını iddia etse de genelde kabul edilen şudur: “Ufkun üzerinde oldukları zaman etkilerini en güçlü şekilde yayar, Ufkun aşağısındayken ise o kadar güçlü olmazlar“.

5- Asc’deki tutulmalar, yeni başlatılmış projeleri ve genç kişileri etkiler; MC’de, krallıkları, yöneticileri ve yaşlı insanları; Dsc’de ise savaşları, münakaşa yapılan insanları ve yaşlı insanları.

6- Güneş tutulmasının etkileri Güneş’in batışına kıyasla Güneş MC’de doğarken daha büyüktür. Ay tutulmaları, doğu yarım küreye kıyasla batı yarım kürede daha yıkıcıdır.

7- Önceki köşede konuşlanmış herhangi bir parlak sabit yıldız (1. veya 2. magnitüt büyüklüğünde) da dikkate alınır, onun ardından da sonraki köşede konuşlanmış bir parlak sabit yıldız. (örn., tutulma 12. 11. veya 10. eve denk geliyorsa, MC’deki bir sabit yıldızı ve ikinci derecede önemli olarak da ASC’deki bir sabit yıldızı dikkate alın.)

8- Tutulmanın doğası, yönetici gezegeni ve o anın önemli sabit yıldızlarına bakarak bulunur. Tutulmanın yöneticisi, en çok asalete sahip olan ve açı bakımından tutulmanın derecesiyle ve sonraki köşe noktayla (örn., tutulma 7., 8. veya 9. evde oluyorsa MC ile, 10., 11. veya 12.deyse Asc ile) en çok ilişkisi olan gezegendir.

9- Eğer tutulmayı başka, sonraki köşe noktasını başka gezegen yönetiyorsa tercih tutulmayı yöneten gezegenden yanadır, köşenin yöneticisi ise yardımcı gösterge olur.

 • Satürn tutulmayı yönetiyorsa, soğuk, uzun süren hastalıklar, yoksulluk, hapis, korku, ölüm (özellikle yaşlılar için), kötülük, kıskançlık ve meşakkatli davalar yoluyla zarara işaret eder. Soğuk, sisli, dondurucu ve kasvetli havaya neden olur; denizde fırtına ve hasar; nehirlerin taşması ve kirlenmesi; hasat kaybı ve kıtlığı, ve doğanın genel olarak kötüleşmesi.
 • Jüpiter tutulmayı yönetiyorsa barış, refah, doğurganlık, mutluluk ve bolluğa işaret eder. Bedensel ve ruhsal sağlık iyileşir, nüfus artar, yasalar adaletle uygulanır ve hükümetler vatandaşlara cömertlik gösterir. Doğum haritalarında bu tutulma ün, refah, sağlık ve iç rahatlığı vadeder.
 • Mars tutulmayı yönetiyorsa kuraklık, yangın, kundaklama, şiddet, cinayet, kanunsuzluk, ateş, savaş ve hayatlarının zirvesindekilerin ani ölümleri yoluyla hasar getirir. Havada yıldırımlar, kasırgalar, kıtlık ve yıkıcı rüzgarlar görülür. Denizlerde azgın fırtınalar ve şiddetli gemi kazaları olur. Ekinler aşırı sıcaktan, zarar verici rüzgarlardan ve yangından zarar görür.
 • Venüs tutulmayı yönetiyorsa Jüpiterinkine benzer faydalı bir etkisi olur. Doğumlarda ün, memnuniyet, aşk, evlilik, çocuklar, refah ve sağlık vadeder. Hava açık, sakin, ılık ve nemlidir -tarım için uygundur. Hükümetler arasında dostane ilişkilerin olduğu bir zarafet ve bolluk dönemidir.
 • Merkür etkisini, güçlü bağlantısı olduğu gezegenin doğasına göre ayarlar. Tek başınayken hızlı, pek fark edilmeyen ve gayretli eylemler yaratır. Tutulmayı kötücüllerle birlikte yönetirken ise dolandırıcılık, hırsızlık ve başarısız seyahatler veya ticaret getirir. Ayrıca rahipleri, ibadetleri, kehanetsel uygulamaları da etkiler ve geleneklerde ve yasalarda değişiklikler getirir. Hava değişken ve kasırga, deprem, şimşek ve yıldırım riskiyle dengesizdir. Batısal Merkür kıtlık korkusu, doğusal Merkür sel korkusu getirir.

10-Genelde Ateş burçlarındaki tutulmalar seçkin kişilerin ölümünü, savaşları ve yangınları gösterir; Toprak burçları tarımsal sorunlara delalettir; Hava burçları şiddetli rüzgarlar, kıtlık ve hastalık habercisidir; Su burçları sellere, deniz sorunlarına, savaş beklentisine, ve sıradan insanlar arasında yüksek ölüm oranına işaret eder.

 • Koç burcundaki tutulmalar savaş ve din konusunda uyuşmazlıklar getirir. Seçkin insanların canlarını ve özgürlüklerini tehdit eder, koyun ve keçi gibi “küçük baş” hayvanlara hastalık getirir. (Geleneksel olarak bu burçla bağlantılı ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya ve Danimarka’dır.)
 • Boğa burcundaki tutulmalar iş dünyasını, ticareti, büyük binaları, tarımı ve başkalarının meselelerinde aracılık yapan müşavir ve aracı gibi kişileri etkiler. Öküz, inek ve atlarda yüksek ölüm oranı tehlikesi getirir. (Rusya, İrlanda, İsviçre, Kıbrıs ve İran)
 • İkizler burcundaki tutulmalar, insanların yedikleri kümes hayvanlarından kaynaklanan hastalıklar getirir. Dinde ve ticarette çatışma, yasalara saygısızlık -laf var iş yok – ve büyük insanların ölümü yoluyla kayıp getirir. (Güney Mısır, Londra ve İngiltere’nin güneybatısı. Bazıları ABD’yi de söyler.)
 • Yengeç burcundaki tutulmalar politik değişiklikler getirir, insanları anlaşmaları ihlal etmeye ve silahlanmaya kışkırtır, ve yüksek mercidekiler arasında hilekarlığa ve kurnazlığa neden olur. Gemicilik ve deniz yolculuğu tehlikelidir; ırmaklar kurur, ve mideyi etkileyen hastalıklarda artış olur. (İskoçya, Hollanda, Afrika, Venedik, Amsterdam ve York.)
 • Aslan burcundaki tutulmalar kraliyet üyeleri, soylular ve “kaliteli insanlar” için ölüm ve kötü şans habercisidir; eski binaların, sarayların ve kiliselerin harap olması ve yıkılması; din adamları arasında bölünme, şehirlerin kuşatılması ve at ve tahıl kıtlığı. (İtalya, Sicilya, Roma ve Türkiye.)
 • Başak burcundaki tutulmalar önemli kişilerin acı ölümlerini ve salgın hastalık, kıtlık ve ekinlerin ziyanı yoluyla genel bir sefalet getirir. Her şeyde kıtlık görülür. Yazarlar, şairler ve merküryen kişiler ızdırap çeker. (Güney Yunanistan, Girit, Irak, Paris ve Güneybatı Fransa.)
 • Terazi burcundaki tutulmalar havayı bozar ve bulaşıcı hastalıkları, vebayı, vb. artırır. Kötü hava, sert rüzgarlar getirir, gençleri “serseriliğe” meylettirir, dini münakaşalara neden olur ve soylular arasında bölünme ve kayıplar getirir. (Avusturya, Portekiz ve Viyana.)
 • Akrep burcundaki tutulmalar, el altından, haince ve canice eylemlerin habercisidir; valilerin despotlar tarafından askeri müdahaleyle görevlerinden alınmasına işaret eder, genel olarak hastalıkları ve sivil kargaşayı arttırır ve bol bol şimşek, yıldırım ve deprem getirir. (Norveç, Mauritius, Liverpool)
 • Yay burcundaki tutulmalar atlarda hastalık ve sorunlara neden olur, insanlar arasında dini hoşgörüsüzlük ve güvensizlik yayar, ünlü kişilerin başına felaket getirir, kanatlı kümes hayvanlarını tehdit eder ve hırsızlığı, tecavüzü ve denizde korsanlığı artırır. (İspanya ve Macaristan.)
 • Oğlak burcundaki tutulmalar değerli kişilerin zamansız ölümünü haber verir, haksız suçlamalarda, karalamalarda ve komplolarda artışa neden olur, politik değişikliğe ve hükümet değişimine, komşu devletlere askeri istilaya ve birçok gemi kaybına neden olur. (Hindistan, Karayipler ve Oxford.)
 • Kova burcundaki tutulmalar seller, sığırlarda hastalık, halkta keder, yas ve memnuniyetsizlik getirir. Eski binalar yıkılır veya hasar görür, hırsızlıklar ve depremler artar, ve Kilise’de inatçı çatışmalar yaşanır. (Arabistan ve Etiyopya)
 • Balık burcundaki tutulmalar deniz ve balıkçılık endüstrisine şanssızlık, kıyıların bozulması, balık kaybı ve nehirlerin çekilmesini getirir. Şöhretli bir adamın ölümünün habercisidir, Kilise veya Hukuk camiasından kişilerin ahlaksız eylemleri ortaya çıkar ve tüm avukatlar ile din adamları bundan zarar görür. (Kuzey Mısır)

Deborah Houlding

Çeviren: Gülin Koçhan

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü