Köşesel, Halef ve Son Evler

Çoğu öğrenci, aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi köşesel evlerin (1., 4., 7. ve 10.), halef evlerin (2., 5., 8. ve 11.) ve son evlerin (3., 6., 9. ve 12.) olarak tanımlandığını bilir.

 

Evler güç açısından eşit değildir. Bir gezegenin köşesel bir evde bulunması, etkileri bakımından bir son evde olmasında çok daha kuvvetlidir. Christian Astrology'nin (Lilly) 48. sayfasında şöyle yazıyor:

"Köşesel evler en güçlü olanlardır, halef evler onları takip eder, son evler zayıftır ve çok az etkilidir: halef evleri köşeler takip eder, son evler halefleri izler [sonra] gelir. Evler güçte şöyle sıralanırlar:  1, 10, 7, 4, 11, 5, 9, 3, 2, 8, 6, 12

Bunun anlamı şudur, biri Yükselende, diğeri onuncu evde olmak üzere iki gezegen eşit derecede asaletlidir, Yükselen'deki gezegen bir şekilde 10.evde bulunduğu zamanki etkiden biraz daha güçlüdür. Aynısını, köşelerdeki gezegenlerin etkilerini daha güçlü gösterdiklerini hatırlayarak yapın."

Yükselen, Tepe noktası (MC), Dip noktası (IC) - herhangi bir haritadaki en güçlü ve etkili alanlardır. Köşelere açı yapan herhangi bir gezegen, haritayla rezone olacak ve haritanın genel anlamını büyük ölçüde renklendiren belirgin bir etkiye sahip olacaktır.

Birincil önemleri nedeniyle köşeler genellikle 'ana noktalar' olarak adlandırılır ve doğrudan doğu, güney, batı ve kuzey yönleriyle ilişkilidir.

'Kardinal' kelimesi, 'menteşe, dayanak' anlamına gelen Latince cardo'dan gelir ve birincil öneme sahip bir şeyi belirtir. Eski astrologlar, ana noktaları dünyayı yerinde tutan büyük eksen olarak görüyorlardı; MÖ 1.yy’da yazan Manilius şunu ileri sürer:

Bu noktalara olağanüstü güçler yüklenmiştir ve bunların kader üzerindeki etkisi, bilimimiz tarafından bilinen en büyük etkidir, çünkü göksel çember tamamen onlar tarafından sonsuza kadar destekler gibi konumlandırılmıştır.

Köşesel evler (bazen kardinal evler de denir) köşelerde başlarlar. Bir gezegen köşesel bir eve yerleştiğinde, daha güçlü performans gösterir. Temsil ettiği şey, gücünü hızlı ve dinamik bir şekilde gösterecektir.

Son (cadent) evler bu şekilde adlandırılmıştır çünkü içlerindeki gezegenler, göklerin ana konumuna doğru günlük hareketini devam ettirirler. Bu gezegenler vasat güçtedirler.

'Cadent' kelimesi 'düşmüş' anlamına gelir ve ceset anlamına gelen kadavra kelimesinin köküdür. Bir (son) kadent evdeki bir gezegen, güçlü konumundan zayıflık durumuna ya da zarafetten düşüş durumuna geçen bir şeyi simgeler, günlük harekette ana noktalardan uzaklaşmıştır.

Köşesel evler 'iktidar koltuklarımızı', aşina olduğumuz ve kontrol alanlarımızı temsil eder. Bir gezegen ile köşesel noktalar arasındaki mesafe ne kadar uzaksa, kişi sahip olduğu güce ve çevresine o derece yabancılaşma yaşar. Orijinalinde, tüm son evler yabancı yerler ve durumlar üzerindeki göstergedir. Aşinalığın az olması ya da sadece gücün reddi değil, aynı zamanda korku ve tehlikenin de göstergesidir.

Lilly, Christian Astrology adlı kitabında, yargılarını gezegenlerin köşesel, halef ve son evde olmalarına göre yapar. Olayların zamanlamasında, köşesel gezegenler hızlı sonuç getirir, takip eden gezegenler daha yavaş performans gösterir ve son gezegenler o kadar etkisizdir ki, çoğu zaman hiç performans göstermezler veya o kadar uzun sürer ki, durumdan umutsuzluğa kapılırsınız. Kayıp kişinin güvende ve iyi olup olmadığını araştırmak için açılan bir haritada bunun ne kadar etkili olduğunu anlayabilirsiniz.

Köşesel evde bulunan gezegenler güçlüdür, bu nedenle işaret ettikleri insanlar veya konular güçlüdür ve çok fazla dikkat çekerler. Bir kişiyi temsil ediyorsa, böyle bir gezegen 'işleri halletme' gücüne sahip birini gösterir. Bir hastalığı ifade ediyorsa, hastalığın zarar verme gücü vardır, bu nedenle hastalık haritalarında 6. evin yöneticisini bulmak daha iyidir. Ticari haritalarda 10. ev işlemin fiyatını gösterir, bu nedenle 10. ev yöneticisi köşesel evde ise fiyat yüksek olacak ve çok ilgi çekecek, son evde ise düşük olacaktır.

Aşağıdaki tablo, horary sorularındaki yargılarda açısallığın bazı ilkelerini vurgulamaktadır. Bunların genel muhakemenin yalnızca bir bölümünü oluşturan genel ilkeler olduğunu unutmayın.

 Köşesel Halef Son
Herhangi bir durumda gücü belirleme Güçlü Orta Zayıf
Kayıp obje ve kaybolan kişiyi bulma İçeride veya çok yakın Daha uzak, ama çok uzakta değil Çok uzakta
Durum olasılığı Güçlü Orta iyileşme umudu Çok az
Olayların zamanlamasında (göstergelere göre) Hızlı (günler) Çok yakında değil (haftalar) Yavaş (aylar)
Fiyat konusunda İyi fiyat Uygun fiyat Düşük fiyat
Sağlık / hastalık ve ölüm konularında (ilgili gösterge için) Güçlü canlılık, ölüm olasılığını reddeder Makul, her iki şekilde de şans eseri Canlılık eksikliği ve hastalık veya ölüm lehine

Deborah Houlding

Çeviren: Gülden Bulut

 • Psikolojik Astroloji Akademisi

  Telefon: 0 538 265 37 28

  E-mail: bilgi@paakademisi.com

  • İletişim Formu

   Adınız (gerekli)

   Epostanız (gerekli)

   Telefon Numaranız

  • İletiniz