Güneş Dönüşü (Solar Return) ve İlerletilmiş Güneş Dönüşü

Dersin, doğum gününmüş
Benim de doğum günüm.
Derler, doğum gününmüş
İyi vakit geçireceğiz
İyi ki doğum gününmüş bugün
Doğum günün kutlu olsun.
(Beatles: Beyaz Albüm; Kasım 1968; John Lennon/ Paul McCartney)

Bugün, yazarınız, 57 yaşına bastı, üçüncü Metonik Güneş Dönüşü‘ne ulaştı, (Yunanlı Meton (M.Ö. 440) gözlemleri ile 235 Ay ayının toplamda 19 Güneş yılına eşit olduğunu bulmuştur. Buna Metonik takvim denmiştir.)  19, 38, 57 ve 76 yaşlarında, kişi Metonik Devri [1] tamamlar ve Güneş Dönüşü gününde Işıklar (Güneş ve Ay) doğum anındaki ile aynı zodyak derecesinde bulunurlar. Bu devir, hayatın 19 yılının sonucuna dair bir gösterge olduğu için dikkate değerdir ve kişinin kendisini (ruhunu), ruhsal amacına uyumlaması için de yeni bir fırsattır. 57 yaşında, ruh yeni bir hayat amacı kazanırken, kişi 38 yaşından itibaren başardıklarını artık uzak bir geçmiş, hatıra olarak hissetmeye başlar.

Zira bu astrolog da, 1992 yılının Şubat ayında, yani 38 yaşındayken, Earthwalk Astroloji Okulu‘nu kurmuştu. Ama sağlık problemleri nedeniyle, özel çalışmalarından emekli olarak büyük bir devrin sonuna ulaştı. İç huzuruna giden yol, gönüllü bir şekilde şu basit gerçeği kabullenerek bulunabilirdi artık – her şeyin bir geçip gitme zamanı vardır.

Düğümsel (Nodal) eksenin, Zodyak boyunca 18.6 yıllık devrine, yani Ay Düğümü dönüşünün 56. doğum gününe denk gelmesine benzer şekilde, astrologlar 54.5 yaştaki ikinci ilerletilmiş Ay dönüşü ve 59 yaştaki ikinci Satürn dönüşünün de çok önemli olduğuna dikkat çekerler. O vakit en ideali, kişinin kariyer hedeflerinden uzaklaşması ve ruhunun yaşamın manasına yönelik filozofik bir anlayış geliştirmesi ile bir geçiş süreci yaşamasıdır. Yazarınız, bugünkü Güneş Dönüşü’nde, 9. evindeki Jüpiter’in tesadüfi asaletini gördüğünde keyiflendi (Balık yüceliyordu), hem de durağan direkt iken Güneş’e üçgen açıyla yakınlaşmış haldeydi.

 

Büyük iyicil ile gelen bu çok talihli açı, bir sonraki seneye dek yaşamının anlamını idrak etmesiyle ilgili bir yansıma olabilir, diye düşündü; ayrıca umudunu korurken (6. evin yöneticisi) sağlığın muhafaza edilmesini, arkadaşlarla güzel vakit geçirmeyi ve hayata pozitif bir bakış açısı geliştirmesi için de belki hizmet edebilirdi.

Dokuz gezegeni de doğusal yerleşimde olan bir birey olarak, bu, yaşamındaki ilişkilerin güzelliğini takdir edişlerle dolu bir yıl olacaktı; Güneş Dönüşünde ise dokuz gezegen Batısal yerleşimdeydi. 5. evdeki neşeli Güneş de, onun gibi çokça fiziksel acısı olan ve halihazırda 4. evde yücelirken geri hareket eden Venüs’e karşın bir kurtuluş bileti gibiydi neredeyse ve etkisini daha şimdiden eski lise arkadaşlarının ziyaretleriyle, enfes lezzetler ve birer kadeh kırmızı Fransız şarabı, çokça kahkaha, çokça sevgi ve gençlikteki kaçamakların ve hataların tatlı hatırası ile göstermekteydi.

Bu tatlı anlarında, başının tepesindeki Demokles’in kılıcını unutmasın diye, tümörün nüksetmesi ve kanserin ilave metastazları her an olabileceği için, Plüto ile Kuzey Ay Düğümü 6. (sağlık) evinde tam kavuşumda bulunuyordu; o yüzden de bu astroloğun yaşamın armağanına dair duyduğu minnettarlık sarsılmaz bir konuma geliyor ve günlük dualarla muhtemel (sadece Tanrı’nın bileceği bir zamandaki) ölümüne yönelik odağını korumasına yardımcı oluyordu.

Güneş Dönüşü (Solar Return), transit Güneş’in natal Güneş ile buluştuğu tam zamanın baz alınmasıyla hesaplanır. Bu haritalar, netlik vermesi için, Güneş’in zodyak boylamına en yakın derece, dakika ve saniye dikkate alınarak hesaplanmalıdır, zira Güneş 24 dakikada, bir dakika ark şeklinde hareket eder. Doğum günleri arasındaki yıl için, bu haritalara bakılarak öngörüde bulunulabilmektedir; bu haritalar doğum günü zamanındaki transitleri yansıtır ve bu transitlerin tüm koca yıl boyunca etkileri hissedilir.

Yazarınızın tıbbi kondisyonunun ciddiyeti, son doğum günü haritasında görünen tam (exact) Satürn-Plüto kare açısında görülebilirdi, zira 6. evde büyük bir malefik (kötücül) oturmaktaydı. Belki de bu, Güneş ile Mars arasında, yaşama isteğini güçlendiren bir karşılıklı ağırlamaydı. Harita yöneticisi olan Venüs, zararda ve Mars ile açısal kare yapmaktaydı. Bu da son 12 aydaki fiziksel ıstırabın bolluğunu açıklar; Mars-yönetimindeki enfeksiyonlar, kaşıntılar, iltihaplar ve kıvrandıran akut fiziksel acılar. Güneş’e en yakın açı, güneş dönüşlerinde daima en kritik olandır ve Uranüs’e yaptığı tam üçgen, kişinin ölümüne hazırlanırken gereken metafizik anlayışı sunmaktadır.

56 yaşında, Uranüs natal pozisyonuna azalan üçgenle ulaşıyor. Bu, 84 yıllık Uranüs devresinin 2/3’lük bir kısmının tamamlanmasıdır. Hem Dane Rudhyar hem Alexander Ruperti [2] bu açının önemine ve bir Üçüncü Doğum’un sembolü oluşunun muhtemelliğine dair yazmışlardır; buna göre ruh “ortaya koyması kaderinde bulunan ruhsal özü kişilik vasıtasıyla yansıtmaya başlar.” Elbette, bu kişinin ancak “kolektif bilinçdışının içeriğinden bilinçli egosunun biraz olsun nemalanması” ile mümkün olabilir. (Zira, İkinci Doğum, 28 yaşında, Uranüs’ün natal konumuna büyüyen üçgen yapması ile gerçekleşir.)

Ayrıca 56 yaşında, yani sekiz yılın katlarından birinde, yedinci bir Güneş-Venüs tekrarlayan kavuşum devri (synodic cycle) başlar ve bu da o doğum gününün Güneş Dönüşü’nde, Güneş ve Venüs’ün doğum anındaki ile aynı Zodyak konumuna dönmesi şeklinde görülür. Sekiz-yıllık ilişki devri bir kapanış yapar ve yeni bir karmik kısım başlar. [3] Son doğum gününde, bu astrolog, 7. evinde kendi natalına dört derece aralıkta bir Venüs’e sahipti, buna Alçalan ile 03’lük ark ile kavuşumu olan Ay da dahildi.

Geçen yılın en mutlu olayı, nişanlım Carol’ın Güney Afrika’dan ABD’ne Nisan ayında geri dönmüş olmasıydı. Onun sevgisi, yol arkadaşlığı ve elden düşmüş durumuma günlük yardımları olmasa hayatta kalamazdım ve Eylül ayında yaşadığım ağır fiziksel acı ile neredeyse ölümcül enfeksiyonu çekmektense ölmeyi yeğlerdim. 30 yaşındaki kızımla birlikte, bu iki harikulade kadın (kendi haritaları arasında da -sinastrisel- Ay-Venüs kavuşumu var) hayatımın Işığı ve Aşkı oldular. [4] Şu Venüs-Mars karesi elbette olağanüstü kavgaların anası oldu; ancak, tutku ve sevecen duygular daima gerisingeri dönüverdi! Şunu belirtmeliyim ki, 8. evimdeki Merkür’den dolayı, son teşhis konulduğundan beri zihnimdeki ölüm düşüncesi bir an dinmek bilmedi.

 

 

Alan Leo, İlerletilmiş Doğum Haritası [5] yazısında, kişinin her yıl İlerletilmiş Doğum Günü’nden bahsediyor; Güneş transitinin, ikincil ilerletilmiş Güneş ile birleştiği zamandan. Bu olay, doğum gününüzden günler sonra gerçekleşiyor. Şöyle yazıyor “gergin ve hassas kişiler olmaları halinde, otuz yaştan sonra bu insanlar kendi esas haritalarındansa ilerletilmiş olanı yaşayabilirler.” Bunu takiben, Leo ayrıca “transit Güneş, her yıl ilerleyen Güneş ile kavuştuğu zaman ancak, tazelenmiş bir canlılık ve enerji deneyimlenebilir.” demiştir.

 

 

Yukarıdaki üçlü-çember haritasında, astroloğun natal haritası içte duruyor, 56. doğum gününden sonra 56 gün olarak hesaplanan ikincil ilerletim (15 Kasım’dan 10 Ocak’a = 56) ortadaki çemberde ve transit Güneş’in tam olarak ikincil Güneş ile kavuştuğu 10 Ocak için hazırlanan İlerletilmiş Güneş Dönüşü (Progressed Solar Return) haritası da dış çemberde duruyor. Haritanın altındaki iki tablo, İlerletilmiş Doğum Günü hesaplamasını; transit Güneş’in boylamına göre bulunan derece, dakika ve saniyeyi gösteriyor. [6]

İlerletilmiş Güneş Dönüşü de, standart Güneş Dönüşü gibi her sene tutarlılık gösteriyor. Aslında, hassas ruhlar için, otuz yaşından sonra, bu İlerletilmiş Doğum Günü haritası belki doğum gününe göre hesaplanan haritadan çok daha bile tutarlı olabilir. Yazarınızın durumu bakımından, yükselen derecesi -ölümün kapısını çaldığı bir yılda- tam olarak Plüto ile kavuşum halindeydi; Ay ise natal Güneş’i ile tam kavuşum halindeydi ve bir Güneş-Venüs üst kavuşumu da nişanlısının döndüğü bu yılda meydana geldi; ayrıca emekliliği 12. evdeki Mars ile açıkça görünmekte. Neptün’ün açısal olarak Alçalan üzerinde bulunması da, Carol’ın benim durumumdaki bir adama sevgi ve özveri duymasına yorulabilir.

İleriye bakarsak, bugünkü doğum günümden 57 gün sonrası bizi 11 Ocak 2011’e getiriyor. O günde, transit Güneş, ikincil ilerletilmiş Güneş’im ile kavuşuyor; geçen seneden bir gün sonrasına bakıyoruz çünkü ben bir yıl daha yaşlıyım. İlerletilmiş Güneş Dönüşü’nün yöneticisi, yücelmiş bir Mars ve natal KAD’ımla tam kavuşumda, umut vaat ediyor ve bir Güneş-Mars kavuşumu da İGD 3. evde.

(Not: Bu makale 15 Kasım 2010’da “TMA This Week” bölümünde www.mountainastrologer.com sitesinde yayımlandı ve Robert P. Blaschke 18 Ocak 2011’de hayata gözlerini yumdu.)

[1] The Astrologer’s Astronomical Handbook; Jeff Mayo; L.N. Fowler & Co. Ltd.; 1965. 19 yıllık bir dönemin ardından Yeniay ve Dolunaylar yılın aynı günlerinde tekrarlanır. Metonik Devir 235 sinodik Aysal ay ya da 6939.39 gün uzunluktadır, kısacası 19 yıl.
[2] Cycles of Becoming, 2nd Edition, Alexander Ruperti, Earthwalk School of Astrology, 2005.
[3]  Yazarın; Astrology: A Language of Life; Volume IV – 8 yıllık devir içinde daha detaylı bir İlişki Analizi yapmakla ilgili eseri.
[4]  Ay zayıflamış, Venüs zarardayken ve ikisi de Akrepteyken, nişanlısı ve kızının muhtemel bir ölüm nedeniyle endişelendikleri görülmüştür.
[5] The Progressed Horoscope, Alan Leo, L.N. Fowler & Co. Ltd., London; 1906.
[6] Bazı astroloji programları transit-ilerletilmiş açıları hesaplar; ama sadece günün bütününü çıkartır, saatini değil. O yüzden kişinin bunu manüel olarak hesaplaması ve transit Güneş’in ikincil ilerletilmiş Güneş ile tam olarak ne zaman aynı arkta buluştuklarına bakması gerekir.

Yazar: Robert P. Blaschke
Çeviren: Serkan Önder

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü