Açısız Gezegenler

Doğum haritamızda açı almayan gezegenlerin çalışma prensibi açı alan gezegenler göre farklıdır. ‘Bu farklılıklar neden oluşur?’, ‘Açısız gezegen açılı gezegenlerle karşılaştırıldığında doğasını nasıl yansıtır?’ Soruları akla gelmektedir. Bu soruların akla gelmesinin sebebi normalde bir doğum haritası yorumlanırken gezegenin tek başına değil, bulunduğu burç, ev ve gezegenin aldığı açılara göre yorumlanması ve açıların gezegen doğalarına, gezegen kullanımlara kattığı farklı ihtimaller ve yorumlardır. Açılar bize açı alan gezegenler arasında enerji akışının nasıl sağlandığını, kişinin bunu nasıl yönetmesi gerektiğini gösterir. Örneğin: İki gezegen birbirlerine karşıt açı aldıklarında bunlar zıt burçlara yerleşmişlerdir ve aralarında zıtlığın yarattığı bir çekişmeyle beraber karşıt olduğu için dengeye gelme potansiyeli (ev ve burç yerleşimleri de göz ardı edilmeyerek) de kişinin iradesine bağlı olarak gerçekleşebilir.  Dolayısıyla, zor açılar dediğimiz kare veya karşıt açılar dahi gezegenin algılanmasında ‘kolaylık’ sağlar ve bu açılar gezegenler arası burç ve ev konularında çekişme ve gelişme alanı yaratırken açısız gezegenler bu gibi etkilerden aslında yoksundur denilebilir. Bu sebeple gezegen açısız bir şekilde haritada bulunduğunda bunun yorumlanması açılı gezegen örneğindeki gibi kolay ifade edilmeyebilmekte ve öngörüsü de daha zor olabilmektedir.

Bazı astrologlar açısız gezegen tespitlerinde fikir ayrılığına düşebilmektedirler. Bir kısmı sadece büyük (ana – majör açılar) açıların var olmamasını açısızlık olarak değerlendirirken, bir kısmı ise büyük ve küçük tüm açıların tespit yapılırken değerlendirilmesi taraftarlarıdır. Genel itibariyle ise kavuşum, yarı altmışlık, altmışlık, kare, üçgen, karşıtlık veya beşlik açı oluşturmuyorsa, bir gezegenin açısız olduğu kabul edilir.[1]

Açısız gezegen bir anlamda yönsüz bir gezegendir. Bu gezegen kendini diğer gezegenlere bağlayan bir bağlantı bulamamıştır. Bu gezegenin enerjisi bulunduğu burç arketipleri açısından iki uçta gidip gelme eğilimi gösterebilir. Enerjisi diğer gezegenlerin enerjisinden bağımsızdır. Bu enerji doğru yönlendirilirse bir özgünlük ve orijinallik de ifade edebilmektedir.[2] Açısız gezegenler hakkında farklı yorumlar karşımıza çıkabilmektedir. Bu yorumlardan ya da teorilerden birincisi şudur; açısız gezegen kendi özelliklerini sergilemekte zorlanmaktadır ve bazı niteliklerini net ifade edemez.  Diğer bir teori ise astrolog Noel Tyle’ye aittir ve kendisine göre açısız bir gezegen aslında gezegeni daha kuvvetli bir hale getirebilmektedir ve hatta birey gezegen ve yerleştiği burç konusunda becerilerini ortaya çıkarabilir. Bireyin kendisi açısız gezegenin davranışlarını net algılayamayabilir ama çevresindekiler bunu algılayabilirler. Açısız gezegeni ise harekete geçirebilen zaman zaman aldığı önemli transitler olabilmektedir. Bunun sonucunda kişi gezegeni yönetmekte zorluk yaşamaya açık olabilir.[3]

Astrolog Howard Sasportas’a göre bir gezegenin açısız olması onun açılı gezegenlere göre daha az önemli olduğu anlamına gelmemekte. Örneğin; Ay haritada açısızsa bu kişilerin duygularını yaşamadığı anlamına gelmemektedir. Bunun yorumlanması Sasport’a  göre şöyle olabilir: Duygular diğer gezegenler tarafından yumuşatılmayabilir, duygular değiştirilemeyebilir veya kişi bazen hissetmeden hareket ediyor olabilir. Açısız gezegen bunun tam tersi çalışma eğilimi göstererek sadece duygularımıza kulak vererek hareket ettiğimiz zamanların da olduğuna işaret edebilir. Bu sebeple açısız gezegenler bu şekilde bir bağlantısız, özerk hareket etme eğilimindedirler. Astrolog Liz Greene ise açısız Ay’dan örnek verirken bunun anneyle olan bilinçsiz bağlantı olabileceğinden ve anneyle olan iletişimin gerçek bir bağlılık içeremeyebileceğinden bahsetmektedir. Açı olmadığı için açının kattığı renk burada yoktur ve bu sebeple çalışma prensibi de bu şekilde gerçekleşebilmektedir. [4]

Planets & Transits What is an Unaspected Planet? Adlı yazıda verilen örnekte Mars’ı ve Venüs’ü açısız iki kişi üzerinden örnek verilmiştir. İlk örnekte Mars’ı açısız olan bir çocuktur. Bu çocuk enerjisi fazla yüksek, uykuyu sevmeyen, enerjisini yönlendirmekte zorlanan bir çocuk. Ailesi ise çocuğun hareketlerini anlatırken sürekli bir şeyleri devirdiğinden, dans ettiğinden, gürültü çıkardığının farkında olmadığından ve hareketlerinin huzursuz olduğundan bahsediyorlar. Burada yazıya göre çocuk Mars’ını aslında göremiyor, bu da aslında kendi hareketlerini göremediği anlamına geliyor.  Açısız Venüs örneğinde ise bir evli çift örnek veriliyor. Venüs’ü açısız olan ise kadın. Kadın ilişki içerisinde sürekli bir bunalım halinde. Kadın eşini sevip sevmediğini analiz edemiyor, oysa eşi iyi geçindiklerinden ve sevildiğini hissettiğinden bahsediyor. Eşi, kadının ne yaptığının veya ne hissettiğinin farkındayken kadın kendi duygularını analiz etmekte zorlanıyor. Burada yine kendini görememe durumu var, ancak açısız gezegeni yönlendirmeyi öğrenildiğinde kişi için avantaj haline de gelebilme potansiyeline sahip. Kişi gezegenin bulunduğu alana yöneldiğinde, o gezegenin haritaya vaat ettiği özellikler ortaya çıkabilir. Aslında kişi fark etmeden zaten sürekli bu gezegenin konularıyla uğraşmakta, anlamlandıramamaktadır. Kişi ne zaman gezegeni anlamlandırmaya çalışırsa ve tanımaya başlarsa anlamlandıramama durumu açısız gezegenin olduğu alanı kavramaya başlarlar. İnsanların birçoğu açısız gezegenin olduğu alandan, meslek seçimi yapabilirler ve bu da onların anlamlandırma veya gezegenin doğasını anlama çabası olabilmektedir.[5]

Açısız gezegenleri araştırırken gözüme en çok Vincent Van Gogh’un haritası çarptı. Birçoğumuzun hayatını genel olarak da olsa bildiği ve dünyaca ünlü ressamın açısız Güneş’i bulunmakta. Van Gogh yaşadığı süre içerisinde büyük buhranlar yaşamış, nörolojik rahatsızlıklar geçirmiş, ünlenmemiş, ancak günümüzde çok önemli olan resimlerin yaratıcısı olmuştur. Van Gogh’un açısız gezegeni kariyer evinde yani 10.Evde yer almaktadır. Tüm dünya kendisini mesleği aracılığı ile bilmektedir ve açısız gezegeni aslında çizdiği binlerce resimle hızla kariyerinde ilerlemesine sebebiyet vermiş olarak görülmektedir. Aynı zamanda ressamın kendine özgü tarzıyla birçok ressam arasından hala sıyrılabilmekte ve sanatsal olarak kendinden sonra gelen birçok ressama da kendi tarzıyla yön verici olmaktadır. Bu da Koç burcunun öncü ve yön veren özelliğini kariyeriyle gerçekleştirdiğini göstermektedir. Van Gogh yaşadığı birçok ruhsal bunalım, egosal kriz ve ruhsal rahatsızlıklardan çıkış noktası olarak resim yaparak kendisini ortaya koymayı tercih etmiş ve aslında bir anlamda yine Güneş’ine yönelterek tüm enerjisini ve yeteneğini bu alana kanalize etmiştir. Hayattayken binlerce resim yapsa da ünlü olmayı başaramamış ancak resim yapmaktan da yine de vazgeçmemiştir. Van Gogh kariyer evinde bulunan ve toplumsal statüyü ifade eden 10.Evde açısız Güneş’iyle yaşadığı dönemde ün kazanamasa da sanatını icra etmekten vazgeçmeyerek yine Güneş’inin yerleştiği Koç burcunun pes etmeme özelliğini baskın olarak yansıtmaktadır.

Van Gogh bir sözünde ise şöyle der:[6]

“Bana gelince, benim genelde endişeli ve kaygılı bir yapım var, çünkü yaşamımın hiç de durgun geçmediğini düşünüyorum; ve bütün bu acı, hayal kırıklıkları, zorluklar ve değişimler ressamlığımı tam anlamıyla geliştirmeme engel oldu.”

Sözden de anlaşıldığı üzere Van Gogh kendi ressamlığının yeteri kadar gelişmediğini düşünmekte ve aslında kendi benliğinin farkında olmamakta (ben = Güneş) kendisini sadece yaşadığı buhranlar ve zorluklarla tarif etmektedir. Muhtemelen kariyer evinde açısız yer alan Güneş’in ünlenmesi konusunda yarattığı sıkıntı da kendini ressamlık kariyeri açısından ispat edemediğini düşündürmüştür. Van Gogh yaşadığı derin buhranlardan çıkamayarak en sonunda hayatına son vermiştir. Yaşadığı bunalımların ruhsal olmanın yanında nörolojik/zihinsel olduğu da belirtilmiştir. (Koç= baş bölgesi) Güneş aslında Koç’ta yücelimdedir ve yüksek hayat enerjisini bize ifade etmektedir. Ancak, Van Gogh nörolojik olarak yaşadığı ataklar ve yaşadığı sanrılar sonucunda da yaşam iradesi zayıflamış ve kendi benliğine son vermiştir. Koç’un yüksek hayat enerjisini yaşayamamış tam tersi bir yöne doğru gitmiştir.

Hangi açısız gezegen nasıl bir etki verebilir?[7]

Güneş: Başarı, karizma ve ün verebileceği gibi bir başka uç nokta olarak zayıf bir benlik, iradesizlik, egosantrik tavırlar verebilir.

Ay: Birey ya kendisini kısıtlamadan ifade eder ya da iç dünyasına kapanabilir. Kişi aşırı duyarlı bir yapıda olabilir, duygularını yönetmekte zorlanabilir. Louis Pasteur de açısız bir Ay’a sahiptir.

Merkür: Birey çok kararlı veya çok değişken olabilir. Entelektüel yapısı abartılı, zekaları keskin olabilir. Güneş ve Venüs’ten çok fazla uzaklaşamadığı için nadir görülür. M. Gandhi açısız bir Merkür’e sahiptir ve yaşadığı dönemde de öldükten sonra da fikirleriyle ünlenmiştir.

Venüs: Duygular çabuk değişebilir, duygusal patlamalar yaşanabilir. Kişi maddi ve cinsel isteklerini yönetmekte zorlanabilir. Güneş ve Merkür’den fazla uzaklaşamadığından nadir görülür. Venüs’ün aşk gezegeni yanında para gezegeni de olması sebebiyle kişi sevgiden, aşktan önce maddiyatı ön plana alabilir.

Mars: Enerji dışarı doğru yönlenme eğilimindedir. Eyleme geçme, saldırıda olma, çabuk sinirlenme görülebilir. Açısız Mars savaş kahramanlarının ve rütbeli askerlerin haritalarında görülmekte, Mars kendisini doğasına uygun olarak savaşçı kimliğiyle ortaya koyabilmektedir.

Jüpiter: Kişi yüksek öğrenim konularına çok fazla meraklı olabilir. Sosyal etkileşimi çok fazla arayabilir, ancak açısız bir Jüpiter kişiyi yalnızlığa da itebilir. Özgüvenleri fazla yüksek olabilir.

Satürn: Başarısızlık hissi ve melankoli görülebilir. Bu kişiler çok yoğun hırslara da sahip olabilirler. Bu kişiler çekici veya popüler bir enerjide olamayabilirler.

Uranüs: İsyankarlık, sosyal açıdan önemli olmak için isyankar ve ezici olmak etkilerini gösterebilir. Kişi marjinal ve orijinal olabilir. Thomas Edison’ın Uranüs’ü açısızdır. Uranüs aynı zamanda icatlarla, cihazlarla da ilişkilidir ve kendisi bu açısız Uranüs’ünü bu anlamda kullanmıştır.

Neptün: Kişinin çok güçlü idealleri ve estetik zevkleri olabilir. Mistikliğe, güçlü sezginlere de yatkınlık verebilir, ancak Neptün aynı zamanda ahlaksızlık, şüphe ve bağımlılıklarla ilgili olduğundan bu yanlar da ön plana çıkabilir. Hayallerini özgürce ön plana çıkarabilirler.

Pluto: Güç ön planda olabilir. Başkalarından ayrı durmayı, zorlayıcı tavırlarda bulunmayı sevebilirler. Enerjileri çekici ve manyetik olabilir. Varlıkları öldükten sonra anılacak ve unutulmayacak kadar güçlü bir etki yaratabilir. Aynı zamanda takıntılı olma ihtimalleri de vardır.

Sonuç olarak, açısız gezegenler iki uç prensipte çalışabilmekte ve gezegenin potansiyelinin nasıl ortaya çıkarılacağı kişinin kendi iradesine de bağlı olmaktadır. Ancak, verilen bilgiler ve örnekler doğrultusunda açısız gezegene sahip insanların gezegenin doğasını ve gezegene yerleşen burcun doğasını kendileri gözlemlemekte zorluk çekebilmektedirler. Zor açılar dediğimiz kare veya kaşıt açılar dahi gezegenin algılanmasında, gezegenler arası burç ve ev konularında çekişme ve gelişme alanı yaratırken açısız gezegenler bu etkiden aslında yoksundur. Dolayısıyla, kişiler haritada geri kalan tüm potansiyeli bu alana kanalize ederken gezegenin gölge yanını kullanmaktan ziyade aydınlık tarafına yönlenebilirlerse ve enerjiyi kanalize ederken ne kadar yüksek farkındalıkta dengeli olabilirlerse o kadar açısız gezegenin yerleştiği ev ve burç konularında parlayabileceklerdir.

Yazgı Bülbül

Instagram: @astro_klotho

[1] Unaspected Planets in Astrology, www.astrotheme.com/files/unaspectedplanets.php

[2] Unaspected Planet, https://www.astro.com/astrowiki/en/Unaspected_Planet#:~:text=An%20unaspected%20planet%20is%20one,the%20horoscope%20native%20to%20integrate

[3] Unaspected Planets in Astrology, https://www.llewellyn.com/journal/article/2802

[4] The Unaspected Planet: It’s Difficult to Know It’s There,https://theastrologyplacemembership.com/2015/07/the-unaspected-planet/, 2015

[5] Karen Hamaker-Zondag, Planets & Transits What is an Unaspected Planet?, https://innerself.com/personal/intuition-awareness/astrology/planets-transits/3854-unaspected-planets.html

[6] http://www.vggallery.com/international/turkish/misc/bio.htm, Son Erişim:25.05.2022

[7] Glenn Mitchell, https://www.llewellyn.com/journal/article/2802     Son Erişim.25.05.2022 ve Unaspected Planets https://astrology.findyourfate.com/astrology-unaspectedplanets.htm, Son Erişim: 24.05.2022

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü