Orta Noktaları Yorumlama ve Analiz Etme

Her birimiz kendi bireysel astroloji eğitimimize başladığımızda, süreç yeni bir dil öğrenmeye oldukça benziyordu. Ve gerçekten de, astroloji tam olarak budur, bazı oldukça yabancı görünen glifleri kullanan sembolik bir dildir.

Astrolojik glifler, beynimizde belirli astrolojik çağrışımları tetiklemek için kullanılan kestirme bir yöntemi temsil ederler. Başlangıçta, gliflerin her biriyle ilişkili teknik olmayan anahtar kelimelerden oluşan güçlü bir kelime dağarcığı geliştirmemiz ve inşa etmemiz önemlidir. Bunu yaptığımızda, herhangi belirli bir ölçümü anlaşılır, anlamlı, tanımlayıcı bir cümlede birleştirmek daha kolaydır. Üstelik bu süreç, mesajı açıklığa kavuşturmak yerine kolayca bulanıklaştırabilen astrolojik jargon olmadan pratik yorumları net bir şekilde anlama ve anlatma yeteneğimizi güçlendirir.

Belirli bir gezegenin sembolik yorumsal anlamlarını kavramaya başlarız, ilk izlenimlerimiz nihayet burcun yerleşimi ile renklenir ve zenginleşir, ve gezegenin ev yerleşimi ile daha da rötuşlanır ve değişir. Giderek daha karmaşık hale gelen bu anlamları yönetmenin ve işlemenin açık ve özlü bir yoluna ihtiyacımız olduğu hemen ortaya çıkmaktadır.

Açılar tanıtıldığında, durum gerçekten karışık bir hal alır. Doğum haritasının mecazi olarak temel iskeletini inşa etmeye devam ediyoruz ve sembolik sinirler, kaslar, bağ dokusu gibi ardışık katmanlarını ekliyoruz. Yavaş yavaş, birbirleriyle bağlantısız ufak tefek parçalardan oluşan bir alışveriş listesi yerine, eksiksiz bir birey izlenimi ortaya çıkmaya başlar. Ve her bir ölçümün kendine has faydaları olsa da, görünürde bambaşka olan bu bileşenleri entegre edebildiğimizde çok daha yararlı ve spesifik bir yorumlama mümkündür. Bu bütünleşme olmadan, bireysel ölçümlerin sayısız parçası bizi aydınlanma yerine kafa karışıklığına götürebilir.

Haritanın tutarlı, anlaşılır ve bütünleştirilmiş bir sentezini oluşturmak için çalışıyoruz. Ortaya çıkan izlenimler ve öneriler, benzersiz bir birey oluşturmak için belirli motivasyonların nasıl bir araya geldiğine – kişinin ihtiyaçları, güçlü yönleri, yetenekleri, karşılaştığı zorlukları, korkuları ve belki de en önemlisi potansiyeli – dair işe yarar bir fikir derlememize olanak tanır.

Bunu kolaylıkla ve akıcı bir şekilde yapabildiğimizde, temel anlayışımız gelişir ve anlamları daha iyi kavrayabilir ve bütünleştirebiliriz. Teknik ölçümlerin anlaşılmazlığı ve önemi azalır, ayrıca eş zamanlı ve paradoksal olarak, biz onların yorumlayıcı anlamlarını pekiştirdikçe gerçek manayı kazanırlar.

Size hitap eden herhangi bir anahtar kelimeyi kullanmanız önerilir. Bu kitapta sunulan yorumlayıcı anlamlar, benim en rahat ettiğim anahtar sözcüklere dayanmaktadır ve siz kendi bireysel yorumlarınızı formüle ederken yalnızca örnek olarak hizmet etmeleri amaçlanmaktadır.

Kutupsallığın Önemi

Çalışmalarımızın başlarında, herhangi bir ölçüme “iyi” veya “kötü” olarak bakma eğilimine girmiş olabiliriz. Eski metinlerin çoğu, astrolojik etkilere bireysel müdahale için çok az yorum alanı bırakıyordu ve genellikle kasvetli bir şekilde iç karartıcıydı. Eğer önceden belirlenmiş ve tertip edilmiş bir kadere mahkumsak, o zaman yaşamanın ne anlamı var?

Astroloji pratiği geliştikçe, özgür iradenin hayatımızdaki önemine olan saygımız ve takdirimiz de gelişir. Özgür iradeye, bilinçli seçimlerimizin ve diğer birçok faktörün nihai kaderimizi belirlediğinin kabulü eşlik eder. Artık zorlu ölçümlerin her zaman kaçınılmaz bir kıyametin habercisi olduğu inancına inatla ve çaresizce kapılmayız. Hatta kolay yönlerin ağır basmasının, sonunda başımıza gelenlere ilişkin herhangi bir kişisel sorumluluktan bizi sihirli bir şekilde kurtaracağına da körü körüne güvenmemeliyiz.

Astrologlar olarak görevimiz, danışana kendini anlamayı arttırabilecek, karar verme kalitesini geliştirebilecek ve seçtiği belirli bir yolu izlemesinde bir yön sağlayabilecek objektif ve pratik bilgiler sağlamaktır. Kendimizi sık sık birden fazla sayıda çetin veya zorlu ölçümle bir doğum haritasını değerlendirirken bulduğumuz düşünülürse, bu gerçekleştirilmesi oldukça zor bir görevdir. Bu durum belirli bir gezegenin burç, ev, açı yerleşimi veya kendi başına düşünüldüğünde özellikle sorunlu olma potansiyeline sahip gibi görünen başka bir ölçüm olabilir. Her ne kadar bu bilgileri danışana objektif ve açık bir şekilde sunmak nadiren kolay olsa da, şüphesiz istenen ve gerekli olan budur.

Her olası astrolojik etki, en az olumlu olandan en olumlu olana kadar nispeten geniş bir potansiyel beklenti yelpazesine sahiptir. Örneğin, Satürn eğlencemizdeki oyunbozan veya başarıya giden yolumuzdaki sinir bozucu bir engel olarak bilinir. Ancak Satürn sadece kurallar, kısıtlamalar, baskılar, gecikmeler ve hayal kırıklıklarından ibaret değildir. Satürn’ün, yapılanmayı, sağlam bir temeli, azmi, disiplini ve gereken denetimleri ifade eden olumlu bir yanı da vardır. Nihayetinde, Satürn’ün etkisinin – iyisiyle kötüsüyle – nasıl kullanılacağını seçmeliyiz.

Orta nokta çalışmamıza devam ederken, verilen olası tepkilerin kutupsallığını akılda tutmak mutlak surette önemlidir. Bu kavramı benimseyerek şunu daha iyi anlayabiliriz; her ne kadar doğum haritalarımız asla değişmeyecek olsa da, doğum haritamızla öne sürülen bireysel etkilere verdiğimiz tepki mutlaka durağan değildir ve aslında bize fayda sağlayacak şekilde değiştirilebilir. Zorlayıcı ve hatta potansiyel olarak zayıflatıcı bir etki, muhtemelen güçlü bir niteliğe dönüştürülebilir. Buna karşılık, kolay veya destekleyici bir ölçüm ise, tüm bu harika güzelliklerin sihirli bir şekilde kucağımıza düşmesini beklemek yerine, ona kayıtsız kalmaktansa onunla çalıştığımızda daha anlamlı kazanımlarla sonuçlanabilir.

Ancak bu öngörülen aşırı davranışların farkına vardığımızda astrolojinin gerçek gücünü kavramaya doğru ilerleyebilir ve hem kendimizi hem de danışanlarımızın hayatlarını dönüştürmeye başlayabiliriz. Daha sonra, daha az üretken ve daha az ödüllendirici uç noktalara pasif bir şekilde yönelmek yerine, en yüksek potansiyelimize yaklaşan bir şeye odaklanabiliriz.

Orta Noktaları Yorumlama

Artık gerekli temel atıldığına göre, tek tek orta nokta resimlerinden yorumlayıcı anlamlar oluşturmaya başlayabiliriz. Anahtar kelimelerin birleşimleri, kutupsallıklar ve öngörülen ifade aralıkları artık herhangi bir orta nokta resmini yorumlamak ve özetlemek için kullanılabilir. Amacımız, analitik yorumlamayı formüle ederken, orta nokta resminin tek tek bileşenlerini tutarlı ve mantıklı bir şekilde birbirine bağlamaktır.

Aşağıdaki basit cümle formatını kullanarak, betimleyici, yorumlayıcı bir cümle oluştururken, eşittir işaretini “aracılığıyla gerçekleştirilebilir” ifadesiyle değiştirerek her bir gezegen veya noktayla ilişkili anahtar sözcükleri ekleyebiliriz.

      =   Aracılığıyla gerçekleştirilebilir

Odak Noktası  =  1. Gezegen        /     2.Gezegen

Anahtar sözcükler : Ne gerçekleştirilebilir    ,       Nasıl gerçekleştirilebilir

Bu tekniği göstermek için Jim Henson’ın 900 lik orta nokta sıralamasından

ve orta nokta ağacından  bazı örnekler kullanacağız.

☉=         Yaşam amacı ve ego tanımı (☉), başkalarıyla veya toplumla () duygusal olarak ilişki kurarak (☽) gerçekleştirilebilir.

 =☽/          Enerjinin verimli kullanımı (), sosyal veya sanatsal arayışlar kullanılarak () duygusal ilişki yoluyla gerçekleştirilebilir (☽).

♅=☽/♆        Bireysel ifade ve yenilik (♅), idealizm, hayal gücü veya fantezi (♆) kullanılarak duygusal olarak ilişki kurma ile (☽) gerçekleştirilebilir.

Asc =☽/     Kimlik tanımı ve kimliğin yansıtılması (ASC), yoğun bir şekilde () duygusal olarak ilişki kurma yoluyla (☽) veya bakış açısında bir değişikliğe ve dönüşüme  () yol açan duygusal bir (☽) güçlenme yoluyla gerçekleştirilebilir.

Bu orta nokta resimlerinin dördünün de yorumlarında “duygusal olarak ilişki kurma” ortak ifadesinin paylaşıldığı görülüyor. Bu müşterek ifadenin kullanılması, sayfalarca yorumları ezberlemek zorunda olmadığımızı, bunun yerine sadece gezegenlerin veya noktaların her biri ile ilişkili anahtar kelimeleri iyi bir şekilde kavranmamız gerektiği gerçeğini pekiştiriyor. Bu örnekte, paylaşılan halkanın, orta nokta resmimizin sağ tarafındaki Ay olduğunu görebiliriz. Çok az pratikle dahi, yorumlayıcı anlamları formüle ve ifade etmenin kolay olduğunu fark edebilirsiniz.

Yorumun özel ifadesi, orta nokta resminin tüm öğeleri için anahtar sözcükler içermelidir, ancak özdeş ifadelere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmez. En önemlisi, orta nokta resmi tarafından yapılan öneriyi özetleyen anlaşılır bir kavram formüle etmektir.

Midpoints, Don Macbroom

Çeviren: Seçil Tuna

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü