Şans Noktası (Robert Hand)

Bölüm 1-

Çoğu astrolog, Şans noktası veya Kısmet payı (Part of Fortune) (veya Yunanlıların dediği adıyla Lot (pay)) ile karşılaşmıştır, ancak onunla ne yapılacağı konusunda çok az fikirleri vardır. Konuyla ilgili modern literatür, onu son derece soyut bir sembol, “karmik” olarak ifade etme eğiliminde. İşleri daha karmaşık hale getiren gündüz veya gece doğumlu kişiler için şans noktasının yanlış hesaplanmasıdır. Birazdan buna geri döneceğim. Şans noktası aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Gündüz doğumlular için: Şans Noktası = Asc + Ay – Güneş
Gece doğumlular için: Şans Noktası = Asc + Güneş – Ay

Bu formüller şu şekilde yorumlanmalıdır: Yükselen, Ay ve Güneş’in boylamlarını 0 drc Koç burcundan itibaren hesaplayın. Bu, aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Koç Ekle 0 .Terazi Ekle 180
Boğa Ekle 30 . Akrep Ekle 210
İkizler Ekle 60 . Yay Ekle 240
Yengeç Ekle 90 . Oğlak Ekle 270
Aslan Ekle 120 . Kova Ekle 300
Başak Ekle 150 . Balık Ekle 330

 

Birinin Yükselen’i 20 drc Başak burcunda, Ay’ı 4 drc Koç, Güneş’i 17 drc Kova olsun. Asc 20 drc Başak olursa, Dsc 20 drc Balık olur. Güneş, Yükselen (Asc) ile Alçalan (Dsc) arasında olduğu için, bu bir gece haritasıdır. Bu yüzden gece doğum formülünü kullanıyoruz.

Yükselen 20 Başak +150 = 170
Güneş 17 Kova + 300 = 317
Moon 4 Koç + 0 = 4

Şans noktası = 170 + 317 – 4 = 483.

Bu 360’tan fazla olduğu için toplamdan 360’ı çıkarıyoruz. 483 – 360 = 123. Şans noktası 3 drc Aslan’dır.

Yükselen ve Ay aynı, Güneş 9 drc Yengeç’te olsaydı, harita bir gündüz haritası olurdu, bu yüzden Gündüz formülünü kullanırdık.

Asc 20 Balık + 150 = 170
Ay 4 Koç + 0 = 4
Güneş 9 Yengeç + 90 = 99

Şans noktası = 170 + 4 – 99 = 75

Bu 360’tan az, bu yüzden daha fazlasına yapmamıza gerek yok. Buda bize Şans Noktasını15 drc İkizler olarak verir.

Geceleri doğan çoğu insana yanlış Şans Noktasının bulunmasının nedeni, modern otoritelerin çoğunun gece doğumları için gündüz formülünü kullanmasıdır! Bunun nedeni, eski bir otorite olan Ptolemy’nin tüm haritaları gündüz formülüyle yapmayı savunmasıydı. Yeni çevirilerde Ptolemaios tercümemizden onun buna niyet etmediğinden oldukça eminiz. Diğer antik kaynakların çoğu gündüz doğumları için gündüz formülünü ve gece doğumlular için gece formüllerini kullanmayı savundu ve ortaçağ astrologları da öyle yaptı. Ve bu insanlar Şans Noktası ile ne yapacaklarını biliyorlardı.

Bu notu, Şans Noktasının ne olduğuna dair çok kısa bir açıklama yaparak bitireyim. Şans Noktası, kişinin kendisini çevreleyen dünyayla fiziksel olarak bağlantı kurmasının temel yolunu tanımlamak için kullanılır. Vücudun ve sağlığın göstergelerinden biridir ve refahın ve aynı zamanda refahla ilgili olarak kariyerin birincil göstergesidir. Ancak onu kullanma yöntemi biraz sürpriz olacak. Bu, Hindsight Projesi’nin yaptığı en önemli keşiflerden biridir. Bir sonraki notumda buna gireceğim.

Bölüm 2-

Bu not serisinin ilk bölümünde, Şans Noktasının hesaplama yöntemini anlattım ve bunun ne anlama geldiğinden, kişinin refahını ve kariyerini anlamanın anahtarı olduğunu söyledim. Bu bölümde sembolizmine daha da gireceğim ve Yunanlılara göre doğru kullanımı hakkında daha fazla şey söyleyeceğim.

Dediğim gibi, Şans Noktası refahın birincil göstergesidir, ancak bundan daha fazlasıdır. Güneş, Ay ve Yükselen’in boylamlarından yaratılmıştır ve bu nedenle haritadaki en önemli üç konumdan oluşur (bu üçünün dışındaki MC de önemlidir) Modern astrolojide, Şans Noktasını haritada küçük bir nokta olarak görme eğilimi vardır, ancak antik astrolojide bu durum böyle değildi.

Antik astrolojide Yükselen, fiziksel beden ve sağlığın birincil göstergesidir. Ayrıca beden hakkındaki önemli ikincil gösterge Ay’dır. Ama aralarında bir fark var. Yükselen, fiziksel, maddi düzeydeki vücut olarak kabul edilirken. Ay, bedenin, aslında ruhun yaşayan yönü idi, ve ruh fiziksel bir bedende enkarne oldu. Bu her ikisinin (Ay ve Yükselen’in) Güneş’le birlikte oluştuğu Şans Noktası, kişinin yaşadığı fiziksel ve sosyal dünya ile ilişkisinin bir göstergesidir. Refahı ifade etme kapasitesi buradan gelir. Şans noktası iyi durumdaysa yaşadığı fiziksel ve sosyal dünya arasındaki ilişki, kişiyi destekleyen ve kişinin iyi yaşamasını sağlayan ilişkidir. Şans noktası kötü durumdaysa, kişi, kişiyi destekleyen dünya ile ilişki içinde yaşamakta daha zorlanır. Aynısı Şans Noktası ile sağlık arasındaki ilişki için de söylenebilir.

Bununla birlikte, haritadaki hiçbir göstergenin, hatta Şans Noktasının bile, kendi başına yaşamın herhangi bir alanının tek göstergesi olarak alınamayacağı unutulmamalıdır. Sağlık için ayrıca Yükselen’e, yöneticisine, Ay’a ve yöneticisine de bakılmalıdır. Ayrıca sırasıyla hastalık ve ölüm göstergesi olarak altıncı ve sekizinci evler sağlık için güçlü belirtilere sahiptir. Maddi refah için ikinci eve, onuncu eve ve onların yöneticilerine de bakılmalıdır.

Bununla birlikte, Şans Noktası, iyicil (benefik) ve asaletli gezegenlerle aynı burçtaysa (burada “burç” dan bahsedilen daha sonra görüleceği üzere çok önemlidir) veya Şans Noktası aynı tür gezegenler ile açı yapıyorsa [Not: “İyicil” ve “asaletli” terimleri size yabancı geliyorsa, bunlar makalenin sonunda açıklanacaktır.] iyi konumdadır. Ayrıca Şans Noktası, iyiciller tarafından yönetilen bir burçtaysa bunun yardımcı olduğu söylenirdi ve haritadaki herhangi bir nokta asaletli gezegenin yönettiği burçta bulunarak yardımcı olurdu.

Şans Noktası, malefiklerin (kötücüllerin) burcundaysa, özellikle de malefikler güçsüzse, o kadar iyi konumda değildir. Malefiklerle kareler, karşıtlıklar ve kavuşumlar da çok iyi kabul edilmez. Modern bir astrolog olarak, bu tür belirtilerin yoksulluk veya kötü sağlık anlamına gelmediğini, kişinin daha çok çalışması gerekeceği veya başarıya giden daha dar yollara sahip olacağı anlamına geldiğini söylemeliyim. Ancak bu iki husus göz önüne alındığında, sonuçlar yine de çok olumlu olabilir.

Bu bölümdeki son yorumum olarak, Şans Noktasının sadece gezegenler veya düğümler gibi bir nokta olmadığını söyleyeyim. O, bir ev sisteminin başlangıcıdır. Şans Noktası burcu, Fortuna sisteminin ilk evidir ve Fortuna sisteminin ilk evi, noktanın bulunduğu burcun 0 dereceden 30 derecesine kadar uzanır. Ve Fortuna sisteminde diğer evlerinin her biri de kendi burçlarının 0 dereceden 30 derecesine kadar uzanır. Bir sonraki bölümde kadim insanların bu evlerle ne yapılması gerektiğini söylediklerini anlatacağım.

Kullanılan terimler;

Benefik

Genellikle olumlu veya “iyi” olarak kabul edilecek sonuçları kolayca üreten gezegenlerdir. Bu sonuçların kişi için gerçekten iyi olup olmadığı ise ancak zamanla netleşecektir. Şüphesiz iyiciller, çoğu durumda malefiklerden daha kolay olarak istenen sonucu üretirler (bir sonraki girişe bakın). Doğal iyiciller, Venüs, Jüpiter, Güneş’e üçgen veya sekstil açılar ve iyi açı almış ve asaletli herhangi bir gezegendir.

Malefik

“İyi” olarak kabul edilebilecek sonuçlar göstermeyen gezegen. Genel olarak konuşursak, malefikler o kadar “kötü” değildirler, çünkü çoğu durumda fayda sağlayanların gerektirdiğinden daha fazla düşünce, daha fazla bilinç ve hayatı yönetmede daha fazla beceri gerektirirler. Aslında iki ana kötücül olan Mars ve Satürn, karakter ve güç oluşturmak için gereklidir. Ancak bunlardan herhangi biri bilinçsizce ele alındığında, daha az şanslı sonuçlara yol açar. Doğal malefikler Mars, Satürn ve yalnızca kavuşum olarak Güneş’tir.

Hem Benefikler hem de Malefikler Hakkında Genel Yorum

Nihayetinde, bir gezegenin malefik mi yoksa benefik mi olduğu bir dizi faktöre bağlıdır. Doğal olarak biri veya diğeri olan gezegenler, haritadaki diğer koşullar tarafından tersine dönüştürülebilir. Venüs ve Jüpiter’in her zaman iyi sonuçlar vereceği ve Satürn ile Mars’ın her zaman kötü sonuçlar vereceği varsayılamaz. Bu eski bir sınıflandırmadır ve biraz serbestçe alınmalıdır. Sonunda, Ptolemy’nin terimleri en iyi şekilde tanımlamasını seviyorum. Ptolemy’ye göre bir benefik, doğal etkisi ılımlılığa ve dengeye yol açan bir gezegendir. Malefik, doğal etkisi aşırılıklara ve dengesizliğe yol açan bir gezegendir.

Asaletli ve Güçsüz

Gezegenler çeşitli şekillerde asaletli olabilir (daha güçlü hale getirilebilir) ve güçsüz olup (zayıflatılabilir). Gezegenler, hüküm sürdükleri veya yüceldikleri burçlarda olduklarında asaletlidirler. Bunların karşısındaki burçlarda bulunduklarında güçsüzleşirler. Astrolojinin konusunda herhangi bir başlangıç metni bu burçları listeleyecektir. Başka asaletler ve zayıflıklar da var. Bkz. Lee Lehman, Essential Dignities, Whitford Press.

Bölüm 3-

Eğer Şans Noktası 1. Evin işaretiyse , modern Batılı astrologlar olarak doğal eğilimimiz, bu noktanın derecesini ilk evin kaspı yapmak ve bu noktayı bir Yükselen olarak kullanarak bu noktadan itibaren eşit ev sistemini  kurmaktır. Ancak, Hindsight Projesi’nde şimdiye kadar bulduğumuz materyalden, eski astrologların gerçekte yaptıkları biraz farklıydı. Ve şimdi biliyoruz ki Ptolemy’nin kendisi de dahil olmak üzere en eski metinlerin hepsinde yaptıkları şey,  ev bölünmesinin karakteristiğiydi. Daha önce de bahsettiğim gibi, Fortuna sisteminin evleri, Şans Noktası’nın içinde bulunduğu burcun 0 derecesinden 30 derecesine kadar ölçüldü. Tüm burç ev bölümü olarak adlandırılan bu uygulama, sadece şans noktasının değil, ama aynı zamanda Yükselen’in kendisi içinde kullanılıyordu! Modern ev bölünmesi sorunu kadim insanlar için mevcut değildi. Onlar burçları evlerden ayrı görmediler. Evler basitçe, burçlardan birini ilk ev veya ikametgah olarak işaretleyen noktayla olan ilişkilerine bağlı olarak atanmıştır. (“İkametgah”, eskilerin ev için kullandıkları kelimenin doğru tercümesidir.). Bu işaret noktası Yunanca horoskopos olarak adlandırılıyordu.

Bu, ‘horoskop’ kelimesinin temelidir ve kelimenin tam anlamıyla, metinlerde sıklıkla ifade edildiği gibi, “saatin izleyicisi” değil, “saat işareti” dir. Saat işareti, bir işareti bir amaç için ilk ev veya ikametgah olarak işaretleyebilen herhangi bir noktadır. Modern astrolojide, profesyonel astrologlar tarafından pek saygı görmeyen bir teknik olan Güneş burcu astrolojisine sahibiz. Yine de Güneş burcu astrolojisinde modern bir bağlamda eski bir uygulamanın (basitçe) kullanıldığını görüyoruz. Güneş burcu astrolojisinde Güneş, tam anlamıyla eski tarzda bir horoskoptur; İlk ev veya yer olarak Güneş’in burcunu işaretler. Diğer tüm burçlar Güneş burcuna göre evler veya ikametgahlar haline gelir. Modern Güneş burcu astrolojisiyle ilgili tek sorun, Güneş horoskoplarının kişinin babasını tanımlamak için kullanılması gerektiğidir, kişiyi değil. Ve bu da sadece kişi gündüz doğmuşsa geçerlidir.

Batı’daki kadim insanlar Yükselen ve Şans Noktasını ana saat işaretleri olarak kullandılar. Hindistan’da Doğu’nun kadim insanları Yükselen’i kullandılar ve Ay birincil saat işaretleriydi. Burada ilginç olan, Şans Noktasının Ay ile ilişkili olmasıdır! Görünüşe göre bu uygulamalar birbiriyle ilişkilidir.

Aşağıda, 4. yüzyıl yazarlarından Paulus Alexandrinus’tan bir alıntı yer almaktadır:

“Ve Şans Noktası, bedeni ilgilendiren her şeyi ve kişinin yaşam boyunca ne yaptığını ifade eder. Sahip olmayı, itibar ve ayrıcalığın göstergesi olur.”

Ve Ptolemy ile hemen hemen aynı dönemde yaşayan Vettius Valens şunları yazdı:

“… Lot’un (Payın) kendisi Horoskopos’un un gücüne, yaşamın gücüne; bundan onuncu zoidion [burç], Midheaven’ın gücü, şöhretin gücüne; 7’nci, Alçalanın gücü; 4’üncü, yeraltı zoidion ve geri kalan yerler 12 bölgenin gücüne sahip olacak. “

Başka bir yerde, “Şans Noktasından 11. ikametgahi [her burç bir ev olarak sayılıyor) bir eşya ve mal, armağan olarak ve özellikle de benefikler içindeyken veya tanıklık ederken [açı yapıyorken] bulduk.”

Bu ifadeler pratikte geçerlidir. Şans Noktası burcunun ve yöneticisinin meslek hakkında çok iyi bilgiler verdiğini buldum, onuncu evle birlikte para kazanmakla ilgilidir (Yükselen’den olağan şekilde sayılır). Şans noktası burcundan onuncu burç, mesleğin hizmet ettiği gerçek sosyal rolü tanımlamaya yardımcı olmak için de çok iyidir. Noktadan on birinci burç, kişinin ne şekilde para kazanacağını belirlemede özel bir role sahiptir. Astroloji yapmaktan gerçekten para kazanan astrologların, Merkür’ün Şans Noktasının burcunda olduğunu veya Şans Noktasından on birinci burçta veya bunlardan herhangi birine hükmettikleri görülmüştür. Merkür, Uranüs keşfedilmeden önce astrolojinin eski hükümdarıdır. Ve hala çalıştığını söylemeliyim! Kadim yazarlar ayrıca Şans Noktasının ve ondan türetilen evlerin beden, sağlık veya duygusal temelde yapılan eylemlerle bağlantılı olduğunu söylediler.

Bir başka ilginç şey ise Şans Noktasının yedinci evidir. İlişkilerle bir ilgisi olsa da, birincil sembolizmi, noktanın kendisine muhalefet olmasından kaynaklanıyor gibi görünür ve eğer Şans noktasının yedinci evi Şans Noktasının tam karşıtlığına ne kadar yakınsa etkisi o kadar daha güçlüdür. Yedinci evin en eski anlamlarından biri ölümdü çünkü Güneş orada batıyor ve ışığı sönüyordu. Şans noktasının yedinci evi elbette bir gün batımı noktası değil, ama Şans Noktasının bedenle bir ilgisi olduğundan, noktaya karşı karşıtlığın hastalık ve fiziksel problemlerle bir ilgisi var gibi görünüyor.

Şans Noktası için çok daha fazla çalışılması gerekiyor. Ancak paylar ve noktalarla işimiz henüz bitmedi. Başka birçok nokta da var ve bunların çoğu aynı zamanda saat işaretçisi görevi görüyor. Bunlardan bazılarını bir sonraki bölümde ele alacağız. Son bir not: Bu metinde kullanılan tüm pasajlar, eski Yunanca metinlerin Project Hindsight çevirilerindendir.

Robert Hand

Çeviren: Gülden Bulut

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü