Natal Haritadaki Verteks

Verteks yüksek kuzey enlemleri haricinde, neredeyse her zaman, haritanın sağ ya da batısal tarafinda bulunur. Haritanın batısal tarafı diğerlerine bağlı olduğumuz ve başkaları tarafından yönlendirildiğimiz yeri gösterir. Bu noktada Verteks diğerlerinin talep ve teşvikleri doğrultusunda kişinin hayat boyunca geliştireceği belirleyici özellik ve becerileri gösterir. Ezoterik astroloji ile ilgilenenlere yönelik teorim, verteksin hayat boyunca karmik enerjisinin göstergesi olduğudur, kişinin astral ve akli bedendeki değişimini gösterir.

Transit ya da ilerletilmiş gezegen vertekse açı yaptığında verteks burcu vurgulanır. Bu süreçte kişiler verteks burcun konumuna (ev pozisyonu) uygun insanlara çekilir. Verteks enerjisi beraberinde acı, keder, üzüntü getirebilir.

Verteks Koç burcunda: Karmik olarak Koç enerjisini deneyimlersiniz. Yani kriz zamanlarında önayak olma, hızlı çözümler geliştirerek sorumluluk alma durumunda kalırsınız. Giriştiğiniz şeyleri koordine edecek zamanınız olmaz. Hayat koşulları sizi liderliği elinize almaya ve acil durumlarda sıkıntıları gideren kişi olmaya zorlar. Kenarda durup olayı bir başkasının halletmesini bekleyeceğinize kendi kendinizin kumandanı olmak zorunda kalırsınız.

Verteks Boğa burcunda: Kendilik değerinizi ve maddi yeterliliğinizi geliştirmeye zorunda kalacaksınız. Başkalarının maddi güvenliklerini geliştirmesine veya başkalarının maddi değerleri için karar vermeye çekilebilirsiniz. Özgürlüğünüzü ancak maddi bağımsızlığınız ile kazanırsınız. Ezoterik olarak, bırakmak, karmaşık olanı basitleştirme ve borçlanmayı elimine ederek zor durumlardan çıkmakla ile ilişkilendirilir, bu kendiniz için olabileceği gibi başkaları için de olabilir. Gerektiğinde kendi doğrularınız hakkında konuşun ve kendi değer ve ilkelerinizi onurlandırın. Doğru olduğuna inandığınız şeyi savunun.

Verteks İkizler burcunda: Öğretmeye, kendi fikirlerinizi ve bilgilerinizi olgusal gerçeklerle destekleyerek sunmaya çekileceksiniz. İkizler, sizi esnek olmayı öğrenmek zorunda kalacağınız ve tek seferde birden fazla şey yapmanız zorunda bırakan bir ilişkiye ve iş aktivitesine çekecektir. Esneklik, başkalarının fikirlerini değiştirmelerine alan açmak ile bağlantılıdır. Bu, ikizlerin kolaylıkla yaptığı bir şeydir. Sizi tartışmaya veya görüşlerinizi ispatlamaya itebilir veya başkalarının ifadelerini daha doğru düzenleyebilirsiniz. İnanırlığınızı ispatlamaya, sözcüklerinizi doğru seçmeye ve genellemeleri bırakmaya itilebilirsiniz.  Böyle bir birey nihayetinde iletişim becerilerinde kendine güveni inşaa edecektir.

Verteks Yengeç burcunda: Hayatınızda direkt başkalarının duygularıyla uğraşmaya çekileceksiniz. Bu yerleşim sıklıkla, verteksin ev yerleşimine göre ailedeki duygusal meselelerle başlayacaktır. İlişkilerinizde duygusal sorunlarla uğraşırken başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya da çekilebilirsiniz. Kadınlarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Yengeç kitleler, kitle akımları ve evrensel bilincin burcudur. Bu pozisyon halkın ilgilerine göre hareket ederek kitle akımlarını değerlendirme ve inceleme fırsatı sağlayabilir.  Oğlak’ta anti-verteksin doğal eğilimi otoriter ve duygusuz gözükmektir. Şimdi başkalarının duygularına karşı şefkati öğrenmektesiniz. Bu hayat sürecince başkalarını hayal kırıklığına uğratamazsınız. İlişkiye duygusal olarak dahil olmalı ve önem vermelisiniz.

Verteks Aslan burcunda: Bu hayat sürecinde yaratıcı olmayı öğrenmeli, kişisel görünüm ve irade gücünü geliştirmelisiniz. Bireyselleşmekten ziyade gruba dahil olma eğilimi olabilir. Mevcut görev bireyselleşmektir. İnsanlarla mesafeli ve objektif ilişkide olmaktansa kişisel yaklaşıma ihtiyaç vardır. Verteksi Aslan’da olan bir arkadaşım, gruplarla olmaya eğilim gösterirken kişisellikten uzaktı. Ne zaman kendi değil de partneri ya da dahil olduğu grup tanınır olsa kendini engellenmiş hissediyordu. Verteks Aslan, yazma biçimi felsefik olarak Kova gibi de olsa ilhamda yetersiz kalır. Transit gezegen bu noktaya değerse, kişi kendini göstermeyi ve ortaya koymayı imkansız bulur. Zamanlama hatalıdır.

Verteks Başak burcunda: Kişi pratik ve uygulanabilir, yararlı olan bir hizmette bulunmaya çekilir. Anti-verteks Balık’ta olduğundan kişi karmaşayı deneyimlemiş ve anlamıştır ama şimdi kaosa düzen getirmeyi öğrenmek gerekmektedir. Hatırlayın Başak köleliği değil, faydalı işlerle ilgilidir. Bir danışanımın verteksi 7. evdeydi, ki muhasebeciydi, başkalarının finansal kaousu üzerinde çalışmaktaydı.

Verteks Terazi burcunda: Bu yaşam sürecinde birey barış ve düzeni sağlamak adına çatışan gruplar arasında köprü olmayı öğrenmeye, onları uzlaşmaya vardırmaya, adaleti iyileştirmeye ve çatışan meselelere uyum getirmeye çekilecektir. Anti-verteks Koç’ta olduğundan, birey durumu etkilememek için kişisel arzularına izin vermemelidir. Birey taraf tutmamalı veya kişisel egosunu dayatmamalıdır. İhtiyaç duyulan şey belirli bireyin yarar sağlamaktadansa bütünün hayrı için yargıda bulunmamalı ve olaya kendini dahil etmemelidir.

Verteks Akrep burcunda: Yaşam sürecinde kişi karmaşık olanla uğraşmaya çekilecektir. İstismar gibi gücün kötüye kullanıldığı Plütonvari konular olabilir. Birey, başkalarının maddi kaynakları ile çalışabilir, onlara güç ve güvenlik sağlayan konulara yardımcı olabilir. Örneğin ölüm ile ilgilenen ve başkalarına yardım etmek için metafizik ve şifa konularını öğrenmeye mecbur hisseden bir danışanım vardı. Anti-verteks Boğa’da olduğundan kişisel konfor alanında kalmak, kişisel güvenlik ve rahatı tehlikeye sokmamak çok kolaydır. Başkalarının endişe duydukları şeylerde güçlü durmalı, mevcut durumlarla ilgili korkularınızın üstesinden gelmelisiniz.

Verteks Yay burcunda: Bu yaşam sürecinde olguların ötesine geçerek büyük resmi görmelisiniz. Birçok olgudan sonuç çıkararak gözlemleye çekilebilirsiniz. Birey, bildiklerinin özüne erişerek olguları genişletilmiş ve felsefik düzeyde öğretmelidir. Yüzeysel bilgiden ve dedikodudan uzak durun. Felsefik, manevi ve ahlaki olgularla, Verteksin ev yerleşimini ilişkilendirmeye çekileceksiniz.

Verteks Oğlak burcunda: Birey sorumlu liderlik becerileri geliştirmek durumunda kalacaktır. Görevleri kabul etmeli ve gelecek kontrolü için zorundalıkları öğrenmesi gerekecektir. Liderlik ve organizasyon becerisini geliştirmek için sabrı da öğrenmelidir. Gerçekçi tutumlarınızın duygularınızı ve korkularınızı yönetmenize engel olmasına izin vermeyin. Ev, aile ya da güvensizliklerinizin kaderinizi gerçekleştirmenize ket vurmaması esastır. Böylelikle kişi, saygı duyulan bir pozisyona yükselebilir.

Verteks Kova burcunda: Öncelikle başkalarının farklılıklarını tolare etmeyi öğrenmelisiniz. Bu özellikle, haritada Satürn, toprak-su elementleri baskınsa doğrudur. Eğer haritada Uranüs ve ateş-hava elementleri güçlüyse birey çabalarını, diğer görev odaklı kişilerle koordine etmeyi öğrenmelidir.  Uranyen kişiler için düzenlenmek zor öğrenilen bir derstir. Anti-Verteks Aslan burcunda olduğundan, kişi sübjektif fikirlerini kontrol etmelidir. Herhangi bir önyargı sizi bu hayatta avlayacaktır. İyi bir arkadaş olmayı öğrenin ve kendi kendinize parlamaktansa gruba dahil olun. Birey için tolerans bir sorun değilken, grup ile çalışmanın zorlukları olduğunu gördüm. Yine bir danışanım grupla çalışırken kendini korumayı ve görevlerini yapmayı öğrenmesi gerektiğini hissetmişti.

Verteks Balık burcunda: Bu yaşam sürecinde birey pragmatik, materyalistik ve detaylarının en ince noktalarındansa, manevi olan için hassasiyet geliştirmelidir. Birey, şefkati ortaya çıkaran, başkalarının acılarına duyarlı olması gereken ve başkalarının endişelerini dinleme becerilerini geliştirecek deneyimler yaşayacaktır. Diğer bir ders de kişinin eleştiriden vazgeçmesidir. Anti-verteks Başak ile kişinin mükemmeliyetçilikten kaçınması, detayları görmemesi  ve bütün algısını kaybetmesi kolaydır. Kurallarla değil, içgüdü ve şefkatle yargılara varın.

Astrolog Lynn Koiner

Çeviren: Mevsim Erbaş

 

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: ,

Benzer Makaleler

Menü