Merkür Burçlarda

Merkür Koç Burcunda

* İddialı, güvenli, doğrudan ve kuvvetli bir şekilde iletişim kurar.

*Becerilerinin yaratıcı kullanımı temeline dayanan enerjik konuşma tarzı belirgindir.

*Öğrenmesi için yüzleşmesi ve yüksek enerjisini düşürmesi gereklidir.

*Sezgisel kavrama kapasitesine sahiptir.

*Akıl yürütme yeteneği, enerjinin yeni bir deneyime doğru akıtılmasıyla renklenir; genellikle cüretkar düşünceler tercih edilir.

*Başkalarıyla sağlıklı bir alış-veriş içeren iletişim kurabilmesi için duyarsızca ve düşüncesizce kendini kanıtlama çabasından arınması gerekir.

Merkür Boğa

*Herbir sözcüğü söylemeden önce emin olur, dikkatlice konuşur, kişinin düşünceleri yavaştır.

*Yavaş ve temkinli öğrenmeye duyulan ihtiyaç, kişinin algısının çeşitliliğini sınırlayabilir.

*Pratik uygulama için fikirleri bir araya getiren kalıcı bir zihne sahiptir.

*Kişi fiziksel duyumlarını ifade etmek ister.

*Başkalarıyla bağlantı kurmaya ihtiyaç duyar ama kendini özgürce ve olduğu gibi paylaşma konusunda sınırlı davranır.

Merkür İkizler burcunda

*Akıcı, hızlı, açık ve akıllı bir şekilde iletişim kurar, bazen yüzeysel olabilir.

*Algıladığı her şeyi ifade etme dürtüsü içindedir.

*İnsanlar ve fikirler arasındaki bağlantılar kurarak ve tanımlayarak öğrenmeye ihtiyaç duyar.

*Değişken ve meraklı zihnini, başkalarıyla arkadaşça etkileşimlerle ve bitmeyen sorularla ifade eder.

*Yüksek düzeyde sinirsel enerjisini, konuşma, yazma veya başka zihinsel formlarda ifade eder.

Merkür Yengeç burcunda

*Duygusal, içgüdüsel ve duyarlılıkla iletişim kurar, kendi düşüncelerini korur.

*Bölük pörçük bilgiler ile duygularına güvenerek bağlantı kurarak öğrenir.

*Yaratıcı düşünceleri çiçek açana kadar yeni fikirler besler.

*İyi hafızası öğrenmesine katkıda bulunur.

*Bilinçaltından gelen önyargıları ve korkuları, yeni fikirlere karşı nesnelliğini engelleyebilir.    

Merkür Aslan burcunda

*Enerjik, neşeli ve gururla iletişim kurar.

*Samimiyeti, sıcaklığı ve güçlü iradesi bağlantı kurma ihtiyacını motive eder.

*İletişimi dram, mizah ve yaratıcılığıyla renklenir. Tanınma dürtüsü, ifadesini canlandırır.

*Mantıksal bağlantılar yerine sezgisel sıçramalar yaparak öğrenir.

*Düşünme sürecinde egosu nesnelliği ortadan kaldırabilir, esnekliğini sınırlar.

Merkür Başak burcunda

*Mantıklı, eleştirel, yardımseverce, alçakgönüllükle bazen de olumsuz ve şüpheci olarak iletişim kurar.

*Kişi analitik becerilerini fiilen ortaya koymak ister.

*Fikirler arasında ayrım yapar ve bunları öğrenmek için onları mantıksal sıraya koyma ihtiyacı duyar.

*Pratik, yararlı fikirleri başkalarıyla bağlantı kurmasına katkıda bulunur.

*Detaylara dikkat etmesi, olaylara daha geniş bakış açısıyla bakmasını engelleyebilir.

Merkür Terazi Burcunda

*Akıllıca, diplomatik ve zarif bir şekilde iletişim kurar.

*Tüm kutupları dengeleyerek objektif bir şekilde uyumla ifade etmeye çalışır.

*Sözlü anlatımı sanatsal bir estetik anlayışla renklenir.

*Kişisel ilişkilerde denge ve objektiflik ister ve düşüncelerini açıklığa kavuşturmak için fikirleri üzerine geri bildirim ister.

*Tüm bakış açılarının farkında olması bir karara varmasını engelleyebilir.

Merkür Akrep burcunda

*Güçlü bir biçimde, derinden ve tutkuyla iletişim kurar (çoğunlukla sözsüz olarak), iletişim yoluyla derinlikli ve samimi bağlar oluşturabilir.

*Sözlü anlatımı kişinin varlığının derinliklerinden gelir ve asla yüzeysel değildir.

*Gerçeğin çekirdeğine nüfuz ederek araştırmaya ve öğrenmeye derin ihtiyaç duyar.

*Objektif anlayış, zihnin aşırı yoğun, istekli ve duygusal doğası ile engellenebilir.

*Beceri ve zekâsı güçlü arzulardan, derin tutkulardan ve diğer gizli motivasyonları keşfetme isteğinden etkilenir.

*Gizlilik ve sessizliğe duyulan ihtiyacı iletişim kurmasını engeller.

Merkür Yay burcu

*Açıklıkla, iyimser bir şekilde, coşkuyla ve hoşgörüyle iletişim kurar.

*İdeale duyduğu arzu öğrenmesini motive eder.

*Günlük hedeflerden ziyade uzun vadeli hedeflerde düşünme ve muhakeme gücünü kullanır.

*Öğrendiklerini başkalarına öğretme isteğindedir, kişide öğrenme ve öğretme yakından bağlantılıdır.

*Diğerleriyle direkt, dürüstçe ve müsemahakar şekilde iletişim kurmaya ihtiyaç duyar.

*Tutarlı düşünmesi idealist arzuların motive ettiği aşırı genellemeler tarafından bulanıklaşabilir.

Merkür Oğlak burcunda

*Ciddi, ihtiyatlı, güçlü bir otorite duygusuyla, bazen de düşüncelerini katı bir şekilde kategorilendirerek iletişim kurar.

*Öğrenme sürecinde kalıcılık ve sürekli ilerleme hakimdir.

*Teorilerden pratik sonuçlar elde etmek ve fiziksel dünyayı değiştirmek için zekasını kontrol eder.

*Kendi kendine yeterli ve resmi olması başkalarıyla iletişim kurmasını engelleyebilir.

*Pratikliğinden dolayı olasılıklardan çok sınırlı odaklanmasına yol açabilir. Hedefine ulaşmak için olguları ayırır.

Merkür Kova burcunda

*Açıkça, zekice, bağımsız ve idealist bir şekilde iletişim kurar.

*Grup iletişimi konusunda güçlü bir farkındalığa sahipken, diğerleriyle bireysel ilişkisi kendine hastır.Kendini ifadede özgürce davranır bazen de aşırılığa kaçabilir.

*Deneyimsel ve yenilikçi bir şekilde düşünür. Teorileri gelecek yönelimlidir. Değişim için başka olasılıkları keşfederek test eder.

*Bağımsız ve yaratıcı zihinsel özellikleri öğrenme sürecine katkıda bulunur. Fikirlerini ifade ederken garip ve tuhaf davranabilir, konuşması ilgisiz kavramlarla, öngörülemeyen şekilde bölünebilir.

Merkür Balık burcunda

*Şiirsel ve duyarlı bir şekilde iletişim kurar.

*Şefkatli oluşu iletişimde duygudaşlık ve sempati sağlar.

*Başkalarıyla fiziksel ve ruhsal olarak bağlantı kurabilir ve iletişimi birden fazla düzeyde algılar.

*Sözleri esneklikten ve sentezden güç alır.

*Akılcılığı ve ayrım gücü kafa karışıklığı ve kendini aldatma ile bulanıklaşabilir.

Chart Interpretation Handbook, Stephen Arroyo

Çeviren: Gülden Bulut

Venüs burçlarda için tıklayınız https://www.paakademisi.com/venus-burclarda-stephen-arroyo-seminer-notlarindan/

Mars burçlarda için tıklayınız https://www.paakademisi.com/mars-burclarda/

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: , , , , , , , , , , ,

Benzer Makaleler

Menü