Venüs-Satürn Açıları – Aşkı Beklemek

Venüs ile iç gezegenler arasındaki sert açılar da ilişki kurmada yaşanan sorunlara işaret edebilir, ancak bunların üstesinden gelmek Venüs dış gezegenlere – Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton – sert açı yaptığında ortaya çıkabilecek sıkıntılardan daha kolaydır. Kavuşumlar, 45° (yarı kare) açılar, kare açılar, 150° (birleşmeyen) açılar ve karşıt açılar sert açılar olarak nitelendirilir. Bana göre en serti Venüs kavuşumları olmakla birlikte, bu açıların hepsi ilişki kurmakta yaşanan zorluklara işaret edebilir.

En etkili olanlardan biri Satürn ile Venüs – veya Satürn’ün yönettiği burç Oğlak’ta bulunan Venüs – arasında olandır; zira bu kişiler genellikle nitelikli insanlardır. Sadece deneyimleyerek kendilerini geliştirmek ve hayatta bir yerlere gelmek için çok çalışmışlar ve nihayet istedikleri şeyleri elde ettiklerinde de paylaşacak bir eş arayışı içine girmişlerdir. (Satürn doğum haritasındaki 7.evde olduğunda da aynı davranış örüntülerini görebilirsiniz.)

Peki ama bu durum neden ileri gelmektedir? Bazı Venüs ve Satürn kombinasyonları kişinin ilişki kurmasını ve sevilmeye layık olduğunu hissetmesini güçleştirebilir. Genellikle bu kişilerin ebeveynlerinden biri veya her ikisi de negatif Satürnyen özellikler taşıyan (nispeten soğuk, katı, ciddi, otoriter olan ve sevgisini gösteremeyen);  çocuklarını ekstra sorumluluk, fazladan bir yük veya kendi hedefleri ile emellerinin önünde bir engel olarak gören kişiler olmuştur.

Bu tür ebeveynler yavrularının eğlenceli, çocukça özelliklerini sevmedikleri için; ebeveynlerinin hoşnutsuzluğuna daha fazla katlanmak istemeyen çocuk hızlı büyümeyi öğrenmiştir. Ebeveynleri memnun etmenin tek yolu onlar kadar Satürnyen olmak olduğundan; çocuk “sevilmek” için tek yolun ciddi, sistematik, sorumluluk sahibi ve başarılı, …. örnek bir çocuk olmak olduğunu öğrenmiştir.

Venüs-Satürn açısı çoğu zaman “aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık” ikilemine yol açar. Bu açıya sahip bir çocuğun ebeveynini memnun etmek için kendi kendine yetmesi gerekir. Ne var ki, çocuk kendi kendine yeter duruma geldikçe, ebeveyn çocuğunun kendisine ve ilgisine ihtiyaç duymamasından memnun olur ve şekilde kendini geri çeker.

(Bu tür ebeveynler duygusal ihtiyaçları diğer yükümlülüklerinden ödün vermek için geçerli nedenler olarak görmezler.) Hal böyleyken, sorumluluk sahibi ve güvenilir olmak var olan yakınlığın da kaybolmasına ve çocuğun çıkmaza girmesine neden olur. Zira çocuk ne yaparsa yapsın kaybetmektedir.

Satürn, zaman ve olgunluk ile ilintilidir. Satürn’ün bulunduğu (geçtiği) burç ve doğum haritasındaki gezegenlerle oluşturduğu açılar yaşamlarımızdaki tipik olgunlaşma safhalarını tetikler. Güneş etrafındaki yörüngesini 29,46 yılda tamamlayan Satürn, her yedi yılda bir özellikle haritamızdaki ilk konumuna karşı güçlü açılar yapar – yedi yaşında okula başladığımızda, 14 yaşında ergenliğe adım attığımızda, 21 yaşında artık yasal anlamda yetişkin statüsüne geçtiğimizde. Venüs-Satürn kişilerinde, Satürn transit hareketi sırasında doğum haritasında bulunduğu konuma açı yaptığında doğal olarak Venüs’ün bulunduğu konuma da açı yapar. Bu büyüme, başarı, olgunlaşma ve sorumluluk alma dönemlerinden her biri gittikçe ebeveyn desteğinin azalmasına neden olur. Bu gibi deneyimler zaman içinde bireylerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda başkalarına güvenmesini daha da zorlaştırır.

Onlar ebeveynlerinden Satürnyen olsalar da olmasalar da sevilmeye layık olmadıklarını öğrendikleri için, mantıksal açıdan hiçbir koşulda sevilmeyeceklerine dair bir kanaat geliştirdiler. Kendilerini sevgiden yoksun hissedebilir, acı veren bu duygudan korunmak için dünyaya karşı duvarlar örebilirler. Her örülen duvar onların sevilmeye layık olmadıkları duygusunu pekiştirir, çünkü er ya da geç diğer insanlar da bu duvarları geçmeye çalışmaktan vazgeçerler.

Gözlemlerime göre, bu açılar söz konusu olduğunda eş bulmayı güçleştiren bir davranış örüntüsü ortaya çıkmaktadır. Bu açı bazen ekonomik ve sosyal statü bakımından yükselme potansiyeline sahip gençlerde, özellikle de genç kızlarda görülür. Aslına bakılırsa, en çok görüldüğü kişiler de ailenin en büyük çocuğu/kızıdır.

Bu kişilerin, ailevi sorumluluklar ve zayıf ebeveynlik tutumu nedeniyle sosyal meziyetler açısından geç geliştikleri söylenebilir. Genellikle sosyal etkileşimlerin daha incelikli olanlarını, özellikle de kadın-erkek arasında cereyan eden şeklini yönlendiren nüansları ve ipuçları fark edemez, hatta hiç göremezler. Potansiyel eş adaylarının dikkatini çekebilecek işaretleri bilmezler, bu yüzden de vermezler. (Tüm bu süreç sözsüz ve genellikle bilinçaltı düzeyde gerçekleşir.) Haliyle, sosyal becerileri öğrenmeleri ve belli bir incelik seviyesine erişebilmeleri ancak olgunluk aşamasında mümkün olabilir.

Haritasında bu açı bulunan genç kişiler sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler alarak bu zorlukların bir kısmını bertaraf edebilirler. Bu bağlamda, başta kur yapma davranışları olmak üzere, bütün sosyal etkileşimlerin dikkatle gözlemlenmesi önemlidir. Zira sıradan etkileşimler ve flörtleşmeler bile üzerinde durmaya değerdir. Sosyal beceriler de en az diğer beceriler kadar öğrenilebilirdir – sadece, eğer evde doğal olarak özümseyemediysek, üzerinde biraz daha fazla çalışmamız gerekir.

Ayrıca bu açı genelde kişinin yaşça büyük bir akıl hocası ile karşılaşmasını sağladığı için, sizi kanatları altına alacak ve size yol gösterecek müşfik bir ruhla karşılaşmanız da muhtemeldir. Hal böyleyken, eğer eksik becerileriniz üzerinde bilinçli bir şekilde çalışırsanız, 50 yaşına gelip de hala bekliyor olmayacaksınız.  Ve bir veya daha fazla Satürn döngüsü geçirmiş olan kişiler Venüs’ün meziyetlerinden bazılarını öğrenerek şanslarını da artırabilirler.

Venüs-Satürn açısının olumlu başka bir yanı da, bu açıya sahip kişilerin yaşlanmaması hatta zaman geçtikçe daha da iyi görünmeleridir. Sonradan serpilen bu kişiler, gençken son derece sade hatta çirkin iken 30’larına veya 40’larına geldiklerinde beklenmedik bir şekilde güzelleşebilirler. Diğer insanlarda olduğu kadar hızlı bir şekilde yaşlanmazlar – yaşıtlarından çok daha genç gösterebilirler.

Yaşlandıkça popülariteleri de artar – ciddiyet ergenlik döneminde yaşıtlarına çekici gelmeyebilir ancak orta ve üstü yaşlarda tam tersi bir etki yapacaktır. Zaman içinde önemli kişilerden oluşan bir sosyal çevre edinir ve uzun soluklu ilişkiler kurarlar. Hayata karşı ciddi duruşları sayesinde, kendilerine saygı kazandıran başarılara giden yolda çok şey elde edebilirler. Önemli hedeflerinden bazılarına ulaştıklarında, rahatlar ve keyif almaya başlarlar. Ne de olsa gereken her şeyi yapmış ve bunu hak etmişlerdir.

Venüs-Satürn Ünlüleri: Venüs ve Satürn kavuşumu – bu iki gezegen arasındaki en güçlü bağlantı – ile doğmuş olan ünlüler arasında Matt Damon, Donald Trump, Denzel Washington, Ashley Judd, Vanessa Williams, Queen Latifah, Billy Ray Cyrus ve Sean Penn yer almaktadır.

Donna Cunningham

Çeviren: Çiğdem Branco Nunes

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü