Güneş ve Ay’a Dış Gezegen Transitleri

Güneş’e Yapılan Transitler

Benliğin yeniden tanımlanmasında, Güneş’e olan transitler kim olduğumuzu yeniden şekillendirdiğimiz kimlik krizlerini temsil eder. Bazen kendi standartlarımızı ve ideallerimizi yaşamadığımız için kulağımız çekilir. Bazen kendi gücümüzü ve yeteneklerimizi kendimizin baltaladığını ve aslında olduğumuzdan daha fazlası olmaya muktedir olduğumuzu keşfedince tatlı bir şaşkınlık yaşarız. Bazen de bu ikisini sırasıyla, iki sene ya da daha fazla süren dış-gezegenlerin Güneş’e transitlerinde keşfederiz.

Transit devam ederken, hayatımızda aşırı vurguladığımız benlik-konseptini kişisel gelişimimiz ya da adanmamız hatırına elden çıkarırız. Bu durum sıklıkla Satürn’ün Güneş’e olan açılarında görülür, burada zorlu durumlarla yüzleşerek kendimizi esnetiriz ve kendi potansiyellerimizi yaşama hususunu sorgularız. Satürn, bir burçtan geçerken, Güneş’i o burçta olan bireyler göz önüne çıkmaya başlar. Güneşlerine Pluto transiti alan kişiler, daha az arzulanan ya da az evrimleşmiş burçsal hasletlerini kendisinden sıyırır ve burcun daha üst evrimsel oktavına geçiş yaparlar. Ego, belki yanlış bir benlik-konseptine sahip olduğunun açığa çıkması için saldırıya uğrayabilir. Kişisel-analiz vasıtasıyla çer çöpler temizlenir ve sürecin sonunda öz benliğin çok daha zengin bir şekilde kendini ifade ettiğini gördüğümüz bir güç kazanımı yaşanır.

Güneş’e majör transitler alan kadınlar, genellikle hayatlarındaki erkekler aracılığıyla kriz yaşarlar, onların değişmeleri gerektiğini düşünürler. Erkeklerin “daha çok…” olmamaları karşısında hayal kırıklığı yaşarlar. Ne konuda “daha çok…” olduklarının bir önemi yoktur. Sadece “daha çok…” olmaları gerekiyordur. Umulur ki, bir kadın bu süreçten geçerken değişmesi gerekenin, “daha çok olması” gerekenin kendisi olduğunu fark etsin. Sonuçta, transit alan onun kendi Güneş’idir. Onun kendi güneşsel özü, onun kendini ifade etme ihtiyacını tetiklemektedir.

Gelişime direnme hali, bir tür atalet şeklinde yaşam gücünü bataklığa çevirir ve dişil programlama onun kendi gelişme ihtiyacını partnerine yansıtır. Şayet erkek “daha çok” olsaydı, kadını kendini gerçekleştirme ihtiyacından “kurtarmış” olurdu. Güneş çalkalanmaya başladıktan sonra yeni bir erkek aramadaki problem de, hiçbir erkeğin ona yetmeyecek olmasıdır. Kadın bunu kendi başına yapmalıdır, yoksa kendi özgüveni zarar görür. Ve evet, merak ediyorsanız, bir erkeğin Ay’ına dış-gezegen transiti olduğunda, hayatındaki  kadını veya kadınları içeren benzeş bir süreçten geçer. Burada da çekişme yaşanır çünkü erkek, kadının daha çok aysal olmasını, daha çok besleyici, koruyucu olmasını, daha iyi bir anne olmasını ister. Ama aslında gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, kendi aysal nitelikleri ile bütünleşmesidir.

Ay’a Yapılan Transitler

Hayatınızdaki Ay’ın uzun serüveni, natal Ay’ınızın aldığı dış-gezegen transitlerine adanmıştır. Böylesi transitler hayatın aysal noktalarında önemli dönüşümleri müjdelemektedir. Bu noktalar, ev ve kökleri, anneyi ve onunla olan bağı, beslenmeyi, gıdayı, hayatınızdaki anahtar roldeki kadınları, dişil üreme döngüsünü ve de duygularla baş etme biçiminizi kapsarlar. Ben bu değişimlere aysal eşikler demekteyim, çünkü onlardan geçmek temellerinizi değiştirir, sizi derin bir duygusal düzeyde baştan yapılandırır.

Aysal eşiğin gerçek doğası, hangi hayat evresinde olduğunuza göre değişir. Farz edelim, kadın fizyolojisini ele aldık; (8-12 yaşları arasındaki) bir genç kızın Ay’a olan transiti regline eşlik edebilir. Yetişkin bir kadın için bu annelik demek olabilir. 50 yaşındaki bir kadın için, menopoz olabilir. Ay ayrıca kökenlerimizi temsil eder. Genç bir yetişkin olarak,  bir Ay transiti altındayken aile evinizden ayrılabilir ve kendinize ait bir eve yerleşebilirsiniz. 40’larınızda ya da 50’lerinizde, Ay’a olan bir transit, çocuklarınızın büyüdüğüne ve evden ayrıldığına işaret edebilir. 60’larınızda, böyle bir yerleşim, emekliliğiniz ile birlikte daha sıcak bir iklime ya da daha küçük, idare edilebilir bir apartmana yerleştiğinizde gelebilir. Bunlar Ay’a olan transitlerinin gerçekleştiği yollardan sadece birkaçıdır.

Genellikle aynı anda birden fazla aysal yaşam noktasını tetiklemeye meyillidir, zira Ay’ın fonksiyonları birbirine çokça bağlı olduğundan bir noktadaki değişim diğerindeki değişimi teşvik etmektedir. Farz edin, transit Uranüs’ün Ay’ınızla bir etkileşimi var ve siz de memleketinden ayrılan bir gençsiniz; hareket etme isteğiniz, olgunluğun yeni bir seviyesine ulaştığınızın sinyalidir, artık ailenize bağımlı değilsinizdir. Aynı zamanda da, evden çok uzaklarda yaşamak sizi gelişmeye daha da itmiştir. Bu ayrıca annenizle ilişkinizi de evirir. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bundan böyle daha eşitsinizdir ve şayet o sizinle anlamlı bir ilişki isterse, aileniz size bir arkadaş ya da akran gibi davranmalıdır. Bazı zamanlar ise, gelişmeniz için gereken güç ailenizden gelir. Kendi ayaklarınız üzerinde durmadıkça sizi desteklemeyi reddeder. Bu talep nereden gelirse gelsin, sonuç aynı derecede bir bağımsızlıktır.

Donna Cunningham – How to Read Your Astrological Chart

Çeviren: Serkan Önder

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü