Tutulmalar – Kaderle Buluşma

Güneş ve Ay bir Güneş tutulması oluşturmak üzere bir araya geldiğinde, Güneş, Dünya’nın bakış açısından bakılınca Ay tarafından kaplanmış gibi görünür. Gezegenimiz, uydusu tarafından örtüldüğü için, yeterince güneş ışığı olmaz ve biz Dünya’dan bakarken yaşam veren enerjinin kaynağını göremeyiz. Benzer şekilde, Ay tutulmaları da Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düştüğü zaman oluşur; yani gökyüzünde Dünya’nın gölgesini görebiliriz. Bu yüzden tutulmalar yüzyıllardır astrologlar tarafından kötücül olarak görülmüş ve kötü şans ve sorundan başka bir şey getirmedikleri düşünülmüştür. Ama gerçekten öyle midir?

Transit olarak Tutulmalar

Tutulmalar yılda birkaç kez gerçekleşir ve bu açıdan hiç de özel bir şeymiş gibi görünmezler. Ama aslında tam Güneş ve tam Ay tutulmaları birçok önemli olaya neden olur – hem dünyada hem de sıradan insanların yaşamlarında.

Tutulmaların etkisini en çok, doğum haritamızdaki belli bir noktaya – bir eksene veya gezegene – transit açı yaptıkları zaman hissederiz. Açının orbu ne kadar darsa, tutulmanın getirdiği olaylar da o kadar önemli olur. Bir tutulma, kişisel gezegenlerimizin veya eksenlerimizin 1°’si dahilinde olduğu zaman en güçlü halinde olur. Böyle durumlarda, hayatlarımızda belirleyici bir şeyin olacağını ve hayatımızda yeni bir döneme (eksenin veya gezegenin temsil ettiği şeylerle ilgili) başlayacağımızı hissederiz. Eğer aynı zamanda yavaş hareket eden gezegenler de (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton) doğum haritamıza etki yapıyorsa, tutulmanın önemi daha da artar. Böyle önemli transitler yoksa, tutulmanın etkisini neredeyse hiç hissetmeyiz ve pek de dönüştürücü bir deneyim yaşamayız.

Tutulma zamanı civarında (bir hafta önce ve bir hafta sonra) görünüşte önemsiz olan bir olay bile domino etkisi yaratabilir. Önce gerilimin yükseldiğini hissederiz, sonra kendimizi yeni bir durum içinde buluruz ve artık geri dönüşü yokmuş gibi hissederiz. Bu yüzden, tutulma zamanlarında yaptıklarımıza, ve kiminle ne yaptığımıza dikkat etmemiz gerekir. Genel olarak, belirleyici ve geri dönüşü olmayan olayların meydana geldiği hissine, çoğunlukla, tutulmaların doğum haritamıza yaptığı transit açıların her biri eşlik eder.

Tutulmalar çoğu zaman aklımızı karıştırıp ne tarafa gideceğimizi bilmemize neden olur. Kendimizi parçalanmış, hayatta izleyeceğimiz doğru yolu bulamıyormuşuz gibi hissederiz. Tabiri caizse, yolumuzu aydınlatacak Güneş olmadığından (güneş tutulmaları sırasında) – ya da içgüdülerimizi uyandıracak Ay (ay tutulmaları sırasında) olmadığından – karanlıkta el yordamıyla hareket etmeye çalışırız. İşte bu yüzden bu günlerde rehberlik bulmak için kendi içimize dönmemiz, ruhumuzu dinleyim sezgimize güvenmemiz gerekir.

Bu zamanlarda bir şey veya birisi tüm enerjimizi alıp götürmüş gibi hissederiz. Tutulmalara böylesine zor deneyimlerin eşlik etmesi bundandır. Aslına bakılırsa, bir şey ya da birisi bizi hareket etmekten alıkoyuyormuş gibi hissederiz. Önemli durumlar ortaya çıkıp bir karar vermemizi geciktirir veya doğru düzgün kararlar vermemizi zorlaştırır. Bu yüzden tutulma zamanı civarında kendimizi birtakım tartışmaların veya başkalarının kişisel sorunları ve duygusal muharebelerinin içinde buluruz. Tek yaptığı dikkatimizi dağıtıp, bizi doğru yolumuzdan veya hayatımızda, kariyerimizde vs doğru yönde ilerlemekten alıkoymaktır; ama yine de bu kaçınılması mümkün olmayan bir şeydir ve yapabileceğimiz en iyi şey, duygularımızın zihnimizi bulandırmasına, gerçekte önemli olanı görmemizi ve doğru şeyi yapmamızı engellemesine izin vermemektir.

Tutulma zamanı, kaderimizle yüz yüze gelmemizin muhtemel olduğu bir zamandır. Bu ne demektir? Doğum haritamızdaki bir noktanın bir tutulmayla tetiklenmesiyle birlikte, her gün deneyimleme şansımızın olmadığı, veya kaçındığımız şeylerin yaşamımıza girmesi demektir. Daha önce bize çok uzak ihtimal gibi görünen şeyler birdenbire kaçınılmaz bir gereklilik haline gelir. Bu olaylara vereceğimiz tepkiler, doğum haritamızın kişisel potansiyeline bağlıdır– değişikliklere direnecek miyiz, yoksa kaçınılmaz olana teslim mi olacağız? Kendimizi sanki, kozmik etkilerin neden olduğu, bizi alışkın olduğumuz yerimizden alıp güvenlik duygumuzu zorlayan yeni yerlere ve durumlara götüren olayların dalgasına kapılmış sürükleniyor gibi hissederiz.

Ama aynı zamanda da bize verilen bu fırsatın hayatta bir kez geleceğinin farkındayızdır. Bu yüzden, gerçekten ne istediğimizi anlar anlamaz hedeflerimize ulaşmak için büyük bir kararlılıkla çabalarız. Bazen, bizi hedeflerimizin peşinden gitmekten alıkoyabilecek hiçbir şey yokmuş gibi gelir – gözümüz ne sağduyumuzu görür ne de başkalarının tavsiyelerini. Yaşadığımız bu olağandışı olayların, tevafuğun, şanslı tesadüflerin ve de bize verilen bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğinin farkındayızdır. Aldığımız kozmik içgörü, ve bunu iyi bir amaca kullanmamız gerektiği hissiyatı, bizi belli eylemleri yapmaya cezbeder veya zorlar. Tutulma civarı gerçekleşen olaylara kayıtsız kalmamız zordur. Bu kozmik içgörünün içeriği, tutulmanın gerçekleştiği eve ve transit açı yaptığı noktaya (gezegen, eksen) göre değişir.

Tutulmaların en önemli işlevi doğum haritamızın doğasında bulunan fakat daha önceden atıl durumda bulunan potansiyeli aktive etmesidir. Bu, kişisel yazgımızı yerine getirmeye, yeteneklerimizi fark etmeye ve gizli hayallerimizi veya planlarımızı gerçekleştirmeye bir çağrıdır – çoğu zaman varlığından bile habersiz olduğumuz, düşünmek bile istemediğimiz hayallerimizi ve planlarımızı. İçsel kısıtlamalarımızın nedenleri korku, sosyal tabular, geleneksel ailevi değerler, veya yetiştirilme şeklimizden ya da yetişkinliğe adım atmadan önce edindiğimiz inançlarımızdan kaynaklanan faktörler olabilir.

Tutulma Türleri

Güneş tutulması özel bir tür Yeni Ay’dır. Yaşamımızda yeni bir sayfa açar ve kişiliğimizi derinden etkiler. Kendimizi daha iyi tanırız; derinimizde kim olduğumuzu öğrenir ve ihtiyaçlarımızı keşfederiz. Hayatımızın bizi nereye götüreceğini veya bir tutulma civarında başlatılan girişimlerin sonuçlarının neler olacağını çoğu zaman bilmesek de yeni bir şeye başlarız. Çoğunlukla sancılı bir tecrübe olur, çünkü arkamızda bırakmak zorunda olduğumuz bir sürü şey vardır. Yeni bir şeyin olacağını hissederiz, ama bu öylece başımıza gelmez – kararları kendimiz veririz, hatta en zor kararları bile.

Ay tutulması özel bir tür Dolunay’dır. Başkalarıyla ilişkilerimizin önem kazandığı zamanlardır. Romantik ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız ve aile üyelerimizle ilişkilerimiz çoğunlukla bu zamanlarda sınanır – onları gerçekte oldukları halleriyle görmemizi sağlar. Geçmişte (genelde bir tutulma serisindeki son tutulma civarında, veya bir güneş tutulması sırasında) ektiklerimizi biçtiğimiz zamanlardır. Ay tutulmaları, genellikle bir süredir var olan meseleleri doruğa ulaştırır ve çözümler. Bu tür tutulma kendimizde ve etrafımızdakilerde güçlü duygular meydana getirir ve büyük sözlü kavgalara, histeriye, korkuya veya baskıya neden olur. Büyük insan topluluklarından uzak durmak ve dürtülere veya başkalarının baskısına dayalı kararlar vermekten kaçınmak tavsiye edilir.

Bir tutulmanın etkisini belirleyen önemli bir faktör, o tutulmanın düştüğü ay düğümü aksının sonudur. Jüpiter’inkine benzer bir enerjiye sahip olan Kuzey Ay Düğümü yeni enerjiyi çeker, bize yeni tecrübeler kazandırır, hayatın yeni alanlarını fethettirir, yeni alanlar hakkında öğrenmemizi sağlar, ve yeni ve iyi bir şeyi hak ettiğimiz hissini verir. Satürn’ünkine benzer bir enerjiye sahip olan Güney Ay Düğümü ise, bize eski enerjimizi bıraktırır, sahip olduklarımızı başkalarıyla paylaşmamızı, topluma, ailemize veya önceki nesillere olan borcumuzu ödememizi (bazıları buna ‘karma’ der) sağlar. Sınırlamalar ve kurallar karşısında zorlanmamıza neden olur. Güney Ay Düğümü zor, hatta kötücül olarak görülür.

Yılda birkaç kez olan tutulmalar her zaman, kişisel horoskopumuzun belli bir evine düşer. Gezegenlere veya akslara açı yapan tutulmalar farklıdır. Onlar, özellikle de gezegenin veya aksın 2°-3° derecesine düşenler çok daha seyrek gerçekleşir… hatta kavuşum yapanlar çok daha seyrektir. Gezegenlerle kavuşum yapan tutulmalar hayatımıza yeni bir yön verir, bakış açımızı aniden değiştirir ve o gezegene atfedilen atıl ve gizli kalmış enerjileri uyandırır.

İçsel dönüşüm

Bir tutulma, gezegenlerimize veya akslarımıza açı yaptığı zaman, hayatımızda büyük değişiklikler bekleyebiliriz. En önemli açılar kavuşum, karşıtlık ve karedir; altmışlıklar ve üçgenler hafif ölçüde hissettiğimiz açılardır. Kavuşumlar içsel dönüşüm yaşamamıza neden olur ve kavuştuğu gezegen daha önce atıl durumda olan gizli yüzünü gösterir. Böyle durumlarda hayatımızdaki değişimlerin başlatıcısı kendimiz oluruz. Kareler ve karşıtlıklarda ise durum biraz farklıdır, çünkü gezegenlerimize veya akslarımıza açı yapan tutulma dışsal olaylara veya üçüncü kişilerin hayatımıza karışmasına neden olur. Üzerimizdeki en güçlü etkiyi 2°-3° orbluk açılar yapan tutulmalar yapar. Açı ne kadar zayıf olursa, tutulmanın etkisiyle hayatımızda olan olayların önemi de o kadar az olur.

Üzerine düştüğü gezegene göre tutulmanın etkisi

Güneş

Kimliğimize ve hayattaki hedeflerimize dair meseleler. Zor ve önemli bir karar vermek; zorlukların üstesinden gelmek; egoyu ve yaşam gücümüzü pekiştirmek. Pozitif güçlendirme; güç ve kuvvet hissiyatı. Kendimizi ifade etmede yeni fikirler – ayrıca kendini görünüş aracılığıyla ifade etme. Natal Güneş’imizin konumundan kaynaklanan, daha önceden uykuda olan özelliklerimizi ifade etme. Yeni bir etkinlik veya spora başlama; hayatta yeni bir tutku. Aydınlanma!

Tehlikeler: Kimlik krizi; hayattaki hedeflerimize dair kafa karışıklığı; düşük öz saygı ve aşağılık hissi; reddedilme hissi. Kendi maskülenliğimizle ilgili sorunlar (erkekler için) veya erkeklerle, örneğin babayla ya da kocayla (kadınlar için) sorunlar. Hayat gücünde azalma, hastalık (özellikle kalp, kan dolaşımı ve göğüsle ilgili hastalıklar, kalp rahatsızlığı).

Ay

Duygular, aile, ev ve evle ilgili meselelerde değişiklikler. Anneyle veya kadınlarla olan ilişkiler önem kazanır. Beslenme alışkanlıklarını ve evdeki alışkanlıkları değiştirme. Annelik, hamilelik, ailede çocuk doğumuyla ilgili meseleler. Yeni bir romantik ilişki. Ufak kederler ve depresyonlar; melankoli. Ev taşımak, evi yenilemek veya eşyaların yerini değiştirmek; evde boş boş dolaşmak.

Tehlikeler: baskın bir anne, depresif ruh hali, ilişkide duyguların dürüstlüğünden ve yoğunluğundan kuşku duyma, bir çocuk veya hamilelikle ilgili kaygılar.

Hastalıklar: mide, sindirim, organizmadaki sıvılarla ilgili hastalıklar.

Merkür

Yeni fikirler ve şüpheler. Önemli haberler; yeni ve yaratıcı bir şey keşfetme. Mühim bir bilgiyi doğru bir şekilde anlama; önemli bir seyahat. Yeni, önemli bir tanışma. Düşünme şeklinde değişiklik. Zor görüşmeler. Yeni meslek, yeni iş. Yeni bir kitap fikri. Önemli bir sözleşme imzalama.

Tehlikeler: Seyahat sırasında tehlikeler. Akrabalarla veya kardeşlerle tartışmalar; mesleki rekabet, dezavantajlı işlemler.

Hastalıklar: akciğerler, boğaz, kollar ve beyinle ilgili hastalıklar.

Venüs

Kişisel finans, görünüşümüz (giyim tarzı değişikliği), konfor, iç dekorasyon ile ilgili değişiklikler; insanlarla ilişkilerde değişiklikler. Giysi ve takı gibi güzel eşyalar edinme, daha iyi görünme arzusu, zevke sefaya düşkünlük (yiyecek, içki, seks) ve ilişkide yeni şeyler deneyimle isteği. Kendimize ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya çok para harcarız. Doğru kişilerle tanışma ve para konusunda şans. Güzelliğimizi, görüntümüzün değerini keşfetme; estetik ameliyat. İnsanların zihinlerinde hayranlık uyandırma; iyi halkla ilişkiler; karşımızdakinde iyi izlenim bırakma. Önemli ve hayatı değiştiren bir ilişki. Yeni zevkler keşfetme. Tehlikeli bir gizli ilişki. Erkeğin haritasında: sıradışı bir kadınla, önemli bir romantik partnerle tanışma; evlenme teklifi. Kadının haritasında: evlenme isteği; evlenme teklifi; önemli ve hayatı değiştiren bir ilişki.

Tehlikeler: Finansal kayıplar; gizli ilişkiler, boşanma, toplumsal skandal, başkası nedeniyle acı çekme. İlişkiye dair zor bir karar; evliliğe zorlanma. Boşanma. Şöhret kaybı; müşteri kaybı.

Hastalıklar: insülin, böbrekler, boğaz, çene ile ilgili hastalıklar; duyularda keskinlik kaybı (dokunma, koklama, tat, duyma).

Mars

Yeni bir hayat enerjisi kaynağı bulma. Sahip olduklarımız uğruna savaşma; kendimizi birine veya bir şeye muhalif pozisyonda bulma. Cesur bir adım atma ve riskli bir karar verme. Bir erkek veya üsle çatışma. Orta yol bulmada güçlük; istediğimizi yapma. Kimse bize bir şey dayatamaz. Cinsel ifade ihtiyacı. Yeni bir partner, hayallerimizin partnerini (mükemmel partner) bulma, veya hatta evlilik ihtimali – özellikle de kadınlar için.

Tehlikeler: büyük bir sözlü kavga; ölüm-kalım mücadelesi. Fiziksel yorgunluk; ezilmeler, araba kazaları.

Hastalıklar: kırıklar, fiziksel yaralanmalar, kas ağrısı, baş yaralanmaları, kan kaybı; adrenalin artışı, ameliyat.

Jüpiter

Alanımızı, dünyadaki yerimizi, nüfuzumuzu ve varlığımızı genişletmek, büyütmek isteriz. Bazen çok fazla şey isteriz bazen de çok pahalıya mal olan bir şey isteriz veya tutamayacağımız sözler veririz – bu yüzden başımız derde girebilir. Yardımcı, nüfuzlu insanlarla tanışma. Eğitimimize farklı bir yön verme; dini veya spiritüel esinlenmeler; şanslı bir seyahat, hayallerimizin seyahati. Spiritüel veya maddi varlık elde etme. Ödül kazanma, onur belgesi, diploma alma; büyük çaplı bir iş yapmamıza olanak sağlayacak evrakları edinme. Bir guruyla tanışma. İyi olan ne varsa hayatımıza çekme. Yüce güçlerin koruması altında olma veya iyi insanlarca korunma.

Tehlikeler: Finansal kayıplar ve iş kayıpları, para sorunları; alınan aşırı büyük risklerin fiyaskoyla sonuçlanması; borca batmak, borç ödeme sorunları. Hukuki sorunlar, duruşma, dürüst olmayan bir ortak.

Hastalıklar: karaciğer, bacakların üst kısımları ve kaslarla ilgili hastalıklar.

Satürn

Yaşamlarımızın yapısında, kariyerimizde bir şeyleri değiştirmek ve maddi durumumuzu değiştirmek isteriz. Uzun vadeli yükümlülükler alma ve işle ilgili zor kararlar verme. Kariyerde yön değişikliği. Yeni sorumluluklar, ama aynı zamanda da yükümlülükler. Mobilyaların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere hayatımızı yeniden düzenleme. Birisi için otorite olma. Görevleri ve karmik yükümlülükleri yerine getirme. Hayatınızdaki zorlukların ve komplekslerin üstesinden gelme.

Tehlikeler: Yasalarla ilgili sorun, geçici hapis, maddi kayıplar, ceza ve yapılan hataların sonuçları. Yaşlı insanlara yardım etme; başka bir kişi bizim için otorite olur. Kendi zayıf yönlerimizin üstesinden gelme ile ilgili sorunlar; Satürn’ün etkisiyle ilgili zayıflıklar nedeniyle yapılan hatalar. Kompleksler.

Hastalıklar: Omurga, cilt, kemik ve mineral eksikliği ile ilgili hastalıklar. Organizmanın zayıflaması.

Satürn ötesi gezegenler, kişisel gezegenlere ve akslara açı yapmadıkları sürece pek önemli değildir (konumları, aynı yaş grubundaki kişilerde ortaktır). Böyle bir durumda ise, ürettikleri olaylar, o gezegenlerin etkilerinin özelliklerini taşır.

Uranüs

Kontrolümüz dışındaki değişiklikler. Kendimizi kontrol etmemiz zordur. Beklenmedik koşullar, ani ve geri dönüşü olmayan değişiklikler. Özgürlük, bağımsızlık ihtiyacı; eski ve işe yaramaz olan her şeyi bırakma. Aniden aşka tutulma; şu ankinden farklı, yeni bir romantik partner.

Uyarı: Bu tutulma bizi kazalara meyilli yapar. Sinir sistemimiz savunmasız hale gelir. Astım, alerji ve benzeri rahatsızlıkların bu transit sırasında bize zor anlar yaşatması muhtemeldir.

Neptün

Ayaklarımızın yerden kesilmesi; hayata pembe gözlüklerle bakma. Romantik anlamda çarpılmaya, başkalarından etkilenmeye karşı meyilli oluruz. Önemli spiritüel ve sanatsal esinlenmeler. Hayallerimizin yolculuğuna çıkma. Aşık olma. İyi şans ve başarı. Uyarı! Bu tutulma başkalarının bizi aldatmasını ve kandırmasını kolaylaştırır. Ayrıca yanılsamaları gerçeklikle karıştırmaya meyilli oluruz.

Tehlikeler: psikosomatik hastalıklar, bağımlılıklar.

Plüton

Değişikliklerin gerekliliğini hissetmek. Kendimizi içinde bulduğumuz duruma ve yaşamımıza dair derin psikolojik ve sezgisel içgörü. Önemli zorluklar, üstesinden gelinmesi gereken engeller; yeni kaynaklar, yeni paralar kazanma ve daha nüfuzlu hale gelme.

Tehlikeler: organize suç yapılarına dahil olmak; içinden çıkamadığımız ve bize çok pahalıya mal olabilecek ilişkilere girme.

Izabela Podlaska,  Çeviren: Gülin Koçhan

Tutulmada geleneksel kuralları okumak için tıklayınız.

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü