Kahramanın 12 yüzü, Arketipler ve Astroloji

Cláudia Rabelo:

“Benlik hissinizin ve sağlıklı egonun gelişimi için hangi yolu izlemeniz gerekir?”

Astrolojide Güneş baba arketipine, animus, ego ve kahramana işaret eder. Kahramanın bir sembolü olarak Güneş’in temsil ettiği burçta, kahramanın karanlık ya da aydınlık fark etmeksizin maksimum potansiyelini elde etmesi için bilinçli bir şekilde savaşması gerektiği şeyi ifade eder.

Güneşi deneyimlemek, kişisel tatmin için özgür iradeyi olumlu bir şekilde etkiler ve bilinçli egoyu temsil eder.

Güneş’in aydınlık tarafı; özgüven, kararlılık, sağlıklı hırs, bağımsızlık, karizma, yaratıcılık, etkileyicilik ve liderlikle – karanlık tarafını ise: yapmacıklık, zorbalık, bencillik, gösteriş, utangaçlık, yetersizlik ve güvensizlikle ifade edebilen, kendini algılama yolundaki psişik bir dürtüdür.

Burçlar, kahramanın hayatının arketipsel bir yoludur; kişisel gelişim aşamalarını 12 adımda geçer: Savaşçı, İnatçı, Haberci, Koruyucu, Kral, Analitik, Aşık, Yeniden Doğan, Kaşif, Yönetici, Yenilikçi ve Ruhani. Güneş burcumuz yüzyıllardır bilinç gelişiminde aradığımız hikayemizi anlatıyor.

Şimdi kahramanın 12 yüzünden her birini anlatacağız. Daha sonra, kendi kimliklerini arayan 12 burcun gelişim yoluna tekabül eden “Kahramanın 12 Yüzü” nün her birini betimleyeceğiz; bu elementler kahramanın kişiliğiyle bütünleşmesi için ulaşması gereken yol göstericilerdir; manevi (ateş), maddi (toprak), rasyonel (hava) ve duygusal (su).

Savaşçı – Güneş Koç’ta (Ateş)    

Kahraman çağrıya cevap verir ve macera dolu yolculuğuna başlar. Kendi yaşamını geliştirmek ister. İlkel enerji kendini var eder ve Koç tohumlarını saçar. Sınırlarını bilmez, gençlik becerisine sahiptir. Doğal dürtüselliği sabırsızlığa ve agresyona sebep olabilir. Başlangıçta itici gücü vardır ancak birçok proje, başlangıçtaki coşkunun kaybolması ve yeni mücadele arayışı nedeniyle yarım kalabilir.  

Dayanıklı – Güneş Boğa’da (Toprak)

Kahramanın projelerini sonuna kadar götürmek için sabıra ihtiyacı vardır. Savaşçıdan gelen dağınık dürtülerin bir yöne ihtiyacı vardır. Tohumun büyüyebilmesi için toprağın ilgisine ihtiyacı vardır. Boğa deneyimi girişimci, kararlı ve pratiktir, hayatın doğal düzeninin daima iyi sonuçlar getirdiğine ve sabrın gücüne inanırlar. Ancak güvenlik ihtiyacı ve eskiye takılı kalma, kahramanı kısıtlayabilir ya da yavaşlatabilir.

Haberci – Güneş İkizler’de (Hava)

Artık kahramanın ilişki kurması ve çevresini tanıması gerekir; bunun için fikirlerini başkalarına aktarma yeteneğini kullanarak hareket etmelidir. Birçok bilgiyi birleştirerek kullanır ve aynı anda birçok şeye ilgi duyar, etrafındaki dünya merakını uyandırır ve dikkatini çeker. Çevresindeki dünyayı zihinsel olarak algılar, rasyonelleştirir ve bu yüzden derinlikten biraz uzaklaşırlar. Dış dünyaya dikkatlerini çok fazla verirler ve bu da kendilerinden uzaklaşarak dengelerinin bozulmasına neden olur.

 Koruyucu – Güneş Yengeç’te (Su)

Kahramanın iç dünyasının derinliğine ve güvenliğine geri dönmesi gerekir. Kişisel gelişimini içsel sessizlikle deneyimler. Duygularıyla temasa geçerek güçlenir, onları tanır ve kavrar. İyi bir koruyucudur çünkü öz bakım ve içsel istikrar için alan açmayı bilir. Kendinin farkında olan bir kişilikle, kahramanın toplumdan uzak kalmayıp kendini sosyal alanda test etmesi gerekir.

Kral – Güneş Aslan’da (Ateş)

Kahraman, sunabileceği çok şey olduğunu hisseder, kendi gücünün farkındadır, enerji ve yaratıcılık yayar. Kişiliğine ve yönetimine tamamen güvenir, öyle görünüyor ki hiçbir şey onu yerinden edemez. Kahramanın büyük istikrarı olan kararlılık ve cesareti onu kibar, nazik, çekici ve cesur biri haline getirebilir. Ancak bu aşamadaki kibir onu zehirleyecek bir tehlike olabilir ve kahraman kendi yanılsamalarının kurbanı olursa yenik düşebilir.

Analitik – Güneş Başak’ta (Dünya)

Artık kahraman kendi zaaflarını deneyimliyor ve kendi hatalarını araştırmayı ve bilmeyi öğreniyor. Bu evrede, kendi kendini geliştirme ve öz eleştiri önemli faktörlerdir. Kendine büyük analitik becerilerle ayrıntılı olarak yaklaşır. Mükemmellik arzusu, kendisiyle ilgili belirsizlik duygusuyla yakından bağlantılıdır ve gelişimine yardımcı olur. Kahramanın eleştirel kapasitesi, onu bir partnerle birlikte dünyaya katılmaya hazırlar.

Aşık – Güneş Terazi’de (Hava)

Kahraman şimdi bir eş bulur; bu onun gelişiminde çok önemli bir noktadır. O gölgesi, animası ya da animusuyla yüzleşir. Zıtlıkların karşılaşması ve gerilimi aracılığıyla kendi içinde neler olup bittiğini derinlemesine düşünebilir. Zıtlıklar vurgulanacak ve bu zıtlıkları araştırarak dengesini bulacaktır. Kahraman tereddüt eder, rasyonalize eder, ama sonunda ölümcül kadere yenik düşer; samimiyet, birleşim.

Yeniden Doğuş – Güneş Akrep’te (Su)

Kahraman, cinsellik deneyiminde ve duygusal krizlerinde ilişkiyi uçlarda, tam bir teslimiyetle derinleşerek ve genişleyerek yaşar.

Burada kahraman acı veren duygularla çatışmanın, bir büyüme ve dönüşüme götüreceğini bilir. Sembolik ölüm birçok kez yaşanmış ve yeniden doğuş getirmiştir. Zıtlıkların geriliminde zayıf düşebilir, fakat görünenin ötesindeki öze ulaşmayı başarırsa, yolculuğun devamında bu deneyimin daha da genişlemesi beklenir.

Kaşif – Güneş Yay’da (Ateş)

Kahraman kendini dünyaya atarak, evrensel ilkeleri keşfetmek ister. Artık içsel ve dışsal her iki yola da yönlenir. Kişisel alanının sınırları geride kalmıştır. Kahraman artık yaymakla görevlidir, bu sayede gerçeğini duyurmak ve kendi manevi tabanını güçlendirmek ister. Kendini daha büyük bir bütünün parçası hisseder ve bu bütün içinde kendisine yeni bir yer bulmak için mücadele eder. Kahraman havada kaleler inşa edemez, coşkulu ideallerini ortaya koyabileceği sağlam bir zemine ihtiyaç duyar.

Yönetici – Güneş Oğlak’ta (Toprak)

Kahraman, kışın soğuğunda hayatta kalabileceğini ve dağın zirvesine ulaşabileceğini kanıtlamak zorundadır. Pek çok beceri edindi, dengesini buldu, yeniden doğdu, kendini dünyaya coşkuyla attı ve şimdi burada tekamülüne yükselmek için zirveye çıkmaya hazırlanıyor. Kısıtlamalara, zorunluluklara ve hayal kırıklıklarına sabırlı bir şekilde direnerek uygulanabilir, olası hedeflerine ulaşır. Planlama, disiplin ve azim onun etkili yöntemlerindendir. Ancak, işine yaramayan ya da zorla sürdürdüğü her tecrübeyi geride bırakılmalıdır.

Yenilikçi – Güneş Kova’da (Hava)

Kahraman özgürdür ve kalıpların dışına çıkar; formlardan özgürleşerek sınırların ötesine geçme mücadelesi verir. Devamlılık ve istikrar için savaştıktan sonra, psişede işe yaramaz, modası geçmiş ne varsa araştırılır, analiz edilir ve elenir. Kahraman için yenilik önemlidir, her eleme bir yeniden yapılanma önerisiyle yaşanır. Kahraman burada bir dünya vatandaşıdır, taraf tutmaz, evrensel, fedakâr ve hümanisttir. İnsanlığın idealleriyle kendisi arasında ilişki kurar. Ancak bu süreç, düşünceye vurgu yapılarak rasyonel hale gelebilir.

 İlham Veren – Güneş Balık’ta (Su)

Burada nihai bir bilgelik birikimi vardır; form yokluğu, süreç boyunca edinilen tüm bilgilerin birliğini içerir. Burada tefekkür eden bir ruh, muazzam bir açıklıkta evrenle titreşen ince bir zeka vardır. Kahraman yeni bir döngüye hazırlanır, kişisel ve kişisel olmayan karşıtların gerilimini kendi içinde öylesine olgunlaştırır ki, tüm bunlar bilinçaltı okyanusunda erir ve meditasyon yapan birinin şefkatli halinde kozmosla bağlantıya geçer. Arkasında yeni bir tohumun atılacağı verimli bir tarla bırakır ve döngü yeniden başlar.

Claudia Rabelo

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü