Temel Asaletler Öğretisi

Yönetici

Klasik Astroloji ile Modern Astroloji arasındaki en büyük farklardan biridir ve astroloji konferanslarında düşünüldüğünden bile fazla sözlü kavganın da sebebidir. Klasik Astrolojide sadece yedi gezegen vardır ve burç yöneticileri, her gezegenin bir çift burcu yönetecek şekilde düzgün bir şekilde bölünmüştür. Bu durum Uranüs’ün keşfedildiği ve doğası gereği her şeyi sarstığı 1781 yılına kadar tamamen kabul edilebilir bir şeydi. Bu keşiften sonra artık gezegenler ve burçlar düzgün bir şekilde eşleşmez. Ve sonra gerçekleşen Neptün ve Plüton’un keşfi işleri daha da karmaşık hale getirir. Modern astrologlar, burçların yöneticilerini bu yeni gezegenleri içerecek şekilde değiştirmeye karar verirler. Bu ancak o zamanlar klasik teknikler ile modern astroloji arasındaki bağın kopmuş olması ve çok az astroloğun Temel Asaletlerin gerçek anlamını kullanması veya anlaması sayesinde mümkün oldu. Burçların yönetici gezegenlerini, bir gezegenin belirli bir burçta ne kadar güçlü olduğuna göre değil, bir gezegenin bir burca ne kadar benzer olduğuna dayanarak yeniden atadılar. Kova, Satürn’den alındı ve Uranüs’e, Balık ise Jüpiter’den alınıp Neptün’e atandı; ve Koç – Akrep arasındaki uzun bir tartışmadan sonra genel fikir birliği ile Akrep’in Mars tarafından değil de Plüton tarafından yönetildiğine karar verildi. Yönetici teriminin modern kullanımı gerçekten bir “benzerlikler” sistemidir ve Temel Asalet olarak “Yönetim” ile hiçbir ilgisi yoktur. Yönettiği burçta bulunan bir gezegenden bahsetmemiz o gezegenin o burçtaki gücünün bir değerlendirmesidir. Bu gezegen kendisine verilen rolü ne kadar iyi oynayabilir? Açıkçası, yönettiği burçta bulunan bir gezegenin sahip olduğu rol adete 29 milyon dolarlık imzalı bir A sınıfı yıldıza dönüşmesi anlamına gelir. Bu, istediğini yapabilen ve hiç kimseye veya hiçbir şeye hesap vermek zorunda olmayan bir gezegen anlamına gelir. Kendi kaderinin efendisidir. Bu, gezegen için harika olabilir fakat birey için her zaman en iyi şey değildir! Aynı ünlü bir Hollywood yıldızı gibi, fikirleri ne kadar aptal, bencil, tehlikeli veya potansiyel olarak yıkıcı olursa olsun, hiç kimse yönetici gezegene “hayır” diyemeyecektir. Ezoterik seviyede, yönetici burçlarındaki gezegenler varoluşun en yüksek düzleminde yani saf varlık düzeyinde çalışırlar. Gezegenler kendi burçlarındayken gerçek doğalarını ve en yüksek amaçlarını en saf haliyle ifade edebilirler. 60 yaşından sonra gezegeni bu seviyede anlamaya ve onunla çalışmaya başlama fırsatına sahip oluruz. Yönetici gezegenleri kapsamlı bir şekilde çalışacağız.

Yücelim / Yücelen

Yücelim, modern literatürde aşağı yukarı hayatta kalmayı başarmış, ancak tam olarak ne anlama geldiğine dair çok az veya hiç bilgi içermeyen bir terimdir. Yüceldikleri konumda bulunan gezegenlere onur konuğu gibi davranılır: İşler onlar adına başkaları tarafından en iyi niyetle yapılır; ancak bu gezegenler ne kadar rahat ve şımartılmış olurlarsa olsunlar, en nihayetinde kendi gündemlerini seçemezler. Belirli kabul edilebilir davranış standartlarına bağlıdırlar ve kontrol altında tutulurlar. Yüceldiği burçta bulunan gezegenler çok güçlüdür ve bir çok yönden yönetici burçlarında bulunan gezegenlere göre başa çıkmak çok daha kolaydır. Onur konuğu olarak, Yücelen gezegenler en iyi davranışlarını sergileme eğilimindedirler; zarif olmaya ve daha yüksek doğalarını ifade etmeye çalışırlar. Ezoterik düzeyde, yücelen gezegenler, bizim Spirit veya Ruh düzeyinde (Yunanlıların “Nous” dediği) dediğimiz yüksek benliklerimizle ve rehberlerimizle bağlantı kurduğumuz yerde çalışırlar. 45 – 60  yaşından itibaren yücelimdeki gezegenlere erişebilir ve bu seviyede deneyimler yaşayabiliriz. Yüceldiği burçta olan bir gezegeni düşünürken, diğer gezegenlerin onun adına bir şeyler yapmak için kendi yollarının dışına çıktığını akılda tutmak gerekir. Bu gezegenin yönettiği evler ve yaşam konuları çok uyumlu ve şanslı olabilir. Ancak bu aynı zamanda yücelen konumda bulunan gezegenin tembel veya manipülatif hale gelebileceği anlamına da gelir. Ne de olsa diğer insanların ihtiyaçlarımızla ilgilenmek için her zaman etrafımızda olacağını kabul etmek oldukça kolaydır.

Üçlülük / Triplisteler

Üçlülük, orta derecede güçlü bir Temel Asalettir; Yücelen veya Yönetici kadar güçlü bir yerleşim değildir; ancak Üçlülük asaletine sahip bir gezegen oldukça şanslıdır. Aslında, “talih” ve “şans”, üçlülüğü olan bir gezegeni tanımlamanın belki de en iyi yoludur. Bu gezegenler gerçekten de sadece şanslı görünüyor. Üstelik doğru zamanda doğru yerde olmak ve bu sayede fayda sağlamak gibi bir hünerleri de vardır. O halde güçleri, doğuştan gelen herhangi bir yetenek veya kabiliyetten ziyade sadece iyi zamanlamadan geliyor gibi görünüyor. Üçlülüğü güçlü yönlendirme, iyi prodüksiyon ve olağanüstü malzemeye sahip olması nedeniyle bir performansta başarılı olan bir aktör olarak düşündüğünüzde işleri mahvetmesi çok zor olacaktır. Yine de şans oldukça aldatıcı bir şeydir ve üçlülük asaleti olan gezegenlerde (diğer pek çok şeyde  olduğu gibi), tam ona güvenmeye başladığınızda şansın tükenmek gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Bunu bir dereceye kadar, üçlülüğün genellikle haritanın sekti tarafından belirlendiği gerçeği ile ilişkilendirebiliriz: Diurnal (gündüze ait) haritalarda üçlülük asaletine sahip bir gezegen, bir Nocturnal (geceye ait) haritalara göre aynı pozisyonda hiç asalete sahip olmayabilir. Üçlülük asaletine sahip bir gezegeni düşünürken daima “şans” anahtar kelimesini hatırlayın.

Sınır

Sınır asaletine sahip bir gezegen, oynadığı rol için yiğitçe bir çaba gösteren ancak liginin dışında kalan bir gezegen gibidir. William Lilly sınır asaletini, serveti çok azalan bir gezegen ve iki yakasını bir araya getirmeye çalışan ve sokağa atılmasına az bir süre kalmış biri olarak tanımlar. Sadece sınır vasıtasıyla asaletli olan gezegenler konu ile alakalıdırlar ancak çok fazla etkiye sahip olmak veya hedeflerine ulaşmak için yeterli güce veya beceriye ve şansa sahip değildirler. William Lilly, diğer herhangi bir nitelik veya asaletin ötesinde, insanlara fiziksel tanımlar atamak için sınır asaletini kullanır. Aynı zamanda Lilly, fiziksel görünüşün göstergesi olarak ASC (Yükselen) yönetici gezegenin sınırına bakmıştır. Natal (doğum) haritaların yorumlanmasında gezegenin sınırına fazla dikkat etmeyeceğiz.

Face

Face, temel asaletler arasında açık ara en zayıf olandır ve aslında bir asalet olarak sayılmaz. Sadece bu asalete sahip olan bir gezegenin, durumu hakkında büyük bir endişesi vardır. Bir şeyle ilgili korku ve endişeye odaklanmasından dolayı, Face’deki gezegenler durumla çok az ilgilenirler. Ne yazık ki, herhangi bir şekilde zaten durum üzerinde bir etkiye sahip olacak durumda da değiller. Bu aynen hazırlanacak vakti olmadan son anda rolü kapmış ve kariyerinin de bu performansa bağlı olduğunu bilen bir oyuncu gibidir. Face hakkında söylenebilecek tek şey, bir gezegenin peregrin olarak sınıflandırılmasını engelleyeceğidir (hiçbir temel asaletin olmamasıdır). Korku ve anksiyete gezegeni hedefe odaklanmaya devam ettirir; ancak hiçbir şekilde gezegene hedefe ulaşma yolunda gerekli kaynakları ve yeteneği vermez. Bir gezegenin sadece face asaleti varsa, o gezegenin nasıl ifade edildiğini düşünürken her zaman “korku” anahtar kelimesini hatırlayın.

Zarar (Detriment)

Bir gezegenin zararda olması, yönettiği burcunun tam tersi bir burçta olduğu zaman gerçekleşir. Zararda olan gezegenler zayıf olarak sınıflandırılır, ancak bu onların mutlaka zayıf oldukları anlamına gelmez. Aslında zararda olan gezegenler oldukça güçlüdür; ancak güçlerini mevcut durumlarına uygun olmayan şekillerde kullanma eğiliminde olduklarından sonuç olarak çok zor pozisyonlara düşerler. Zarardaki gezegenler, kendi eylemleri sebebiyle kötü durumdalardır. Zararda olan bir gezegen, Sylvester Stallon’un Broadway’de Juliet’i oynaması gibidir. Juliet rolünü oynamasının kariyeri için en iyi şey olacağı konusunda ısrar eder. Kimse ona bunu yapamayacağını söylemeyecektir ama bu o rolde başarılı olacağı anlamına da gelmez. Ezoterik düzeyde zarardaki gezegenler zihinsel ve duygusal düzlemde çalışırlar ve bizi en çok 15- 45 yaş aralığında zorlarlar. Pratikte, zararda olan gezegenlere sahip bireyler, o gezegenin temsil ettiği şeyler hakkında çok fazla endişe duyma eğilimindedirler ve genellikle o gezegenin enerjisini nasıl ifade ettikleri konusunda da fazlasıyla bilinçlidirler. Zararda olan gezegenler doğum haritalarını yorumlarken son derece önemlidir. Ne zaman zararda olan bir gezegen görsek, “endişe” anahtar kelimesini daima hatırlamalıyız. Zararda olan gezegenler her zaman kendilerini nasıl ifade ettikleri konusunda endişelenirler ve aynı zamanda genellikle önemli davranış kalıplarına dahil olurlar.

Düşük

Yücelen burcunun zıt burcunda bulunan bir gezegenin düşük olduğu söylenir. Düşük olan gezegenler, zarardaki gezegenler kadar kötü bir durumda değildirler. Düşük gezegenler zayıftır çünkü hiçbir etkilerinin olmadığı bir konumdadırlar. Dilini konuşamadığınız ve yerel geleneklerini anlamadığınız yabancı bir ülkede mahsur kalmak gibi düşünün. Düşük gezegenlerin zayıf olması kendi hatalarından kaynaklanmaz. Oyuncu benzetmesine devam edecek olursak, düşük konumdaki gezegen, Sylvester Stallone’un Broadway’de Juliet’i oynamasıdır çünkü menajeri ona sözleşmeyi imzalatmıştır ve o sözleşmeyi bozamaz. Ezoterik düzeyde düşük konumda olan gezegenler fiziksel düzlemde çalışırlar ve doğumdan 15 yaşa kadar olan dönem en belirgin zamanlarıdır. Düşük konumda olan gezegenin enerjisini ifade edemediğimizde veya gezegen ile ilgili zorluklar yaşadığımızda bunlar fiziksel bedenlerimizde hastalıklar ve yaralanmalar olarak tezahür etme eğiliminde olacaktır. Düşükte olan gezegenler, doğum haritalarını yorumlarken her zaman dikkat edilmeye değerdir. Düşük gezegeni incelerken, o gezegenin fiziksel düzlemde ve fiziksel bedende neleri ifade edebileceğini araştırın. En yaygın örneklerden biri, Ay’ı Akrep’te olan bireylerin, gerçek duygularını ifade edemedikleri zaman genellikle midelerinde fiziksel rahatsızlık hissetmeleridir.

Peregrin

Temel asaleti olmayan bir gezegene, “gezgin” anlamına gelen peregrin denir. Peregrin gezegenlerin gücü, yeteneği, ilgisi veya kaynağı yoktur; fakat aynı zamanda, zorunlu olarak herhangi bir temel zayıflığa sahip değillerdir (her ne kadar Peregrin kendi içinde bir zayıflık olarak kabul edilse de). Doğum haritalarındaki Peregrin gezegenler, diğer astroloji formlarındaki Peregrin gezegenlerden çok farklıdır. Horary ve Seçim (Olay) Astrolojisinde, bir peregrin gezegeni çok kötü durumdayken, hayatlarımız boyunca gezegenlere dair anlayışımızla çalışma olanağına sahip olduğumuz Natal Astrolojide peregrin gezegenler daha az tahmin edilebilir ve ifadelerinde daha az tipik olabilirler. Bu mutlaka kötü bir şey veya peregrin gezegenlerin kendilerini ifade edemeyecekleri anlamına gelmez. Bununla birlikte, peregrin gezegenleri A noktasından B noktasına gitme konusunda dolambaçlı bir yol izliyor gibi görünüyor. Bir doğum haritasındaki bir peregrin gezegeni, oynayacağı role karşı tipte seçilmiş bir aktör gibidir; oyuncunun role yaklaşımı alışılmadık ve hiç beklediğimiz gibi olmayabilir. Buna alışmak ve oyuncunun performansını kabul etmek biraz zaman alır. Ancak aktörün performansını kabul edilebilir bir hale dönüştürme şansı hala vardır.

 

Rulers of The Horoscope, Alan Oken

Çeviren: Gülden Bulut

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü