Jüpiter Burçlarda

Jüpiter Koç burcunda

Eğer güçlü bir konumdaysa (örneğin yükselende), Jüpiter burada büyük sorun yaratmaz ve kimi zaman abartılı (muhtemelen ilgi çekmeye odaklı) şekilde davranma kapasitesi ile karakterize edilen bir bireyi tarif edebilir. Haritaya coşku ve özgüven getirdiği gibi, mücadeleci ve öncü bir ruha işaret edebilir. Bireyler büyük ölçekli projelere ilgi duyabilir ve başlarından büyük işlere girişme riskini alabilirler. Daha az özgüven hisseden ruhlar özellikle akran baskısına boyun eğme ve trendleri takip etme eğilimi gösterebilirken, daha çok özgüven hissedenler ise bunları ilk belirleyenlerden olacaktır. Bu Jüpiter yerleşimi, fırsatları yakalayabilen bir girişkenliğe işaret eder. Liderlik, sorun giderme ve trend belirleme potansiyeline sahip olmakla birlikte satış alanında çalışmak için idealdir. Bu birey, ister din, politika isterse daha ticari olsun her şeyi pazarlayabilir. Dini veya politik görüşlerin peşinden gitme ve özellikle diğer harita unsurları ile de destekleniyorsa, bu alanlarda liderlik potansiyeli mevcuttur.

Jüpiter Boğa burcunda

Bu yerleşim çoğunlukla mali veya maddi açıdan şanslı olan veya en azından öyle hisseden birine işaret eder. Eğer gezegen belirgin bir şekilde yerleşmişse ve diğer harita unsurları da örtüşüyorsa bu kişi zenginliği kolayca kendine çekebilir bile. Bağış toplama etkinlikleri için ideal bir yerleşimdir. Belirgin ve sert açılar alıyor olması para hırsına, açgözlülüğe ve kendini şımartma eğilimine işaret ediyor olabilir ancak çoğunlukla Jüpiter’i Boğada olanlar fazla mal edinme meraklısı da değildir.  Bunun yerine “Tanrı verecektir” felsefesi daha ön planda olabilir. Ayrıca evrenin lütuflarını takdir etme ve hayattaki güzel şeylerden keyif alma hali de söz konusu olabilir. Bu konumdaki Jüpiter fantastik hayal ürünü düşüncelere kapılmayan (haritanın geri kalanı aksini sağlamıyorsa), soğukkanlı ve gerçekçi bir hayat felsefesine yönelim gösterir.

Jüpiter İkizler burcunda

Bu yerleşim, derin bir bilgi birikimini, okuma sevgisini ve geniş ilgi alanlarını ortaya koyar. Genel olarak birey öğrenme ve iletişim kurma yetenekleri konusunda iyimser olabilir. Ancak Jüpiter İkizlerdeyken olumsuz etkiye sahip olduğu için, başarı huzursuzlukla, yüzeysel bilgilerle veya aynı anda birçok şeyle uğraşma eğilimi ile gölgelenebilir. Çoğu kez tipik davranış örüntüsü birçok aktiviteye, ilişkiye müdahil olma ve sık sık kısa mesafe seyahatlere çıkma şeklinde olacaktır.  Öğretmeye ilgi veya yetenek söz konusu olabilir, özellikle de yurtdışında eğitmenliğe. Ayrıca genel olarak yazma ve yayınlama alanlarında da olumlu etki görülebilir. Dini meselelerde, bu yerleşime sahip tipik bir birey tüm dinlerin aşağı yukarı aynı şeyi söylediğine inanacak ve bu nedenle kendilerini herhangi bir kiliseye adamaya gönülsüz olabileceklerdir. Karşılaştırmalı din, edebiyat veya politika çalışmaları için iyi bir yerleşimdir. Ayrıca okullar, seyahatler, tur rehberleri ve birden fazla dalda eğitim ile de ilişkilendirilebilir.

Jüpiter Yengeç  burcunda

Jüpiter, Yengeçte yücelir; muhtemelen korunma ilkesi hem gezegenin hem de burcun ortak özelliği olduğu için. Çoğunlukla bireyler, ailelerini, ülke miraslarını korumakla ilgili güçlü hislere sahiptir. Bazıları için bu yerleşim, evlerini kendileriyle aynı inançları paylaşanlar için bir sığınağa dönüştürmek anlamına gelebilir. Zenginlik gayrimenkulden veya aileden, özellikle de anne tarafından edinilmiş olabilir. Kişinin kültürü veya dini de, Musevilikte olduğu gibi, anne tarafından geçmiş veya anneliği özel bir yere koyan dinlere katılım söz konusu olabilir. Çoğu zaman tarihten keyif alınabilir. Her ne kadar aşçılık veya ev kadınlığı için iyi bir yerleşim olsa da, eğer belirgin bir yerleşim söz konusuysa (ör: yükselen) obezite bir problem teşkil edebilir.

Jüpiter Aslan burcunda

Bu, haritada belirgin bir konumdaysa özgüven ve liderlik potansiyeli de katabilecek sıcak ve cömert bir yerleşimdir. Jüpiter buradayken, ihtişama hayranlık, şovlardan, gösterilerden hoşlanma ve her şeyi iddialı ve şık bir şekilde yapma söz konusu olabilir. Çoğu zaman film, tiyatro seyretmekten ve sosyalleşmekten keyif alınır. Kendine hayranlık ve ikinci planda olmaya tahammülsüzlük dini inanç yetisini sınırlayabilir. Daha dindar tipler sürekli ayin ve merasimlerin düzenlendiği kiliselerde ve dini uygulamalarda kendilerini evlerinde hissedebilirler. Kişi kilisesi, okulu veya üniversitesi ile gurur veya bunları bir şekilde “en iyi” olarak gösterme isteği duyuyor olabilir. Bu, bir okul veya üniversite yöneticilisi, kilise lideri veya yerel meclis üyesi için ideal bir yerleşimdir.

Jüpiter Başak burcunda

Bu, potansiyel olarak güçlü bir iş ahlakına sahip olan ve iyi hizmetin önemine inanan işine bağlı bir Jüpiter’dir.  Elbette ki, bu durum bireyin sadece çok şey yaptığını değil, işinden keyif aldığını ve yurtdışında çalışma potansiyelinin olduğunu da gösterebilir. Bununla birlikte, küçük (Başak) ile büyüğün (Jüpiter) bir araya gelmesi bireyin çok fazla bilgiyi sindirmeye çalışarak çıkmaza girmesine de yol açabilir.  Jüpiter’in zararlı olduğu burçta olan bazı kişiler için ayrıntılarda kaybolmadan büyük resmi görmek kolay olmayabilir. Burada, kayda değer olmayan şeyler için endişelenmek de kastedilmektedir.  Daha gösterişsiz dini uygulamaların tercih edilmesi muhtemeldir ve Metodizm büyük olasılıkla buraya aittir. (* Metodizm, 18. yüzyılda İngiltere’de John Wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, Hıristiyanlığın Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir.) Politik ve dini meselelerde tipik dair ayrımcı hatta alaycı bir tutum tipik bir davranış örüntüsü olabilir. Tanrı ayrıntıda gizlidir’ sözüyle bilinen Flaubert’in Başakla ilintili 6.Evinde Koç vardır.

Jüpiter Terazi burcunda

Keşif yapma ve belki de genel olarak büyüme fırsatı ilişkiler yoluyla gelme eğiliminde olacaktır. Bu, evliyken huzursuzluk yaşamış olsa bile,  genel olarak evliliğe ve birlikteliğe karşı ‘deneyim ötesi umut’ içeren iyimser bir tutuma sahip olabilecek bir kişidir. Dini, politik veya felsefi inanç veya kanaat tercihleri yaparken kararsızlık yaşanabilir. Ayrıca, bazen ‘daha iyi’yi bekleme konusunda ısrar, dolayısıyla ciddi ilişkilere girme konusunda da kararsızlık görülebilir. Evliliğin ve birlikteliğin felsefi, dini veya politik meselelerden etkilenmesi de, bunun tam aksinin olması da muhtemeldir. Taoizm ve barışa, birliğe ve yin-yang ilkelerine verdiği değer etkileyici olabilir. Çoğu kişi, başka bir kişiyle birlikte seyahat etmeyi edecektir, hatta hâlihazırda çok yer gezmiş bir partnerle seyahat etmenin keyfiyle tanışmış bile olabilir.

Jüpiter Akrep burcunda

Bu, bolluk gezegeninin derinlik burcuyla buluştuğu yerleşimdir. Bu yüzden, yüksek eğitim konularında veya siyasi ve dini katılımlarla ilgili olarak, yüzeysel öğretilerden veya politik propagandadan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bireylerin inandıkları şeyle duygusal bir bağ kurmaları gerekir. Sevilen birinin ölümünü bir Tanrının var olduğu inancıyla kabullenmek zor olabilir. Cinsellikle ilgili düşüncelerini kilise veya topluma ait olanlarla bağdaştırmak da sorunlu olabilir.  İman yetisi, irade gücü ve kararlılık özelliği güçlü olup Jüpiter’in doğum haritasında dokunduğu her yaşam alanına uygulanabilir. Yatırımlarla, güvence araçlarıyla, nafakayla ve bunlarla ilgili vergilerle veya elde edilecek kazançla ilişki kastedilmektedir ancak bunun için diğer harita unsurlarının da uyumlu olması gerekmektedir. Bilinmeze, ölüme ve ölümden sonrasına dair her türlü konuya ilgi söz konusu olabilir.

Jüpiter Yay burcunda

Jüpiter’in kendi burcuna yerleşmiş olması, gezegene bulunduğu tüm doğum haritalarında belli bir güç sağlar. Haritaya seyahat etme isteği ile muhtemelen başka kültürlere ve farklı dini inançlara ve uygulamalara ilginin yanı sıra belli seviyede canlılık ve eğlence katma olasılığı yüksektir. Birey büyük ihtimalle eğitimin önemine dair güçlü bir inanca sahiptir. Eğer haritanın geri kalanı da uyumluysa, bu bir dini eğitim ortamında çalışan kişiler (ör. kilise okulundaki bir öğretmen) için iyi bir yerleşimdir. Çoğunlukla açık hava aktivitelerine düşkünlük söz konusudur ve yürüyüş tatilleri tercih edilebilir. Jüpiter, eğer haritada belirgin bir şekilde yerleşmişse, gezegenin kötü şöhretli özellikleri etkili olabilir; savurganlık, ilgisizlik ve abartmak gibi.

Jüpiter Oğlak burcunda

Jüpiter düştüğü burçtayken, çoğu zaman iyimserlik ile kötümserlik ve müsriflik ile cimrilik arasında bir çatışma vardır, ancak bu yerleşime sahip olan bireyler risk alma konusunda aşırı temkinli olabilirken, genellikle sorumluluk, görev ve ahlaki değerler üstlenmeyi severler. Bu tipler ayrıca ekonomi yapmaya da düşkün olabilir ve çoğunlukla israfın hiçbir türünden hoşlanmazlar. Zenginlik genellikle babadan veya baba kanalıyla gelir (veya bazen kaybedilir). Çocukluktaki yoksulluğun yerini yaşlılıkta görece konforun alması hiç de nadir görülen bir durum değildir. Baba hayatta abartılı bir öneme sahip olabildiği gibi, eğer aynı anda başka faktörler de mevcutsa, uzak bir figür olarak da yer alabilir. Bu yerleşim, geleneğe, hiyerarşiye ve de nizama olan temel inançtan dolayı horoskopa muhafazakâr bir nitelik kazandırır. Bazıları otoriteye sahip kişilere karşı aşırı derecede saygılı olabilir. Jüpiter buradayken çoğu zaman toprağa önem verilmesi söz konusudur. Ayrıca jeolog, kuyumcu veya hayatı taşlardan, kayalardan etkilenen herkes için iyi bir yerleşimdir.

Jüpiter Kova burcunda

Gelecek odaklı, düşünsel anlamda ilerlemeci ve manevi anlamda yenilikçidir. Jüpiter’i belirgin bir yerleşime sahip olan kişiler sıradan insanların iyi şeyler yapabileceklerine inanabilirler. Jüpiter burada geniş bir sosyal çevreye ve özgürlüğü, insancıllığı ve demokrasiyi savunan güçlü inançlara sahip olma eğilimindedir. Yurtdışında Gönüllü Hizmet için ideal bir yerleşimdir. İnanç konusunda, başka hususlarda da olduğu gibi, en azından teorik olarak hoşgörüye ve evrenselliğe eğilim söz konusudur. Esas problem hoşgörüsüzlüğe hoşgörüsüzlük olabilir. İsminde ‘Dostlar’ veya ‘Kardeşlik’ kelimesi içeren birçok teşekkülde de olabileceği gibi Tanrının herkesin içinde olduğu görüşünü savunan Dostların Dini Derneği (Quakers) buraya aittir. Ayrıca farklı mezheplerden ve inançlardan insanlar tarafından benimsenen Hıristiyan Bilim (Christian Science)  Tarikatı da. Bilimsel veya teknolojik konuların yanı sıra havacılık alanında da eğitim almak veya vermek için ideal bir yerleşimdir.

Jüpiter Balık burcunda

Jüpiter kendi burcunda güçlü bir etkiye sahiptir; imgelem kabiliyetleri ile tiyatro, müzik ve genel olarak sanatın her alanında potansiyel becerileri artırır. Bu, bazen maddiyatla ilgisi olmayan, biraz da parayla kaotik olan ama aynı zamanda potansiyel olarak yardımsever, merhametli ve cömert bir Jüpiter’dir. Ancak, ben bu yerleşimi sık sık başkalarının yardımseverlik ve cömertlik dürtülerinden faydalanma umudu taşıyanlarda da gördüm! İnanç bağlamında, birey genellikle spiritüel meselelere; mistisizme ve Yeni Çağ akımına veya en azından agnostisizme yakınlık duyacaktır. Seyahat harika bir kaçış yolu olabilir – deniz yolculukları, gözden ırak cennet gibi adalar ve spiritüel inzivalar vb. sembolizm kapsamında ele alınmaktadır, tıpkı sanatsal, müzikal veya sadece keyfi nedenlerden dolayı seyahat etmek gibi.  Jüpiter buradayken çoğu zaman bir sığınma ve inziva arzusu vardır.  Haritada hâlihazırda kurtarıcı veya kurban rolünü üstlenmeye yönelik herhangi bir eğilim varsa, bu daha da güçlenecektir.

Sue Tompkins, Contemporary Astrologer’s Handbook

Çeviren: Çiğdem Branco Nunes

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü