Jung’un Sekiz Psikolojik Tipi, Elementler & Burçlar

C.G. Jung tedavilerinde ve gezilerinde rastladığı pek çok farklı kişiliği anlamlandırmak için ayrım yapmaya karar vermiştir. “Bir grup insan var ki belirli bir durum karşısında önce biraz geri çekilip, sessiz bir “hayır” diyor ve ancak bundan sonra tepki gösterebiliyor” diye yazmıştır. “Bir diğer grup ise aynı durumda ani tepkiyle öne çıkıyor, davranışlarının son derece haklı olduğunu düşünüyor” der. Bu iki tipe örnek bulmak kolaydır. Bir toplantıda oldukça çekingen davranan insanları kolayca fark edebiliriz. Kendileri gidip bir konuşma başlatmaz ve birisinin yanlarına gelip kendileri ile konuşmasını beklerler. Aynı toplantıda hiç çekinmeden insanlarla etkileşime girebilen insanlar da vardır. Jung, bunu iki temel tutum olarak değerlendirmiştir. Birinci tip içedönüklüktür. Toprak ve Su elementine burçlar içedönük tiplerdir.Toprak burçları; Boğa, Başak, Oğlak, Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Baskın eğilimleri psişik enerjiyi içe yönlendirmektir. İçe dönükler ilgilerini kendi iç dünyalarına verirler, iç gözlemler yaparlar ve toplumsal olarak çekingenlerdir. Diğer insan grubunda baskın eğilim psişik enerjiyi dışa odaklamaktır. Dışadönük bu tipler Ateş ve Hava burçlarıdır. Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay’dır, Hava burçları ise İkizler, Terazi ve Kovadır.

Jung, sonraları bu iki tipten daha farklı tipler olduğunu görmüştür. Kişinin bilici ve deneyimi arasındaki ilişkiye bakmış ve dört ana işlev belirlemiştir; duyu, sezgi, düşünce ve duygu. Astrolojide bu işlevler sırasıylaToprak, Ateş, Hava ve Su elementlerine karşılık gelmektedir.

Eğer duyular baskınsa (Boğa, Başak, Oğlak), doğrudan deneyimelre odaklanmak istersiniz. Gözlem gücünüz yüksektir.

Eğer Sezgi baskınsa (Koç, Aslan, Yay), deneyimlere odaklanırsınız. Sağduyunuza ve içinizden gelen sese kulak verirsiniz, soyutsunuzdur.

Eğer Düşünme işlevi baskınsa (İkizler, Kova, Terazi) bilgiyi mantıksal ve nesnel bir yöntemle çözümlersiniz. Bir karara varmadan önce bütün savları ve işin içindeki mantığı, eleştirel bir şekilde incelersiniz.

Eğer Duygu işlevi baskınsa (Yengeç, Akrep, Balık) , bilgiyi değerler ve öznel izlenimlerinizle yorumlarsınız. Bir karar vermeden mantık ya da ilkeyi değil, insan boyutunu göz önünde bulundurursunuz.

Bu iki tutum ve dört işlev, sekiz farklı kişilik tipi yaratır. Jung, iki çarpı dörtlük tablonun insan psikolojisinin yapısındaki temel ayrımları ortaya koyduğunu söyler.

Gülden Bulut, 2015

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü