Haritanızdaki Şifreyi Çözmek

Hayat bir seyahattir, doğum haritamız ise nereye gideceğimize dair bir yolu, keşfetmek istediğimiz yerleri, karşımıza çıkacak zorlukları ve diğerlerine verebileceğimiz hediyeleri gösterir. Astrolojide gezegenler, burçlar, açılar ve evler temel olanlardır. Ayrıca asteroitler, ortanoktalar, yöneticiler, transit ve progresler, ilave etmek gerekirse coğrafi astroloji uygulamaları, sinastri ve sayısız diğer teknik uygulamaları da bulunmaktadır. Peki bunlara nerede başlayacağız ve nerede sonlandıracağız?

Anahtar kelime, her şeyin ne şekilde büyük bir döngünün parçası olduğunu kavramak aslında. Astrolojiyi oluşturan parçaların ilerleyen bir bütünün küçük alt kümeleri olduğunu gördüğümüzde, boşluktaki parçacıklar yerine oturur. Astroloji çalışmanın tek yolu, bütünlüğü tanımlamaya dair bilinçli bir ilişkilendirme ve bunu kendimize  uyarlamaktır.

Haritanın şekli amacı gösterir. Kozmik şifre daireyle çerçevelenmiş durumdadır. Harita, dört yön ile ilişkilendirildiğinde bir mandala oluşur.  “Mandala” sansktrit dilindeki bir kelimeden türetilmiştir, daire ve merkezi anlatır. Mandala kendi benliğimizle “kaynak” olana yönlenir.

Astrolojinin yapı taşları yani burçlar, gezegenler, evler, açılar bu büyük dairenin türevleridir. Yunanca “hayat çemberi” olarak adlandırılan zodyaktaki oniki burç gelişim döngüsünü anlatır. Her burç bilinçlenme için farklı seviyelerde farkındalık katar. Kişisel benlikten (Koç) kişi ötesi bilince (Balık)  gidişte her burç bir öncekinin açılımıdır. Ve her burç bir evvelki ve sonraki ile ilişkilidir.

Oniki ev ise tıpkı oniki burç gibi, aynı doğrultuda sürece katılır. Burç ve gezegenlerin temsil ettikleri enerjiler yaşam deneyim alanlarını gösterirler. Evlerin gelişme süreci, burçlarınki gibi paralellik gösterir. Herbir ev evvelki, sonrası ve nihayet zıtlığı ile diğerleriyle etkileşir.

Gezegenlerin göreceli yerleşimleri de bilinçlenmede ilerlemeyi temsil eder. Her gezegen bir önceki seviyeden başarı ile çıkılarak gerçekleştirilen farklı başlangıçları ve eşikleri anlatır.

Açılar da gelişim sürecine yön katarlar. Örneğin kavuşum yeni bir devrenin başlangıcını, karşıtlık Terazi ile ilgili temaları gösterir.

Bu temel ve süregelen ilerlemeyi anlamak astrolojinin temel anahtarıdır. Sembolleri, kendi aralarındaki çeşitli seviye ve boyuttaki ilişkileri anlamak gerekir.

Bir haritayı çözümlemek için tek bir yol olmadığına göre, aşağıdaki döküm bize yardımcı olabilir.

1-Haritaya bir mandala gibi bakın. Enerji nerede yoğunlaşıyor? Odaklanmış mı dağınık mı?

2-Güneş’i anlamlandırın. Güneş burcunun elementi, niteliği, kutbunu değerlendirin. Bunlar ile harita sahibini ilişkilendirin.  Sonra evi ilave edin. Kişi nerede parlamak istiyor? Hayat ışığı nerede yüceliyor? Ardından Güneş’in açılarına bakın. Özellikle dar orblu açıları dikkate alın. Güneş ile temasta olan gezegenler nerede? O gezegenin burç, ev ve açılarını inceleyin. Yükselen yöneticisini de inceleyin.

3-Diğer gezegenler ve Chiron’u da aynı yöntemle inceleyin.

4-Bir açı kalıbı var mı? (Stelyum ya da T kare açı kalıbı gibi) Varsa bu açı kalıbını anlamaya çalışın.

5-Ay düğümleri nerede? Hem burcu ve hem ev konularını düşünün. Bu ev ve burçları sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Düğümlerin açılarına bakın.

6-Haritadaki incelemeyi iyice derinleştirmek için, ev kesitlerine ya da sadece köşelere bakın. Hangi burçlar dahil edilmiş durumda ve yöneticileri nerede? Bunlar kişinin yaklaşımlarını ve hayattaki derslerini anlatır.

7-Bir ya da daha fazla vurgulanan gezegen var mı bakın.

8-İkincil ilerletimlere bakın. Progres Ay ve Güneş arasındaki durum nedir? Doğum haritasındaki gezegenlere açı yapan progres gezegen var mı?

9-Oluşan transitleri inceleyin. Açı alan gezegenleri ve yönettikleri evleri not alın. Dış gezegenlerin transitleri için ana dönemlere bakın. Örneğin Satürn 14 yıl önce kavuşum yaparken ya da, yedi yıl evvel kare açı yaparken neler olmuştu?

10-Solar Return haritasını inceleyin.

Stephanie Austin

Çeviren: Güneş Aksan

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü