Kompozit Harita İle Çalışmak

Çoğu insan astrolojideki uyum kavramına aşinadır. “Ben Koç’um, o ise bir Yengeç; acaba uyumlu bir çift miyiz?”.  Bu soruya açıklık getirmek, ilişkinin, birbirini anlamanın ve iyi bir cinsel yaşama sahip olmanın ne derece kolay veya zor olacağını belirlemek için A kişisinin astroloji haritası B kişisininkiyle karşılaştırılır. Bir harita bir başka haritayla üst üste yerleştirildiğinde uyumlu ve uyumsuz yanlar ortaya çıkar. Bir ilişki başladıktan sonra, iyi veya kötü,  kontrol dışına çıkmış gibi görünebilir! Sizin başka biriyle birlikte yarattığınız şey bazen ikinizin de doğasından, hatta birlikteyken nasıl olacağına dair kurduğunuz hayalden bile çok farklı olabilir.

Doğumu söz konusu olan her şeyin bir doğum haritası vardır. Bu bir köpek, insan, ülke veya ilişki olabilir. İşte kompozit harita tam da budur: bir ilişkinin doğum haritası. Genelde insanların ne zaman doğduklarını belirlemek zor değildir. Doğum zamanı, hatta günü not edilmemiş bile olsa,  doğum anı genelde üç aşağı beş yukarı bellidir. İlişki doğum günlerini belirlemek ise, tıpkı ülkelerde olduğu gibi, daha zor olabilir. Acaba ilişki gerçekten ne zaman başlamıştır? İlk buluşmada mı?  Sadakat sözü verildiğinde mi? Yoksa “Seni seviyorum” denildiğinde mi?

Kompozit haritalarda ilişkinin doğum anı olarak iki insanın ilk karşılaşma anı kullanılır. İki insanın, sadece tanışmış veya merhabalaşmış ve akabinde uzunca bir süre hiçbir şey yaşamamış olsalar bile, birbirlerini fark ettikleri an astrolojide ilişkinin doğum anı olarak kabul edilir. Bağlılığın hissedildiği o ilk an!

Elbette her karşılaşma kayda değer bir ilişkiye dönüşmeyebilir. Birleşik Amerika Devletleri Başkanı ile bir kere karşılaşmış olabilirsiniz ve bu karşılaşma anı esas alınarak bir kompozit harita da çıkarılabilir; ancak bu sizin elbette ki birbirinize evlilik yemini edeceğiniz veya el sıkışmaktan öte bir şey yaşayacağınız anlamına gelmez! Ne de olsa bir aletin kullanım kılavuzu ancak o aleti birden fazla kullanmayı planlıyorsanız işe yarayacaktır.

Teknik: Kompozit Harita Oluşturma

Kompozit haritalar orta noktalar olarak bilinen bir teknik ile hazırlanır. Orta nokta, anlaşılacağı üzere, iki şeyin (burada gezegenlerin) ortasındaki noktadır. A kişisinin haritasındaki her bir gezegen, B kişisinin haritasındaki aynı gezegenler karşılaştırılır: Güneş Güneş ile, Ay Ay ile, vb. Eğer A kişisinin Güneşi 22 derece Başak’ta, B kişisinin Güneşi de 15 derece Oğlak’ta ise; bu iki gezegenin orta noktası da yaklaşık 19 derece Akrep’te olacaktır.

Harita daire şeklinde olduğu için, doğal olarak gezegen yerleşimleri arasında iki orta nokta vardır. Yukarıdaki örnekte, Başak-Oğlak arasındaki uzun hattın orta noktası Boğa’ya denk gelecektir. Ancak kompozit teknikte, iki gezegen arasındaki en kısa hattın orta noktası kullanılır.

Kompozit haritanın ayrıca kendi evleri de bulunur. Bir doğum haritasındaki ev başlangıç çizgileri, bir kişinin doğduğu yer esas alınarak kolayca hesaplanabilirken, farklı yerlerde doğmuş, yükselenleri, vb. unsurları farklı olan iki insanın kompozit haritasındaki ev çizgilerinin hesaplanması daha alengirli olabilir. Kompozit haritalarda ev başlangıç çizgilerini hesaplamanın birkaç yolu vardır:

Her iki haritadaki ev çizgilerinin orta noktalarının hesaplanması

Bu yöntemde genelde Yükselen (veya Tepe Noktası) ile başlayan kompozit ev çizgileri, tıpkı kompozit gezegenlerde olduğu gibi hesaplanır. Örneğin; eğer A kişisinin yükseleni Balık, B kişisinin yükseleni Boğa ise, kompozit haritadaki yükselen muhtemelen Koç olacaktır. Kolay, değil mi? Ve hepimiz Boğa’nın Koç’tan sonra geldiğini de biliyoruz. O halde bu iki kişinin yükselenleri arasındaki orta nokta Koç’ta ise, ikinci ev çizgisinin orta noktasının da doğal olarak Boğa’da bir yerlerde olacağını farz edebiliriz. Ne var ki, bu yöntem her zaman bu sonucu vermez.

Zira iki insanın ev çizgileri birbirlerine karşıt burçlarda olduğu halde kompozit ev çizgilerini oluşturmak için bu yöntem kullanıldığı zaman doğal burç sıralaması bozulabilir. Kişilerden her birinin ev çizgilerinin denk geldiği asıl açılar dikkate alındığında, kısa orta nokta bizi tam tersi istikamete yönlendirebilir; bir önceki örneğe uygulandığında ikinci ev çizgisi, haritada Akrep asla Koç’tan sonra gelmediği halde, Boğa’ya değil de Akrep’e denk gelebilir. Bu yöntemi kullanan astrologlar çoğu zaman, kompozit haritada doğal burç sıralamasının korunmasını sağlamak için, olası iki orta noktadan daha uzun mesafede olanını, yani Boğa’da bulunan orta noktayı kullanabilirler.

Ev çizgilerinin ilk karşılaşma yerine göre hesaplanması

Bu yöntemde kişilerden her birinin Yükseleninin (veya Tepe Noktasının), tıpkı yukarıdaki Yükselen Koç örneğinde olduğu gibi, orta noktası hesaplanır; ancak akabinde kompozit Yükselenden (veya Tepe Noktasından) başlayarak geri kalan evlerin yerleşimini hesaplamak için haritadaki her ev çizgisi arasındaki orta noktalar yerine çiftin ilk karşılaşma yeri kullanılır. Kompozit harita hesabında öncekinden tamamen farklı bir yolun izlendiği bu yöntem Davison haritası olarak bilinir. Bu teknikte haritayı oluşturmak için, ev çizgileri ve gezegenler arasındaki orta noktalar yerine her iki kişinin de doğum tarihleri arasındaki orta nokta kullanılır. Bunun faydası, iki insanın doğduğu tarihler arasında bir zaman aralığındaki gezegen konumlarının esas alındığı gerçek bir haritanın oluşturulmasıdır. Olumsuz tarafı ise, iki insana ait tüm unsurların kompozit haritadaki kadar örtüştürülerek değerlendirilememesidir.

Kompozit Haritanın Yorumlanması

Kompozit harita, ilişkinin doğum haritası olarak addedilir. Doğum haritasına benzer şekilde, ilişkinin güçlü, zayıf yönlerini, amaçlarını ve zorluklarını temsil eder. İlişki ne istiyor? İlişki neyden korkuyor? İlişkiyi ne mutlu ediyor? Tıpkı bir doğum haritasında olduğu gibi, bu soruları kompozit harita için de sorabiliriz. Gelgelelim; kompozit haritanın ortaya koyduğu sorulara yanıt, zorluklara da çözüm bulmak o ilişkiyi yaşayan iki insanın takdirindedir. Aynı zamanda ilişkinin gerektirdiği şeylerin bireysel anlamda kendileri için iyi olup olmadığına da karar vermeleri de gerekecektir. Bu bağlamda kompozit harita, ilişkisini ilerletmek ve derinleştirmek isteyen iki insan için tabiri caizse mükemmel bir talimat kılavuzudur.

 

Yukarıda birbirlerine derinden bağlı iki arkadaşın kompozit haritası bulunmaktadır. Birinci evdeki güçlü Koç etkisi, bu ilişkinin temel ihtiyaçlarının Koç niteliklerini (girişkenlik, doğrudanlık, dürtüsellik ve tutku) geliştirmek ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci ev, ilişkinin oldukça kendisine odaklı olduğunu, kendi ihtiyaçlarına öncelik verildiğini hissetmek için zaman harcanmasına ve özen gösterilmesine ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bu gezegen yerleşimleri arasındaki en kritik olanı, samimi iletişimin önemini ortaya koyan Güneş, Ay ve Merkür arasındaki kavuşumdur.

Neptün hem sekizinci evde hem de Yükselenin Balık’ta olmasından ötürü harita yöneticisi konumunda olduğu için, ilişkinin her zaman göründüğü gibi olmadığı söylenebilir. Aradaki bağın derin olmasını sağlayan unsurlar nezaket ve kaygısızlık olabilir.

Tam Alçalan üzerinde yer alan Plüton, başka insanların ilişki için hem büyük bir tehdit oluşturabileceğini hem de gelişimi başka türlü mümkün olmayacak şekilde tetikleyecek kadar dönüştürücü bir etki yaratabileceğini gösterir. Burada bulunan Uranüs de, bu ilişkide bir ilişkiden beklenen standart kuralların olmadığına işaret etmektedir. Bu iyi bir şey olabilir ve ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlayacak kadar eşsiz olacağına delalet edebilir. Zaten geleceğe ışık tutan on birinci evdeki kuzey ay düğümü de ilişkinin nihai amacının bu olduğunu göstermektedir.

Kuşkusuz ki kompozit harita analizi için en doğru yol, öncesinde her iki kişinin de doğum haritalarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Haritadaki önemli vurgular, A kişisinin çoğu zaman yalnız olmayı sevdiğini, partnerini korumayı kendine görev addettiğini ancak onunla ilgili yüksek, henüz fark etmediği ve dile getirmediği beklentileri olduğunu da ortaya koymaktadır. B kişisinin ise bu ilişkiye girdiğinde insanları memnun etme eğiliminde olduğu, istediklerini talep etmekte ve destek kabul etmekte zorluk çektiği görülmektedir. Bu kompozit harita, hem yüzleşmekten kaçınan, beklentilerinin farkında olmayan A kişisi, hem de asla bencil veya çatışma yaratan biri olarak görünmek istemeyen B kişisi için gerçek bir mücadele alanına işaret etmektedir.

İlişki derinleştikçe, her iki taraf için de dürüst iletişim kurma ve bireysel alanı koruma gereksinimi yadsınamayacak hale gelmiştir. Direkt ve sık iletişim kurmanın önemini kabul ederek ilişkilerinde karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelen bu iki arkadaş aralarındaki bağı daha da güçlendirmeyi başarmıştır.

Kompozit harita orta nokta teorisine dayanan özel bir tekniktir ancak bir ilişkiyi analiz etmek için uygulanan yegâne teknik olmadığı da unutulmamalıdır.  Bunun yerine, bir evliliğin veya ilk karşılaşmanın gerçekleştiği zaman esas alınarak klasik doğum haritası çıkarma yöntemi de kullanılabilir. Neredeyse astrolojideki her şeyde olduğu gibi, bu konuda da birden fazla yöntem mevcuttur.

Llewellyn journal, Amy Herring  Çeviren; Çiğdem Nunes Branco

Aşağıdaki yazılar için tıklayınız.

İlişkilerde Venüs ve Mars

Venüs Burçlarda ( Stephen Arroyo Seminer Notlarından)

Aşkın Üçgen Modeli

Aşkın Astrolojik Yüzü

Gökyüzü Penceresinden Eşlerimizi Nasıl Seçeriz?

Kadın ve Erkeğin Venüs ve Mars’ını İfade Etmesindeki Zıtlıklar

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags:

Benzer Makaleler

Menü