Drakonik Astroloji: Daha Derin Benliğimizle İletişim Kurmak

Drakonik terimi, Ay Düğümleri için kullanılan Latince isimlerden meydana gelir: ejderhanın başı (Kuzey Ay Düğümü) Caput Draconis ve ejderhanın kuyruğu (Güney Ay Düğümü) Cauda Draconis. Kuzey Ay Düğümü, Ay’ın güneyden kuzeye hareket ederken ekliptiği kesiştiği noktadır. Drakonik zodyak bazlı doğum haritalarında bu nokta, 0 drc Koç burcu olarak kullanılır. Güneş kaynaklı tropikal zodyaktan farklı olarak, drakonik zodyak aysal sembolizme cevap verir ve bu nedenle günlük hayatımızı etkileyen bilinçdışı motivasyonları ifade eder. Psikolojik davranışları göstermelerinin dışında, kalıtsal sorunlar veya erken çocukluk deneyimleriyle ilgili olan, kontrolümüzün ötesinde olduğunu hissettiğimiz tekrarlayan duygusal tepkiler ve içsel dürtüleri gösterir.

Güney ve Kuzey Ay Düğümleri birbirinden 180° karşıt olarak yerleşir ve düğüm eksenini oluşturur. Güney Ay Düğümü ya da ejderhanın kuyruğu nereden geldiğimizi gösterir ve zaten bildiğimiz ve ifade ettiğimiz nitelikleri tanımlar, en az direnç gösterdiğimiz yoldur. Kuzey Ay Düğümü veya ejderhanın başı nereye gittiğimizi temsil eder, bu bilinçdışı eğilimleri dengelemek için üzerinde çalıştığımız özellikleri belirler. Fransız astrolog Dane Rudhyar, Ay düğümlerinin nasıl yorumlanacağı hakkında yazdığı makalesinde şunları söylüyor: “Biyolojik ve işlevsel bakış açısından, Kuzey Ay Düğümü bir hayvanın ağzına ve Güney Ay Düğümü’nü tahliye organlarına atıfta bulunur, bu da hem anüs hem de tohumun çıktığı üreme organları anlamına gelir.” Dane Rudhyar, Güney Ay Düğümünün mutlaka olumsuz olmadığını, organizmanın kurtulması gereken malzemelerin otomatik olarak serbest bırakıldığı bir nokta olduğunu vurgulamaktadır.

Başka bir deyişle, Güney Ay Düğümünün anlattığı dürtülerin, Kuzey Ay Düğümünün nitelikleriyle birleştirilerek büyümesi ve dengelenmesi gerekir. Bu yüzden birçok astrolog bu eksene ruhun yolu olarak atıfta bulunur. Örneğin Kuzey Ay Düğümü Yay burcundaki olan kişi, öğrenmek ve iletişime doğru doğal bir eğilimle doğar, fakat aynı zamanda yüzeysel ve değişen görüşlere de sahip olabilir (Güney Ay Düğümü İkizler burcunda). Kişi içsel düzeyde kendi yaşam felsefesini arar, bilincini felsefe, öğretim, din ve seyahat gibi alanlarda genişletme ihtiyacı duyar. İkizler konularında zaten başarılı olduğunu bilir ve ve bu nedenle Yay’ı geliştirerek büyümeye çalışır.

Ya da Kuzey Ay Düğümü 10. Evde olan biri doğuştan geçmişine ve ailesine (Güney Ay Düğüm 4. evde) çekilir. 10. evdeki Kuzey Ay Düğümü, kişinin sosyal ve profesyonel konumu için mücadele etmesini, ancak bunu yaparken ailesine bakma ve besleme yeteneğini kaybetmemesi gerekir. Her iki düğüm de dengeyi korumak için birbirlerine ihtiyaç duyarlar.

Drakonik Harita Nasıl Hesaplanır?

Astro.com veya cartanatal.es gibi birçok site, drakonik haritaları hesaplar. Veya Tropikal Kuzey Düğümünün konumunu 0° Koç olarak kullanarak da çok basit bir şekilde hesaplanabilir. Kuzey Düğümü iki şekilde belirlenebilir: Ortalama veya gerçek, temel fark, ortalama ay düğümleri her zaman geriye dönükken gerçek ay düğümleri, her ay birkaç gün direkt harekettedir. Ortalama ay düğümlerini bulmak için, düğümün hareket hızının ortalaması alınır. Gerçek Ay Düğümü, Güneş ve Ay’ın yerçekimi kuvvetlerinin neden olduğu değişikliklerin düzeltilmesinden sonra düğümün konumunun dikkate alınması sonucu hesaplanır. Sonuç her iki durumda da çok benzerdir ve asla birbirlerinden birkaç dereceden daha uzak değildir. Astrologlar arasında, harita analizinde hangisinin kullanımının daha iyi olduğu konusunda bir anlaşma yoktur. Dane Rudhyar, ortalama düğümün kullanımını savunmaktadır.

Drakonik haritayı hesaplamak için, Kuzey Ay Düğümünün konumu her gezegenin ve evin pozisyonundan çıkarılır.

Drakonik Güneş’in konumunun hesaplanması:

Kuzey Ay Düğümü = 28 ° 10′ 30″ Yengeç (118 ° 10′ 30″)

Tropik Güneş = 9 ° 39 ’47 “Başak (159 ° 39′ 47”)

Drakonik Güneş 159 ° 39 ’47 “- 118 ° 10′ 30” = 41 ° 29 ’17 “11 ° 29′ 17” Boğa

Aynı prosedür gezegenlerin geri kalanı ve ev başlangıç çizgileri için de kullanılır. Ortaya çıkan haritada, natal ev yerleşimleri ve açıları aynı kaldığından haritanın şekli değişmez. Fakat gezegenler farklı burçlarda ve derecelere sahip olacak, ancak natal ile aynı ev pozisyonlarında olacaklardır. Tropikal zodyağa göre düzenlenmiş natal haritadaki gezegenler ve drakonik gezegenler arasındaki kavuşum ve karşıtlıklara özellikle dikkat gösterilmelidir (5 derecelik orb kullanılabilir). Bu bağlantılar, natal gezegenlerin ve açıların temsil ettiği bilinçli özellikler vasıtasıyla ortaya çıkan kişiliğimizin daha bilinçaltı yönlerini gösterir.

Örnek olarak, Güneş’i Yengeç olan bir kadını ele alalım. Kadın, ailesini korumanın ve beslemenin önemini bilse de bunun yeterli olmadığını düşünen bir kadın olsun. Drakonik Güneş’i de Kova’da olsun. Bu nedenle yakın çevresi her zaman çok önemli olsa da içinde gruplarla, sosyal meselelerle veya modern teknolojik gelişmelerle ilgili faaliyetlerle ilgilenmeye zorlayan bir iç güç olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisini birleştirmenin harika yolu, risk altındaki çocuklarla veya kadınlarla çalışmak olabilir. Veya topluluklar için yiyecek ve bitki yetiştirmek ve bu süreçte yenilikçi teknikler uygulamak olabilir.  Ya da kadınların ailelerini beslemekle ilgili sorunları çözmelerine yardımcı olacak bir uygulama geliştirebilir.

Drakonik Evleri Nasıl Yorumlamalıyız?

Her iki haritayı (natal-drakonik) birleştirirken evler üst üste gelir. Bunu yorumlamanın bir yolu, drakonik evi içsel, duygusal bir katman olarak düşünmek olabilir. Natal 12. veya tersi ile örtüşen drakonik eve özelikle dikkat gösterilmelidir. Bu, kadersel olayları gösterir. Örneğin, drakonik 12.ev natal yükselen ile örtüşüyorsa kişinin bilinçsizce derine atılmış, çözülmemiş sorunları (drakonik 12.ev) kendini, kişinin bedeniyle olan ilişkisinde ve başkalarına nasıl göründüğü şekilde ortaya çıkacaktır. Ya da drakonik 12. ev natal 7.ev ile örtüşürse, kadersel olaylar kişisel ilişkiler ve sosyal etkileşimler yoluyla kişiyi test ediyor gibi görünür.

Bir diğer önemli nokta, drakonik yükselenin nataldaki hangi ev ile örtüştüğüdür. Eğer drakonik yükselen natal 3.ev ile örtüşüyorsa, kişinin derin motivasyonunun eğitim, öğrenme, yazma yoluyla ortaya çıktığını gösterir. Natal 4. ev ile örtüşüyorsa kişi ailesi, geçmişi yoluyla kendisiyle derin temasa geçer. Natal 6. ev ile ilişkiliyse, kişi iş ilişkisinde, hastalık veya kişinin yaptığı hizmet yolu ile kişi daha net bir kimlik duygusuna ulaşır.

Maria Blaquier

Çeviren: Gülden Bulut

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü