Doğum Haritasında Karmik Borcu Okuma

Kişinin yaşamını etkileyecek dengelenmesi gereken bir karmik borç varsa, haritada bu karmik borca dair gösterge olacaktır. Ancak borçlu olmak ile borç aynı öğelerle gösterildiğinden, sadece haritaya bakarak hangi durumun tanımlandığını söyleyemeyiz. Ayrıca bir karmik borcu dengelemek için birçok yaşam gerekebileceğinden, aynı borç ilgili kişilerin haritalarında birçok yaşam boyunca görülebilir. Ne yazık ki, sadece haritaya bakarak borcun boyutunu söyleyemeyiz. Fakat haritaya yansıyan bir borç varsa, o yaşama bir şekilde yön verecektir. Örneğin, iki kişi arasında borcun küçük bir kısmı kalmışsa, sistem o kişilerin 12. evde buluşmasını ve bunun bir seferde tamamen silinmesi için evlenmelerini sağlayabilir. Borç küçük olsa da evlilik, borç dengelenene kadar her ikisinin de hayatını yapılandıracak ve şekillendirecektir. Geri ödeme şekli birkaç şeye bağlı olarak gerçekleşir. Bu karmik borç, muhatapları arasında kişilerin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun olarak geri ödenir.

Borç, parasal ya da maddi bedel veya o yaşam süresi boyunca alacaklının ihtiyaçlarına bağlı olarak bir çeşit yardımla geri ödenebilir. Borçlu olunan kişi zaten zengin ve borç da hafif değilse, borcun parasal bir karşılıkla dengelenmesi yeterli olmayabilir. Haritada karmik bir borç veya geri ödeme gösteriliyorsa, zorlu Satürn açıları veya 12. evdeki zorlu gezegenlerle sembolize edilmesi olasıdır. Bunu gösteren açılar, Satürn kareleri ile Güneş ya da Ay karşıtlıklarını işaret eder. Satürn kareleri ya da Venüs ya da Mars’a karşıtlıklar da bir borcu gösterebilir; fakat bunlardan birinin etkisi daha az olacaktır. Bir borcun tek göstergesi açılar değildir, ancak yapılabilecek tek genelleme de budur. Tabii, haritada bu açıların olmaması karmik borcun olmadığı anlamına da gelmez. Açıların varlığı ise karmik borcun o yaşamı şekillendirmesini olası kılar.

Güneş, Ay, Venüs, Mars, Satürn, Neptün veya Plüton gezegenlerinden biri veya birkaçı 12. evdeyse, karmik borç veya geri ödemenin yaşanması ve bu borcun o yaşam çizgisinde önemli bir rol oynaması muhtemeldir. 12. evdeki gezegen ve açılar, 12. evin başlangıç ​​noktasındaki burç ve yöneticisi, 12. ev çizgisinin içinde bulunan diğer burç ve yöneticisi, yöneticinin evi ve yöneticinin açıları karma hakkında bilgi verir. Birlikte ele alındığında haritadaki etkiler, karmanın yaratıldığı geçmiş yaşamı veya bu yaşamlardaki koşulları tanımlar. Satürn’ün evi, burcu ve açıları bu karmanın nasıl oluşabileceğini tanımlar. Borcun ödeneceğinin bir garantisi olmamakla birlikte, geri ödeme imkanı Satürn’ün bulunduğu burç ve ev yerleşimi, Satürn’le ilgili burç ve evlerin açıları ile olacaktır. Aşağıdaki örnek, bir karmik borcun bir haritada nasıl okunabileceğini göstermektedir: İlk harita bir kadına aittir: 9. evde Başak’taki Satürn, 3. evde Güneş Balık’a karşıt, 7. evde ise İkizler Ay’a kare açı yapar. 12. Ev Akrep ile başlar ve boştur, yöneticisi ise 8. evde Aslan’dadır. 12. evde gezegenler olsaydı, yöneticinin yerleşimi ikinci planda kalırdı.

Bu göz önüne alındığında karmik borç, yakın bir ilişkide kontrolün sorun olmasıyla ilgili olabilir (Akrep 12. Evi kesiyor, Akrep’in yöneticisi de Akrep’in evi olan 8. evde Aslan’dadır). Bu okuma, harita sahibiyle kontrol edilinceye kadar ilişkide kimin baskın olduğu bilinemez. Bu durumda harita, karmik borcu olan birine aittir. Sonrasında Satürn’ün 9. evde Başak’taki yerleşimine bakarak, bu karmanın nasıl dengelenebileceği hakkında bazı yorumlar yapabiliriz. 9. ev uzun mesafeli seyahati, yüksek öğrenimi, felsefeyi ve dini düşünceyi yönetir. Borçlu, borcunu onu bir seyahate çıkararak, koleje sokarak veya bakış açısını veya fikirlerini genişleterek geri ödeyebilir. Bu durumda, borçlu bir erkek olup borcunu ödemek için tüm bunları deneyimledi ya da deneyimleme fırsatı buldu. Satürn’ün bulunduğu burç, karmanın dengelenebileceği diğer deneyimleri gösterir. Bu durumda adam, borcunu hizmet ederek (Başak’ta Satürn) ödemeye çalışır. Satürn açıları da karmanın dengelenebileceği durumları tanımlar. Kadının haritasında Satürn, 3. evde Güneş Balık’a ve Merkür’e karşıt olup 7. evde ise Ay İkizler ile kare açı yapıyor. Örnekte olduğu gibi, erkek ve kadın lisedeyken bir erkek kardeş (3. ev) aracılığıyla tanışıp evlendiler (7. ev). Adamın haritası, borcun dengelenmesi ile ilgili ek bilgi verir. Erkeğin haritasında Satürn karesi veya Güneş ya da Ay karşıt açıları olmasa da, Ay ile Plüton kavuşumda, DSC’nin yöneticisi ise Venüs’e karşıttır. 3. evdeki Venüs lise ilişkisini gösterirken, 9. Evdeki Plüton/Ay kavuşumu ise daha önce bahsedilen geri ödemenin nasıl gerçekleşeceğini anlatır.

Erkeğin 12. evini yöneten Satürn Terazi, olası karmanın bir ilişkiyle ilgili olduğuna işaret eder. Venüs, 12. evin yöneticisi olup alçalan da Kova’dadır; kadının bu yaşam döngüsünden aniden ayrılışını gösterir (Kova’nın yöneticisi Uranüs, ani, büyük değişiklikler ve çalkantılarla bilinir); bu da erkekte büyük acılara sebep olur (Plüton/Ay Venüs’ün karşısında). Yani erkeğin doğum haritasındaki dersler kadınınkinden çok daha öğreticidir; çünkü erkek bu derslerden kadına kıyasla daha fazla etkilenmiştir. Bir sonraki örnek, borçlu olduğu bir kadınla evlenen ve şimdi hayatta olmayan bir adamla ilgilidir. Bu ilişkide kocanın öğrenmesi gereken bir şeyler vardı, bu da ancak bir ilişki bağlamında mümkündü. Bu ilişkideki kadın kocanın geçmişte yaralamış olduğu şimdi ise evli olduğu karısıydı. Aynı zamanda, önceki karşılaşmalarından ötürü kadının kaybettiği güven ve onurunu iyileştirmek için adamdan finansal destek alması önemliydi. Bu ilişki ikisi için zor olsa da otuz yılı aşkın bir süre birliktelikleri sürdü. İki kişi arasında bir karmik borç olduğunda, borç dengelenene kadar aralarında güçlü bir bağ oluşur. Bir ilişki karmik ise ve iki kişinin bir arada kalmasını gerektiriyorsa, ya hiç sorgulamadan birlikte kalacaklar ya da ayrılığın söz konusu bile olmayacağı koşullar içerisinde olacaklardır. Eğer bu durum borcun dengelenmesini mümkün kılmıyorsa, ya bağlılık duygusu ya koşullar ya da her ikisi birden değişecek. Koç, erkeğin 12. evini yönetir, yöneticisi de 10. evde Oğlak burcundadır. Satürn, adamın Güneş’ine karşıt ve Plüton ile kavuşumu olan Ay ile de kare açı yapıyor.

Haritadaki bu konum, karmik bir borç olasılığını güçlendirir. Daha önceki örnekte ve açılarla ilgili bölümde göreceğimiz gibi, Plüton ve Satürn genellikle karmik bir borca ​​işaret eder. Plüton Ay ile açı yaptığında, borç büyük olasılıkla karısını (kişi bir erkekse) veya annesini kapsayacaktır. 12. Evde Koç,  yöneticisi (Mars) Oğlak’ta (Satürn tarafından yönetilir) ve Plüton’un Satürn ve iki aydınlatıcı ile ilgisi olduğu için, önceki yaşamdaki olay muhtemelen şiddet ve ölüm içeriyordu. Bu çizelge, bir borcu birçok faktörüyle tanımlayarak, o yaşam süresindeki önemini daha da olası kılıyor. Ay/Plüton kavuşumu ve Güneş (her ikisi de Satürn’e göre) sırasıyla erkeğin ikinci ve altıncı evlerinde yer alır, bu da borcun çok çalışarak ve borçlu olduğu kişiye maddi rahatlık sağlayarak ödenebileceğini gösterir. borç. Onuncu evdeki Oğlak burcundaki Mars, başarı, güvenlik ve statü için bir dürtü sağlar. Yükselen Boğa ve ikinci evdeki Ay, maddi rahatlıklar için bir dürtü ve onları elde etmek için süreklilik sağlar. Altıncı evdeki Güneş ve Venüs, tıp mesleğine bağlılık sağlar. Son olarak, dördüncü evdeki Jüpiter, aileye bağlılık sağlar. Bu örnekler tek başına ikna edici değilse, kendi hayatınızdaki insanları inceleyin. Karma, bireyin özelliklerini bilmeden ve mükemmel sezgi olmadan tablodan kolayca yorumlanamaz. Ustalıkla yapılamıyorsa, denenmemelidir. Bu bilgi, her çizelgenin karmasını betimleyebileceğiniz beklentisiyle değil, karmanın nasıl çalıştığını ve çizelgede temsil edildiğini size göstermek için sunulmaktadır. Başkalarıyla çizelgelerinde gördüğünüz karma hakkında konuşursanız, olumsuz ya da vaaz vermemeye dikkat edin. Başkalarına karmik bilgi vermenin tek amacı, onların derslerini ve yaşam amaçlarını anlamalarını arttırmaktır. Bu amaca hizmet etmiyorsa, ifşa etmeyin. Bu konu çok hassas bir şekilde ele alınmalıdır.

Gina Lake- Symbol of Soul Discovering

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü