Açı Kalıpları

Üç veya daha fazla gezegen birbirlerine açılarla bağlandıklarında, kendi içinde farklı anlam taşıyan bir kalıp oluştururlar.

T-KARE

2 gezegen birbirine karşıttır ve üçüncü bir gezegene ikisi de kare açı yaparlar. Bu açı gerilim ve keskin, bastırıcı problemler getirir. Sonucunda çok büyük bir enerji ve devamında yaşam süresince ortalamadan daha fazla bir başarı şansı doğurur.

Bir T kareyi yorumlarken içindeki tüm faktörler -gezegenler, burçlar ve evler- ayrı ayrı ele alınmalıdır ve sonra her gezegenin sunduğu seçimler, zorluklar ve çözümler üzerine bir resim çizilmelidir.

Bir T-kare;

Öncü burçlardaysa; inanılmaz bir dinamizm ve enerji,

Sabit burçlardaysa; insanlar aşırı inatçı olabilir, acı sona kadar kişisel savaşlarla mücadele edebilirler.

Değişken burçlardaysa; T-karenin getirdiği sorunları esnek ve uyumlu olarak çözmeye çalışabilir hatta tümüyle göz ardı edebilirler.

BÜYÜK KARE

 

Büyük kare, 4 gezegenin birbirine kare ve 2 karşıt açıyla bağlanmasıyla oluşur. Bu etki 4 T karenin meydana gelmesidir ve aslında yorumun T kareyle aynı olmasına rağmen, karmaşıklığı ve daha fazla değişkenliği olması sebebiyle T-kareden biraz farklılık gösterir. Bu kalıp her zaman T-kareden daha dinamik olmak zorunda değildir.

 

 

Büyük kare;

Öncü burçlardaysa; problemler ve zorluklar yüksek ihtimalle daha enerjik ve dışa dönük davranışa sebebiyet verir.

Sabit burçlardaysa, insanlar problemlerine daha çok takılabilirler ve inanılmaz derecede inatçı olup değişimlere direnç gösterebilirler.

Değişken burçlardaysa, çok uyumlu olabilirler ama problemlerinden kaçarak onları daha kötü hale getirebilirler.

BÜYÜK ÜÇGEN

 

3 gezegen birbirine üçgen açılarla bağlanıp büyük bir üçgenin oluştururlar, gezegensel etkiler kolaylıkla birbirine etrafında döner. Bu kalıp, gezegenlerin ait olduğu burçlar ve evler tarafından temsil edilen doğal yeteneklerin zenginliğine sahiptir, ama bu yeteneğin temsil edilebilmesi için gerekli olan motivasyonun bazı gerilimli açılar tarafından desteklenmesi gerekebilir.

 

Ateş burçları; yetenekler anlayış ve yeni fırsatlar arama konusundadır.

Toprak burçları; pratik işler ve deneyim konularında yetenek vardır.

Hava burçları; entelektüel işler ve fikir iletişimi konusunda yetenekler

Su burçları; yetenekler köktedir.

YOD

 

Kaderin ya da Tanrı’nın Parmağı olarak da bilinir. Yod iki karşıt gezegenin, birbirine bir yarım sekstil ve 150’likler bağlanmış diğer iki gezegene açı yapmasıyla oluşur. Bu açı kalıbının önemli olduğuyla alakalı genel bir kanı vardır, ama sadece birkaç astrolog tarafından kullanılır. Eklenen 2 gezegen, kişinin karşıt gezegenlerinin getirdiği gerilimi sakinleştirmesi veya ifade etmesi için seçim yolları sağlar.

 

MİSTİK DÖRTGEN

 

Bu kalıp, 4 gezegenin bir dikdörtgen gibi birbirine iki sekstil ve iki üçgenle bağlanmasıyla ve karşıt iki gezegenin de iki tane karşıt açı oluşturmasıyla meydana gelir. Adının aksine, bu kalıbın mistik bir tarafı yoktur. Gerilimli ve uyumlu açıların kombinasyonuyla doğal yeteneklerin inşa edilmesi için en mümkün potansiyeli oluştururlar.

 

 

UÇURTMA

 

Uçurtma kalıbına sahip olan insanlar biraz “yüksekten uçabilir”ler. Büyük üçgen oluşturan 3 gezegenin, birisinin 4.ye bir karşıtlık ve diğer ikisinin de 2 sekstille bağlandığı açı kalıbıdır. Karşıtlığın yarattığı gerilime çözüm sunacak şekilde 2 gezegenin birbirine üçgenler ve sekstillerle bağlandığı, gerilimli ve uyumlu açıların yararlı bir kombinasyonudur.

 

                                                                                                    Kaynak: Nicholas Campion (https://www.skyscript.co.uk/aspects2.html)

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü