Stelyuma Farklı Bakış

Stelyum 4 veya daha fazla gezegenin aynı eve toplanmasıyla meydana gelir. Bazen 4 veya daha fazla gezegen tek bir burçta toplanabilir (bu da birden çok evi kapsayabilir) ancak odak noktamız burada bir evsel stelyumlar.

Bu yapılanma bulunduğu evin aktiviteleri üzerinde güçlü bir enerji açığa çıkartacaktır. Obsesif bir enerji üretir. Kişi takıntılı bir biçimde bahsi geçen evin aktivitelerine odaklanacaktır. Belki hiper bağlılık daha iyi bir tanımlama olacaktır.

Evet, bir stelyum bulunduğu evin ve burcun aktiviteleri kapsamında yetenek habercisi olabilir ama bu evin işleri kişinin tüm enerjisini de almış olacaktır. Buradaki önemli nokta kişi bu evden çıkabilmesi adına karşısındaki eve yönelecektir. Stelyum muhalefete sıcak bakar. Karşıtlık, kişiye seçimleri konusunda berrak bir farkındalık fırsatı sunar. Bunun yanında karşıtlık sağlamayan bir stelyumda kişi bulunduğu evin tıkanık konularında kolayca tuzağa düşecektir.

Bu obsesif niteliğin dışında, buraya herhangi bir gezegen zorlayıcı açılarda transit yaptığı zaman kişi stelyumun bulunduğu evin aktiviteleri konusunda uzun süreli alabora yaşar. Herşey alt-üst olmuş gibidir!

1.ev: 4 yada daha fazla gezegen 1. evin kapsama alanı içinde ise, bir sürü potansiyel, kişilik segmenti içerisinde yer almıştır. Böylece kişi günden güne değişim gösterebilir. Bu fiziksel yetersizliklere sebebiyet verebilir. Eğer kişi gezegensel enerjileri kontrol edemiyorsa bu ona taşıması güç gelecektir. İrade ve sabrı öğrenmesi gereklidir. Ben merkezciliğin probleme dönüştüğü noktada 7. evin ortaklık konuları üzerinden (danışmanlık, danışanlık gibi) çalışmalar yapmak yardımcı olacaktır. Bir partner yada başka kişiler, örneğin müşteriler, kişinin kendi üzerinde yoğunlaşmış odağını dağıtma konusunda yapıcılık sağlayabilir.

Terazi stelyumuna sahip bir genç adam kendisiyle ilgili güçlü farkındalıklara sahipti.  Odak noktası olmak istemezdi. Kendi kişiliğini başkaları üzerinden örterdi. İsrailin en tehlikeli ordusuna katıldı. Annesinin durumla ilgili yorumu; “Ona hiçbir şey söyleyemezsiniz, O eleştiriler konusunda çok hassastır. (kendini düşünen-bencildir)” Onun tavrı “Benim sorunum ne?” şeklindedir.

Lyndon Johnson Başak stelyumlu ve yükseleni Aslan idi. Gerçekten kibirli bir adamdı ancak  odağını kendinden çıkarttığında insan hakları konusunda harika şeyler başardı.

2.ev: Burada bulunan yüksek enerji para durumu için pek iyi değildir, satış danışmanlığında becerikli olsalar bile. Çoklu potansiyellerle birlikte, çoklu seçimler gelir, kişinin bu alanda fiziksel bağlılıklarını bırakarak mali dizginlerini bir partnere, bir mali danışmana vermesi önemlidir. Bu kişiler varlıklarını yönetmeye fazlaca meyil edebilirler ve sahip oldukları maddi servetin ekonomik koşulları hayatlarını yönlendirebilir. Marsın en ufak transiti, daha da kötüsü, bir dış gezegen, varlıkları ve servetleri üzerinde kaotik etkiler yaratabilir. Bu onların sağlıklarını da etkileyebilir.

Bir danışanın ülke çapında gayrimenkul holdingleri vardı ve bir kitap yazdı. Gayretle yaptığı işini bir temsilcinin ellerine bırakmazdı, kitapının tanıtımlarını kendisi üstlendi ve tüm ülkeyi dolaşarak sahip olduğu mülkiyetleri satmaya çalıştı. Tüm sorumluluğu üstlenerek kendini tüketti. Buna benzer, pek zorlayıcı bir aslan stelyumuna sahip dostum kendini hep finansal krizler içine çekilirken bulduğunu söyler.

Yıllar önce, 2. ev stelyumuna sahip bir adam benimle olan randevularını uzun süre boyunca beklenmedik bir biçimde iptal etti. Bence derinlerinde bilinçsizce, benim uyarılarımı duymaktan kaçıyordu. Transitteki Pluto 2. evindeki stelyumun karşısından geçiyordu ve başından aşkın profesyonal bir projeye kalkıştığını biliyordum. Pluto onu çetrefilli işlere karşı uyarıyordu. Daha sonra onun gerçekten de böyle bir işe kalkıştığını ve iflasını ilan etmek durumunda kaldığını duydum. Birsürü yatırımcısı fazlasıyla para kaybetmişti.

3.ev: Buradaki gezegen yığılmaları çeşitli fikirlere ve zihinsel ilgi alanlarına sahip bir “akıl kolleksiyoncusu” yaratabilir. Bu alandaki fazla enerji zihne kısadevre yaptırabilir öyle ki edebi alanda kendini rahat hissetmeyecektir. Bu kişiler zihinlerini rahatlatmakta zorlanırlar. Zihinsel edinimlerini, bilginin paylaşıma açık olduğu, teori ve konseptlerin geliştirildiği  9. eve yönlendirmelidirler.  Bilincin genişlemesi, genişletilmesi ile ilgili bir potansiyele sahiptirler. Resmi eğitim bu kişiler için önemlidir.

Benzer şablonlara sahip bir sürü danışanım oldu. Yazmaya ve öğretmeye yönelik yetenekleri olduğunu biliyorlardı ancak hangi konuyu seçeceklerini bilmiyorlardı. Buna rağmen odaklandıklarında da, konuyu takıntı haline getiriyorlar, bakış açılarını kaybediyorlar ve çevrelerinde dönenlere tamamen ilgisiz hale geliyorlardı. Herhangi bir zihinsel aktivite olmadan gezmek onlar için rahatlamaktı.

Bir danışanımın kızı freelance reklam yazarıydı ancak fikirleri konusunda öyle takıntılı hale geliyordu ki zihinsel hüsranlara uğruyordu. Kardeşlerine taşıyıcı anne gibi davrandı (onları takıntı haline getirdi).  Kendi düşünceleriyle çok ilgiliydi.

Ne zaman “düşen” evlerinde bir stelyum gerçekleşse kişi akılcı bir düşünür haline gelir. Öylesine fazla düşünürler ki fırsatları kaçırırlar. Bunun sonucunda zamanlamalarının kötü olduğunu da düşünürler. Bu bir otobüs durağında otururken varacağınız nokta ile ilgili tüm değerlendirmeleri kuvvetli bir düşünce seli halinde yaparken gelen otobüsleri kaçırmaya benzer, tüm otobüsleri! 3, 6, 9 ve 12. evlerde gezegen yoğunluğu yaşayanların kafalarının içinden çıkıp, fiziksel hayata yönelmelerini gerektirir.
İdeal kullanımda Astro-Kartografi-Haritası kullanılarak, Düşen evde stelyumuna sahip kişilerin sabit lokasyonunun yeniden belirlenerek hizzalanmış potansiyellerinin kolayca açığa çıkması sağlanır.

İkinci evin yöneticisi 3. evdeki stelyumun içindeyse kişi para kazanmak için bir sürü fikre sahip olacaktır, ancak ortada bir para yoktur. 

4.ev: Buradaki potansiyel enerjilerin “kişisel” haneden çıkarılıp 4. evin konularıyla ilgili profesyonal bir aktiviteye yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Ev yaşamı genellikle çalkantılı olur, özellikle transitlerle birlikte dalgalanmalar yaşanır. 4. ev stelyumuna sahip kişiler emlak, bina ve inşaat, arkeoloji ve antropoloji, soy bilimi, tarih, veya geçmişle bağlantılı faaliyetler konularında iyi bir anlayışa sahiptirler.

Bir kadın evlatlık çocuklara, biyolojik ailelerini bulmalarında yardımcı oluyordu. Bir diğeri cenaze levazımatçısıydı. Kişisel sektör içinde çok fazla kaldıklarında kişisel geçmişlerine fazlaca yoğunlaşırlar.  4. ev konumlarının neredeyse hepsi için geçmiş herzaman bir referans noktasıdır, stelyumlu yada değil.Kişi duygusal geçmişine takılı kalmaya eğilimlidir. Dışarı çıkmak ve  açık alanlarda çalışmak yardımcı olacaktır.

2.ev su evidir, ve kişilerin hayatlarının çocukluk travması üzerinde yapılandırıldığının habercisi olabilir. 1989 yılında doğmuş birinin 4. ev stelyumuna dahil Oğlak Neptün’ü vardı ve babasıyla ilgili problemler yaşamıştı. Başarılı bir kariyere sahipti, fiziksel olarak aktifti ancak bir şey oldu; babası içkiye başladı, işini kaybetti, ailenin birikimini harcamaya başladı ve sonunda evini kaybetti. Bunlar olurken bu kişi henüz çocuktu, uzak bir yere taşınmak ve akrabalarıyla yaşamak durumunda kaldı. Açık konuşmak gerekirse, bu kişinin babası gibi başarısızlık korkusu tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum.

5.ev: Burası yaratıcılığın evidir fakat stelyumla birlikte fazlasıyla seçenek belirecektir. Burada kendi yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olma potansiyeli barındırabilir. Yaratıcı gruplarla birlikte verimli çalışırlar. İlişkilerinde, aşk onlar için bir labirente dönebilir. Karın çakrasının sıcaklığı ve kişisel duygusal çağrışımları yerine sosyal ilişkiler kurmaya odaklanmaya ihtiyaçları vardır. Çoğunlukla herhangi bir çocuğa sahip olmazlar, yine de, çocukları olduğunda enerjilerinin büyük bir kısmı burada harcanır. Genelikle çocuksudurlar, eğlenceli olan herhangi bir şeye eğilimleri vardır.

5.ev stelyumuna sahip yalnızca iki kişi biliyorum. Biri öğrencilerine kendi çocukları dibi davranan bir öğretmen. Öğrencilerini evine çağırır, onların sorunlarıyla ilgilenirdi. Öğretmen olmayı çok seviyordu çünkü drama dersleri veriyordu ve öğrencilerine film çekmelerinde yardımcı oluyordu.

5.ev psikolojide spesifik bir alanı yönetir; kişiligin gelişimi, psikodramalar ve çakraların şifa ve kişilik eğitiminde kullanımı (Carolyn Myss).

Diğer kişi ise psikoterapistti. Çakra terapileri üzerine eğitim almıştı. Pedagojik çalışmalarda bulunmayı çok seviyordu. Uzun süre ona bağlı danışanları olmazdı. Onunla belirli bir problem üzerine çalışırlar, problemi çözerler ve yollarına devam ederlerdi.

6.ev: Bu evdeki stelyumun dokusu Başak özellikleri gösterir, içeride Başağı ilgilendiren gezegen konumlanmaları olmasa dahi.  Bu kişiler sahip oldukları meslekleri ve işleri üzerine fazlaca odaklanırlar. Yapılması gereken işler ve önemsiz sayılabilecek görevlere sarmalanmış birer mükemmelliyetçidirler. Memuriyetle ilişkilendirildiklerinden dolayı çalışma ve hizmet faaliyetleri oldukça yoğundur. Bu onları hastalık hastalığına ya da hiç olmazsa, çalışmalarla ilgili memnuniyetsizce şikayet etme eğilimine götürür. Hizmetle ilgili çalışmalar yapmaya adanmışlardır, profesyonEl ya da kişisel, başkalarının bakıcılığını yapmak.

Kontrolü ellerinde tutmaya ve kendi kendilerine yeterli olmaya ihtiyaçları vardır. (İnsanlar hiçbir zaman eleştirilecekleri, değiştirilmeye çalışılacakları veya onlara ne yapmaları gerektiği dikte edilecek kadar yakınlaşmazlar.) Aynı zamanda görevlerini başkalarına yada temsilcilere devretmeyi de öğrenmelidirler. Her zaman, 12. Eve gitmeye ihtiyaç duyulur, işten uzak kalıp inzivai süreçler aranır. Bir gayesi olan işler bulmalıdırlar. Tatminsizlik yaşatacak, önemsiz, rutin görevler, evin sembolüne uygun olarak, sağlık sorunları ortaya çıkarabilir.

Terazi stelyumu, iş ve iş ilişkilerindeki kaos kaynaklı alt belde ağrılar (böbrek bağlantılı) yaşayabilirler. Başak için cilt tahrişleri ve kabızlık (herşeyi içinde tutmak) yaşanabilir, Aslan, işin yükünü gereğinden fazla sırtlanmaktan, sırt ağrıları getirebilir, Yengeç çalışma aktivitelerinde yaşanan korku ve güvensizlikten dolayı mide ve sindirim sistemi bozuklukları yaşayabilir, İkizler iş yerinde sıkışmış ve nefes alamıyor hissettiğinde, alerjiler ve solunum problemleri açığa çıkabilir. Buradaki vurgu, hizmet faaliyetlerinde görev almak, işleri devretmek ve mümkün olduğunca işten uzaklaşmak. Haftada 40 saatten fazla asla çalışma.

Başak stelyumuna sahip bir kişi lupustu.( Lupus hastalığı bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül tehlikesi olan bir hastalıktır.)Tam bir mükemmelliyetçiydi ve hastalığı onu takıntılı çalışma rutinlerine ara vermesi konusunda zorlamıştı.

NOT: 6. evin doğuştan gelen  sağlık sorunları ve sağlıkla ilgili zayıflıkları da gösterdiğini anladım.

7.ev:  7. Ev stelyumuna sahip bireyler evli olma ve evli kalma ihtimali en düşük olanlardır. Kurdukları ilişkilerde o kadar çok enerji ortaya çıkar ki, yakın ilişkilerde diğer insanlar tarafından yutulduklarını hissederler. Genellikle yalnızdırlar veya ilişki saplantılarını kırmak amacıyla aniden ilişkilerini bitirirler. Terazi’ye benzer özellikler ilişkilerde kendini gösterir, özellikle başkalarıyla uğraşırken kararsızlık yaşayabilirler. Danışmanlık veya danışman mesleklerinde çalışmak için mükemmeldirler. Bunlar bire bir ilişkileri kişiselleştirmekten uzak kalmalarını sağlar. 7.evdeki birçok gezegen, bireyin ilgileneceği birçok müşteri tipini tanımlayabilir.  Bu konumlanma avukat, hakem, psikolog ve iş danışmanı için mükemmeldir.

Bu stelyumu ilk elden gözlemledim. Kişi kurduğu ilişkilerinin gereğinden fazla enerjisini tükettiğinden ve kendi kimliğini kaybettiğinden şikayet eder. Yalnız olmak daha kolaydır. Bununla birlikte, daha yakından incelediğimde, kişi ilişkiye dahil olduğunda, bulunduğu ilişki içerisinde, ilişkiye bakış açısını kaybettiği, herhangi birine veya herhangi bir şeye kayıtsız kalacağı noktaya kadar saplantılı olduğunu gözlemledim.

Böyle bir stelyuma sahip bir dostum, Amerikayı ziyaret etti. Baltimore’de 2 hafta kaldı ve daha sonra benimle birlikteydi. Benimleyken, Baltimore’deki tüm arkadaşlarını unuttu. Daha sonra bir öğrencimde kalmak için benden ayrıldığında, bana ve bana karşı yükümlülüklerine kayıtsız kaldı. Birlikte olduğu kişiyi öylesine odak noktası haline getirdi ki diğer herşeyi gözden kaybetti. Eğer bunu kendim görmeseydim bu fenomeni tam olarak anlayamazdım.

Bu stelyuma sahip tam anlamıyla bağımsız bir arkadaşım, ilişkileri konusunda hep kendini kaybederdi, ihtiyaçlarını hiçe sayarak tüm enerjisini partnerinin ihtiyaçlarına harcardı. Bu takıntılı tutumunu sonlandırmak adına ilişkilerinden kaçmayı seçerdi.

8.ev: 8. ev stelyumuna sahip kişi sahip olduğu varlığı ve kaynağı kontrol etmelidir. Edemiyorsa, durumlar tamamen kişinin kontrolünden çıkmış gibi görünür, ya da, değişimlerle gelen çalkantılar felaket gibi algılanabilir. Kontrol edilemeyen kavramlar üzerinde kontrol kazanmak bu kişiler için önemlidir, öyle ki okült, ölümden sonraki yaşam, tıp, bütünsel sağlık, finansal planlama çalışmaları iyi birer çıkış noktalarıdır. Büyük miktarlarda paranın idaaresini kişi daima kendi kişisel sorumluluğu üzerine almalıdır. Muhasebeciler ve diğer finansal planlamacılar işleri gerçekten berbat edebilir. Bu ev aynı zamanda partnerin finansını da yönetir.

8.evin tamamen kendi kontrolümüz dışındaki herşeyi ve bu tür olaylara karşı tavrımızı yönettiğine inanıyorum. Kontrolü ele almak ve sonra ne zaman bırakılacağını bilmek ile ilgili bir dinamik söz konusu. Kontrol edilemeyenlerle ilgili takıntılar hayatı büyük ölçüde karmaşık hale getirebilir.

Yengeç’te stelyumu olan bir kişi, finansal planlayıcıdır, ancak ilişkilerinde çoğunlukla kontrolden çıktığını hisseder, bunun sebebinin ilişkilerini güçsüzleştirmek olduğunu gözlemledim. Bu kişi her şeyi kendisi yapar ve tüm kararları yine kendi başına alırdı sonucunda karşısındaki kişi tek başına kalamazdı. Bu ne zaman serbest bırakılması gerektiğini bilmek ile ilgili bir problemdir.

8.evin iyileştirme ve şifa yeteneği kontrolü ele almak, değişiklikleri ve yapılması gereken onarımları üstlenerek düzenlemeler yapmak, ardından (müşteriye) serbest bırakmak . İyileştirme fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal, ekonomik ve hatta teknolojik olabilir.

8.ev stelyumuna sahip bir danışan “ben bilgisayarları tamir etmem, onlara şifa veririm” derdi. Hükümetin bir şubesi için bilgisayar sistemini kurdu.

Cinselliği ayırmada sorunlar yaşanabilir veya cinsellik ile maneviyat arasında çatışmalar olabilir.

8.evin bir başka yönü ise, gerçeğin çarptırılması noktasına takıntı yapmaktır. Bu konuyla ilgili, bir arkadaşım, 8. ev stelyumuna sahip olan kardeşinin diğer kardeşlerine bakılırsa çocukluğuyla ilgili tamamen farklı bir perspektife sahip olduğunu itiraf etti. Başka bir kadın kocasıyla ilgili yalnızca olumlu görüşlere sahipti, kocasının onun üzerinde baskıcı davrandığını ve hakimiyet sağladığını tam anlamıyla reddediyordu. Bunu ilk elden gözlemledim, 8. ev kadınının kendinin neye benzediğini görememesine şaşırmıştım.

9.ev:  Bütün düşen evlerde olduğu gibi, kişi kendi zihninin içinde yaşamaya meyil eder (düşünür), ve, hayatın pratik gerçekliğinde rol oynamakta yetersizlik yaşar, gerçeğe dökülemeyen felsefeler… Bu zihinsel yönelimli insanlar, felsefe ve teori dünyasında kolayca yaşayabilirler. Hayat ve ilişkiler hakkındaki teoriler onları gerçek dünyada yaşamaktan alıkoyabilir, tipik Yay özelliklerine benzetilebilir. Ahlakçı olmak yerine, bildiklerini öğretmeleri ve paylaşmaları gerekir daha sonra başkalarının kendi sonuçlarını yapılandırmasına izin vermelidirler.

Asla tek bir dini, spiritüel yada akademik bakış açısına kapılmamalıdırlar, elbette, yine de onlar asla gerçekten neye inanacaklarından emin değildirler. Hayatın anlamını, bir felsefeyi, inanılacak bir şeyi aramak yerine, bildiklerini paylaşmalı ve başkalarından öğrenmek için seyahat etmelidirler. Gezmek her zaman yeni bir bakış açısı kazanmak için yardımcıdır.

Sabit burçların 9. ev stelyum konumlanmalarına sahip bireylerin yolculuk yapmayı daima düşündüğünü ancak evde kalmayı seçtiklerini gözlemledim. 3. eve yönelirken bildiklerinizi öğretirsiniz, bilgiyi tüketmek yerine dışarı çıkartırsınız.

9.ev stelyumlu , biri çok agresif diğeri ise pasif iki öğrencinin olduğu bir sınıfta bu iki öğrencinin hemfikir olduğu bir konu vardı, özellikle inançlar ve politika konusunda! İnançlarında takıntıydılar. Birinden insanlar tavsiye istediğinde ancak bu tavsiyeyi takip etmediklerinde veya görmezden geldiklerinde kişi gücenirdi.

10.ev: Bu stelyumda kişi; profesyonal seçimler yapmakta ve otorite figürleriyle ilişki kurmakta sorunlar yaşar. Meslek hayatı; ev ve kişinin kendi mülkü ile bağlantılı olmalıdır (otel, kreş veya sadece ev hanımı olmak), yada kendi evinde veya kendine ait bir alanda çalışmalıdır.

10.evi etkileyen her küçük transit geçişinde otorite figürü yüzleşmelerinin baskısını ortadan kaldırır! Ebeveynlerden biriyle yoğun ilişki kurulmuş olabilir ve bu da kariyerlerini etkileyecek çatışmalar yaratabilir.

Yıllar önce 10. evinde Balık stelyumu olan bir danışanım vardı. Mars’ın Balık burcunda transit yaptığında, genellikle spor salonunda egzersiz yaparak hayat enerjisini toplayan birini tanımlar. Danışanım internette pazarlama yapıyordu. Transit Neptün 10. ev stelyumuna kare açıya doğru ilerlemekteydi. Ona spor salonunda çalışan bir müşterinin geleceğini söyledim. Gerçekten de, bu müşteri  Amerika vücut geliştirme yarışmasında ikinci olmuş ve bir spor salonuna sahip biriydi. Neptün stelyumuna kare yaptığından aldatılabileceğini ve her şeyi kaybedebileceğini biliyordum.

Eğer müşterisinin yeni genişletilmiş kadrosu için Cuma günü bir ödeme çeki bulundurmazsa, Pazartesi günü kimsenin gelmeyeceğini de ekledim. Bu iki kez yaşandı ama cumartesi günü elinde çekle bir kurye geldi! Bana bu işin ömrünü aldığını söyledi ama, eğer o adam parayı ödemeseydi her şeyini kaybedebilirmiş. Tabii, tavsiyeme uyduğu için, fazlaca para kazandı, işini sattı ve spor salonunda antrenör oldu (emeklilik işi). Bu astrolojiyi kullanarak kötü bir transiti iyiye nasıl çevirebileceğinizi gösterir.

 11.ev:  Gruplar, dernekler, kuruluşlarla ilişkiler bu kişileri içine çeker ve bu, kişilerin perspektif kazanmasına engel olabilir. (ekibin değerleri ve idealleri içinde kaybolmak gibi) Herhangi bir grupta olduklarında, kolektif değerler açısından sürünün bir parçası olduklarını görürler. Daha kişisel hedeflere ve değerlere eğilmeli, kontrol ve istikrar duygusu hissettikleri küçük, yaratıcı gruplarla çalışmalıdırlar.

5.eve doğru yönelirken, bu bireylere beş kişi ile sınırlı gruplar içinde bulunmalarını söylerim. Bu izcilik ekipleri olabilir, bir egzersiz çalışması, ders tekrar buluşmaları yada küçük çaplı destek grupları olabilir. Kişinin kendi çocuklarına odaklanması onda tamamlanma, tatmin olma duygusu yaratacaktır. Fazla sosyalleşme ihmalkarlık yaratabilir.

12.ev:   Burası ‘hizmet et’ yada ‘acı çek’ evidir. Bu kişiler geçmiş hayatlarında manastır deneyimi yaşamış olabilirler. Bu hayatta, kendilerinin dışına çıkıp başkalarına hizmet etmeye ihtiyaçları vardır, aksi takdirde oldukça nevrotik olabilirler! Ben 12. evimde yalnızca iki gezegene sahibim, ASC yöneticisi dahil, yani bu evi gerçekten iyi tanırım.

Yalıtılmış bir yaşam kalıbı oluşturan geçmiş bir yaşamdan, inzivaya çekilme durumundan geldiklerinde, bu kalıbı şimdi kırmaları gerekir! Kendilerinden çıkıp başkalarıyla birlikte çalışmaya yönelmelidirler. Bu kolaydır, yinede, dış dünyaya açılmak yerine iç dünyaya kaçmayı tercih ederler.

Kova stelyumlu olan bir kadın, hayatının uzun yıllarını engelli bir çocuğa bakmaya adadığında kendini huzurlu hissetmeye başladı. Hizmette olmadığında nevrotik bir keşiş olmaya çekilirdi.

Şu kesinlikle dile getirilmelidir ki 12. ev insanları asla her daim dışarıda olamazlar. Geri çekilmeye, yalnız vakit geçirmeye ve sessiz kalmaya ihtiyaçları vardır. Günün 24 saati asla aktif olmazlar. Agresif veya iddialı tiplerin yanındayken ortadan kaybolmak, görünmez olmak ve dikkat çekmemek onlar için kolaydır.

12.ev öğrencilerinin agresif ve bölücü davranışlar karşısında basitçe işlevlerini sürdüremediklerini gözlemledim.

Not:  Yakın geçmişte bazı astrologlar en az 3 gezegenin bir stelyum oluşturabileceğini söylediler ancak bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. 10. evimde 3 gezegene sahibim ve kesinlikle bu ev bir stelyum gibi çalışmamakta. İkizler’deki üç gezegen kariyerimi anlatıyor ama kesinlikle kariyerimle aşırı derecede meşgul değilim. 10. evimdeki ilk gezegene, Ay’a, aldığım transitleri güçlü yaşamama rağmen Uranüs yada Mars’da benzer etkileri gözlemleyemiyorum.

Lynn Koiner

Çeviren: Cemre Özkarslı

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü