Oedipus Kompleksine Mitolojik ve Astrolojik Bakış

Oedipus’un babası Thebes’un kralı Laios’tur. Laios arkadaşı Pelops’un evinde kalırken, oğlu Chriysippos’a tecavüz eder. Chrysippos utancından intihar eder, babası Pelops, Laois’u lanetler,laneti doğacak çocuğunun Laios’u öldürmesidir.

Laios çocuğu doğar doğmaz onu ortadan kaldırmaktan başka çare olmadığını bilir ve ayaklarını bağlayarak çocuğu, onu ormanda ölüme terketmesi için bir çobana teslim eder. Çoban bebeği ormanda ölüme bırakmaya razı olmaz ve bebeği çocuğu olmayan Corinth kraliçesine verir. Şişmiş ayaklarından dolayı ona Oedipus adını verirler.(Oedipus şişmiş ayak demektir)

Oedipus, kuvvetli bir ergen olur ve Corinth’in kralı Polybus ile kraliçe Periboia’nın gerçek oğlu olduğuna inanır. Ama bir gece sarhoş bir misafir, onun anne ve babasına benzemediğine söylerek evlatlık olmakla suçlar. Oedipus gerçekleri öğrenmek için Delphoi kahinine gider. Kahin sorusuna yanıt vermez ancak onun annesinin kocasının yani babasının katili olacağını ve gelecek kötü günlerden haberdar eder. Oedipus Korint’e dönmeye cesaret edemez ve kuzeye doğru yol alır.

Oedipus’un babası Laios, Hera’nın da ona duyduğu öfkeden dolayı Thebes’e gönderdiği Sfenks adına bir canavar dolayı büyük bir umutsuzlukla yola koyulur. Ve birbirlerinden haberi olmayan baba ve oğul, Laios ve Oedipus dar bir yolda karşılaşır. Oedipus bu yaşlı adama yol vermez, bu atışmaının sonucunda Oedipus, tanımadığı babasını ve yanındakileri öldürür.

Thebes’e vardığında, canavar Sfenks şehri terörize etmeye devam etmektedir. Sfenks yolcuları gözetleyip her birine bilmece sormaktadır. Bilemeyince de kurbanları yok etmektedir. Sfenks Oedipus ile karşılaşınca sorar:

“O hangi yaratıktır ki bir süre iki ayak üzerinde, bir süre üç, bir süre de dört ayakla yürür ve de, doğa yasalarına aykırı olarak, ayakları en çok olduğu zaman güçsüzdür?”

Oedipus bunun insan olduğunu söyler. Sfenks sorunun çözülmesi ile yok olur. Thebaililer, onu alkışlar ve kraliçe (annesi) Iokaste ile evlendirirler ve Oedipus, Thebes’in kralı olur. Ödül olarak annesiyle evlenmiş ve dört çocuğu olmuştur. Zaman sonra ağır bir veba salgını şehri sarar. Bu tanrıların öfkeli olduğunun işaretidir. Oedipus Delphoi kahinine danışır, Kahin ona Laios’un katilini ülkeden kovmasını söyler. Oidipus, Laios’un katilini bulacağını ve sürgün edeceğini söyler. Kör kahin Teireisias’a sorar, kahin onun babasının katili olduğu hakikatine götürür. Çoban bulunur ve hikayeyi açığa çıkarır. Oedipus’un Delphoi’nin söylediklerini ve yolda giderken öldürdüğü adamı hatırlar, babasının katili olduğunu anlar. Annesiye evlemiştir. Oedipus Iokaste’nin altın iğneleri ile gözlerini oyar, Iokaste ise ortaya çıkan suçluluk duygusu ile kendini asar. Kör Oedipus, Thebes’te gözden kaybolur.

Freud psikanalitik teorisini Sofokles’e ait bu hikaye üzerine kurmuştur. Jung, Freud’u izlemiştir. Ve insanın bilinçaltı dünyasındaki evrensel imajların insan hayatındaki davranış gelişimindeki etkisini bulmuştur.

Oedipus kompleksinin yaşandığı, kişilik gelişiminin 3-5 yaş dönemi , Freud tarafından fallik dönem olarak adlandırılır. Freud, bu yaş döneminde erkek çocuğun annesine karşı duyduğu aşk nedeniyle babası tarafından cezalandırılıp kısırlaştırılacağı korkusu sonucu yaşanan karmaşaya Oedipus kompleksi adı vermiştir.

Astrolojik olarak bu dönemi erkek çocuğun nasıl yaşadığı ve nasıl atlattığı bilgisine natal haritasında işaret edilmiştir. Oedipal dönemin sağlıklı olarak atlatılmasında ebeveynlerin bilinçli tutumları önemli rol oynamaktadır. Güneş ve 4. Ev açılarına ve yerleşimleri incelenmelidir. Güneşin iyi açılarında baba çocuğu dış dünyaya yöneltmiş ve çocuğun dış dünya ile yüzleşmesini sağlar.

Gülden Bulut, 2014

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü