Psikolojik Astroloji ve Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Freud’un teorisine göre yaşamda nasıl bir öykü içinde olacağımız çocukluk yaşantımızla bağlantılıdır: Eskiye dair düşünce ve anılar şu anımızı etkiler. Freud çocukluğun ilk altı yılının kişilik gelişiminde önemli olduğundan bahseder. Geliştirdiği psikoseksüel gelişim kuramına göre gelişimin 5 aşaması vardır. Oral dönem, anal dönem, fallik, latent ve genital dönem. Şimdi bu dönemlerden oral dönem, anal dönem, fallik dönemleri astroloji eşliğinde inceleyelim.

Oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. Bebeğin sütten çok erken ya da geç ayrılması oral döneme saplanma geliştirmesinden olabilmektedir.  Yetişkinlikte bu saplanma sonucu sigara içme,  aşırı yemek yeme gibi davranışlar görülebilmektedir. Oral dönemin gereğince karşılanmaması ya da aşırı doyurulması bir çok normal dışı kişilik özelliklerinin yaşanmasına neden olur. Oral karakterli kişiler aşırı bağımlıdır. Ve diğer insanlardan kendileri ile ilgilenmelerini isterler. Oral dönemde iç gerçekli ve dış gerçeklik arasında ayrım yapma yetersizliği şizofreniye yansır. Kendi değerini azaltma ve depresif haller, aşırı mizaç sıçramaları benlik ve çevre imgesi ile ilgili iyilik ve düşmanlık halleri, psikoz manik depresife işaret eder. Astrolojik olarak bölünme olarak açıkladığımız bu durumu Ay’ın kolektiflere birden çok çeşitli açısı varsa deneyimleriz. Örneğin haritadaki Ay Jüpiter  uyumlu açılarında duygularına uygun davranırken, natal haritasındaki zorlu Ay-Pluto açısı ile yıkıcı davranış türü geliştirecektir.

Ayrıca bu dönemi astrolojik olarak incelerken Neptün’e de özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü çocuk, doğumuyla beraber anneyle bir bütün olarak birlik duygusu içinde yaşar. Anneye karşı geliştirilen özlem ve arzu, Neptün yerleşimi ve açıları ile tanımlanmış olur. Oral dönem başarı ile tamamlandığında kişilik aşırı bağımlılık geliştirmeden diğer insanlara verebilme ve onlardan alabilme niteliklerini geliştirir. Böylece diğer insanlara güvenir ve onlardan destek alabilirler.

2- Anal Dönem: 3 yaşa kadar süre bu dönemde , anüse giden kaslara giden sinirlerin olgunlaşması sonucu iradenin devreye girdiği dönemdir. “Bu dünya nasıl bir yerdir? Yeteri kadar etkili miyim?” sorularının cevabı aranır. Bu evre haritalarımızda Güneş ve Mars arketipiyle anlatılır. Toprak ve su polaritesinde en fazla zorluğun çıktığı görülmektedir. Anal dönemde özerklik ile utanç arasında yaşana çatışmayı anlatmaktadır. Erikson’nun dediği gibi çocuk için sorun kendine saygısını yitirmeden kendine egemen olmayı öğrenmektir. Bu başarıdan bağımsızlık ve gurur çıkar. Veya anne babanın aşırı müdehalesinde çocukta utanç ve kararsızlık duygusuna neden olabilir. Çocuk çevresi tarafından altüst edilmekten kendisini koruyacak kendini ortaya koyup onaylanmasını sağlayacak yöntemler geliştirmeye yönelir. Artık oral evreden sadece anneye ihtiyaç olduğu dönemden çıkılmış, anne ve çocuğun karşılıklı rollerinin olduğu evreye geçilmiştir. Örneğin Güneş veya Mars’ın Neptünle olumsuz açısı, çocuğu isteklerimi ortaya koyarsam kendimi suçlu hissederim yönelimine götürür. Aynı şekilde Satürn ile açısı kendini ifadede bir tür blokaj yaratır.

Anal döneme ait psikopatolojiler şunlardır. Paranoya, psikopat karakter( iyiye ve kötüye kayıtsız kalmak ve ahlaki değerlere saldırılması halinde suçluluk duymamak), sadomazoşist düzensizlikler (denetleme ve denetlenme, altetme ve altedilme gereksinimleriyle belirginleşir.)ve obsesif kompulsif nitelikte düzensizlikler ( karar verme yeteneksizliği ve utanç ve suçluluk duygusu).

Astrolojik yorumlarda ayrıca 3. Eve bakarak çocuğun çevreyi nasıl algıladığı ile ilgili bilgiye de erişebiliriz. Çünkü 3. Ev hareket ile ilgili olup, hareket ile elde edilen deneyimlerle düşünme ve beynin çalışmasını etkileyen bir süreç yaşanmış olur.

3- Fallik Dönem: 3. Yaşın sonlarında 5. Yaşın sonlarına kadar devam eden süreçtir. Cinsel bölgelerin uyarılmasına heyecan duyma ve cinselliğe karşı aşırı ilgili biçimlede yaklaşımların yaşandığı dönemdir. Bu dönemde artık anne, baba ve çocuk sahnededir. Çocukla anne-babası arasında yoğun sevgi alış verişleri gözlenir, yarışma ve düşmanlık duyguları belirginleşir. Bu döneme Freud Oedipal Karmaşası adını vermiştir. Erkek çocuğun sevgi nesnesi olan anne, Oedipal dönemde de yerini korur. Erkek çocuk annesine onun sevgilisi gibi davranabilir, babasının yerine geçmek için girişimlerde bulunabilir. Babasına yönelik saldırgan duygularında ötürü onun tarafından cezalandırılacağından korkar. Pozitif olarak, eğer baba, anneden ayrılmaya yardımcı olacaktır. Güneşin iyi açılarında baba çocuğu dış dünyaya yöneltmiş ve çocuğun dış dünya ile yüzleşmesini sağlamıştır. Bu astrolojik olarak komplekstir. Güneş ve 4. Ev açılarına ve yerleşimleri incelenmelidir. Bu dönemi yansıtan toplumsal tutumlar, istikrarsızlık, yüzeysellik, çıkarcılık, güven aşırılığı ve kibirliliktir.

Kız çocuğunda ise, bu dönemde baba ile kurulan ilişki önem kazanmaktadır. Kız çocukta Oedipus karmaşası, babanın sevgisinin ve verdiği çocukların gerçek sahibi olan anneyle özdeşleşmeye bırakır. Eğer baba iyi bir model değilse, kız çocuk hayal kırıklığına uğrar ve diğer erkeklerle de aynı şeyi yaşayacağını bekleyerek büyür. Mesala Güneş-Neptün açısı olan kız çocuk, babayı idealize edebilir, büyüdüğünde onu başka ışıklar altında görüp hayal kırıklığına uğrayıp bu zamanla gelecekteki ilişkilerine tekrar modeli oluşturmuş olur.

Erickson bu evrede çocuğun girişim zihniyeti ve suçluluk duyguları arasındaki çatışmalarla karşılaştığını belirtir. Girişim en büyük yöneticisi vicdan bu dönemde yerleşir. Oedipal dönemde istek ve sevgi beraber çalışır. Bu fazda aktive olan gezegen Venüs’tür. Örneğin Venüs-Ay açısı, erkek çocukta anne imajı ile aşığın imajının çakıştığını anlatır. Eğer anne onu duygusal ve cinsel yönden doyuran bir eşe sahip değilse, kendini çocuğa verir. Bu durumda çocuk için başka bir türlü ilişki kurma şansı da kalmaz ve Oedipal dönem yetişkinlikte desürer. Erkek karısını annesi gibi görüp seksüel hislerini kaybedebilir. Çünkü sosyal olarak anne ile cinsellik tabudur.

Ayrıca bu dönemde ileride homoseksüel eğilimler geliştirecek yönlenmeler kazanabilir. Bazı durumlarda erkek çocuğun babasına olan ilgisi, annesine olan ilgisinden daha baskındır. Dolayısı ile annesine karşı olumsuz düşünceler geliştirir. Buna Karşıt Oedipus Karmaşası denir. Bu erkeğin haritasında Ay’ın zorlu açıları ile gözlenir ve Güneş iyi açılıysa da baba ile arzularda bulunur.

Fizyolojik bozukluğu taklit eden belirtiler, bastırmaya bağlı bellek kaybı, anksiyete hali ve fobiler bu evrenin psikopatolojik unsurlarıdır.

Gülden Bulut, 2014

Kaynakça: Psikanaliz ve Sonrası , Engin Gençtan

Kişilik, Jerry Burger

The Development of the Personality, Liz Green, Howard Sasportas

Psikoseksüel Gelişim Evreleri, M.Deutch ve R.M. Krauss

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü