Kadın ve Erkeğin Venüs ve Mars’ı İfade Etmelerindeki Zıtlıklar

Her ne kadar dişi ve erkeğin ”tipik” psikolojik faktörleri ve duygusal/fiziksel enerjileri ifade ediş şekillerini tarif etmek her zamankinden daha zor olsa da, sosyal davranış ve kurallarının günümüzde büyük bir değişim geçiriyor olması sebebiyle bir miktar genelleme yapmadan genel prensiplere ulaşmak mümkün değildir. Şüphesiz ki kadın ve erkeğin özel hayatlarını sıklıkla ifade ediş şekilleri arasındaki farkı anlamak için politik olarak doğru kabul edilmiş olanlara riskli bir şekilde karşı çıkacak ve bunu sadece gözlemlerime ve psikolojik literatürden öğrendiklerime değil yapılmış yüzlerce görüşme ankete dayanarak yapacağım.

Öncelikle vurgulanması gereken şu ki Venüs ve Ay birçok erkeğe oranla kadının cinselliğini ifade modelinde Mars ile iç içe geçmiş vaziyette olup, dişi cinselliğinin erkeğe göre genellikle daha kompleks olduğu inkar edilemez. Örneğin Ay’ı Akrep’te olan bir kadın, Venüs ve Mars’ı bunu vurgulamasa dahi (örn. Venüs Balık, Mars Başak), duygusal ve fiziksel açıdan güçlü cinsel ihtiyaçlara sahip olacaktır. Her ne kadar Mars’ı Koç ve Akrep’te olan kadınların birçoğu kendine güvenen iddialı enerjilerini ve agresif cinselliklerini çabucak ve direkt bir şekilde gösterseler de, kadınların çoğunluğunda Mars enerjisi Venüs etkileri canlandırılıncaya kadar geri planda duracaktır. Cinsel enerji ve onun potansiyel olarak serbest bir şekilde ifadesi kadın kendisini rahat, güvende, sevilir ve takdir edilir konumda hissettiği zaman (ki tümü Venüsyen ifadelerdir) güçlü bir şekilde öne çıkacaktır. Diğer bir deyişle, kadınların büyük bir kısmında kişisel olmayan Mars enerjisi, daha kişisel olan Venüs duyguları işin içine dahil olduktan sonra, daha tutkulu (ve orgazma yönelik) olarak dışarıya akacaktır. Birçok hassas erkek bu tanımla özdeşleşecek fakat erkeklerin birçoğu Mars’ın cinselliğe ve orgazma yönelik enerjisini gerek çok kişisel derinliği olan gerekse hiçbir derinliği olmayan birçok değişik ilişki içinde göreceli olarak daha kolay ifade edebilmektedir.

Erkekler için Mars’ın anlamını özetleyen geliştirmiş olduğum çok faydalı bir yöntem onun erkeksi egoyu temsil ettiğidir. Aynı şekilde Venüs de kadınlar için dişi egoyu temsil ediyor. Bu terimleri kişinin kendini bilen tarafını ifade etmek için kullanıyorum ki bu onların fiziksel kimlikleri, cinsiyetleri ve buna bağlı bazı değerleri ile ilgili duydukları gurur/kibir ile alakalı.

Mars bir erkek için kendisini ne kadar güçlü ve kendinden emin bir şekilde ve ayrıca cinsel olarak nasıl açığa vurduğunu gösterir. Her ne kadar Mars diğer astroloji kitaplarında ”kişinin kendisini açığa vurması” olarak bahsedilmese de bence bu uygun bir ifade. Örneğin, bir başkasına bir şey sağlamak/sunmak için gücünü kullanmak arketipsel bir Mars ifadesidir ki bir erkek ”eril ego” konsepti sebebiyle bu durumdan gurur duyar. Diğer bir deyişle, bir erkek maskülen yanını hissedebilmek için Mars burcunun özelliklerine sahip olduğunu hissetmek ister. Bu özelliklerini ifade edebilme yeteneği konusunda kendisini güvende hissetmez ise, onun için bu dünyadaki erkek rolünü oynamak çok zor olacaktır. Ve bir ilişki ve enerji seviyesinde, eğer yakın bir ilişki geliştirdiği kadın tarafından erkeğin Mars’ının kendine olan güveni ve enerjisi hissedilmez ve kabul edilmez ise, erkek şüphesiz olarak cesareti kırılıp hayal kırıklığına uğrayacak ve öfkelenerek enerjisi düşecek çünkü yeterli oranda tamamlanmışlık ve enerji tatmini hissedememiş olacaktır.

Bir kadın için Venüs, sevgiyi ve şefkati nasıl aldığını ve kendisini aşka, sevgiye ve sekse nasıl açtığını gösteren bir ”dişi ego” dur. Bir kadın tipik olarak (çoğu zaman bilinçsizce) Venüs burcunun kusursuzluğunu/mükemmelliğini mümkün olduğunca ifade ettiğini bilmeye ihtiyaç duyar. Böylece görüntüsünü bu imaja uydurur ki bu da kendisine olan güvenini ve çekiciliğini (dişi ego) kuvvetlendirir. Bir kadın feminen hissedebilmek için Venüs burcunun özelliklerine sahip olduğunu hissetmek ister ve yine birçok kadın sahip olduğu Venüs özelliklerine duyduğu güveni destekleyecek davranış ve jestleri diğerlerinden açıkça veya üstü örtülü biçimde alacaktır. Eğer bu ihtiyaçlar yakın bir ilişki için karşılanamazsa, kendisini sevilmeyen, ihtiyaç duyulmayan ve feminen olmayan biri gibi hisseder. Bu şekilde ihtiyaç duyduğu ve kendisini duygusal ve estetik açıdan besleyip destekleyen enerjinin çok küçük bir kısmını alabiliyor olduğundan, ters, huysuz, sinirli, alıngan hissedecek ve negatif davranışlar sergileyecektir.

Takip eden sekiz bölümde dişi ve eril egonun farklı burçlarda nasıl vurgulandığını ifade eden birçok örnek verebilirim fakat burada bütün insanlara uyan, Mars’ın çoğu kadın için ve Venüs’ün birçok erkek için ifade ettiği, genel özelliklerinin yanı sıra ayrıntılı bir açıklama yapmak istiyorum. Birçok kadında Mars’ın pozisyonu sadece maskülen özellikleriyle nasıl entegre olduğunu değil, aynı zamanda olası partnerlerine projekte edeceği eril özelliklerin idealize edilmiş şeklini de gösterir. Her halükarda, o heyecan görüntüsü ve kendi Mars enerjisi, haritası Mars’ını bir takım astrolojik kontaklar ile aktive eden bir erkek tarafından harekete geçirilecektir. Kadının tahrik edici karşılıklı etkileşim enerjilerine göre hareket edip etmeyeceği ise tamamen ayrı bir konudur ve yine kadının mevzu bahis erkek ile geniş bir çerçevede uyum gösterip gösteremeyeceği birçok seviyede gösterecekleri uyumun mükemmelliğine bağlıdır. Ancak kadın en azından fiziksel olarak çekici yanını harekete geçiren birisini bulacak ve çoğu zaman o erkek tarafından romantik bir şekilde ilgisinin uyandırılmasını sağlayacaktır.

Birçok erkekte Venüs’ün pozisyonu idealize edilmiş güzellik ve romans imajı ile ilgili olup bu durum erkek için manyetik ve çoğu zaman erotik olarak cezp edici olacaktır. Erkeğin tahrik edici karşılıklı etkileşim enerjilerine göre hareket edip etmeyeceği ve böyle bir kadın ile geniş bir çerçevede uyum gösterip gösteremeyeceği birçok faktöre bağlıdır. Ancak neredeyse değişmez bir şekilde, Venüs’ü bir kadın tarafından büyük ölçüde harekete geçirilen bir adam, bazı durumlarda aralarında büyük bir yaş farkı olsa dahi, kadını sıra dışı şekilde çekici bulacaktır. Diğer bir deyişle, kendi Venüs enerjisi ve güzellik algısı ile erotik çekiciliği uyandırılmış olacak olup, bu geçici bir birliktelik bile olsa bir süreliğine fantezilerini süsleyecektir.

Bu bölümde daha önce Venüs ve Mars’ın her bir bireyin içinde ne kadar iyi entegre olmuş olduğuna değinmiştim fakat şimdi bu önemli sorgu üzerinde etkisi olan birkaç önemli detayı daha ifade etmekte fayda görüyorum. Bu bölümün takip eden kısmında, ki bu Venüs ve Mars’ın dört elementteki durumunu anlatıyor, bu iki gezegen arasındaki göreceli uyumu ve bunların kişinin içinde yarattığı uyumu/ahengi değerlendirmek üzere bazı yol gösterici kurallardan bahsedeceğim. Akılda tutulması gereken önemli bir nokta, kişinin yüzeyde görünen kişilik özelliklerinin özelinde barındırdığı eğilimler ve daha derin enerjiler ile tam olarak örtüşmediğidir.

Örneğin, bir kadının Venüs burcu Mars özelliklerinden tamamıyla farklı olarak genel bir mesaj verebilir. Buna bir örnek, Venüs’ü nispeten mütevazı bir burç olan Başak veya Terazi’de veya nispeten kayıtsız/çekingen burçlar olan Kova veya Oğlak’ta iken Mars’ı Aslan veya Akrep’te (aktif bir seks ile yakından ilgili) yerleşmiş bir kadın olabilir. Diğer bir örnek tam tersi olabilir: eğer Venüs Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe’daki gibi Koç burcunda olursa cazibe/çekicilik ve agresif cinsellik görünüşleri ve cazibeleriyle (Venüs) güçlü bir biçimde aktarılmış olur. Ancak Mars bir mantık burcu olan İkizler ya da Başak’ta yerleşmiş ise kadının yoğun cinsel enerjiye gerçek uyumu ve bunun fiziksel olarak dışa vurumu görünenden daha hafif olabilir. Başka bir deyişle, böyle durumlarda, kadın farkında olmadan erkeğin sürekli yanlış yorumlayacağı mesajlar verebilir. Kadın böylece ”sahip olduğundan daha fazlasını taahhüt ettiği” ya da yanlış yönlendirdiği için bir takım erkeklerin kendisine öfkelenmesine sebep olurken oldukça şaşırmış hissedebilir. İşte bu yüzden Venüs ve Mars’ın yakın ilişkilerde birbirleriyle en azından ılımlı bir uyum içinde olmaları çok yardımcıdır ki bu sadece duygusal ve cinsel enerjiyi diğerine hissettirmenin daha kolay bir şey olmasını değil ayrıca iç dünyasında olanı dışarıya daha net yansıtabilmesi demektir.

Aynı prensip bir erkeğin Venüs ve Mars etkileşimi için de geçerlidir. Eğer, örneğin, bir erkeğin Mars’ı Terazi’de ise ve böylece kendisini kibar ve zarif bir tavırla ifade ediyor ise, fakat Venüs’ü mesela Oğlak veya Koç’ta ise (her ikisi de zaman zaman nispeten kaba olabilir),böyle bir erkekle karşılaşan bir kadın kaba/nezaketsiz bir uyarıcı görevinde olabilir. Diğer tarafta, bir erkeğin Mars’ı açıkça erotik olan Akrep veya Boğa’da ise fakat Venüs’ü mesela İkizler veya Kova’da ise (flörtçü ama ayrık durmaya meyilli, zihinsel burçlar), bu durumda yine aynı şekilde kendisi ile ilgili olarak tüm erotik ve romantik doğasının kısmi olarak ortaya çıkışı şeklinde bir izlenim yaratacaktır.

Stephen Arroyo, Person-to-Person Astrology,2007

Çeviren: Zeynep Karasel, Akademi öğrencisi

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü