Venüs ve Mars Elementlerde (İlişkiler Konulu)

Venüs ve Mars Su Elementinde, (Yengeç, Akrep ve Balık)

Suyun kendine ait bir formu olmadığı için, Venüs ve Mars’ı Su burcunda olan kişiler genellikle ne hissettiklerini veya istediklerini deneyimlemeden tam anlamıyla bilemezler. Duyguların sadece deneyimle ortaya çıkması ve ancak bu sayede daha bilinçli bir şekilde deneyimlenmesi söz konusudur. Hatırlayın; Su formsuzdur ve bu yüzden su insanlarının duygularına başka bir kişiyle veya durumla ilişki veya etkileşim içinde olmak suretiyle form verilmesi gerekir. Su, pasif bir elementtir, yansıtır. Venüs ve Mars’ı su burcunda olanlar başka insanların arzularını yansıtırlar, bu yüzden de arzulanmak isterler. Eğer başka bir insan gerçekten onları arzularsa, bu onları heyecanlandırır! Su burçları kendilerini zayıf bir duruma düşürmek istemezler; bu da onların çoğu zaman diğer kişinin isteklerini veya duygularını göstermesini beklemelerine başka bir nedendir. Su burçları pasif olmaya oldukça meyillidir. Özellikle Balık ve Yengeç, henüz kendilerinin ne durumda olduğunu keşfetmeden diğer kişinin niyetine ve isteğine tepki veren burçlardır. Bu kısmen Akrep için de geçerlidir ancak Akrep daha istekli, girişken bir burçtur ve – her ne kadar Akrep de zayıf duruma düşmekten hoşlanmasa da – güçlü Akrep etkisine sahip olan kişilerin seks ve/veya duygusal yoğunluk ihtiyaçları sık sık risk almalarını gerektirecek kadar artar.

Venüs ve Mars’ı su burcunda olanlar aşırı derecede hassas olur, bu yüzden de en hafif uyarıcı karşısında bile zevk ve duygusal yoğunluk hissedebilirler. Onlar için seks, duygusal güvenlik ve duygusal çözülme ile olduğu kadar duygusal aidiyet ve huzur hissiyle de yakından ilintilidir. Venüs ve Mars’ı su burcunda olanların hassasiyeti sadece kendi duygularıyla sınırlı değildir; diğer kişinin ne durumda olduğuna, duygusal ve cinsel olarak nasıl karşılık verdiğine de olağanüstü hassastırlar. Diğer kişinin duygu ve enerji durumunu yansıtır, hisleriyle bütünleşir ve dahası kendilerini onun duygularına adapte ederler. Onun derinlerde yatan duygu ve ihtiyaçlarının tatmin olduğunu görmekten büyük keyif duyarlar.

Venüs’ü ve/veya Mars’ı su burcunda olanlar diğer kişiyi beslerken kendileri de çok beslenirler. Yengeç ve Balık karakteristik olarak verici ve korumacı burçlar olarak bilinirler ama ben Akrep’in, genel olarak başkalarını en az beslediği sıklıkta tükettiği kabul edilse de, çoğu zaman sanıldığından çok daha verici ve korumacı olduğunu düşünüyorum. Sadece o denli mahremiyet içinde yaşar ki, iyi özellikleri çok da fark edilmez! Evet, genelde paranın yanı sıra duygular konusunda da aşırı cimridirler, ama karar verdiklerinde çok fazlasını da verebilirler! Tüm su burçları verici olabildikleri gibi, cimri ve alıcı da olabilirler. Yengeç’in para konusunda cimriliği, duyguları konusunda kendini-korumacılığı bazen öyle aşırıya kaçar ki, bu neredeyse onun taktığı katı maskeyle özdeşleştirilmesine neden olur. Balık, cimri olarak bilinmez ama çoğu zaman kendisi hiç enerji sarf etmeden, bitmek tükenmez bir şekilde başkalarının enerjisini veya parasını sömürebilecek bir alıcıdır. Bu, her astrolojik unsurun daima iki yüzü olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnektir. Yani, bir elemente ait tüm olumsuz özellikleri o elementin tek bir burcuna yüklemememiz gerekir.

Venüs ve Mars’ı su burcunda olanlarla ilgili son bir not: Bütün süreç kavramların ötesine geçecek kadar gizemli olduğu müddetçe duygusal olarak beslenmekten de başka bir insanı beslemekten de kişisel tatmin duyarlar. Su, istediğini elde etme yolunda fazla göze çarpmadan usul usul ilerleyen sessiz bir element olduğu için; Venüs’ü veya Mars’ı su burcunda olanlar, romantik ve cinsel durumlarda konuşmayı pek sevmezler.

Nadiren deneyimlenen ve dibine kadar yaşanması gereken sessiz bir birleşme ve bütünleşme halini, dingin bir ahengi tercih etme eğilimi gösterirler.

Su Burçlarında Venüs Temaları: Sevgi ve takdir, sıcakkanlı bir şekilde ve empatiyle, diğer kişinin duyguları ile özdeşleşerek ifade edilir. Kişi aşk ve yakınlığı, bir başkasıyla hassaslığını ve duygularını derin bir şekilde paylaşmak ve zaman içinde derin bir bütünleşme deneyimi yaşamak suretiyle hisseder.

Su Burçlarında Mars Temaları: Birey kendini, duygusal anlamda derin ve kararlı bir şekilde başkalarının derin duygularına ve ihtiyaçlarına hitap etmek suretiyle ortaya koyar. Kişisel davranış tarzı hedeflere ve isteklere ulaşmak için sezgiden, kıvrak zekâdan ve kurnazlıktan faydalanmak şeklindedir. Fiziksel enerji derin özlem duygusu, başkaları tarafından ihtiyaç duyulduğunu hissetme, derin sezgiler ve yoğun duygusal deneyimler ile tetiklenir.

Venüs ve Mars Ateş Elementinde, (Koç, Aslan ve Yay)

Venüs ve Mars’ı ateş elementinde olanlar açık ve dürüst ancak mesafelidir. Aşk, ilişkiler, romantizm ve seks taşkın enerjinin açığa çıkması ve kendi kimliklerinin onaylanması ile ilintilidir. İlişkilerde oldukça ben-merkezli olmaya, sekste de meyillidirler. Başka insanların seviyesine inmek, başkalarıyla sade, sıradan bir insan olarak ilişki kurmak onlar için zordur. Diğer bir deyişle, bu yerleşimlere sahip olanlar fazla mesafeli oldukları için, başkalarına adapte olmakta ve onların seviyesinde – doğrudan bire bir seviyede –  karşılık vermekte zorlanırlar. Bu özellikle Venüs ateş burçlarında olduğunda geçerlidir.

Ateş elementi stil ve fantezi ile çok ilgilidir. Venüs’ü ve/veya Mars’ı ateş burcunda olanlar, sevgililerinin veya eşlerinin kendilerini şaşırtan ve heyecanlandıran dinamik imaja uymalarını, kendi kişisel fantezi dünyalarına ve dramatik hayat görüşlerine çekmek isterler. Ateş her zaman hayatın ötesindedir; onlar için sadece mutlu olmak onlar için hiçbir zaman yeterli değildir. Koç daima yeni olana doğru ilerlemek; Yay sürekli yayılmak; Aslan da bazen etrafındakileri ondan vazgeçme ve onu terk etme noktasına getirecek kadar çok kendisini ifade etmek ve abartılı bir şekilde böbürlenmek zorundadır!

Başka bir ifadeyle, Venüs’ü ve/veya Mars’ı ateş burcunda olanlar sevgililerini dürtüsel enerjinin yarattığı ve hayatın kendisi olduğunu düşündükleri ateşli dansın içine çekmek isterler. Ateş insanları yaşamın dansını içlerinde hisseder ve bunu başkalarının da hissetmesini ve paylaşmasını isterler. Sanki size “Hadi! Yaşa! Benimle gel, fantezime katıl, coşkumla kaynaş ve daha büyük bir şeyin parçası ol! Benim büyük rüyama katıl. Benim bu geniş hayat görüşüme katılmazsan bana asla sahip olamazsın” der gibidirler. Ve eğer buna çok istekli değilseniz, kendi kimliğinizi ve gerçekliğinizi korumak istiyorsanız, onlara pek de uyum sağlayamayabilir; dahası “ne kadar çekilmez, bencil bir insan!” diye feryat ederek uzaklaşabilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse, pek fazla seçeneğiniz de olmayacaktır: Ya danslarına katılacaksınız ya da unutacaksınız. Onlarla savaşa girip de kazanmayı asla bekleyemezsiniz. Ateş insanları sizinle gerçek bir bağ kurmak ne adım atar, ne orta noktayı bulmaya çalışır ne de kendisini kısıtlamaya yeltenir. Sizin onlara uyumlanmanız gerekir. Ama eğer haritanızda ateş etkisi varsa ve/veya başkalarında bu özelliği takdir ediyorsanız ve bu dinamik hayat ve sevgi görüşünü paylaşıyorsanız, o zaman bu kozmik ateş dansına ve hayat kutlamasına katılmak büyülü ve nefes kesici olabilir.

Ateş elementi güçlü bir elementtir ve beraberinde güçlü bir ego getirir. Başkalarına yansıttıkları benlik imajı ile tarz onlar için çok önemlidir. Ve bu yüzden, onlar için romantik ve cinsel karşılaşmalar onlar için kimlik duygularının onaylanmasını gerektirir. (Burada ateşin doğasından ötürü ışık yaydığını, dolayısıyla haritasında güçlü ateş etkisine sahip olanların bir tür imaj yansıtmaktan başka çareleri olmadığını ekleyebilirim. Bu en iyi durumda aydınlık ve parlak, pozitif ve ilham verici olmak; en kötü durumda ise Tanrı’nın yarattığı yeryüzündeki en parlak ışık olduğunu düşünmek şeklinde tezahür edecektir.)

Venüs’ü ateş’te olan bir kadını tarif eden bir adam kendisiyle yapılan söyleşide şöyle demiştir:

Ateş kadınlarıyla birlikteyken, onların hayal mahsulü masal âleminin bir parçası olmanız gerekir. Aksi takdirde ilişkide hiçbir yere varılmaz. Sanki onlar her zaman hayallerindeki erkeğin gelmesini ve yarattıkları büyülü imaja uygun olmasını bekler gibidirler. Onların hayallerini gerçekleştirmeniz veya gerçekleştiriyormuş gibi yapmanız gerekir. Sizin hayalleriniz onlar için pek de önemli görünmez. Ama – mış gibi yaptığınız sürece ateşli Venüs sahipleri kolayca kanarlar. Dünyadaki en gerçekçi insanlar da değillerdir.

Ateş burcunda Mars yerleşimiyle ilgili önem arz eden hususlardan biri de, erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkilemesidir. Mars enerjisi erkeklerin hayatında mutlak bir eylem olarak ortaya çıkarken, kadınlarda çoğu zaman partnerlerine yansır ve onların hayal gücünü yoğun bir şekilde harekete geçirir. Bu sanki Mars enerjisinin hayal gücüne sirayet etmesi ve her tür hayali ve fanteziyi harekete geçirmesi gibidir. Bu Mars’ı bir ateş burcunda olan erkekler için de geçerlidir ancak onlarda Mars enerjisinin büyük bir kısmı fiziksel aktivite ve dinamik, aleni bir devinim şeklinde ortaya çıkar. Bu elbette keskin bir ayrım değildir; her halükarda stadlarınız Mars’ı Ateş burcunda olan kadın atletlerle ve izleyici kitlesiyle dolup taşacaktır. Ne var ki burada önemli olan husus, başta kadınlar olmak üzere Mars’ı ateş burcunda olanlarda hayal kurma eğiliminin ne denli yüksek olduğudur. Her iki cinsiyet de geleceğe dair dinamik projeksiyonlara güçlü bir eğilim gösterirler!

Venüs ve Mars’ı ateş burcunda olanlar için, seks ile iyi vakit geçirmek, gülmek, eğlenmek, coşmak ve takdir edildiğini hissetmek arasında bir bağlantı vardır. Mars’ı ateş burcunda olan bir kadın kendisiyle yapılan söyleşide “Çok gülmek ve iyi vakit geçirmek beni daha baştan çıkarılabilir yapıyor” demiştir. Ateş burcu yerleşimleri gerçek bir şehvet duygusu şeklinde tezahür eder; ama birçok kişi için bu ahlaki açıdan caiz olduğunda ve diğer kişiden yeterli saygı gördüklerinde mümkün olabilir. Hatırlayın; onların benlik imajları asla zarar görmemeli, aksine diğer kişinin ilgisiyle cilalanmalıdır! Bununla birlikte, ateş elementi cinsel açıdan, partnerinin gücenmesine, bazen de kendisini geri çevirmesine yol açacak kadar, sabırsız ve buyurgan olma eğilimi gösterir.

Ateş Burçlarında Venüs Temaları: Sevgi ve takdir, enerjik, doğrudan ve cömert bir şekilde ifade edilir. Kişi aşk ve yakınlığı, bir başkasıyla, birlikte hareketli aktivitelere katılmak; heveslerini, amaçlarını ve yüksek ideallerini paylaşmak suretiyle hisseder.

Ateş Burcunda Mars Temaları: Birey kendini doğrudan fiziksel eylem, girişken ve dışa dönük enerjiyle ortaya koyar. Kişisel davranış tarzı iradeyi, otoriteyi ve gücü doğrudan ifade etmek şeklindedir. Fiziksel enerji daimi hareket, cüretkâr bir coşkunluk ve dinamik bir devinim halinde tetiklenir.

Venüs ve Mars Toprak Elementinde, (Boğa, Başak ve Oğlak)

Venüs ve Mars’ın toprak burcunda olması kişiye yaradılıştan doğanın ritimlerine uyum özelliği kazandırdığı için, zamanın ilişkilerde çok önemli ve belirleyici bir faktör olması şaşırtıcı olmamalıdır. Bu kişilerin duygularını ve isteklerini ifade etmeleri zaman alır; hatta bazen bu süre başkaları için bitip tükenmek bilmez! Fiziksel içgüdüler toprak elementinde ne kadar güçlüyse, bu içgüdülere ağır basan, dolayısıyla romantizm ve heyecan ihtiyacının önüne geçen, bir o kadar da büyük bir ihtiyat, kendini koruma ve rasyonellik de söz konusudur. Kendine hâkim olma toprak burçlarının üçünün de tüm edimlerinde ve motivasyonlarında karşılaşacağınız bir temadır. Ve aslında, sadece kendine hâkim olma değil, ayrıca her şeyi ve herkesi kontrol etme isteği de! Toprak burçları kontrolü ellerinde tutarak güvenliklerini sağlayabileceklerini zannederler.

Ne var ki, toprak vurgusuna sahip kişiler bir kere birine evet demeye ve kendilerini bir ilişkiye adamaya görsünler, bunu son derece içten ve istikrarlı bir şekilde yaparlar. O zaman anlarsınız ki; orada sadece sizinledir, kafaları başka yerde veya daha heyecan verici bir fırsatın peşinde değil. O zaman ilişkiyi yürütmek için ellerinden geleni yaparlar! Toprak elementi baskın olan kişilerle ilgili ortaya çıkan tek problem onların sizinle gerçekten neden ilişki kurduklarından hiçbir zaman emin olamamanızdır. Sizi gerçekten önemsedikleri için mi, yoksa sadece mantıklı bir sebepleri olduğu için mi? Acaba sadece güvenlik ihtiyaçlarını mı karşılıyorlar? Ya da sizi sadece istedikleri şeylere ulaşmak için bir basamak olarak mı görüyorlar?

Mars veya Venüs’ü toprak burcunda olanlar, her ne kadar bazen Boğa’nın tembelliği görev ve verimlilik bilincinin önüne geçse de, sorumluluk sahibi ve liyakatli olmaya meyillidir. Ayrıca cinsel tekniklerinden gurur duyma eğilimi gösterir, çoğu zaman bu alanda ustalaşmak için teknik üzerinde çalışır ve tutkuyu bile kontrol etme girişiminde bulunurlar. Mars ve Venüs’ü toprak burcunda olanlar oldukça basit ve gerçekçidirler. Başak bile oldukça nefsanî bir burçtur. Sadece cinsel değil, genel anlamda oldukça duyusal ve beden odaklıdır. Bu yüzden, güçlü Başak vurgusuna sahip birçok kişi şifa sanatlarına, beslenme çalışmalarına, hasta bakıcılığa, fizik tedaviye ve masaja yönelmektedir. Toprak burçları insani ihtiyaçlarla ve içgüdülerle etkin ancak mesafeli bir şekilde ilgilenmek isterler. Seks, aşk ve yakın ilişkiler temel ihtiyaçlar ve görevler ile ilişkilendirilir. Bu yaklaşım zaman zaman mekanik, bazen de düpedüz sıkıcı olmalarına yol açar. Doğallık ve hayal gücü en güçlü yanları değildir.

Venüs’ü toprak burcunda olanlar ilişkilerinde korunma, düzen ve duygusal güvenlik ararlar, bu da aşırı gelenekselciliğe, muhafazakâr bir tutuma ve katılığa, dolayısıyla da derin bir yalnızlığa neden olabilir. Toprak elementi bazen sağlam, gerçekçi bir duygusal temel oluşturmak yerine kontrolü ele alır ve kişinin hepten katılaşmasına yol açar. Sevdiklerinin fiziksel varlığı, onlar için ilişkide her şeyin yolunda olduğunun göstergesidir. Toprak insanı, özünde yanlış, ikiyüzlüce veya yanıltıcı olsa dahi, nihai gerçeklik olarak formları benimseme eğilimindedir. Venüs, Mars, Güneş veya Ay’dan hangisi olursa olsun, haritasında güçlü bir toprak vurgusuna sahip olan partnerinizi etkilemek, onun bir şeyleri gerçekten anlamasını ve hızlı tepki vermesini istiyorsanız onu bir süre fiziksel olarak yalnız bırakmanız gerekebilir. Birçoğuna gerçek gelen tek şey budur ve onları bir problemin varlığına ikna etmek için aylar süren tartışmalardan daha fazlasını başarır.

Mars’ı Boğada olan bir kadın kendisiyle yapılan söyleşide erkeklerin kendisine nasıl davranmasından hoşlandığını açıklarken “Benimle gerçek ol. Benimle doğal ol. Bedenimi arzula, sadece beni değil!” demiştir. Mesela bu Mars veya Venüs’ü hava burcunda olan bir kişiye çok ters gelen bir yaklaşımdır. Hava insanı asla böyle bir şey söylemez. Muhtemelen “Beni yakından tanı, ne düşündüğümü anlamaya çalış…. bedenim sonra gelebilir!”. Fiziksellik, şekil, görünüm ve kıyafet toprak insanları için aşırı derecede önemlidir. Diğer bir deyişle; dış görünüş, özellikle de Venüs toprak burcundayken, çok büyük bir meseledir.

Toprak vurgusuna sahip olanlar, (özellikle ilişki gezegeni Venüs’ü toprak burcunda olanlar) olağanüstü muhafazakâr tutumlarından ötürü, kendilerini insan ilişkileri anlamında birçok olasılıktan mahrum ederler. Öylesine gelenekseldirler ve başkaları öylesine onların kalıplarına uymak zorundadır ki; insanlarla birçok yeni deneyim olasılığı, imkânsız veya mantıksız göründüğü için, yok sayılır veya kaçırılır. Bu elbette, sadece Venüs’ü toprak burcunda olanlar için değil, birçok insan için doğrudur ancak toprak vurgusuna sahip kişilerde daha yaygın ve kısıtlayıcı olduğuna inanıyorum. Toprak tipleri hayli biçimsel olma eğilimindedir ve farklı vurgulara sahip insanların hayata ve ilişkilere karşı daha esnek olabilecekleri onların hayal gücünün ötesindedir. Görevlerin, hakların ve yaşam tarzının tanımlandığı ve geleneksel anlamda düzenlendiği bir ilişki dışında hiçbir ilişkinin tatminkâr olabileceğini hayal bile edemezler.

Toprak Burçlarında Venüs Temaları: Sevgi ve takdir somut, güven telkin eden ve fiziksel bir şekilde ifade edilir. Kişi aşk ve yakınlığı, bir başkasına bağlanmak, onunla birlikte bir hayat kurmak, bedensel haz yaşamak ve sorumluluk paylaşmak suretiyle hisseder.

Toprak Burçlarında Mars Temaları: Birey kendini sabır ve dirayet gerektiren somut bir başarı elde ederek ortaya koyar. Kişisel davranış tarzı itinalı, dikkatli ve çoğu zaman verimliliğe odaklı olmak şeklindedir. Fiziksel enerji, sıkı çalışma, öz-disiplin, zorluklar ve görevini veya yükümlülüklerini iyi bir şekilde ifa etmekten duyulan tatmin ile tetiklenir.

Venüs ve Mars Hava Elementinde, (İkizler, Terazi ve Kova)

Su elementinin sessiz kalma eğiliminin tersine, Venüs ve Mars’ı hava elementinde olanlar – sözlü iletişime ve merak, duygu, ilgi ve isteklerini sözlü olarak ifade etmeye – meyillidir. Hatta zaman zaman oldukça gürültücü bile olabilirler! Ve daha önce de belirtildiği gibi, Venüs ve Mars hava burcundayken ille de tensel olma eğilimi göstermez; diğer bir deyişle, su ve toprak vurgusuna sahip olanlar gibi, fiziksel olarak başka bir insana yakın olma ihtiyacı hissetmezler. Bununla birlikte, kişinin bir toprak burcu Güneş’e sahip olması (Venüs ile Mars’ın her ikisi birden hava burcunda olsa dahi) kişiliğe güçlü bir tensellik ve fiziksellik tınısı da katabilir. Bu sebeple, değerlendirme yaparken haritanın mutlak surette bir bütün olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yüz yüze diyaloğun yazılı veya bilgisayar destekli her tür harita yorumundan çok daha iyi olmasının nedeni de budur. Yüz yüzeyken, özellikle geri bildirimlerin de yardımıyla, tüm unsurları harmanlamak ve kişinin bütününe dair daha doğru ve gerçekçi bir izlenim edinmek çok daha kolaydır.

Mars’ın hava elementinde olması güçlü bir cinsel enerjiye işaret etmese de, bu kişiler flörtçü laflar ederek de istediklerini elde edebilirler! Mars’ı hava burcunda olanlar için seks, iletişimin yanı sıra eğlence, zihinsel uyarım ve renkli zihinsel imgeler ile de ilintilidir. Bu, biriyle sadece eğlenmek için dışarı çıkabilecek; duygusal veya fiziksel açıdan yoğun bir paylaşım olmasa bile, sohbet ve iletişim ilginç olduğu sürece tüm akşamın tadını çıkarabilecek tipte bir insandır. Bu tarz bir yaklaşım daha erotik ve fiziksel yönelime sahip olanlarda şaşkınlık uyandıracaktır – birinin sadece konuşmaktan bu denli keyif alabilmesi ve tatmin olabilmesi onların hayal gücünü zorlar.

Hava vurgusuna sahip olanlar zihinsel formlar ve imgeler tarafından uyarılırlar. Yaklaşımlarında oldukça samimidirler. Terazi, tüm burçlar arasında en samimi olanıdır, aslında başka bir seçeneği de yoktur. Dane Rudhyar’ın Yaşamın Nabzı’nda (The Pulse of Life) yazdığı gibi, Terazi tüm sosyal ve kişisel aktiviteleri son derece ciddiye alır ve bu genellikle hayatı onları için zorlaştırır çünkü herkesin kendisi kadar samimi olduğunu varsayar! İkizler, cazibesinden hoşlananları ve etkilenenleri şaşırtan mesafeli bir duruşu olsa da, muhtemelen en samimi ikinci burçtur. Kova ise hava burçları arasında en mesafeli olanıdır. Kova da samimi olabilir ama sadece belli bir süre boyunca. Onların mesafeli duruşları eninde sonunda ortaya çıkacaktır, bu yüzden belli aralıklarda göz ardı edilmeye alışmak zorundasınız ki bu eğer sizin de haritanızda Kova (veya Koç) etkisi varsa zor olmayabilir.

Eğer Venüs ve Mars’ı Kovada olan birileri tarafından ansızın terk edildiyseniz, mesafeli duruş ile ne demek istediğimi anladığınızdan eminim. (Bu aynı zamanda haritasında güçlü bir Uranüs etkisi olanlarda da bulunur.)

Bir Kovayla ilişkinizin son demlerini yaşarken bir anda, onun sizinle hiçbir zaman yakın bir ilişki kurmamış olduğunu fark edebilirsiniz. Büyük bir olasılıkla Kova’nın zihinsel-gerçeklik modelinde belli bir boşluğu doldurmak için geçici olarak ihtiyaç duyulan bir insandınız. Bu yüzden; Kova oldukça samimi davranabilir ve kendi tarzında, özgün bir şekilde samimi olabilir ama mesafeli duruşu ortaya çıktığında neredeyse korkutucu bir şekilde kayıtsız ve kopuktur.

Danışmanlık seanslarım sırasında Venüs’ü Kova burcunda olan ve ofisime gelir gelmez “İlişkilerle ilgili büyük bir problemim var. Tanıdığım erkeklerin hiçbiri beni anlamıyor. Tam anlamıyla hüsran içindeyim. Onlara ihtiyacım var ancak onlardan bağımsız olmaya da ihtiyacım var!” diye yakınan birçok kadınla karşılaştım. Bu kadınların hepsi o kadar bağımsızdı ki, erkeklere onların istediği kadar ihtiyaç duymadıkları açıktı. Yine de, bu erkeklerin zekâsından hoşlanır, flört etmenin ve sosyalleşmenin tadını çıkarırlar; oldukça hayat dolu olma eğilimindedirler. Fakat bağımsız ve mesafeli halleri çoğu erkek için son derece rahatsız edicidir, özellikle de sahiplenici veya geleneksel erkek tipleri için. Geleneksel toplumsal kadın rolleri bu kadınlar tarafından yakın ilişki açısından her yönden fazla kısıtlayıcı olarak görülür.

Mars’ın hava burçlarında olması ile ilgili başka bir yoruma göre de; Mars hava burcunda olduğunda, cinselliği ve cinsel enerjiyi zihin yönetir. Her şey ilk önce bu kişilerin kafasından geçer! Belli bir ilişki fikrinin, formunun onları motive edecek kadar çekici olması gerekir. Gerçek şu ki, zihin bir şekilde duyguları bilindik kategoriler halinde işleyemediği sürece, çoğu zaman onları reddederler. Bu, hava burçlarının nadiren kabul edilen muhafazakârlıklarına güzel bir örnektir. Toprak ve hava burçlarının aynı eski yönetici gezegenlere (Venüs, Merkür ve Satürn) sahip olmasının bir nedenini de ortaya koyar. Her iki burç grubu da, şu veya bu şekilde, forma, kategoriye veya sabit olana tutunma eğilimi gösterir. Yaşlı bir Terazi’nin çoğu zaman bir Boğa’yı andırması, yaşlı bir Kova’nın da katı Oğlak’a benzemesi ve yaşlı bir İkizler’in sık sık müşkülpesent Başak gibi huysuz ve huzursuz olması bu yüzdendir!

Hava Burçlarında Venüs Temaları: Sevgi ve takdir, entelektüel düzeyde yoğun iletişim kurarak ve dostluk hissi yaratarak ifade edilir. Kişi aşk ve yakınlığı, bir başkasıyla sözlü iletişim kurmak, fikirlerini paylaşmak ve birlikte keyifli bir şekilde sosyalleşmek suretiyle hisseder.

Hava Burçlarında Mars Temaları: Birey kendini, fikirlerini ifade ederek, aktif iletişim kurarak ve canlı bir hayal gücü ile ortaya koyar. Kişisel davranış tarzı ikna etmeye, akla hitap etmeye veya sempatik olmaya dayanır. Fiziksel enerji, aklın sınırlarını zorlayan şeyler, sosyal anlamda aktiflik, ilişkiler ve yeni fikirler ile tetiklenir.

Stephen  Arroyo’dan daha fazlasını okumak için tıklayınız.

Venüs Burçlarda

Kadın ve erkeğin Venüs ve Mars’ı ifade etmesindeki zıtlıklar

Stephen Arroyo, Person to Person Astrology

Çeviren: Çiğdem Branco Nunes

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü