Dodekatemorion (tekil) veya Dodekatemoria (çoğul), Dwad

Yunanca bir kelime olan dodekatemorion’un anlamı “onikinci bölüm”dür, bu nedenle bazen Yunanca metinlerde 12 zodyak burcu veya 12 derecelik artışları ifade etmek için kullanılır. Antik Babil betimlemesidir (Kozmosun sayısı 12, bölümleri ve çarpımları bir şeyi mikrokozmik veya makrokozmik seviyede keşfetmek için kullanılır). Bu sayede, her bir burç 2,5 derecelik bölümlemelere bölünerek mikro zodyak temsil edilir. Bu bölümlemeler, Babillilere göre zittu olarak bilinir (Akadlara göre bu kelime parça ve paylaşmak anlamına gelir).

Koç burcunun dodekatemoriası

Bir gezegenin bulunduğu derecenin 12 ile çarpılması, zodyakta dodekatemorion/ zittu olarak da adlandırılır. Bu nokta zodyakta diğer gezegenler üzerinde etkili olduğu düşünülen, ilişkili başka bir nokta yaratır. Örneğin gezegen 10° Boğa burcunda konumlanmış olsun, bu dereceyi 12 ile çarparsak 120° elde ederiz. Pozisyonun dodekatemoriası için zodyakta 120° ileri alınır. Hesaplamalar şu şekilde yapılır:

Firmicus’un yöntemine göre, hesaplamanın sonucu, gezegenin konumlandığı burcun başlangıcından yansıtılır, böylece (0° Boğa’dan 120° sayılır) 10° Boğa’nın dodekatemoriası 0° Başak’a düşer.

Paulus’un yöntemi, hesaplamanın sonucunu, gezegenin pozisyonundan yansıtır, böylece (10° Boğa’dan 120° sayılır) 10° Boğa burcunun dodekatemoriası 10° Başaktır. Başka bir örnekte Paulus, 11° Koç örneğini verir: 11° x12 =132 °, 132°yi, 11° ‘deki Koç’a ekleyerek, 23° Aslan’ı elde eder.

Her iki yaklaşımın da anlamlı bir mantığı vardır. Birbiriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilen iki ayrı teknik 12 sayısından yola çıkarak vurgulanmıştır.

Bu yaklaşım, Babil metinlerinde bulunan teknik ile uyuşmaktadır. Francesca Rochberg’in “Ay’ın Yolu: Babil Kutsal Göksel Kehaneti ve Mirası” adlı kitabında, çivi yazısı metinlerde 12 derecelik çarpımın nasıl açıklandığını gösterir (s.157):

 “Astroloji ile büyü arasındaki bağlantının belgelendiği diğer kaynaklarda, büyü zodyağın 12 zittu’suna atanır (Zittu, Akadlara göre bu kelime parça ve paylaşmak anlamına gelir). Neugebauer ve Sachs tarafından gösterildiği gibi, bu iki metin, Yunanca dodekatemoria hesaplama yönteminin çivi yazısı metinlerde bulunan yönteme dayandığına dair daha fazla kanıt sunmaktadır. Yöntem aşağıdaki şekilde formüle edilebilir. Zodyakta bir burçta derecelenen bir gezegenin pozisyonunu, 12 ile çarpıp, sonucu ilk boylama eklediğimizde zodyaktaki bir ikinci pozisyonu elde ederiz.”

Rochberg daha sonra bunu gösteren bir çivi yazılı kaynaktaki bir tablodan birkaç satırın yorumunu verir (s.158):

“1.satırda, verilen konum 10°Koç’dur. Yukarıda sözü edilen dodekatemoria hesaplama yöntemini takiben, 10 dereceyi (Koç derecesini) on iki ile çarpıyoruz ve burç boyunca  Aslan’a kadar dereceyi 120 ° hareket ettiriyoruz. Ve 10 ° Aslan’a ulaşıyoruz.”

Öte yandan, Firmicus tarafından tarif edilen hesaplama yönteminde (yansıtmayı burcun başlangıcından itibaren başlatır) burcun 2½° bölümleri “zodyak içindeki zodyak burcunu” yaratır. Her bir burcun ilk 2½° si kendi burcuyla başlar ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, zodyağın doğal düzenini takip eden burçlar geri kalanı aşağıdaki gibi atanır. Babil metinleri, bu mikro-zodyağın, şehirler, bitkiler, ağaçlar taşlar vb. gibi şeylerin sembolik önemini oluşturmak için kullanıldığını göstermektedir (bkz. Rochberg, s.156-157).

 

 

 

 

 

 

 

Dodekatemoriayı hesaplamak için bu 2½°’lik bölümlerin kullanılması, Hindu astrolojisinin (her bölüme ‘dwadasamsa’ veya ‘dwad’ denir) gelişmesinde rapor edilir. Porphyr’a ait “Tetrabiblos’a Giriş” in 39. bölümünde dodekatamorianın kullanılmasına atıfta bulunulmasına rağmen, Porphyr, yorumlamada kullanımlarını açıklamamaktadır, ancak hesaplamaları bize şunu söyler:

“Ay’ın dodekatemoriası için, ilk olarak, Ay’ın burcunu derecesine bakarız. Eklediğimiz her 2½°’yi izleyen burç verilir, buna 30°’ye gelinceye kadar devam ederiz, bu dereceye denk gelen burç, gezegenin dodekatemoriasını verir. Örneğin Ay 13° Koç’ta olsun. Eklediğimiz 2½° ile Koç, sonraki 2½° ile Boğa, sonraki  2½° ile İkizler, sonraki 2½° ile Yengeç, sonraki 2½° ile Aslan olur (toplam 5 adet 2½° e takip ettik; 13° +(5*2½)=25,5° ). Ve son olarak eklediğimiz 2½° ile (25,5° +2,5° =28° ) dodekatemoriasını Merkür’de yücelen Başak burcu olarak buluruz ( Eğer 28° +2,5° ekleyecek olursak 30° aşmış olacaktık, o nedenle durduk). Güneş’in dodekatemoriası da benzer şekilde bulunur. “(Filozof Porphyr, James Holden (AFA, 2009), s.29.)

Porphyry tarafından açıklanan yukarıdaki tablo, hesaplama için kolay referans sunmaktadır. 19°’de ki Ay örneğini düşünün: Bu dereceden ilk 2½°’si Balık dodekatemoriasına, sonraki 2½° sinin de Koç’unkine ait olduğunu görürüz. Balık burcunun 17 ila 20’si arasındaki derecelerin, Venüs tarafından yönetilen Terazi dodekatemoriasına ait olduğunu görürüz. Konrad Klawikowski, bu yaklaşımın sembolik önemini ve Firmicus’un bir gezegenin dodekatemoriasını bulmak için gezegenin derecesinin çarparak nasıl aynı sonuçlara yol açtığını şöyle açıklamaktadır:

Eğer bir gezegen, burcun yaklaşık üçte birinde kadarsa, 11° Boğa’da olsun, o zaman Boğa burcundan geçen “mikro-zodyak”ın yaklaşık üçte biri olduğunu düşünmeliyiz. Bunu iki şekilde görüyoruz:

İlk olarak, Porphyr’nin önerdiği şekilde: gezegenin burcunun başlangıcından başlayarak 2½° sayarak her bir kısma bir burç veririz ve gezegenin kendi derecesine geldiğimizde durulur. 11° Boğa burcundaki örnekte, 0° Boğa’dan başlıyoruz ve 11° ‘ye ulaşana kadar 2½° kadar sayıyoruz ta ki dört tam burç (Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan) ilerlesiye, Başakta bitiresiye kadar.

İkincisi, gezegenin derecesini (Firmicus’un öne sürdüğü gibi) 12 ile çarparak ve sayıyı gezegenin işgal ettiği burcun başına ekleyerek aynı yere varabiliriz. Örneğimizde 11 dereceyi aldık, bu dereceyi 12’yle çarpalım, 132 bulduk. Boğa başlangıcına 132° ekleyelim. 132° içinde 30°’lik dört burcumuz var, geri kalan 12° var, bu yüzden 12° Başak’a geliyoruz.

Paulus bize, benefik gezegenlerin dodekatemoriasının Güneş, Ay, Merkür, açıları, Şans noktasına düşerse iyi şans getireceğini söyler.

Deborah Houlding, 2016

Çeviren:Gülden Bulut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: , ,

Benzer Makaleler

Menü