Dönüm Noktaları- Geri ve Düz Hareket Eden Gezegen Transitleri

Günlük hayatımızın büyük bir kısmı program yaparak, koşturarak birçok şeyin kıymetini bilmeden ve ne yaptığımıza dikkat etmeden geçer. İşlerin nasıl gittiğini sıkkın bir şekilde sorguladığımız veya bir amaç için istek ve özlem duyduğumuz zamanların dışında, doğru yolda mıyız, elimizden gelenin en iyisini mi yapıyoruz, kendi değerimizin farkımda mıyız gibi konuları nadiren düşünürüz. Ancak bazen öyle olaylar olur ki, bizi günlük işlerimizden uzaklaştırır ve kimliğimizi sorgulamaya zorlar. Bunlar transit gezegenlerin yönleri değiştirmeleri yani, düzgün giderken geri, geri giderken düzgün başlaması ile sembolize edilen olaylardır.

Transit yapan gezegenlerim yönlerini değiştirmeleri gerçekte dönüm noktalarıdır.Bunlar her günkü işlerimizde yer alan hareketlerimizin geçici bir süre için durdurulduğu, çoğunlukla dikkate almadığımız ve bastırdığımız gerçek hislerimizin daha fazla farkında olduğumuz zamanlardır Gezegenlerin durum değiştirmesini sembolize eden olaylar çok önemli ruhsal bir aydınlanma olabildiği gibi, evrenden gelen her şey yolunda ve olması gerektiği gib, şeklinde mesajlarda olabilir. Bunlar daha seyyal olmamızın, olayların akışına müsaade etmemizin gerektiğini vurgulayan dönemlerdir.

Transit yapan gezegenleri durumlarının değişmesi yeryüzündeki her insan için karmik değişikliklerinin olduğu zamanlardır, ancak haritasında bu gezegenler ile kavuşum veya karşıt açı yapan gezegenlere sahip kişiler daha çok etkilenirler. Burada kullanılacak olan açı aralığı, zaman olarak, artı-eksi bir buçuk gün, derece olaraksa artı-eksi iki derecedir. Diğer yandan olaylar, yön değiştirmenin olacağı “tam” zamanın 36 saat dilimi içinde ya da genellikle bir gün önce meydana gelmeli ve etkili olabilmesi için haritadaki gezegen ile kavuşum veya karşıt oluşumunda 2 dereceden fazla sapma olmamalıdır. Kare açılarda da bazen etkili olduğu görülmüştür. 3 derece açı aralığında da bazen çalışmıştır fakat analizi basite indirgemek gerekir.

Ortaya çıkan olay, yön değiştiren gezegenin haritadaki gezegene kavuşum ya da karşıt açı yapmasından ziyade, etkilenen gezegenin durumu ile yakından ilgilidir. Bulunduğu burçta yücelen veya güzel açılar yapan gezegenler ile meydana gelen transitler, sadece yön değiştirmeler değil, genellikle mutlu olayların olmasına, bulunduğu burçta düşen, kuvvetsiz gezegenlerle olan transitlerde ise zorluk yaratan olayların ortaya çıkmasına neden olur.

Bir gezegenin düzgün hareketinden geri gitmeye başlamasıyla, geri giderken düzgün harekete geçmesi arasında, etki açısından, çok küçük bir fark vardır. Her iki hareket kişiyi tutan, bağlayan bir şeyin ötesinde geçmesini sağlar. Genel anlamda geri gitme hareketi beklenmedik yeni bir hareket, dönüşüm, ayrılma, düzgün harekete başlaması ise arzu edilen uzun zamandır beklenen, bir şeyin gerçekleşmesi gibidir.

Gezegenin yön değiştirmesinin yarattığı olay hayatınızda küçük veya büyük bir öneme sahip olabilir, ancak bu olay takılıp kaldığınız, yapıştığınız konulardan kurtulmanızı sağlar. Marc Edmund Jones bu olayı “tecrübenin dönüşümsel olarak tekrardan idrak edilmesi” olarak tanımlar. Bastırılan bütün enerjiler serbest kalmıştır. Alışkanlık haline gelmiş bütün kaygı ve endişelerden uzaklaşıp, iç güdüler olarak ile hareket edilir. Genel olarak bir rahatlama hissi veya birikmiş duyguların ortaya çıktığını görürsünüz.

İleriye doğru, sınırınızın ötesine doğru iter, planlarınızı değiştirmenize ve yeni bir döneme başlamanıza sebep olur.  Mesela hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz, daha sonra hayatınızda çok önemli olacak biriyle tanışabilirsiniz. Esasında transitten ne bir tip ilişkinin etkileneceğini ve transite sebep olan  gezegenin sembolizminden anlayabilirsiniz. Mesela Güneş baba, eş, patron gibi.

Yavaş hareket eden bir gezegenin haritadaki diğer gezegene uzun süre yaptığı transitlerde bu gezegenin yönü oldukça önemlidir. Yavaş hareket eden gezegen aynı nokta üzerinde birden fazla transit yaratıyorsa burada akla gelen soru, beklenen olayın ne zaman ortaya çıkacağıdır.

Bununla ilgili bir kural yoktur. Bazen sadece bir transit etkili olurken, bazen de her transit belli bir olayın ve ilişkinin ortaya çıkması için değişik kademelerde görev yapar. Benim kişisel tecrübeme göre gezegenin geri hareketinde yarattığı transit en az etkili olandır fakat Colin James bunun tam tersini savunmaktadır. Eğer bu transitlerden biri transiti alan gezegen üzerinde ve aynı anda Mars ve Ay transiti mevcut iken gerçekleşirse, olayın ortaya çıkmasında tetikleyici olabilir. Genel anlamda bakıldığında ilk direkt transit, son transit sırasında tamamlanmış veya bitirilmiş potansiyelleri harekete geçirir.

Yavaş hareket eden bir gezegenin aynı natal nokta üzerinde meydana getirdiği transit serileri ile belirlenen olaylar, tam anlamıyla olmasa da, gezegenin geri hareketi sırasında önceden hissedilir. Bu bakımdan gezegenlerin yön değiştirdiği günlerin yakından takibi, ileride olabilecek olaylara ışık tutar.

Gezegenlerin yön değişim etkilerinin açıklanmasında, transit yapan gezegen olayın şekil ve suretini, transiti alan natal gezegen de kişide harekete geçen duyguları sembolize eder. Aşağıdaki tabloda daha geniş açıklamalar ile yorumlamaya yardımcı anahtar kelimeler verilmiştir.

 

Transit Gezegenin Olay Niteliği Natal Gezegenin Tepki Niteliği
Güneş Tespit ve Karar
Ay Güven
Teşvik Edici Merkür Anlayış
Sosyal Venüs Dostluk
Zorlayıcı Mars İlerleme
Memnun Edici Jüpiter Yerine Getirme
Mücedeleye Açık Satürn Disiplin
Beklenmedik Uranüs Özgürlük
Alışılmamış Neptün Uyumluluk
Kesin, Kati Pluto Açıklık
Kuzey Ay Düğümü Yol Gösterici
Güney Ay Düğümü Memnuniyet
Fortuna Yenilik
Yükselen Uyum Sağlama
Tepe Noktası Ümitli
Yedinci Ev İş Birliği
Dördüncü Ev Çözüm ve Karar

 

Yazar: Bob Makransky

Çeviren: Pınar Asöcal

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü