Yod Açı Kalıbı

YOD; ÇİFT 150’LİK; KADERIN PARMAĞI; TANRININ ELİ

Yod, temelde en az üç gezegenin dahil olduğu; bunlardan ikisinin birbirine sekstil (60°) ve yine bu ikisinin üçüncü bir gezegene 150°’lik açı oluşturdukları bir açı kalıbıdır. Bu sebepledir ki çift 150 bu konfigürasyonun birkaç alternatif isminden biridir. Şayet oluşuma dahil her üç gezegenden horoskopun merkezine doğru birer çizgi çizilse, ortaya büyük Y harfine benzeyen bir şekil çıkar ki böylece Yahudi alfabesinin (İbranice) onuncu harfi ve İngilizcede “Y”ye (hatta bazen “I” veya “J”) denk gelen yod adı oluşur. Yahudi alfabesinin onuncu harfi “el” veya “işaret eden parmak” anlamında bir ideogramdır ki bu da açı kalıbının diğer isimlerinin (kaderin parmağı, Tanrının eli, vb.) gerekçesidir. “Yod” adı, diğer daha dramatic isimleri de dahil olmak üzere, bir tarih ve karşılaştırmalı din öğrencisi olan Carl Leipert tarafından oluşturulmuştur. Bu konfigürasyon Thyrza Escobar ve Dane Rudhyar tarafından yoğun olarak kullanılmıştır.

Bir yod açı kalıbı olağandışı veya alışılmadık bir kadere işaret eder. Doğum haritasında bulunan bu açı kalıbı için yapılan yorum çoğunlukla onun bir süreliğine belirli bir kalıba göre devam eden ve sonra bu kalıbın ani ve keskin bir biçimde sonlandırılarak kişinin yeni bir yöne doğru devam etmesi için zorlandığı şeklindedir. Sıklıkla, değişim, açılış gecesinde baş aktörün (ani bir hastalık ya da öngörülemeyen bir olay neticesinde) yerini doldurması gereken bilinmeyen bir dublörün durumundakine benzer bir şekilde oluşur. Yod açı kalıbı iyicil nitelikte olmak zorunda değildir, yani işaret ettiği yaşam kalıbına dair aksaklıklar her zaman memnun edici olmayabilir. Konfigürasyon gereği öngörülen yıkıcı değişimler, transit veya ilerletilmiş bir gezegen yod’un ucundaki gezegene major bir açı, özellikle de kavuşum yaptığında gerçekleşir. Bu yıkım kuvvetle muhtemel fokal gezegenin bulunduğu ev (ve daha düşük oranda burç) konularında hissedilir ki bununla beraber fokal gezegenin tam karşısındaki ev ve burç konularında da etkileşimler olacaktır.

Kaynakça:

Brau, Jean-Louis, Helen Weaver, and Allan Edmands. Larousse Encyclopedia of Astrology. New York: New American Library, 1980.

Escobar, Thyrza. Side Lights of Astrology. 3d ed. Hollywood, CA: Golden Seal Research, 1971.

James R. Lewis, “The Astrology Book: The Encylopedia of Heavenly Influences” adlı kitaptan alınmıştır.

Çeviren; Zeynep Füsun Karasel, Akademi öğrencisi

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: , , ,

Benzer Makaleler

Menü