Nymphe (Periler)

Nymphe veya Türkçe nemf, nimf ya da diğer deyişle “peri” ya da “musa” diye geçer. Bağlı oldukları su kaynakları, dağlar ve nehirlerin koruyuculuğuna yaptıkları inanılan dişi tanrısal varlıklardır. Homeros’a göre Zeus’un kızlarıydı Nymphe’ler. Ölümsüz değillerdi ama tanrıların içkisi ambrosia içtiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar hep güzel ve genç kalırlardı.

Nymphe’le yaşadıklara yerlere göre ayrı isimlendirilmişlerdir. Su perileri, kara perileri, ağaç perileri ve yeraltı dünyası perileri olarak ayrılmışlardı. Dokuz musa ya da peri bulun-maktaydı:  Kleio (tarih), Euterpe (flüt çalma), Thalia (komedya), Melpomene (tragedya), Terksiphore (dans), Erato (şarkı), Polyhimnia (pandomin), Urania (astronomi), Kalliope (destan).

Zeus’un kızları Nymphe’lere (Musalar) insanlar hep saygı göstermiştir. Doğa ve insanlar üzerinde etkili ve güçlü bilinirler, bu yüzden de büyük tanrıçalar gibi “ulu” ve “yüce” sıfatlarıyla anılırlar.

Doğa içinde yaşadıklarından dolayı beraber oldukları genelde Pan ve Satirlerdir. Ama genellikle erkeklerden kaçar, erkek düşmanı perilerse Artemis’in avcı kızlarındandır.

Resim: William-Adolphe Bouguereau, Nymphs and Satyr (1873) 

 • Psikolojik Astroloji Akademisi

  Telefon: 0 538 265 37 28

  E-mail: bilgi@paakademisi.com

   • İletişim Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon Numaranız

   • İletiniz