Jungiyen Psikolojinin Astrolojideki Yeri

Jungiyen düşüncenin psikolojik astrolojideki etkisi çok önemli olmuştur. Uygulayıcılarına, bilinçdışının gerçekliğinin ve psişeyi anlamak için simgeselin öneminin tanınmasını içeren, arketipsel hayal gücüne ve onun ilahi verilerine erişim sağlayan teorik bir yönelim sağlamıştır. Jung psikolojisi, mitolojik fikirlerin değerini geri kazandı ve bir kozmolojik anlam duygusunu canlandırdı. Göksel alan ruhun anlamlı bir aynası olarak tutulduğunda, kişi orada yaşamın daha derin seviyeleriyle uyum duygusu ve aynı zamanda daha büyük bir bilincin küçük bir parçası olma duygusu yaşar. Jung’u bir otorite olarak gören ve çalışmalarında Jungçu fikirleri kullanan önde gelen psikolojik astrologlar ve yazarlar arasında Liz Greene, Stephen Arroyo, Karen Hamaker-Zondag, Alice O. Howell ve Richard Tarnas bulunmaktadır. Bu astrologların her birinin Jung’un astrolojiyle ilgili düşüncesini ifade etme konusunda benzersiz yaklaşımları olsa da, genel olarak konuşursak, Jung psikolojisinin kullanıldığı üç ana yol olduğunu görüyoruz: astrolojik faktörlerin psikolojik yorumlanması için bir rehber olarak; psikolojik gelişimi vurgulamanın bir yolu olarak (geleneksel astrolojide olduğu gibi tahmin önermek yerine); ve astrolojinin arkasındaki teorik varsayımları ortaya koymak için.

Jung’un analitik psikolojisinin astrolojik faktörlerin yorumlanması için bir mihenk taşı haline geldiği, iki alanı sentezlemeye çalışan birçok kitap tarafından kanıtlanmıştır. Alanların buluştuğu yerlerden biri, varsayılan şekilde astrolojik unsurlar ve zodyak işaretleri, Jung’un dört psikolojik tipine karşılık gelir. Jung, tipoloji ile diğer antik karakter sınıflandırma teorileri arasındaki kapıyı açarken, astrolojiyle tipolojik korelasyonu takip etmedi, yine de şaşırtıcı bir şekilde bu, Jungçu fikirlerin modern astrolojik düşünceyi şekillendirmesinin belki de birincil yoludur. 1970’lerin ortalarında yazan Stephen Arroyo, Jung’un arketip psikolojisi ve astroloji ile Jung’un psikolojik tipler teorisi ve dört astrolojik unsur arasında bağlantı kuran ilk astrologlardan biriydi. Jung’un tipoloji teorisi, Jungian analist ve astrolog Liz Greene tarafından Relating adlı kitabında astrolojik unsurlarla da ilişkilendirildi. “Jung’un dört işlev türü, astrolojinin dört elementten oluşan kadim bölümüyle uyum içindedir. Bu, birinin diğeriyle açıklanması veya diğerinden türetilmesi durumu değildir; daha ziyade, her biri aynı fenomenin deneyimsel gözlemlerini tanımlamanın farklı bir yoludur.”

Arroyo gibi, Greene de Hava öğesini düşünme tipiyle, Su öğesini duygu tipiyle, Toprak öğesini duyum tipiyle ve Ateş öğesini sezgisel tiple ilişkilendirir. Bu tip-element korelasyonları, psikolojik astrolojide kanonik hale geldi. Aynı zamanda Jungçu bir analist ve astrolog olan Karen Hamaker-Zondag da Jung’un tipolojisi ile elementler arasındaki benzerlik üzerine derinlemesine yazmıştır. Jung’un gölge kavramı ve onun Satürn gezegeniyle ilişkisi, psiko-astrolojik sentezin bir başka örneğidir. Kişiliğin olumsuz yanını kişileştiren gölge, kişinin bastırdığı ve kendinden gizlediği yönlerden oluşur, genellikle yansıtma olarak deneyimlenir. Jung, birinin gölgesine sahip olmasının ve onunla bir şekilde uzlaşmanın psikolojik çalışmanın ilk adımı olduğunu söyledi, çünkü doğamızın en karanlık yönlerinde bütünleşme ve bütünlük potansiyeli yatar. Satürn, disiplin, korku ve simyasal çalışmanın prima materia’sının yanı sıra daralma ve sınırlama süreçleriyle ilişkilidir. Aynı zamanda, Satürn bilge yaşlıdır, ustadır, büyük öğretmendir. Bu yüzlerin her ikisi de gölge kavramında görülebilir. Bu yazışmalar en çok Liz Greene’in kitaplarından ikisi olan Saturn: A New Look at an Old Devil ve Relating: An Astrological Guide to Living with Others on a Small Planet‘te inceleniyor. Satürn’ün doğum haritasındaki konumu, bireyin yaşamında, bir şekilde bodur kaldığı veya büyümesinde durakladığı, kendini yetersiz, aşırı duyarlı veya sakar hissedebileceği bir yaşam alanı önerir. . . (çünkü) kişiliğin bilinçdışı tarafı, kısmen bize ait olan ancak ifade edemediğimiz veya ifade etmeye cesaret edemediğimiz niteliklerden oluşur. Böylece Satürn’ün konumundan, gölgenin kendisini en kolay ifade edeceği, belki de kişinin diğerlerine karşı en savunmacı ve eleştirel, kişinin kendi bilinçsiz aşağılık tutumu nedeniyle çevrenin düşmanlığını ve muhalefetini cezbetmeye en yatkın olduğu yer, alan olduğunu çıkarabiliriz.

Jungian analist ve astrolog Alice O. Howell, ruhun daha karanlık ve bastırılmış yönleri ile Satürn’ün arketipsel etkisi arasındaki ilişki hakkında da yazmıştır. Satürn başka herhangi bir gezegensel süreçle birleştiğinde ve onun olumsuz ifadesini ilerlettiğinde, “yedi ölümcül günahtan” birini veya psikolojik olarak ifade edilen bastırılmış komplekslerden birini bulacaksınız… Kompleksler kendi içlerinde günah değil, şu ya da bu nedenle yoğun bir iç çatışma içinde olan ve egonun uyum ve kendini kabul edememesine neden olan süreçlerin sonuçlarıdır. Satürn’ün bu daha koyu yüzleri bir haritadaki önemini gösterirken, bireyselleşmedeki rolü çok önemlidir. Satürn aracılığıyla ruhun en derinden ihtiyaç duyduğu şeyi öğreniriz ve bilge yaşlı adam olarak Satürn aynı zamanda dersleri derin büyüme ve olgunluk için fırsatlar getiren bir öğretmendir. Satürn hem bizi çalıştıran hem de ruhumuzun çalıştırılması gereken kısmıdır. Jung’un sık sık belirttiği gibi, gölge bilinçaltına açılan kapıdır. Jung’un çok ilgilendiği o çetin ve harika simya süreçleri tarafından altına dönüştürülen şey, mecazi anlamda kurşundur (Satürn). Psikolojik gelişim için bir rehber olarak astroloji, en başta doğum haritasının bireyin karakter yapısını sembolize ettiği, insanların hayatı nasıl deneyimlediklerini, komplekslerinin doğasını ve çağrılarını ortaya koyduğu perspektifi olmak üzere çeşitli şekillerde ifade edilir.

Alice Howell, doğum haritasının, potansiyel olarak, bireyleşme sürecine veya Benliğin daha büyük farkındalığına yönelik bir hazine haritası olduğunu yazar ve ben, Ben’i Jung’un kelime tanımında, psişenin merkezi ve bütünlüğü anlamında kullanıyorum. Harita, biz daha bilinçli hale gelene kadar, komplekslerimiz gibi bizi de bilinçsizce itecektir. Böylece, bir kişinin haritasını bir sembol olarak kullanmak, psikolojik gelişim için bir araç haline gelir, çünkü kişi biraz nesnellikle kişinin karakterini, yaralarını, zorluklarını ve çağrısını keşfedebilir. Ayrıca, bu perspektiften, kişinin deneyimlediği düzenli geçişlerin (ve ilerlemelerin), özellikle dış gezegenlerin geçişlerinin, bilinç dönüşümlerinin eşikleri olarak işlev gördüğü anlaşılır. Bazı durumlarda yaşlanma ve gelişmenin doğal aşamalarıyla bağlantılı olarak, gezegen geçişleri psikolojik aşamaları ve büyüme fırsatlarını yansıtır. Bu, Jung’un, genellikle psişenin bilinçdışı ve bilinçli öğelerinin bütünleştiği ruhsal bir yolculuk olarak hayal edilen bireyleşme kavramıyla ilgilidir.

Son olarak, Jung’un bazı fikirleri, astrolojinin arkasındaki teorik varsayımlarla çalışırken kritik hale geldi. Jung’un gerçekliğin arketipsel temeline ve eşzamanlılığın ortaya çıkan astrolojik dünya görüşündeki rolüne ilişkin ontolojik anlayışının etkisi, şu anda en iyi, Richard Tarnas’ın öncülük ettiği bir alan olan arketipsel kozmoloji ve arketipsel astrolojide dile getirilmektedir. Cosmos ve Psyche‘de Tarnas, bu iki temel Jungcu kavramdan yararlanır ve arketipsel kalıplara ve bunların yaşamla ilgili eşzamanlı bilgilendirmesine bağlı bir dünya görüşünün ana hatlarını çizer. Bu dünya görüşü astrolojik paradigma ile kolayca birleştirilebilir: “Astronomik ve insan arasında arketipsel olarak bilgilendirilmiş bir eşzamanlılık vardır.” Eşzamanlılığa yapılan bu vurgu, Jung’un düşüncesinin astrolojideki çağdaş gelişme ve araştırmalara yaptığı en önemli katkılardan biridir ve bu, bu cildin IV. Kısmında daha ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Arroyo’nun, astrolojinin sunduğu şeyler hakkındaki düşünceleri, astrolojiye Jungçu psikolojik yaklaşımın temel hassasiyetlerini özetlemektedir. Ona göre çağdaş Batılı insanlar, “varlıklarının arketipsel temeliyle ve sağladıkları destek ve ruhsal-psikolojik beslenme kaynağıyla bağlarını kaybettiler. Astroloji, insanı en içteki benliğiyle, doğayla ve evrenin evrim süreciyle yeniden birleştirmenin bir yolu olarak kullanılabilir.” Bu açıdan psikolojik astroloji, Jungcu analitik psikolojinin amaçlarıyla geniş ölçüde tutarlıdır.

Jung On Astrology, Safran Rossi, Keiron Le Grice

Çeviren: Cemre Lir

 

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü