Stelyum Yorumu

Stelyum, bir evde 4 veya daha fazla gezegen düştüğünde oluşur. Bu konfigürasyon, o evin faaliyetleri ve işlerinde çok fazla enerji yaratır. Takıntılı bir enerji üretir. Birey saplantılı bir şekilde o evin faaliyet alanlarına odaklanır. O evin işleri bireyin tüm enerjisini alır. Kişinin karşı eve giderek o evden çıkması esastır. Bir stelyum ona karşı geleni sever. Karşıtlık, bireyin bir seçim olduğunu açıkça fark etmesine karşın, karşıtı olmayan bir stelyum daha kolay tuzağa düşebilir. Takıntılı niteliğinin yanı sıra, herhangi bir gezegen T-karedeki gezegenlere zor bir açı yaptığında, ilgili ev faaliyetleri uzun süre altüst olacaktır. Her şey ters gider!

Stelyumun kesin bir yetenek olduğu, ancak bir denge için bireyin karşı eve gitmesi gerektiğini vurgulamalıyım. 6. ev stelyumunda olduğu gibi, kişinin ara verip işten uzaklaşıp özel zaman geçirme ihtiyacı vardır.

1.ev: 4 veya daha fazla gezegen 1. eve düştüğünde, birey bir günden diğer güne değişebileceği bir enerji sergileyebilir. Bu, fiziksel engellere neden olabilir. Birey tüm gezegenlerin enerjilerini kontrol edemezse, gezegenler çok güçlü hale gelirler. Kişinin sabır ve özdenetim derslerine ihtiyaç vardır. Bencillik bir sorun haline gelebileceğinden, ortaklıklar yoluyla çalışmak ve danışmanlık gibi 7. ev konuları kişiye yardımcı olabilir. Birey enerjiyi, bir partner veya danışanlar gibi diğer insanlar, vasıtasıyla kişiliğinden uzaklaştırarak dengeleyebilir. Terazi burcunda stelyumu olan bir genç adam aşırı derecede bilinçliydi. Kendisine odaklanılmasından hoşlanmıyordu. İsrail ordusunun en tehlikeli koluna katıldı. Annesi, ona hiçbir söylenemeyeceğini ve her eleştiriye karşı duyarlı olduğunu söylemişti.

Not: Lyndon Johnson’ın yükseleni Aslan’da olup Başak’ta bir stelyumu vardı. Çok kibirli bir adamdı ama dikkatini kendisinden uzaklaştırıp insan hakları meselelerine takıntılı hale geldi ve büyük şeyler başardı.

2.ev: 2. evdeki çok fazla enerji, kişilerin maaşı açısından iyi olsa bile, mali işler için iyi değildir. Çok fazla enerji, çok fazla seçenek varken, finansal dizginler bir ortağa veya bir finansal danışmana verilmelidir – burada fiziksel bağlılıklardan kurtulmak çok önemlidir! Bu insanlar, kendi mal varlıklarını yönetmeye o kadar kendini kaptırabilir ki, bunlar hayatlarını yönetir. Mars transiti veya daha da kötüsü bir dış gezegen, maliye ve mülk alanında kaosa neden olacaktır. Bu da sağlığı etkileyebilir. Bir müşterinin ülke çapında gayrimenkulleri vardı, satışını acenteye vermedi- ve mallarını satmaya çalışarak ülke çapında dolaştı ve kendini tüketti.

3.ev: Buradaki birçok gezegen, her türden fikir ve zihinsel enerjiye sahiptir. Fazla enerjiden dolayı kişinin zihni kısa devre yapabilir. Kişi, zihinsel olarak gevşemekte zorlanır. Zihinsel enerji, bilginin paylaşıldığı, teori ve kavramların geliştirildiği 9. eve atılmalıdır. Bilincin genişlemesi için bir potansiyel vardır. Örgün eğitim burada çok önemlidir. Bu kalıptaki birçok müşteri ile konuştum. Yazma ve öğretme yetenekleri olduğunu biliyorlar ancak hangi konuları seçmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Yine de odaklandıklarında zihinsel olarak takıntılı oluyorlardı, yalnız bu yüzden bakış açılarını kaybediyorlar ve etraflarında olup bitenlerden habersiz oluyorlardı. Oysa herhangi bir zihinsel aktivite olmaksızın seyahat ederek zihinsel olarak özgürleşmeliydiler.

Bir müşterimin kızı freelance çalışıp reklam senaryosu yazıyordu, hayal kırıklığına neden olan fikirlere takıntılıydı. Kardeşlerine de takıntılıydı onlara anneleri gibi davranıyordu. Kendi düşüncesiyle oldukça ilgiliydi.

Ne zaman birçok gezegen son evde odaklanırsa, birey zihinsel düşünmeye başlar. O kadar çok düşünür ki fırsatları kaçırır. Sonuç olarak zamanlamalarının kötü olduğunu fark ederler. Otobüs durağında oturup alışveriş merkezinde ne yapacağınızı çok düşünmek gibi bir şeydir bu, tüm otobüsleri kaçırır. 3., 6., 9. ve 12. evde çok sayıda gezegeni olan insanların kafalarından çıkıp daha fiziksel olmaları gerekir.

Eski bir astrolojik aksiyom şudur: Eğer 2. evin yöneticisi 3. evin bir parçasıysa, bireyin para kazanma konusunda pek çok fikri vardır ama parası yoktur.

4.ev: Kişinin enerjisini 4. ev konuları ile ilgilenen profesyonel bir aktiviteye yöneltme ihtiyaçları vardır. Ev hayatı genellikle çalkantılıdır, özellikle her transitte üzülecek bir şey bulurlar. Emlak, bina ve inşaat, arkeoloji ve antropoloji, tarih, tarihi koruma veya geçmişle bağlantılı faaliyetler gibi. 4. ev alanlarında başarılı olurlar. İklim ve çevre sorunları hakkında çalışmayı tercih ederler. Bir kadın, evlat edinen çocukların biyolojik ebeveynlerini bulmalarına yardım ediyordu. Diğeri bir cenazeciydi! Enerjilerini geçmişe takılarak harcarlar.

Stelyum olsun ya da olmasın hemen hemen her 4. ev yerleşimi için geçmiş daima bir referans noktasıdır. Birey, geçmişine duygusal olarak sıkışır. Dışarı çıkıp çalışmak çok faydalıdır. Çevre sorunları ile çalışan insanların, neyin gerçekten uygulanabilir olduğuna dair takıntılı olduklarını ve bakış açılarını kaybettiklerini gözlemledim.

5.ev: Burası yaratıcılığın evidir ama stelyum ile çok fazla seçenek olabilir. Kişinin kendi yaratıcılığını geliştirme potansiyeli olabilir. Yaratıcı gruplarla iyi çalışır. Romantik aşk hayatı labirent gibi olabilir. Duygusal bağlılıklarını azaltmak için sosyal ilişkilere daha fazla konsantre olma ihtiyacı duyarlar. Kişisel olmayan ilişkiler içinde olmaları gerekir. Çoğu zaman çocukları olmamakla birlikte, çocukları enerjilerinin çoğunu alır. Sıklıkla çocuksu niteliklere sahiptirler – eğlenceli ne varsa yaparlar. 5. ev stelyumu olan iki kişi tanıyorum. Biri, öğrencileri kendi çocukları gibi olan bir öğretmendi. Onları evine davet eder, sorunlarına dahil olurdu. Öğretmen olmayı seviyordu, drama öğretmeniydi ve öğrencilerin film yapmalarına yardım ediyordu.

5. ev, belirli bir psikoloji alanını yönetir – kişiliğin gelişimi, psikodramalar ve şifa ve kişilik eğitiminde çakraların kullanımı (Carolyn Myss). İkinci örnek bir psikoterapistti. Çakra terapisi okudu. En sevdiği çocuk terapisiydi.

6.ev: Pek çok Başak özelliği, kişinin Başak’ta gezegeni olmasa bile bu evde bir stelyum ile ortaya çıkar. Kişiler işlerine kafayı takarlar. Bu kişiler basit görevlere bile çok kolay bağlanan mükemmeliyetçi insanlardır. İş ve hizmet faaliyetlerine çok fazla enerji tüketirler. Bu, hipokondriye veya işleri hakkında çok fazla şikayet etmeye yol açabilir. Bazıları hizmet işlerine adanmıştır – profesyonel ve kişisel (başkalarına ilgi gösteren). Aynı zamanda görevi başkalarına devretmeyi de öğrenmeleri gerekir.

Her zaman 12. eve gidip işten uzaklaşıp inzivaya çekilme ihtiyacı vardır. Ayrıca amacı olan bir iş bulmaları gerekir. Önemsiz, rutin görevler, asimilasyon ve eliminasyonla ilgili sağlık bozukluklarına yol açabilir. Terazi stelyumu, iş ilişkileri kaotik hale geldiğinde bel ağrısına (böbreğe bağlı) neden olur, Başak cilt tahrişleri veya kabızlık üretir (hepsini içeride tutar), Aslan’daki stelyum çok fazla iş yükünü omuzlamaktan sırt problemlerine neden olur, Yengeç iş aktivitelerindeki korku ve güvensizliklerden kaynaklanan mide ve sindirim bozukluklarına, İkizler, kişinin işyerinde hapsolduğunu ve nefes alamadığını hissettiğinde alerji ve solunum problemlerine neden olabilir.

Buradaki vurgu, hizmet faaliyetlerinde görev almak, görevleri devretmek ve mümkün olduğunca işten uzaklaşmaktır. Asla haftada 40 saatten fazla çalışmayın.

Başak stelyumu olan kişinin mükemmeliyetçiliği ve hastalanması onu iş saplantılarından uzaklaşmaya zorladı.

Not: 6. evin doğuştan gelen sağlık sorunlarını yönettiğini buldum.

7.ev: Evlenme veya evli kalma olasılığının en düşük olduğu 7. ev stelyumu olan bireylerdir. Bir ilişkide o kadar çok enerji ortaya çıkar ki, yakın ilişkilerdeki diğer insanlar tarafından yutulduğunu hissederler. Genellikle yalnızdırlar veya ilişki saplantısını kırmak için aniden ilişkileri sona erdirirler. Terazi burcu özellikleri ilişkilerde, özellikle başkalarıyla ilgili kararsızlıkla kendini gösterir. Danışmanlık veya danışman mesleklerinde çalışmak için mükemmeldir. Bu kişiler birebir ilişkileri kişiselleştirirler. Yedinci evdeki birçok gezegen, bireyin ilgileneceği birçok müşteri türünü tanılayabilir. Bu bir avukat, hakem, psikolog ve iş danışmanı için mükemmeldir.

Bu stelyumu ilk elden gözlemledim. Birey, ilişkilerin kendi kimliğini yitirecek kadar enerjisini aldığından şikayet eder. Böyle bir stelyuma sahip bir arkadaş ABD’yi ziyaret etti. Baltimore’da 2 hafta kaldı ve sonra benimle kaldı. Benimleyken Baltimore’daki tüm arkadaşlarını unuttu. Ve öğrencilerimden biriyle kalmak için ayrıldığında, bana ve bana karşı olan bazı yükümlülüklerine karşı ilgisiz kaldı. Birlikte olduğu kişiye odaklandı ve diğer her şeyi gözden kaçırdı. Bunu kendim görmeseydim, bu fenomeni asla anlayamazdım. Böyle bir stelyuma sahip kişi, her zaman bir ilişkide kendini kaybedecek, tüm enerjisini kendi ihtiyaçlarına aldırmadan partnerinin ihtiyaç duyduğu şeylere adayacaktır.

8.ev: 8. ev stelyumunda kişinin kendi kaynakları ve mali durumu kontrolünde olmalıdır. Değilse, kontrolünün dışında görünen durumlar veya karışıklıklar yaşamını kaotik yapar. Kontrol edilemeyenler üzerinde kontrol sahibi olmak, okült, ölümden sonraki yaşam, tıp, bütünsel sağlık, finansal planlama çalışmaları iyi çıkış noktaları olduğu için önemlidir. Muhasebeciler ve diğer finansal planlamacılar işleri gerçekten alt üst edebilir.

8.evin tamamen bizim kontrolümüz dışında olduğunu ve bu tür olaylara karşı tavrımızı yönettiğine inanıyorum. Kontrolü ele alma ve sonra ne zaman bırakılacağını bilinmelidir. Kontrol edilemeyenlere olan takıntılar hayatı büyük ölçüde karmaşıklaştırabilir. Yengeç burcunda stelyumu olan bir kişi finansal planlamada her zaman kontrolden çıkmış gibi hissediyordu. Bu konumun ilişkilerini zayıflattığını gözlemledim -Bu, kişinin neyi ne zaman oluruna bırakacağını bilememesine neden olur. Ayrıca kişi, cinsellikle ilgili sorunlar veya cinsellik ile maneviyat arasında bir çatışma yaşayabilir.

9.ev: Tüm takip eden evlerde olduğu gibi, birey çok fazla kafasında yaşayabilir – çok düşünen – ve hayatın pratik gerçekliğinde yeterli hissetmeyebilir. Zihinsel yönelimli bu insanlar, felsefe ve teori dünyasında kolaylıkla yaşayabilirler. Yaşam ve ilişkiler hakkındaki teoriler, onları Yay gibi gerçek dünyada yaşamaktan alıkoyabilir. Ahlaki olmak yerine, bildiklerini öğretmeleri ve paylaşmaları gerekir – sonrasında başkalarının kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vermelidirler. Hiçbir zaman tek bir dinsel, ruhani veya akademik bakış açısına yönelmemelidirler – elbette, neye inandıklarından asla emin olamazlar! Her zaman bir felsefe, inanacak bir şey, hayat için bir anlam aramak yerine bildiklerini paylaşmalı ve başkalarından öğrenmek için seyahat etmelidirler.

Bu durumda, seyahat her zaman bir bakış açısı kazanmaya yardımcı olur. Sabit burçlarda 9. ev stelyumu olan bazı kişilerin her zaman seyahat etmeyi düşündüklerini ama evde kaldıklarını gözlemledim! Kişi 3. eve giderken, sadece daha fazlasını tüketmek yerine bildiklerinizi öğretmesi ve bilgilerini paylaşması gerekir.

İki 9. ev stelyumu olan öğrencilerimden biri saldırgandı, diğer pasifti ama ikisi de, özellikle din ve siyaset görüşleri baskındı! İnançlarına takıntılıydılar.

10.ev: 10. evde bir stelyum, kişiye profesyonel seçim ve otorite figürleriyle uğraşmada sorunlar verir., 10. evi etkileyen her küçük transit ile otorite figürü yüzleşmelerinin baskısını ortadan kaldırır! Bir ebeveynle çok yoğun bir ilişki olabilir ve bu da kariyeri etkileyen yoğun yüzleşmeler yaratabilir.

11.ev: Gruplar, dernekler ve organizasyonlarla ilişkiler bireyi yutar ve bireye bir bakış açısı kazanmasına engel olur. Herhangi bir grupta bulunduklarında kolektif değerler açısından sürünün bir parçası olduklarını keşfederler. Daha kişisel hedefler ve değerlerle çalışmaları, kontrol ve istikrar duygusu hissettirir. Kişinin yaratıcı gruplarla çalışması gerekir.

12.ev: Burası hizmet ya da acı evidir. Bu insanlar geçmişteki bir manastır deneyiminden gelmiş olabilirler. Hayatta, kendilerinin dışına çıkıp başkalarına hizmet etmeye dahil olmaları gerekir, yoksa oldukça nevrotik olabilirler! Geçmiş yaşamdaki bir inzivadan geldiklerinden, şimdi bu kalıbı kırmaları gerekir! Kişinin kendi dışına çıkması ve başkalarıyla birlikte çalışması gerekir. Bununla birlikte, dünyaya çıkmak yerine içeriye kaçmak kolaydır.

Kova burcunda stelyumu olan bir kadın, hayatının uzun yıllarını engelli bir çocuğa bakmaya adadığı zaman en güzel zamanını yaşadı. Hizmette bulunmadığı zaman, nevrotik bir şekilde münzevi olarak yaşadı.

12.ev insanlarının asla her zaman dışarıda olamayacağı unutulmamalıdır. Geri çekilmeleri, yalnız olmaları ve sessiz olmaları gerekir. Günün 24 saati açık olamazlar. Ortadan kaybolmayı, görünmez olmayı ve daha agresif insanlar etrafındayken uyum sağlamayı kolay bulurlar. 12. ev stelyumlu öğrencilerin daha iddialı insanlar olduğunu, konuştuklarında veya sözleri kesilince içlerine kapandıklarını gözlemledim.

Lynn Koiner

Çeviren: Gülden Bulut

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü