Lilith

Astrolojide, Lilith bir asteroid ya da ikinci bir Ay gibi Dünya yörüngesinde gezen küçük toz parçacıkları bulutu olarak ifade edilir. Lilith, asteroid 1181 (keşfedilen 1181.asteroid, 11 Şubat 1927), söylencelere göre Âdem’in üstünlüğünü kabul etmediği için onun cennetten kovulan ilk karısından ismini almıştır. Yörünge dönüş süresi  4 1/3 yıl ve 18 km çapındadır.

Lilith astrologlar tarafından araştırılan en yeni asteroidlerden biridir. Lilith hakkındaki ilk materyaller Demetra George ve Douglas Bloch’un Astrology for Yourself kitabında bulunabilir. Lilith için Ephemeris (göksel lokasyonların tablosu) ise George ve Bloch’un Asteroid Goddesses kitabındadır. Geniş bir yelpazede olay ve görüntü sahibi olan planetlerin aksine, küçük asteroidlerin sadece tek bir prensibi temsil ettikleri söylenir. George ve Bloch, Lilith’in prensibini kişisel güç ve çatışma önlemesi olarak açıklıyor, George ve Bloch’a göre Lilith’in değişebilir anahtar ifadesi: “Çatışmayı çözme ve öfkemi yapıcı bir şekilde serbest bırakma kapasitem.”

Zipporah Dobyns Lilith’i birçok Pluto konusuyla alakalı görür, güçlü bir irade, okült ve bilinçaltına ilgi, güç ve kontrol meseleleri. J. Lee Lehman hepimizin içindeki “vahşi kadınlar”la Lilith bağlantısını kurar. (erkeklerde, dişi gölge kişiliğinin animası) Bu özelliğimiz çoğunlukla bastırılmıştır, erkeklerde kadın düşmanlığına ve kadınlarda kendinden nefret etmeye yol açar.

Toz bulutu Lilith, Dünya’nın “kara Ay’ı” bazı önemli erken 20.yüzyıl astrologları örneğin Ivy Goldstein-Jacobson ve W.Gorn Old (Sepherial)  tarafından ilgi görmüştür. Lilith’in varlığı tartışıladursun, bazı astrologlar biz toz bulutunun Güneş tarafından engellediği ya da aydınlatıldığı ve buna göre bir gök günlüğü oluşturduğu iddialarını dikkate aldılar. İlk araştırmacılar Lilith’in etkisini kötücül aldılar, toz bulutunun düşük yapmak ve ihanet gibi nahoş konularla ilişkili olduğuna inandılar. Bununla birlikte, çoğu astrolojik pratisyenin kadın olması sebebiyle astrolojik topluluğu güçlü bir şekilde etkileyen feminist hareket, Lilith gibi mitolojik figürlerin yeniden değerlendirilmesine sebep oldu:  belki Adem’in otoritesinin reddedilmesi övülmeye değer görülmelidir, tarihte ilk defa (mitolojik bir tarih olsa bile) bir kadın erkeğin etrafında emirler yağdırmasına karşı gelmiştir. Bu nedenle, daha yeni yorumcular Lilith’e birçok pozitif anlam dahil olmak üzere, daha zengin bir anlam yükleme eğilimindedirler.

Modern astrologların çoğunluğu engellenmiş bir toz bulutunun astrolojik etkisi kavramını reddederler, ve aslında çok azı “kara ay Lilith” tanımını çalışmalarını kullanırlar. (reddedilmesinin bir ölçüsü de Larousse Astroloji Ansiklopedisi gibi stardart yirminci yüzyıl referans çalışmalarında bulunmamasıdır). Ancak, özellikle Goldstein-Jacobson ve Sepherial neslinden gelenler arasında, Lilith’e etki atfetme sürdürülmektedir.

Lilith’in önemli bir astrolojik değerlendirmesi de Delphine Jay (Lilith’i Yorumlamak, Interpreting Lilith) ve onun çok yararlı Lilith Ephemeris’i erken 1980’lerde yayımlanmıştır. 1988 ve 1991’de, sırasıyla, bu iki kitap üçüncü baskı sıkıntısı geçirmiştir. Bu yüzden, adı gibi, Dünya’nın kara Ay’ı daha kontrol edilebilir gök cisimleriyle uğraşmayı tercih eden popüler astrolojiye boyun eğmeyi reddetmeye devam etmiştir.

Kaynaklar

Dobyns, Zipporah. Expanding Astrology’s Universe. San Diego: Astro Computing Services, 1983.

George, Demetra, with Douglas Bloch. Asteroid Goddesses: The Mythology, Psychology and Astrology of the Reemerging Feminine. 2d ed. rev. San Diego: ACS, 1990

Astrology for Yourself: A Workbook for Personal Transformation. Berkeley, CA: Wingbow Press, 1987

Jay, Delphine. Interpreting Lilith. Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, 1981.

The Lilith Ephemeris, 1900–2000 A.D. Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, 1983.

Lehman, J. Lee. The Ultimate Asteroid Book. West Chester, PA: Whitford Press, 1988. Schwartz, Jacob. Asteroid Name Encyclopedia. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1995.

 

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü