Hümanistik Astroloji

Hümanistik astroloji Marc Edmund Jones’un klasik astrolojiyi modern astroloji terimleriyle ifade etmesi sonrasında, 1930 yıllarında Dane Rudhyar tarafından oluşturulmuştur. Rudhyar, Carl Jung’un derinlik psikolojisi bakış açısını teosofik yaklaşımla birleştirmiştir.

Hümanistik psikolojinin ne olduğu bu noktada önemlidir. Hümanistik psikolojiye göre insan davranışlarındaki en önemli güdü “kendini gerçekleştirme” güdüsüdür. İnsanın barınma, beslenme ve nesli sürdürme gibi fizyolojik ihtiyaçlarından başka gelişme, ilerleme ve kendini aşma ihtiyacı vardır. 1940’larda, Rudhyar bu yaklaşımla geleneksel olarak doğum haritasında malefik (kötücül) olarak bilinen faktörlerin kişilikteki zayıflıkları göstermesinin aksine, bunları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak ele almıştır.

Rudhyar astrolojinin konseptinin birey merkezli olması gerektiğini vurgular ve bireyin doğum haritasının, kişinin kendi potansiyelini tam olarak nasıl gerçekleştireceği hakkında bir kılavuz olarak ele alınması gerektiğini belirtir. Rudhyar bunun için kişinin tamamıyla bilinçaltı ve kolektif esaretten kurtulması gerektiği inancındadır. O, doğum haritasını bir kullanım kılavuzu olarak ele alır, bu kılavuz kişiye insanın doğasındaki on temel enerjinin en avantajlı nasıl kullanılacağını gösterir. Modern astrolojideki temel enerjiler Güneş ve Ay’ın da dahil olduğu on gezegen tarafından ifade edilir. Bu gezegenlerin konumlandığı yerler (zodyak burcu ve özellikle evi) en değerli sonuçların elde edileceği yerler olarak kullanılabilir.

Rudhyar ayrıca hümanistik astrolojide astroloğun haritayı nasıl yorumlayacağının kesin temel prensipler üzerinde kurulması ihtiyacında olduğuna da inanır ve bu etik kodu astroloğun danışmanına ne söyleyeceğine karar vermesine yardımcı olur, bu tıpkı terapistin, hastasının belki de çoktan zedelenmiş özgüvenine daha fazla zarar vermemek adına o anda söylenecek doğru varsayılan gerçekleri danışanına söylememesi gibidir. Rudhyar, astrolojinin spiritüel bir disiplin olduğunu belirtir, amaç bireyin kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi olduğunu belirtir.

Böyle bir bakış açısıyla doğum haritaları kişilerin özgürlük haritalarıdır. Doğum haritasının yorumlanmasında iyi yada kötü yoktur. Eğer haritanızdaki kötücül olarak saptadığınız bir konfigürasyon varsa ilgili konular enerjinizin büyük bir kısmını akıtacağınız ama aynı zamanda en gelişmiş özelliklerinizi deneyimleyeceğiniz yerleri gösterir. Farkındalık sağlama amaçlı doğum haritasını yorumladığınızda kader gibi gözüken olayların aslında bakış açısıyla ilgili olduğunu anlar ve bireysel özgürlüğünüzün yolunu aralamış olursunuz.

Gülden Bulut, 2015

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü