Ay Transiti- Ay Evlerden Geçerken

Ay 1. evden geçerken

İki günlük bu geçiş süresince kişisel ve subjektif düşüncelerimiz diğer herşeye baskın olacaktır.  Öncelikle sevdiklerinize ve arkadaşlarınızla ilişki kurmak ve onların parçası olma ihtiyacı hissedebilirsiniz.  Dolayısıyla bu ihtiyaç duygusal sensörlerinizi açacak ve sizi diğer insanların duygularına ve modsal değişimlerine hassas hale getirecektir çünkü onlarla ahenkli olmayı ve onlara sempatik yaklaşmayı isteyeceksiniz.  Bu da birisi sizin sempatinize, sıcaklığınıza ve anlayışınıza ihtiyaç duyduğunda sizi duygusal olarak hazır hissettirecektir.

Doğal olarak siz çevrenize duygusal olarak verici olduğunuz sürece siz de özellikle kendinizi eksilmiş hissettiğiniz zamanlarda duygusal olarak talepkar olacaksınızdır.  Bu dönemde dikkat etmeniz gereken nokta duygusal alışveriş dengesini iyi ayarlamanız, verebileceğinizden ya da daha sonra tamamlayabileceğinizden fazla duygusal beslenme ve destek talebinde bulunmamanızdır.

Kendinizle oldukça ilgili olacağınız ve başkalarıyla olan etkileşiminizde objektif olmanın zor olacağı bu günlerde başkalarının bakış açısını da anlamaya çalışmak genel olarak faydalı olacaktır.

Ay 2. evden geçerken

Ay’ın ikinci evinizden geçiş yaptığı günlerde kendimizi duygusal olarak değer verdiğimiz şeylerle ve sahip olduklarımızla özdeşleştirmek mümkündür.  Bu da sahip olduklarımıza karşı güçlü bir bağlılıkla sahiplenme şeklinde tezahür edebilir ve hatta sahip olduklarınızı ödünç vermek bile istemeyebilirsiniz.  Ya da psikolojik olarak bilinçsizce kendinizi değer sisteminize göre tanımlıyor olabilirsiniz ve değer sisteminize meydan okunmasını sizin varlığınıza meydan okuma olarak algılayabilirsiniz.  Ve kendinizi size hiçbir yararı olmayan alanlarda savunuyor durumda bulabilirsiniz.

Bu süre zarfında kendinizi size geçmişten tanıdık ve anlamlı gelen objelerle çevrili olunca iyi hissedebilirsiniz.  Çünkü sahip olduğunuz şeyler bir obje olmanın ötesinde bize önemli bir deneyimimizin, duygumuzun, düşüncemizin sembolü gibi anlamlı gelebilir.  Burada önemli olan objenin kendisinin değil içerdiği duygunun sizin için anlamlı olduğunu anlamaktır ki o duyguyu o obje kaybolsa ya da zarar görse dahi asla kaybetmezsiniz.

Geleneksel olarak Ay’ın ikinci evden transiti para harcamak için uygun olmayan bir zaman dilimi olarak görülür.  Bunun nedeni sahip olmaya karşı gösterdiğiniz davranış biçiminiz gerçekten ihtiyacınız olan bir şeyi almak yerine bilinçsizce eskiden öğretilmiş ve kalıplaşmış bir şeye sahip olma güdüsü ve dürtüsü ile hareket edecek olmanızdır.

Ay 3. evden geçerken

Ay üçüncü evinizden geçiş yaparken diğerleri ile olan iletişiminiz büyük ihtimalle kişisel kaygılarınız ile renklendirilmiş olacağından oldukça subjektif olup gerçekçilikten uzak olacaktır.  Bununla beraber sizin için önemli konularda duygu ve hislerinizle içgüdüsel bir iletişim tarzı benimseyebilirsiniz.  Hatta günlük konuşmalarınızda bile oluşan duygusal derinlik bu konuşmaları sizin için önemli hale getirebilir.  Ayrıca bu dönemde diğer insanlara karşı yüzeysel davranmayabilrisiniz dolayısıyla insanların yüzeysel tavırlarına tahammül edemeyebilirsiniz.  Eğer bu dönemde duygularınızın bilinçli kontrolünü elinizde tutar ve objektifliğinizi koruyabilirseniz çok anlamlı iletişim halinde olabilirsiniz.

Bu transitin bir diğer olumsuz tarafı düşünce biçiminizin gereğinden fazla bir şekilde geçmiş deneyimlerden ve  alışkanlıklardan etkilenerek çevreden gelen ince uyaranlara yanıt veriyor olmasıdır.  Astrolojide üçüncü ev otomatik bir şekilde davranışlarımızı gösterdiğimiz  gündelik dünyamızı temsil eder ama Ay üçüncü evimizden geçerken birine karşı üzerinde çok düşünmeden otomatik olarak gösterdiğiniz bir davranış o kişide sizin hakkınızda kötü bir izlenim bırakabilir.  Bu durum özellikle komşularınız, ahbaplarınız gibi yakın çevrenizdeki insanlar ve akrabalarınız için geçerlidir.

Ayrıca bu dönemde kadın ahbaplarınız ve akrabalarınız hayatınızda size kendinizle ilgili bir şeyi öğreterek ya da göstererek etkili olabilir.

Ay 4. evden geçerken

Ay dördüncü evinizden geçerken evde kalıp rahatlamak ve kendinizi dış dünyanın gereklerinden uzaklaştırma isteği ve ihtiyacı içinde olabiliriz.

Ayrıca bu dönemde kendi içinize inerek dış dünyaya karşı beslediğimiz tutumlarımızı, duygularımızı, duygusal konumlanmamızı inceleyebiliriz. Bunu içimizde gizli kalmış öğeleri açığa çıkartmayı deneyerek yapabiliriz.  Fakat bu gizli öğelerin yoğun baskısından kurtulup onları bilinçli bir şekilde incelemek kolay olmayabilir çünkü bilinçsiz tercihlerimiz ve gizli kalmış öğelerimiz kontrolü kaybetmek istemeyeceklerdir.

Bu süreçte açık bir şekilde alışkanlıkların ve geçmiş şartlanmalarımızın hayatımızı nasıl kontrol ettiğini farkedebiliriz.  Bu farkındalık sözlerinizin ve hareketlerinizin duruma uygun olmadığı gerçeği ile başkaları aracılığıyla yüzleşerek gerçekleşebilir.  Böyle bir deneyim korkutucu olsa da oldukça değerli olabilir.

Ayrıca bu dönemde hem sahip olduklarımıza hem de samimi ilişkilerimize karşı sahiplenici davranışlar sergileyebiliriz.  Bu etki dolayısıyla yalnız kalmaktan ve yabancılaşmaktan korkumuz perçinlenebilir ve sahip olduğumuz maddi ve ve manevi şeylere daha sıkı tutunabiliriz.  Ama bu davranış en çok tutunduğumuz şeyi kaybetmekle sonuçlanabilir.  Bu nedenle sahip olduklarımıza karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşabilirsek onları kaybetme olasılığımız daha düşük olacaktır.

Ay 5. evden geçerken

Ay beşinci evinizden geçerken duygularınızı başkalarından gizlemek kolay olmayacaktır ve aslında bunu denememeniz tavsiye edilir.  Bu dönemde kendiniz gibi olabilir ve içimizden geldiği gibi davranabiliriz.  Başkaları ile olan ilişkilerinizde bu dönemde her zamankinden daha duygusal davranabilirsiniz.  Eğer bu duygusal yönünüzden hoşlanmayanlar olursa onlarla ilişkinizi sonlandırmayı düşünebilirsiniz.

Aşk ilişkilerinizde ise daha duygusal derinlik denyimleyebilir dolayısıyla partnerinizle daha yoğun paylaşımlarda bulunabilirsiniz.  Buradaki tehlike partnerinize Ay’ın etkisi ile daha sahiplenici davranabilirsiniz ve ayrıca kendi yoğun duygularınızla  o kadar sarmalanmışsınızdır ki karşınızdakinin duygularından bihaber kalabilirsiniz.

Bu transit süresince kadınlarla ilişkileriniz genellikle gelişim gösterir.  Hangi cinsiyetten olduğunuzdan bağımsız bir şekilde kadınlarla olan ilişkiniz sizin gerçekte kim olduğunuzu anlamada size pozitif yönde yardımcı olabilir.

Bazen bu transit esnasında başkasını koruma ve besleme içgüdümüz canlanabilir ve başkasına bakmaya büyük istek duyabilirsiniz.  Bu içgüdünüz çocuklarla ya da sevdiklerinizle normalden daha çok alakadar olmak şeklinde nüksedebilir.  Yalnız, Ay aşırı korumacı olduğundan sevdiklerinize annelik etme içgüdünüzün onların sorumluluklarından uzaklaştırma şeklinde ortaya çıkmamasına dikkat etmek gerekebilir.

 

 Ay 6. evden geçerken

Ay, 6. Evden geçerken duygusal ihtiyaçlarımızı günlük zorunluluklardan sonraya koyma eğilimindeyizdir.  Bu transitte çelişkili bir enerji vardır zira Ay’ın kişisel ve duygusal etkileşim ihtiyacı altıncı evin kendini ihmal eden ve kanaatkar doğasıyla çelişir.  Öyle ya da böyle bu transitin enerjisi genellikle duyguları bastırma şeklinde ortaya çıkar.

Ayrıca bu transit süresince ev işlerine ve kişisel hijyenimize ya da hayatımızın kişisel yönlerini yeniden düzenlenmesine dikkatimizi verebilirz.  Bu transitin enerjisini bu şekilde yaşamak yukarıdaki tarif edilen enerjide yaşamaktan daya faydalı olabilir.

Eğer bu transitin enerjisini duygularımızı bastırarak deneyimlersek bunun yansıması olarak etrafımızı aşırı eleştirebilir ve çevremizdekileri kırabiliriz.  Bu transitin diğer bir negatif deneyimi ise kurban rolünü oynamaktır. Bu rolü oldukça bilinçsiz ama incelikle karşımızdakileri suçlu hissettirmek için oynarız.  Bunun yerine duruma ve şartlara uymasa da duygularımızı dobra dobra ifade etmek daha faydalı olabilir.

Ayrıca bu transitin süresi bir hastalığı işaret etmek için kısa olsa da kişisel sağlığımızla ilgilenmemiz gereken bir zaman dilimini işaret ediyor olabilir.  Bu transiti bu şekilde deneyimlemek hastalık hastalığına düşülmediği sürece faydalıdır.

Ay 7. evden geçerken

Ay yedinci evinizden geçiş yaparken dikkatiniz yakın kişisel ilişkilerinize yönelir ama kendinizi normalden çok daha fazla bir şekilde duygusal olarak ifade etme olasılığınız fazladır.  Bu transit evliliğinizi, karşı tarafla olan ilişkilerinizi ya da duygusal yüzleşmelerinizi etkileyebilir.  Sevdikleriniz ve partnerleriniz sizin için herzamankinden daha önemli hale gelebilir. Onları korumak ve destek vermek isteyebilirsiniz ve onlar da aynı şekilde size davranabilirler.  Ama eğer negatif bir duygusal haldeyseniz sevdiklerinize karşı bilinçsizce ve otomatik olarak kıskanç ve aşırı sahiplenmeci davranmanız olasıdır.

Bu dönemde sevdiklerinizle duygusal anlaşmazlıklara düşebilirsiniz ve bu dönemde objektif kalabilmek zor olabilir.  Duygusal tepki verdiğiniz bu dönemde rakipleriniz duygularınızı manipüle ederek kontrol etmek isteyebilir.  Bu nedenle düşünmeden tepki vermemeye özen göstermeniz lehinize olacaktır.

İster pozitif isterse negatif yönde olsun kadın figürlerle yüzleşmeler bu dönemde yoğunlaşacaktır.  Bu yüzleşmelerde davranışlarımızı farkındalıkla incelerseniz sizin için faydalı olacaktır.

Ay 8. evden geçerken

Ay 8. evden geçerken duygusal deneyimlerimiz her zaman olduğundan çok daha fazla yoğun olur. Bunları bizi kendine çeken insanlar ve içine çeken olaylar dolayısıyla deneyimleriz.  Mesela sizin üzerinizde güçlü etkisi olan insanlarla duygusal yüzleşmeler aracılığı ile kendi normal halimizden çok farklı modları ve duyguları yaşayabiliriz.  Hatta kendinize: ‘’Bu ben miyim?’’ diye sorabilirsiniz.

Ayrıca bu transit esnasında Ay’ın ikinci evinizden geçerken yaşadığınız etkilere benzer şekilde sahip olduklarınıza karşı çok daha fazla sahiplenmeci bir tavır ve hatırası olan eşyalara karşı düşkünlük şeklinde deneyimlenebilir.  Yalnız buradaki tehlike sekizinci ev aynı zamanda başkalarının kaynakları ve ortaklı kaynaklar da olduğu için bunlara sahip olma ve bunları kontrol etme düşkünlüğü çıkar çatışmasına yol açabilir.

Ay 9. evden geçerken

Ay 9. evden geçerken içinizde sebebini anlayamadığınız bir şekilde günlük rutinin dışına çıkıp kafayı alıp gitmek için kuvvetli bir dürtü hissedebilirsiniz.  Bunu zihninizde ya da hareketlerinizde gözlemleyebilirsiniz.  Bu transit kendi içinde bir ikilem barındırır zira Ay rahat ve alışık olduğunuzu temsil ederken 9. ev sizi uzaklara ve farklı olana çeker.  Bu nedenle bu transit biraz zorlayıcıdır.  Bu transit esnasında rutinin dışına çıkmak için sehayat etmek iyi gelebilir.  Aslında bulunduğunuz durumdan tamamen gitmek değildir istediğiniz sadece günlük rutinden sıkılmış hissediyor olabilirsiniz.

Zihinsel yolculuklar yeni bir şeyler öğrenmek gibi bu transit esnasında faydalı olabilir.  Ayrıca bu transit süresince kendinizi farklı fikirlere ve konseptlere açık tutabilirsiniz bu da içinizdeki heyecana iyi gelecektir.  Her seferinde tekrarlanmayacak olsa da bu dönemde yabancı kültürlerden insanlarla tanışabilirsiniz.

Ay 10. evden geçerken

Ay 10. evden geçerken sizi test edecek şekilde işle ilgili olaylar gündeminize gelebilir veya özel hayatınız normalden daha fazla bir şekilde gözler önünde olabilir.  Özelinizi bu transitte saklamak güçleşebilir dolayısıyla gizleyecek bir şeyinizin olmaması yararınızadır zira iyi ya da kötü herşey ortaya dökülebilir. Mesela topluluk içinde eşinizle tartışabilirsiniz ya da sevdiğinize ilan-ı aşk edebilirsiniz.

Bu transitin kariyerinize diğer bir etkisi çalışma arkadaşlarınızla empati kurma becerinizin artacak olmasıdır.  İşten tanıdığınız birine yardım edebilir ve hatta  profesyonel ilişkinin ötesinde bir arkadaşlık kurabilirsiniz.  Yalnız işle özel yaşamı ayırt etmekte zorlanma eğilimi aleyhinize de çalışabilir.

Grup çalışmaları bu dönemde daha verimli geçebilir zira grubun istekleri ve moduna uyumlanmakta zorlanmayacaksınızdır.  Bu transit özellikle halkla ilişkiler ya da satış sektöründe çalışanlar için avantajlı olabilir.

Ay 11. evden geçerken

Bu transit birkaç farklı etkiye neden olabilir.  Bu dönemde arkadaş çevresiyle duygusal kontak kurma ihtiyacı yoğunlaşabilir.  Eğer arkadaşınıza özel bir şey söyleyecekseniz ya da arkadaşınız size özel duygularından bahsedecekse bunun için iyi bir zamandır.  Arkadaş çevresiyle herzamankinden daha derin ilişkiler geliştirilebilir ve özellikle kadın arkadaşlar sizin için özel önem kazanabilir zira bu dönemde kadınlarla anlaşmak sizin için daha kolay olacaktır.

Arkadaşlık ilişkilerinizde bu dönemde daha fazla korumacı ve destekleyici olabilirsiniz ya da size duygusal destek verecek insanları daha kolay çekebilirsiniz. Ama tutumlarınızın farkında olmaksızın içinizdeki güvensizlik hissi nedeniyle bir arkadaşınıza aşırı sahiplenmeci davranabilirsiniz ve hatta çocuk gibi başkasına daha çok ilgi göstermesi durumunda arkadaşınızı kıskanabilirsiniz.  Bunalmış ve mutsuz hissediyorsanız çocukluğunuzdan kalmış negatif bir duygusal davranış kalıbı arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi olumsuz olarak etkileyebilir.

Bu transit esnasında hayatla ilgili beklentilerinizi, amaçlarınızı gözden geçirmek ve geçmişte yaşananlardan oluşan negatif duygusal tepkilerinizin yerine yaşadığınız zamana uygun tepkiler geliştirmek faydalı olacaktır.

Ay 12. evden geçerken

Ay, 12. evden geçerken kendinizi geri çekmeye ve özellikle  kendinizle ilgili güvensiz hissettiğiniz konularda duygularınızı saklamaya meyilli olabilirsiniz.  Belki de birçok başka insan gibi başkaları gerçek sizi tanırsa sizden hoşlanmayacaklarını hissetmiş ve bu yüzden duygusal hayatınızı saklamış olabilirsiniz.  Ama bu durum hayatınızda ciddi problemlere yol açabilir zira başkalarından sakladığınız duygular aynı zamanda kendinizden de sakladığınız duygularınızdır ve kendinizden saklayarak farkına varmadığınız duygularımız biz farkında olmadan bizi kontrol edebilir. Ve bu bilinçsiz davranış kalıplarına ve korkulara yol açar.  Bu nedenle en içteki hislerinizi güvenebileceğiniz biriyle paylaşmak iyi gelecek olandır ama Ay’ın bu geçişi sırasında başkalarına güvenmemek başlı başına bir problemdir zaten.

Bu transit sırasında özellikle kadınlarla iletişimde sorun çıkabilir çünkü iki taraf birbirini anlamakta zorlanabilir.  Yine buna en iyi cevap iletişimde kalmaya devam etmektir. Büyük ihtimalle bu geçiş esnasında sosyalleşmek istenmeyecektir.  Aslında yalnız kalıp daha önce yüzleşmeğe gönülsüz olduğunuz içsel yönlerinizle yüzleşmek iyi bir seçim olabilir.  Belki de bu düşündüğünüz kadar kötü olmayacaktır.Ayrıca bu dönem mistik ve spritüel çalışmalar için oldukça uygundur zira bu öğretileri sadece zihninizle değil duygularınızın yardımı ile iç sesinizle de anlayabilirsiniz.

Robert Hand, Planets in Transits

Çeviren: İçten Ural

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız
Tags: , , , , , , , , , , ,

Benzer Makaleler

Menü