Aylık Arşivler: Temmuz 2016

Özgür İrade, Mutluluk, Spinoza ve Astroloji

“İnsanların kendilerini özgür sanmalarının nedeni, isteklerinin bilincinde olmaları ama bu isteğe açan nedenleri bilmemeleridir” der Spinoza.

Felsefe tarihine baktığımızda bize bunların cevabını veren, astroloji felsefesine de düşünceleriyle katkıda bulunan Spinoza’yı incelemek özgür irade ve mutluluk kavramlarını anlamamızda bize yardımcı olacaktır.

Spinoza 17. yy sonlarında yaşamış, küçük yaşlarda ailesiyle Hollanda’ya göç etmiştir. Bilimsel buluşların, dinsel çatışmaların, felsefi düşüncelerin yoğun olduğu zamanda Hollanda’da yaşamıştır. Eserlerinden dolayı aforoz edilmiştir...

Pluto, Kader Tanrıçaları

Gece tanrıçası Niks'in, kızları Moira (Meriler) veya Erinyesler’dir.

Tanrıçalar üçlü gruplar halinde bulunurlar. Bu üçleme hemen hemen her pagan dinde de bulunmaktadır.

Moira’nın (kader tanrıçalarının) lunar sembolü aşağıdaki şekildeki gibidir.

Hilal, Dolunay ve Balsamik Ay : Bu sıralanış bakire, anne ve yaşlı kadın üçlemesi olarak adlandırılmıştır. Bu üç tanrıça yazgının üç karakteristiğini ifade etmektedir. Clotho (döndüren), Lakhesis...

İkizler Burcu Miti- Kastor ve Polluks

En ünlü İkizler miti, mitolojik mirasımız Kastor ve Polluks'tur. Zeus'un Leda'dan olma çocuklarındandır, ikisi de yumurtadan çıkmışlardır. Zeus, Leda ile görkemli bir kuğu iken birleşmiştir.  İkizlerin bu tüylü arkadaşları ile çok benzerliği vardır. 

Kastor ve Polluks mitteki en özgün ve en tuhaf ikizlerdir. Çünkü ikisi de cesur, akıllı savaşçı olmalarına rağmen, biri insan diğeri ilahtır. Bir gün ölümlü ikizlerden Kastor öldürüldüğünde diğeri, Zeus'a...

Psikolojik Astroloji ve Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Freud'un teorisine göre yaşamda nasıl bir öykü içinde olacağımız çocukluk yaşantımızla bağlantılıdır: Eskiye dair düşünce ve anılar şu anımızı etkiler. Freud çocukluğun ilk altı yılının kişilik gelişiminde önemli olduğundan bahseder. Geliştirdiği psikoseksüel gelişim kuramına göre gelişimin 5 aşaması vardır. Oral dönem, anal dönem, fallik, latent ve genital dönem. Şimdi bu dönemlerden oral dönem, anal dönem, fallik dönemleri astroloji eşliğinde inceleyelim.

Temel Seviye Psikolojik Astroloji Eğitimi

Temel Seviye Psikolojik Astroloji Eğitimi, 7 Ekim 2021 tarihinde online başlayacak! Bu eğitimde kişinin gölge yönleriyle kim olduğu, nasıl bir döngü içinde yaşadığı, farketmediği yönlerinin hayatını nasıl şekillendirdiği ve niceleri astroloji, mitoloji ve psikoloji çerçevesinden ele alınacaktır. Kayıt için 

İleri Seviye Psikolojik Astroloji Eğitimi

astroloji eğitimi astroloji eğitimi

İleri Seviye Psikolojik Astroloji Eğitimi içeriği: İleri seviye psikolojik astroloji eğitimi  içeriğinde, psikolojik kuramlardan kişilik bozukluklarına, rüyalardan danışmanlık becerilerine kadar bir çok konu geniş bir yelpazede sunulacaktır.

Eğitimin hedefi:  Eğitim sonunda haritayı daha derinlikli olarak...

Astroloji Öğrencileri İçin Astronomi Eğitimi

                                                                                                                                       ...

Online Eğitimler

Online düzenlenecek eğitimler: Temel seviye psikolojik astroloji eğitimiileri seviye psikolojik astroloji eğitimi,  astronomi eğitimi, mitolojik astroloji eğitimi online olarak  düzenlenecektir.

Online eğitim başlangıç tarihleri:

Temel seviye psikolojik astroloji eğitimi: 7 Ekim 2021 Perşembe ( Toplam 9 Ay Her Perşembe) Saat: 20:30

İleri seviye psikolojik astroloji eğitimi           15 Ekim 2021 Cuma saat 20:30

Astroloji öğrencileri...

Doğum Haritası Analizi

Doğum haritası analizi nedir?

Doğum haritası, kişinin doğum tarihi bilgilerine göre hazırlanır. Doğum haritanız modern ve psikolojik bakış açısıyla değerlendirilecek, kişiliğinize ait unsurlar ve bilinçaltı dünyanız ele alınacaktır.

Danışmanlık süreci nasıl gerçekleşecek?

Analiz sürecimde kişiliğinizin temel yapısı, huy, davranış ve düşünce yapınız, yetenekleriniz, hayatınıza yön veren tüm süreçler değerlendirilecektir. Ayrıca psikolojik zayıflık ve güçlerinizin neler olduğu, karakterinizin bilinç ve bilinçaltı...

Dönemsel Analiz

Dönemsel analiz nedir?

Şu andaki mevcut durumun haritanız üzerinizdeki etkisini inceleyerek düzenlenen analizdir. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değildir. Dönemsel astroloji danışmanlığında da, yaşadığınız olayların neye hizmet ettiği değerlendirilecektir.

Danışmanlık süreci nasıl gerçekleşecek?

Danışmanlığın ilk aşamasında değerlendirmeler yıl bazında yapılacaktır. Sonraki aşamadaysa gelecek dönemlerdeki kritik süreçler değerlendirilecek ve bir yol haritası çıkarılacaktır. Görüşme isteğinize bağlı olarak yüzyüze, telefon veya skype yoluyla yapılacaktır.

Dönemsel analiz danışmanlığı size neler kazandıracak?

 • Psikolojik Astroloji Akademisi

  Telefon: 0 538 265 37 28

  E-mail: bilgi@paakademisi.com

   • İletişim Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon Numaranız

   • İletiniz