Hubris Sendromuna Astrolojik Yaklaşım

Tarih, yığınların hayatlarını kaybetmesinden sorumlu liderler tarafından yazılmış, güç savaşlarının konu olduğu hikayelerle doludur. Hikayenin sonunda ise aşırı güçten zehirlenmiş olan bu liderlerin dramatik sonlarıyla karşılaşırız.

İlk kez nörolog David Owen tarafından dile getirilen “hubris sendromu” güç zehirlenmesi olarak tanımlanmıştır. Kişi aşırı özgüven gösterir, gerçeklik ile bağı kopmuştur, bir mesih gibi yücelme eğilimi taşır. Kendisine karşıt görüşler geliştirmiş olanları küçümser ve hor görür. Genellikle bu sendroma yakalanan politikacılar mutlak güce eriştiklerini düşünseler de sürekli bir endişe halindedirler.

Antik Yunan kökenli Hubris kelimesi, başarıdan sarhoş olmuş ve tanrı gibi davranmaya başlayan kahramanı tanımlar. Herşeyi yapabileceği duygusu onu bir hatadan diğerine sürükler. Hubris, insanı suç işlemeye iten ölçüsüzlük, hırs ve aşırı kendine güvendir. Fakat kahramanın hikayesi böyle gitmez, sahneye Nemesis gelir, aşırı gurur ve kibre düşenleri adaleti sağlamak adına cezalandırır. Tanrıça Nemesis insanlarda ölçüsüzlüğü, kendine ve talihine aşırı güveni cezalandıran varlık olarak gösterilir.

Hubris’i anlamak için yunan mitolojisinde geçen Ate adlı amansız tanrıçayı da tanımak gerekir. Ate, türkçeye “gaflet” sözcüğü olarak çevrilebilir. Homeros’un “İlyada”adlı destanında geçen Ate, kavga tanrıçası Eris’in kızıdır. İnsana nice suçlar işletir. Hatta Zeus’u bile aldatmıştır ve Zeus Ate’yi bir daha dönmemek üzere Olympos’tan aşağı atar.

Şimdi bu üç kavram ile ilgili astreoidlere astrolojik açıdan bakalım;

*Hubris, 18 Aralık 1897 yılında A. Charlois tarafından Fransa’da keşfedilmiştir. Haritada Hubris’in konumlandığı yer aşırılığın ve taşkınlığın alanlarını gösterir. Güç arzusunun, aşırı kendine güvenin yeridir. Bu astreoid, burç, ev ve açılarıyla birlikte yorumlanır.

*Ate, 14 Ağustos 1870 yılında CHF Peters tarafından Amerika’da keşfedilmiştir. Mitolojisinde anlatıldığı üzere, Haritada Ate’nin bulunduğu burç ve ev kişinin gaflete düşeceği yere işaret eder.

*Nemesis, 25 Kasım 1872 yılından J.C. Watson tarafından Ann Arbor, Michigan’da keşfedilmiştir. Nemesis öc alır. Nemesis’in haritadaki bulunduğu evde ve burç özelliklerinde kişi suç işlemeye eğilimlidir. Nemesis’in anahtar sözcüğü “kabahatın kaynağı”dır.

Hubris sendromuna yakalanmış liderlerin haritalarında görürüz ki kişi, hubris tarafından baştan çıkarılır, Ate kişiyi yanlış yolda yüreklendirir. Nemesis’in sırası geldiğinde ise öc tanrıçası herşeyi yok edecek ve kişiye ölümlü olduğunu hatırlatacaktır.

Örnek olarak Adolf Hitler’i inceleyelim;

hitler

Hybris 4° 08′ Başak ; Nemesis 4° 56′ Oğlak ; Ate 28° 24′ Yengeç

Hitler’in haritasında Astreoid Hybris 4 ° Başak burcunda natal Ay’a üçgen yapıyor ve 3.evdeki Nemesis ve Jüpiter ile 7. evdeki Güneş ile büyük üçgeni tamamlıyor. Tüm noktalar güce vurgu yapmakta, Ayrıca MC yöneticisi Güneş’in Hubris ile akıcı açısı olması kişinin kimliğinin toplumsal ifadesinin gurur ve kibirle ifade edileceğine işaret ediyor.

Ate astreoidi ise 28° 24′ Yengeç burcunda ve Yengeç 9. evde, kıstırılmış bir burç olarak yeralıyor. Yöneticisi Ay, Oğlak burcunda ve 3. evde (Jüpiter ile kavuşumda). 9. ev din, politika ve etik konuları içeriyor. 9. evdeki Ate, ASC/DSC aksına ve natal Merkür’e kare yapıyor. Hitler’in ateşli konuşmaları ile milliyetçiliği yücelterek Ate’nin gafletine düşüyor. Ate’nin de desteklediği ırkçı söylemlerle yoluna devam ediyor.

Nemesis’in, 3.evdeki Jüpiter ve Ay ile kavuşumu bu gücün çıkış yolunun ateşli söylevler olacağını anlatıyor. Ayrıca Nemesis’i kabahatın kaynağı olarak ele alırsak, Kişinin otorite ve tek olmak isteğini görürüz. Yine Oğlak burcuna has yetersizlik duyguları da Hitler’in suç kaynağını gösteriyor. Jüpiter’in 8. evdeki Pluto’ya 150°’lik açı yapması bu söylevlerin bilinçsizce ölüm olaylarına vurgu yaptığını ve ilerleyen zamanlar da bunun bilinç düzeyinde algılanabileceğini ve yaşanabileceğini gösteriyor. Yine kişinin tanrıça Nemesis’in adaleti sağlamak için cezalandırılacağı konular da bunlar olacak ve her hubris sendromuna yakalanan lider gibi dramatik sonu tadacağı yer de burası olacaktır.

Gülden Bulut, 2015

Kaynakça;

Lewis, James R. The Encyclopedia of Heavenly Influences, Visible Ink Press, 2003

Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007

Journal of Research of the American Federation of Astrologers, Vol.15, 2015

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü