Psikolojik Bozuklukları Haritayla Teşhis Etme

Her insan zaman zaman ruhsal ve sinirsel zorlanmalar yaşar. Endişe, stres, engel ve çatışmalarla mücadele etmenin bizi sinir krizinin sınırına getirdiğini söylemek abartı olmaz. Her birimizin zihin yapısında bir ya da daha fazla başlıca bilinen psikolojik bozuklukları yaratabilecek gizli zayıf noktalar olabilir. Buna rağmen, çoğumuz için bu ”rahatsız edici” ya da ”karakter dışı” belirtiler gelip geçici bir üzgünlükten daha fazla bir şey değildir.

Danışanının doğum haritasını inceleyen bir astrolog hiçbir zaman kişinin bir psikolojik bozukluğa sahip olduğunu öne sürmemelidir. Danışanın haritasında bulunan; özellikle nevrotik veya anti sosyal davranışın kökenini gösterebilen gezegensel kalıpları; bozukluklara yol açabilen zayıf bir durum olarak not edebilir ancak astrolog, danışanına bundan bahsetmemelidir. Astroloğun bu davranış kalıplarına ve dengesiz kişilik yapısı semptomlarına olan farkındalığı danışmanlığında ona yardımcı olan bir etkendir.

Psikolojik Bozukluklar

Depresyon: bir duygusal bozukluk ya da davranış, bazen kesinlikle patolojik olabilen, yetersizlik ve umutsuzluk hissi içeren, anksiyete ile nitelendirilen, suçluluk hissi, kendini bilerek küçük düşürme ve dış dünyaya olan ilginin gerilemesi
Nevroz: bir zihinsel veya kişilik bozukluğu; hayatın taleplerine karşı yetersiz veya hatalı karşılıklardan ötürü; kişi çoğunlukla endişeli, perişan, sıkıntılı veya kısıtlı durumdadır.
Histeri: duygusal çatışmalardan ortaya çıkan hastalık; genellikle olgunlaşmamışlık, kışkırtıcılık, ilgi çekmeye çalışmak, aşırı bağlı olma.
Manik-depresif: başlıca rahatsızlığı şiddetli ruh hali ve duygusal tepki değişimleri olan durum. Hayat iyi giderken aşırı anlayış, kötü gittiğinde ise aşırı reddediş hali görülür.
Paranoya: kişinin ısrarla zulüm gördüğü/göreceği hayallerine kapıldığı hastalık; aşırı kuşku duyma, tuhaf davranışlar, büyüklük iddiası ve agresiflik ile nitelendirilir.
Psikopatik: bariz bir şekilde ahlak dışı ya da anti sosyal davranış, ve kışkırtıcı, sorumsuzca hareketlerle nitelendirilen, çok az ya da hiç olmayan doğru ya da yanlış bilinci.
Psikotik: bir kısım kişilik bozulması/parçalanması ve dış gerçekliği düzgünce değerlendirme kabiliyetinin çökmesi olarak nitelendirilen davranışlar. En şiddetli psikoz akli dengesizliktir.
Obsesif-kompulsif: bir kişinin davranışlarını durmaksızın ve zorla etkileyen irrasyonel ve yararsız hareketler; tekrarlayan ve sıklıkla ritüel hale gelen davranışlarla, kendini ve çevreyi kontrol etme ihtiyacıyla oluşan kaygı ile karakterize edilir.
Şizofreni: gerçeklikten uzaklaşan ve tuhaf bir fantezi dünyasına girişle karakterize edilen hastalık; parçalanan veya bozulan gerçeklik duygusu, kayıtsızlık ve duygusal izolasyon. Burçlara nazaran gezegenler ve gezegenler arası açılar sıra dışı psikolojik bozukluklarla daha güvenilir bir şekilde ilişkilendirilir. Yine de görüleceği üzere, her burç bir takım aşırı davranışlar için bir potansiyel taşır.Deneyimli bir astrolog, potansiyel olarak dengeli ve iyi entegre olmuş bir kişiliği haritadan tanıyabilir. Denge ve dengesizliği genel harita kalıplarından tanıyabilmek hayati derecede önemlidir. Çünkü bu kalıplar, potansiyel davranışsal problemleri ya da eksiklikleri gösteren güçlü ipuçlarıdır. Genel anlamda, majör bir bozukluğu ya da belirtisel davranış yoluyla gelişmekte olan potansiyeli tespit etmek için sert ve hızlı kurallara çok katı bir şekilde güvenilmemelidir. Major bir psikolojik bozukluk için asla 4 gezegenden daha azının katılmayacağını kabul etmek gerekir. Çoğu durumda, bu gezegenlerin her biri karşıtlık ya da kare açısındadır.Her gezegen ve burca tek tek bakarak, onların her psikolojik bozukluğa katkılarını belirleriz. Bir gezegenin köşe evlere olan açısını yorumlarken, bozukluk veya anormalliğin özellikleri; o gezegenin kendi vurgulanmış özellikleriyle açıklanır. İki gezegenin birbirine olan açısı yorumlanırken, her gezegen her sıra dışı psikolojik bozukluk için atfedilmiş özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Örneğin; majör bir Güneş-Ay açısında, depresyon için, kendi kabuğuna çekilme, sadece kendisiyle ilgilenme, suçlu hissetme, aşırı gerginlik ve hoşnutsuzluk konularının özellikle vurgulandığı söylenebilir.

Güneş’in etkisi

Vurgulanan: kendiyle aşırı ilgilenme, aşırı gerginlik, huzursuzluk, hoşnutsuzluk, oto kontrol mekanizmasının düzgün çalışmaması, ilgi çekmeye çalışmak, agresiflik. Özellikle manik-depresif, psikopatik, obsesif-kompulsif ve paranoya, histeri ile ilgilidir.   Depresyon: kendini suçlamak, kendiyle aşırı ilgilenmek, aşırı gerginlik, huzursuzluk, hoşnutsuzluk, kendini suçlamak.
Nevrotiklik: mükemmellik ve tatmin için aşırı uğraş vermek, saplantılı olmak, kendini kontrol edememek, kendinden geçme belirtileri
Histeri: sadece kendisiyle meşgul olmak, bencillik, heyecan, dürtüsel hareket etmek, ilgi çekmeye çalışmak, ilgi odağı olma ihtiyacı
Manik-depresif: kendisinden çok şey talep etmek, özeleştiri yapmak, aşırı özgüven, enerjik, agresif, sürekli oradan oraya sürüklenen, aşırı hareket.
Paranoya: kendini beğenmiş, kendi yeteneklerini abartmak, sürekli övülmek ve tanınmak istemek, agresif, kendini çok görkemli görme yanılgısı.
Psikopatik: benmerkezci, bencil, düşüncesiz, karşı gelen, düşkırıklığını tolere edemeyen
Psikotik: benmerkezci, aşırı heyecanlı, agresif, inatçılık
Obsesif-kompulsif: kendini çok fazla sıkmak, ısrarcılık, aynı şeyi sürdürmek, aşırı inatçılık, uzlaşmamak
Şizofreni: megalomanlık (kendini çok görkemli görme yanılgısı), teşhircilik, güç arzusu

Mars’ın etkisi

Vurgulanan: huzursuzluk, kışkırtma, zorlayıcılık, uyarılabilirlik, duygusal anlaşmazlık, agresiflik, sürekli kendini harekete geçirmek. Özellikle histeri, manik-depresiflik, paranoya, psikopati ve psikotiklikle ilişkilendirilir
Depresyon: huzursuzluk, kışkırtma, dengesiz duygusal tepkiler, hoşnutsuzluk, çabuk öfkelenme
Nevrotiklik: histerik belirtiler, duygusal bozukluklar, zorlayıcılık
Histeri: düşünmeden hareket etme, dengesizlik, uyarılabilirlik, duygusal çatışma, duygusal açıdan çalkantılı
Manik depresif: aşırı hareketler, agresiflik, kayıtsızlık, sürekli harekete geçmek istemek, şiddetli duygusal tepkiler, çabuk öfkelenme, huzursuzluk, aşırı hızlı, sekse ilginin artması
Paranoya: agresiflik, huzursuzluk, yaşanması zor olmak
Psikopatik: düşünmeden hareket etmek, patlamaya hazır, öfke/şiddetli patlamalar, rastgele cinsel ilişkiler yaşayan, öfke nöbetleri, duygusal açıdan dengesizlik
Psikotik: aşırı heyecan, inatçılık, agresiflik, şiddetli duygusal rahatsızlık
Obsesif-kompulsif: duygusal gerginlik, ısrar, kalıcılık
Şizofreni: aşırı coşku, güç arzusu, duygusal anormallikler

Merkür’ün etkisi

Vurgulanan: anksiyete, karasızlık, huzursuzluk, aşırı gerginlik, dengesizlik, kolay heyecanlanma, fonksiyonel sinir bozuklukları, yolunu kaybetme. Özellikle nevrotiklik, manik-depresyon, psikotiklik, obsesif-kompulsif ve şizofreniyle ilişkilendirilir.
Depresyon: endişelilik hali, anksiyete, karasızlık, huzursuzluk, kışkırtma, kafa karışıklığı, hoşnutsuzluk, aşırı gerilim
Nevrotiklik: uyumsuzluk, dengesizlik, aşırı kaygı, kararsızlık, fonksiyonel sinir bozuklukları, endişelilik
Histeri: çabuk heyecanlanan, dengesizlik, anksiyete
Manik-depresif: anlamı olmayan yada alakasız sözcüklerle konudan konuya atlayarak anlaşılmaz şekilde konuşmak, düşüncede ivme, duyuları algılamada tetiklik, aşırı konuşkanlık, aşırı hareket, uyarılabilirlik, huzursuzluk, anksiyete
Paranoya: uyarılabilirlik, detaylara dikkatte aşırı isteklilik, eleştirel
Psikopatik: öfke nöbetleri, rutinden sıkılmak
Psikotik: uyumsuzluk, aşırı heyecan, parçalanmış düşünceler, uyum sorunları
Obsesif-kompulsif: küçük şeylerden kaygılanmak, kararsızlık, aşırı özen gösteren

Ay’ın Etkisi

Vurgulanan: kendi kabuğuna çekilme, suçluluk duyguları, fobiler, anksiyete, huzursuzluk, hoşnutsuzluk, dengesizlik, uyumsuzluk, kendine güveni olmama, uyum sağlayamama, bağımlılık, dengesiz duygusal tepkiler, şiddetli ruh hali değişimleri, aşırı hassaslık. Özellikle depresyon, nevrotiklik, histeri, şizofreni, manik depresyon ve psikotiklik ile ilişkilendirilir.
Depresyon: kendi kabuğuna çekilme, kendiyle sürekli meşgul olma/kaygı duyma, kendini suçlamak, suçluluk duyguları, aşırı gerginlik, hoşnutsuzluk, kuruntulu olma, anksiyete, aşağılık duyguları, huzursuzluk, dengesiz duygusal tepkiler
Nevrotiklik: dengesizlik, uyumsuzluk, istikrarsızlık, duygu durum bozuklukları, anksiyete, fobiler, kendine güvensizlik, aşırı hassasiyet
Histeri: sadece kendisiyle ilgilenme, dengesizlik, duygusal çatışma, dikkat çekmeye çalışan, bağımlılık, boyun eğen tepkiler, değişen duygusal hisler, kendine güvensizlik, anksiyete
Manik-depresif: kendini eleştiren, şiddetli ruh hali değişimleri, uyumsuzluk, huzursuzluk, aşırı hassasiyet, şiddetli duygusal tepkiler, anksiyete, yoğun suçluluk duygusu
Paranoya: huysuz, alıngan, hassas, başkalarının amaçları hakkında abartılı kuşku duyma
Psikopatik: bencil, benmerkezi, duygusal açıdan dengesiz, uyuşturucu/alkol bağımlısı
Psikotik: uyumsuzluk, uyum sağlamakta zorlanma, benmerkezci, aşırı savunma mekanizmaları, şiddetli duygusal bozukluk
Obsesif-kompulsif: mükemmeliyetçilik, küçük şeyler için kaygılanma, duygusal gerginlik, aşırı düzenli, müdafaa eden
Şizofreni: uyumsuzluk, bir anda değişen ruh hali, aşırı hassasiyet, çok kuşkucu, aşırı sahiplenici, utangaç, duygusal çarpıklık

Jeff Mayo, A Key to Personality, 1995 

Çeviren: Nur Kılınçer, Akademi öğrencisi

Kategoriler

Astroloji Dergisi 

Son Makaleler

Youtube Kanalımız

Benzer Makaleler

Menü