Antisya- Kontra-Antisya

Antisya’nın uygulamada detaylı bir gösterimini bize bırakan en eski astrologlardan biri, yazdığı Matheseos Libri VIII’in ikinci kitabında etkilerini anlatmak için, ona birçok sayfa ile yer veren 4. yüzyıl Romalı…

Persona Haritası Nedir?

Doğum haritası,  bir “yaşam senaryosudur”. Doğum haritası çizimini bir sahne görünümüne çevirirsek, doğum haritası sahnenin çemberi olur ve gezegenler insanlara veya aktörlere dönüşür. Oyundaki her bir kişinin kendi geçmişi,…

İleri Seviye Astroloji Eğitimi -2. Yıl

Eğitim  İçeriği:  Astrolojiye başka açılardan bakarak zenginleşmek maksadıyla hazırlanmış bir içeriktir. Eğitimin hedefi:  Eğitim sonunda haritayı farklı perspektiflerden yorumlayabilir hale geleceksiniz. Kimler katlanabilir:  İleri seviye psikolojik astroloji eğitimini tamamlayan…

Orta Noktaları Yorumlama ve Analiz Etme

Her birimiz kendi bireysel astroloji eğitimimize başladığımızda, süreç yeni bir dil öğrenmeye oldukça benziyordu. Ve gerçekten de, astroloji tam olarak budur, bazı oldukça yabancı görünen glifleri kullanan sembolik bir…

Astroloji Tarihi

Her kültür, varoluşumuza dair gizemin ipuçlarını bulmak için zaman zaman doğaya bakmıştır. Bu durumda atalarımızın bakışlarını yukarıya çevirmelerinde ve cevapları gece gökyüzünde ve orada hareket eden gök cisimlerinde aramalarında…
Filter
EtiketReset
Filter
Menü